Setiap

muslim wajib beriman kepada rukun Iman yang keempat iaitu beriman kepada rasul-rasul Allah. Setiap rasul adalah nabi tetapi tidak semua nabi menjadi rasul.

NABI

RASUL

Lelaki yang dipilih oleh Allah, dikurniakan wahyu kepadanya untuk amalan dirinya sendiri tetapi tidak diperintah untuk menyampaikan risalah Allah kepada orang lain. Bilangannya ramai.

Lelaki yang dipilih oleh Allah yang dikurniakan wahyu kepadanya untuk amalan dirinya sendiri dan diperintah menyampaikan risalah kepada umat manusia. Bilangan yang wajib diketahui berjumlah 25 orang.

 Menyampaikan

wahyu

 Menyampaikan

berita

Allah  Membimbing manusia mengenal Allah melalui nama-namaNya yang indah  Membersihkan manusia daripada syirik  Mengajar cara-cara beribadat yang betul

gembira dan menakutkan kepada manusia  Menyampaikan perkara-perkara berkaitan alam ghaib  Menjadi contoh teladan kepada umat manusia dalam segenap lapangan hidup

DALAM RUMAHTANGGA - Suami yang bertanggungjawab - Ayah yang penyayang - Anak yang mengenang jasa ibu bapa - Menjadi teladan terbaik dalam pendidikan anakanak

DALAM MASYARAKAT DAN NEGARA - Memimpin dan menyatukan kabilahkabilah Arab - Menjalinkan hubungan baik dengan tetangga - Memimpin negara Madinah dengan adil - Mengadakan hubungan diplomatik - Mewujudkan kestabilan politik