TEORI MODELING

Penjelasan dan Pengertian Teori Modeling Albert Bandura

• Albert Bandura telah memperkenalkan Teori Pembelajaran Sosial / Teori Modeling – (bagaimana seseorang individu di dalam masyarakat menerima pembelajaran). • mengalami perubahan daripada teori-teori behavioral tetapi menjadi lebih kognitif . • Students’ thought affect their behaviour and learning. • Dikenali juga sebagai Teori sosial kognitif. • Teori Sosial Kognitif Bandura- Faktor-faktor sosial, kognitif dan tingkah laku memainkan peranan penting dalam pembelajaran.

• Disebut juga sebagai imitation atau modeling, di mana pembelajaran yang didapati adalah apabila seseorang memerhati dan imitasi tingkah laku orang lain. • Classic Bobo Doll Study-kanak-kanak diberi tugas untuk menonton filem di mana seorang dewasa (model) memukul patung yang besar disebut ‘Bobo doll’. • Kanak-kanak meniru perlakuan orang dewasa yang memukul Bobo doll tersebut.

Elemen-elemen dalam Teori Sosial Kognitif:
• Reciprocal Determinism model consists of 3 main factors: behaviour, person / cognitive, environment. • Faktor-Faktor Personal -(beliefs, expectations, attitudes, knowledge) • Faktor-Faktor Persekitaran -(resources, consequences of actions and physical setting) • Faktor-Faktor tingkah laku -(individual actions, choices, and verbal statements) mempengaruhi antara satu sama lain.

• Bandura mencadangkan perbezaan antara Pembelajaran Enaktif dan Pembelajaran Vicarious (authority, commited). • Pembelajaran Enaktif- pembelajaran dengan membuat sesuatu dan mengalami kesankesan daripada perbuatan kita. • Pembelajaran Vicarious- pembelajaran dengan memerhati tindakan / aksi orang lain. • Pemerhatian boleh jadi suatu proses pembelajaran yang efisien – terutama dengan adanya peneguhan vicarious

MAksud Modeling dan Model
Modeling / Peniruan • Proses meniru model dan menghasilkan tingkah laku hapir menyerupai tingkah laku model tersebut. Model • Individu yang dirujuk atau ditiru serta mempunyai pengaruh mengubah tingkah laku pemerhati.

Contoh Model
• • • • Ibu bapa Ahli Keluarga yang lain Rakan Sebaya Individu yang terkenal atau berjaya; - guru, artis, pemimpin dsb.

• Terdapat 4 elemen yang penting dalam pembelajaran pemerhatian. A) Pemerhatian (Attention) B) Penyimpanan (Retention) C) Production (Pengeluaran) D) Motivasi dan Peneguhan (Motivation and Reinforcement)

Elemen-Elemen Pembelajaran Pemerhatian

Proses Pemerhatian /Penumpuan
• Sekiranya ingin belajar melalui pemerhatian, perlu menumpukan perhatian. • Dalam pembelajaran guru harus memastikan pemerhatian kanak-kanak pada isi pengajaran yang jelas dan isi-isi yang utama. • Dalam memerhatikan demonstrasi kemahiran, guru harus menunjukkan cara-cara melakukan kerja kemahiran bersama pelajar. Ini akan membantu pelajar membuat kerjanya dengan baik.

Proses menyimpan / mengingat
• Sekiranya imitasi perlu dilakukan terhadap suatu model tingkah laku, kita perlu mengingatnya. Ia melibatkan representasi mental pada tahap-tahap tertentu, mungkin sebagai langkah-langkah verbal atau sebagai imej visual dsbnya. • Penyimpanan boleh dipertingkatkan dengan meraptai secara mental (mental rehearsal) atau praktik sebenar. • Dalam fasa penyimpanan dalam pembelajaran pemerhatian, mempraktis membantu mengingat elemen-elemen tingkah laku yang diingini, spt langkah-langkah urutan.

Proses Pengeluaran / Produksi
• Apabila kita ‘mengetahui’ bagaimana suatu tingkah laku harus mempunyai langkah-langkah tertentu, mungkin kita tidak dapat melakukannya dengan licin. • Kadang-kadang kita perlukan banyak praktis, maklum balas, latihan tentang isi-isi yang kurang releven sebelum kita dapat menghasilkan tingkah laku model tersebut. • Dalam tahap pengeluaran, praktis menjadikan tingkah laku lebih licin dan lebih pakar.

Proses Motivasi dan Peneguhan
• Teori sosial kognitif membezakan antara penerimaan (acquisition) dan prestasi (performance). • Kita mungkin menerima kemahiran baru atau tingkah laku melalui pemerhatian, tetapi kita tidak dapat melakukan tingkah laku tersebut sehingga wujud bentuk motivasi untuk berbuat demikian. • Peneguhan (Reinforcement) boleh memainkan beberapa peranan dalam pembelajaran pemerhatian

Bentuk-bentuk Peniruan
• • • • • • • Peniruan secara langsung Peniruan secara tidak langsung Peniruan melalui huraian bahasa Peniruan gabungan Peniruan sekat lakuan Peniruan tidak sekat lakuan Peniruan elistasi

Faktor-Faktor yang mempengaruhi pembelajaran pemerhatian
A) Tahap perkembangan individu - Kanak-kanak boleh menumpukan perhatian lebih
lama apabila mereka dalam tahap-tahap membesar.

- Mereka dapat menggunakan strategi memori untuk menyimpan maklumat dan memotivasikan diri untuk mempraktis sesuatu.

B) Status Model

- Model yg ditiru mempunyai keistimewaan tertentu seperti terkenal dan berjaya. - kanak-kanak suka imitasi aksi-aksi orang lain spt mereka yang mencabar, berkuasa, orang berprestij – spt ibu bapa, guru hero filem, personaliti filem bergantung pada tahap umur dan kecenderungan mereka.

C) Kecenderungan yang sama dengan model • Dengan cara ini dapat belajar tentang tingkah laku yang sesuai untuk orang spt kita. • Jika model yang ditiru adalah sama dengan keinginan kita maka sudah tentu ditiru.

D) Sekiranya pemerhati mengharapkan bahawa dengan sesuatu tindakan (aksi) model, mereka dapat mencapai tujuan mereka, maka mereka akan menumpukan perhatian kepada model-model dan mencuba menghasilkan tingkah lakunya. E) Akhirnya, pemerhati-pemerhati ingin belajar daripada model-model sekiranya mereka mempunyai tahap kebolehan diri yang tinggi, iaitu sekiranya mereka percaya kebolehan diri dalam melakukan aksi-aksi yang diperlukan untuk mencapai citacitanya. F) Individu akan memperoleh kepuasan atau peneguhan yang tinggi.

Aplikasi Teori Modeling dalam P&P
• • • • • • • Guru Sebagai Model Modifikasi tingkah laku Peniruan secara tidak langsung Model libat diri Kaedah Demonstrasi Rakan sebagai Model Memberi motivasi dan peneguhan

IMPLIKASI
• Bantu pelajar untuk mengingat • Guru penting sebagai model kerana mempunyai pengaruh yg tinggi • Rakan sebaya penting sebagai model kerana teman terdekat semasa P&P. • Merangsang kreativiti pemerhati. • Peniruan tingkah laku negatif turut berlaku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful