-pag-aaral ng mga tunog o ponema.

- ito ay ang mga tunog na ginagamit sa pagbuo ng mga salita ng isang partikular na wika at tunog na naririnig kung bumibigkas ng isang buong salita pahayag o pangungusap ang isang nagsasalita.

Mga bagong Katinig sa alpabetong Filipino /f/ /j/ /ñ/ /v/ /z/ /c/ /s/ Samantala ang /c/ /x/ /q/ ay wala sa tsart. /c/ = /s/ o /k/ /x/ = /ks/ o /s/ /q/ = /k/ o /kw/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful