Ahli Kumpulan: Noor Fadhilah bt Bakri Nur Fatin bt Zulkipli

Maksud Lupaan • “Lupaan merupakan satu motif di mana maklumat yang tertentu sengaja dilupai kerana dianggap tidak penting. kurang seronok atau tidak berguna berdasarkan kesedaran mental seseorang” Erikson (1963) • Lupaan boleh dirupakan sebagai kelenyapan atau kehilangan dalam persepsi seseorang terhadap maklumat-maklumat yang telah dipelajari. .

Faktor-faktor Lupaan  Tempoh masa  Gangguan retroaktif  Gangguan proaktif  Motif lupaan  Perubahan kuantiti  Kualiti ingatan .

dan dengan peredaran masa semakin lama. kesan yang tertinggal dalam otak akan beransur kabur. imejnya akan tertinggal dalam otak. iaitu selepas aktiviti pembelajaran. • Jika latihan tidak diadakan dalam sesuatu tempoh masa. kesan itu akan hilang dalam ingatan atau dilupai. Tempoh Masa • Teori Kesanan (Trace Theory) yang diutarakan oleh ahli-ahli psikologi gestalt. .1.

.  Kajian Jenkins dan Dallenbach (1924) telah membuktikan bahawa aktiviti pembelajaran lain selepas pembelajaran pertama merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi ingatan. Mereka berpendapat banyak pengalaman membuktikan ingatan pengalaman yang lama tidak semestinya lebih mudah dilupai daripada ingatan pengalaman baru. Teori Kesanan mendapat kritikan daripada ahli- ahli psikologi yang lain.

 Di bawah konteks psikologi pendidikan. Gangguan Retroaktif dan Proaktif  Gangguan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ingatan.2.  Terdapat dua jenis gangguan ini. gangguan ini boleh diertikan sebagai proses sesuatu jenis pembelajaran yang menggangu pembelajaran yang lain. . iaitu gangguan retroaktif (retroactive inhibition) dan gangguan proaktif (proactive inhibition).

 Berdasarkan beberapa hasil kajian gangguan retroaktif . khasnya kedua-dua jenis pembelajaran diadakan dalam masa yang singkat.(a) Gangguan Retroaktif  Berlaku apabila pembelajaran baru mengganggu pembelajaran yang lama hingga sebahagiannya hilang dalam ingatan. maka beberapa rumusan boleh didapati seperti berikut: .

 Bagaimanapun. . tetapi konsep yang berlainan. malah menjadi aktiviti sokongan yang membantu ingatan. kedua-dua isinya yang sama iaitu pembelajaran berikutnya merupakan ulangkaji pembelajaran pertama. kesan gangguan retroaktif terhadap pembelajaran sebelumnya adalah kurang. gangguan retroaktif tidak akan berlaku. gangguan retroaktif adalah lebih ketara.  Sekiranya penguasaan pembelajaran lebih baik daripada pembelajaran yang berikutnya. Isi pelajaran yang hampir sama.

– Jika isi pelajaran dalam pembelajaran jauh lebih banyak daripada pembelajaran yang berikutnya. semakin ketara gangguan retroaktif ke atas pembelajaran sebelumnya. – Jarak masa dia antara dua jenis pembelajaran pula menyebabkan perbezaan kesan gangguan retroaktif. maka gangguan retroaktif adalah lebih ketara.– Sebaliknya jika penguasaan pembelajaran yang berikutnya adalah lebih baik daripada pembelajaran sebelumnya. Semakin dekat jarak masanya di antara dua jenis pembelajaran. . kesan gangguan retroaktif dalah kurang. Sebaliknya kesan gangguan retroaktif adalah lbih ketara.

ramai ahli psikologi merujuk gangguan retroaktif sebagai faktor pengaruh yang utama. gangguan proaktif telah mengganti tempat sebagai faktor utamanya yang menyebabkan lupaan. . gangguan proaktif berlaku apabila pelajar menghadapi kesulitan mengingat kembali bahan pembelajaran yang berikutnya.  Sebelum 1960.  Dengan makna lain. Selepas kajian Underwood (1957) dan Postman (1965). gangguan proaktif berlaku apabila pembelajaran sebelumnya mengganggu pembelajaran yang berikutnya.(b) Gangguan Proaktif  Mengikut Horton (1976).

