You are on page 1of 8

Dacã ar fi sã analizãm lumea din jurul nostru am ajunge la o împãrtire a lucrurilor în douã mari clase

:
o clasã a ordinii
.

o alta a dezordinii

Starea de dezordine, stare ce pare a fi cea normalã în cazul oricãrui tip de sistem, cel puţin pânã la o intervenţie de factori coercitivi, structuranti care sã încerce impunerea unei stãri de ordine.  

Vremea, o pãdure, economia globalã, o multime de oameni pe un stadion de fotbal, peştii dintr-un lac, o centralã nuclearã reprezintã exemple de sisteme, al cãror comportament se poate schimba foarte rapid.Orice sistem natural are în esenţă o funcţionare haotică, impredictibilă. “Dacă se adună toata puterea de calcul a lumii tot nu se poate prezice cu exactitate drumul parcurs de o frunza în cădere” (Rowley).

aplicatii
Telecomunicatii: comunicarea prin haos, securizarea transmisiilor de date etc. Medicină: resuscitarea netraumatică în cazul stopului cardiac, resuscitarea din stări comatoase, diagnoza sistemului cardiovascular şi a sistemului nervos central etc. Tehnologie: stabilizarea proceselor mecanice, controlul proceselor haotice etc.