You are on page 1of 24

BAB 1 :

SEJARAH
DAN KITA
KANDUNGAN

PERGERTIAN KAEDAH
SEJARAH PENGKAJIAN SEJARAH

CIRI-CIRI PENTAFSIRAN
SEJARAH SEJARAH

SUMBER KEPENTINGAN
SEJARAH SEJARAH

PENGUKUHAN
Apakah yang anda
ketahui tentang gambar
di atas ?
Syajaratun – Istilah Arab
Bermaksud pohon atau pokok
Juga bermaksud salasilah, riwayat, keturunan & asal-usul

Sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia,


atau peradaban manusia, tentang perubahan-
perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu
(Ibn Khaldun)

Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab


mereka melakukannya
(Herodotus)

Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai


sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu
(Muhd.Yusof Ibrahim)

MENU
Tepat
dan
Benar

CIRI- Penting
CIRI dan
SEJARAH Bermakna

Sebab
dan
Akibat
Tepat dan Benar Peristiw
a
Tarikh Tempat

Tokoh

Tidak boleh direka


Tidak boleh ditokok
tambah
Dipertanggungjawabkan dari
segi sumber & kesahihannya
Penting & Bermakna

Memberi
Sentias
Kesan
a
Diingati
Menjadi kebanggaan
Memberi kesan kepada
individu / masyarakat
Sebab dan Akibat Kebenara
n
Kesahihan Bertany
dibuktikan a

Perasaan ingin tahu


Dijadikan panduan untuk
hidup dalam keharmonian &
bersatu padu
SUMBER PERTAMA

Fosil Artifak
Keterangan
Lisan

CONTOH Fail
Batu bersurat Peribadi

Manuskrip Surat
Diari Peribadi
PENERANGAN ISTILAH
Tinggalan haiwan @
FOSIL tumbuhan yang wujud
pada zaman silam
PENERANGAN ISTILAH
Barang tinggalan yang
artifak dicipta manusia
seperti kapak & pisau
PENERANGAN ISTILAH
Naskah tulisan
manuskrip tangan @ bahan
yang perlu dicetak
& diterbitkan
CONTOH
SUMBER
KEDUA
BUKU
MAJALA
H
JURNAL
ENSIKLOPEDIA
AKHBAR
RISALAH
LAPORAN
TAHUNAN MENU
Padankan nama penulis dengan karya yang dihasilkannya

Tun Sri Lanang Tuhfat al-Nafiz

Raja Ali Haji Sejarah Melayu

Abdul Hadi Sejarah Alam


Hassan Melayu

MENU
KAEDAH PENGKAJIAN SEJARAH

Kaedah Kaedah
Lisan Bertulis

Kaedah
Arkeologi
KAEDAH
LISAN
Hasil temu bual dengan seseorang
Maklumat diperoleh melalui ucapan,
penceritaan,
Pengisahan dan perbualan
Kelemahan - boleh ditokoktambah
- bercampur dengan
unsur dongeng, mitos &
legenda
Mendapatkan maklumat
daripada sumber yang ditulis,
dilakar atau dipahat pada
batu, dinding gua, kulit kayu,
daun kayu, logam, gading dan
kertas

Dapat membantu sejarawan


memperoleh maklumat
mengenai sesuatu perkara,
peristiwa, tokoh, kejadian,
perundangan dan adat resam
Kaedah mendapatkan maklumat
berdasarkan kajian saintifik
Ahli arkeologi mendapatkan maklumat
daripada bahan tinggalan sejarah yang
ditemui melalui proses cari gali
Hasilnya, tafsiran dan pentarikhan tentang
budaya masyarakat dapat dibuat
Contoh – fosil, binaan daripada batu,
peralatan daripada logam, tembikar dan
kulit siput
MENU
PENTAFSIRAN SEJARAH
fsiran sejarah menjadikan sesuatu peristiwa it
bermakna, berfaedah dan sebaliknya.
Tafsiran tentang sesuatu peristiwa sejarah yang
sama mungkin berbeza antara sejarawan.
Contoh:Sebab Peristiwa
1
Pembunuhan J.W.W Birch
Sejarawan Barat : Memperkenalkan cukai
Sejarawan Tempatan : Mengambil alih kuasa

MENU
Contoh: Sebab kedatangan
2
British ke Tanah Melayu
Sejarawan Barat :Faktor Kemanusiaan.
Sejarawan tempatan :Faktor Ekonomi.

Contoh :Penentangan Tokoh


Tempatan Terhadap British
3
Sejarahwan tempatan : Tokoh Sebagai
Pejuang Tanah air
Sejarahwan Barat : Tokoh Sebagai
Pemberontak
Kesimpulan

Sejarawan perlu jujur dan


bertanggungjawab
dalam membuat penyelidikan dan
penilaian tentang sesuatu peristiwa.
MEMAHAMI SEJARAH TAMADUN
AWAL BANGSA
MEMBENTUK KEPERIBADIAN
BANGSA
MENGHARGAI JASA DAN USAHA
PEMIMPIN NEGARA
MERANGKA WAWASAN MASA
DEPAN
MENU
Memajukan
negara
dalam semua
Mengetahui
bidang

sebab &
akibat
Mempertahankan
kedaulatan negara
MENU
FAEDAH MEMPELAJARI SEJARAH

PANDUAN DAN MEMBERI IKTIBAR

PERANGSANG MENCAPAI KEMAJUAN

KEGIGIHAN DAN KESUNGGUHAN RAKYAT

MEMUPUK SEMANGAT PATRIOTISME

BANGGA SEBAGAI RAKYAT MALAYSIA