Sebab Berlakunya Gangguan  Dua teori yang utama digunakan untuk menerangkan sebab      berlakunya gangguan. iaitu Teori Kontinuiti (Perseveration Theory) menyatakan bahawa selepas latihan atau pembelajaran. ia akan mengganggu ingatan dalam masa pengukuhan. Aktiviti saraf mental yang diteruskan ini akan membantunya mengukuhkan ingatan ke atas pembelajaran sebelumnya. Akibatnya. aktiviti saraf mental yang ditimbulkan kerana aktiviti pembelajaran masih diteruskan. gangguan retroaktif akan berlaku. Oleh itu. Teori Kontinuiti berdasarkan huraiannya pula dikenali sebagai Teori Pengukuhan (Consolidation Theory) . Sekiranya pembelajaran itu diikuti dengan pembelajaran baru. Teori pertama.

 Mengikut teori ini. Teori kedua iaitu Teori Persaingan-Respons (Competition Response Theory) . rangsangan dalam pembelajaran baru memerlukan tindak balas yang baru. menyatakan bahawa gangguan yang berlaku adalah disebabkan hasil gangguan di antara dua tindak balas (respons) yang berlainan. apabila tindak balas baru berlaku. . akibat berlakunya gangguan retroaktif atau gangguan proaktif.  Sekiranya rangsangan baru hampir serupa dengan rangsangan pembelajaran sebelumnya. tindak balas lama akan menunjukkan kecenderungan untuk bersaing dengan tindak balas baru. memandangkan yang mana penguasaan pembelajaran yang lebih kuat.

khasnya pengalaman yang buruk. malu atau kurang manis.  Dengan perkataan lain. menghina. lupaan berlaku kerana individu tidak ingin mengingatinya dan mempunyai niat untuk melupai pengalaman yang telah diperolehi. . Motif Lupaan  Sesetengah ahli psikologi berpendapat lupaan adalah disebabkan oleh motif individu.3.  Pengalaman ini sebenarnya belum hilang. tetapi ditahan sedalam-dalam mindanya secara tidak sedar supaya tidak dapat diingati lagi.

yang masih dikekalkan dalam ingatan ialah 21.1% iaitu 78.9% telah dilupai.8% telah dilupai. selepas 19 minit pembelajaran satu set suku kata yang tidak mempunyai erti.4.2% yang masih dikekalkan dalam ingatan. Selepas 31 hari kemudian. . ujian ingatan menunjukkan 58. Ahli-ahli psikologi yang lain pula berusaha mengkaji ke atas perubahan kuantiti ingatan selepas pembelajaran kurang 100% . Perubahan Kuantiti dan Kualiti Ingatan (a) Perubahan Kuantiti Ingatan   Kajian McGeoh (1942) . iaitu 41. misalnya 70% sahaja.

masa rehat dan keletihan pula boleh mempengaruhi kuantiti ingatan dan lupaan.  Kesimpulannya . . Mereka mendapati selepas satu tempoh pembelajaran berlaku. prestasinya mula dapat ditunjukkan secara penuhnya. Tanda ini dikenali oleh ahli-ahli psikologi sebagai fenomena mengenang-ngenangkan (reminisecence phenomenon). keletihan yang berlaku menghadkan prestasinya. selain daripada faktor tempoh masa. faktor-faktor seperti jenis pembelajaran. keletihannya hilang.  Fenomena kuantiti ingatan ditambah secara tiba-tiba selepas sesuatu tempoh pembelajaran boleh diandaikan bahawa sebab dalam tempoh permulaan selepas pengajaran. terdapat tanda-tanda menunjukkan kuantiti ingatan tiba-tiba menambah. tetapi selepas berehat.

 Mengikut kajian. selepas pembelajaran pada peringkat permulaan.Panjang cerita beransur dikurangkan.Nama orang. perubahan kualiti cerita daripada ulangan seorang kepada seorang lain merangkumi empat situasi yang dihuraikan seperti berikut: . tempat dan gelaran dalam cerita mudah sekali berubah serta hilang dalam ingatan.(b) Perubahan Kualiti Ingatan  Perubahan kualiti ingatan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ingatan dan lupaan.  Mengikut kajian Morris (1939). perkara yang baru dipelajari masih tertinggal dalam ingatan sebagai gambaran keseluruhan. . .

bahasa yang digunakan berubah mengikut kebolehan yang bercerita. motif dan sebagainya. . set mental. . iaitu merangkumi faktor pengalaman.fenomena ini biasanya dipengaruhi oleh faktor psikologikal seseorang.- bahagian plot cerita yang kurang diberi perhatian adalah pertama mula berubah ke arah menjadi plot cerita yang munasabah. . iaitu bertukar dengan gaya bahasa yang biasa digunakan olehnya.

 Rumusan hasil kajian perubahan kualiti ingatan yang berlandaskan faktor pengalaman lama merupakan faktor utama yang mempengaruhi perubahan kualiti ingatan. dan secara idak lengsung menyebabkan lupaan. .

SEKIAN. . TERIMA KASIH…..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful