SEKOLAH MENENGAH TEKNIK PERDAGANGAN JOHOR BAHRU

FORMAT PENULISAN CADANGAN DAN LAPORAN KAJIAN TINDAKAN
http://www.smtpjb.com

lahan semula oleh anuar2u.com

Format Penulisan Kertas Cadangan Kajian Tindakan
1. Tajuk kajian 2. Ahli Kumpulan Penyelidik dan Nama Sekolah 3. Latar Belakang Kajian/ Refleksi Pengajaran dan 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Pembelajaran Lalu Isu Keprihatinan/ Fokus Kajian Objektif Kajian/ Tujuan Kajian Kumpulan Sasaran Tindakan/Intervensi Yang Dicadangkan Bahan-Bahan Yang DiPerlukan Jadual Pelaksanaan Kajian Anggaran Kos Kajian
http://www.smtpjb.com

1. TAJUK KAJIAN
Menggambarkan fokus isu/masalah yang dikaji Dinyatakan dalam bentuk orientasi tindakan Ringkas, tepat dan padat Contoh: Meningkatkan Kemahiran Membaca Secara Kognitif dan Mekanis menggunakan Teknik Ramalan Mempermudahkan dan mencari Hasil tambah dan hasil Tolak Nombor Negatif Meningkatkan Dan Memantapkan Kemahiran Mengira Tempoh Masa Dengan Menggunakan “Time Ruler”
http://www.smtpjb.com

2. Kumpulan Penyelidik

• Nama Penyelidik/ • Ahli Pasukan Penyelidik • Nama Sekolah

http://www.smtpjb.com

3. Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu / Latar Belakang Kajian
• Dapat menerangkan konteks kajian secara umum (sekolah, pengalaman, situasi dan lain-lain). Perasaan secara umum berkaitan perkara/topik pengajaran/permasalahan yang ingin diperbaiki. Tindakan/sikap pelajar yang membawa kepada permasalahan itu. Reflek tentang diri sendiri (guru) (cara pengajaran;persepsi terhadap pelajar dan perkara lain yang berkait dengan permasalahan itu). http://www.smtpjb.com

• •

a. Mereflek Amalan P & P Yang Lepas UMUM DAHULU • Apa yang berlaku dalam kelas anda? • Apa yang anda rasakan sebagai seorang guru dari segi amalan pengajaran anda dan pembelajaran pelajar? • Apa yang perlu diperbaiki/diubah? b. Isu/fokus Keperihatin Kajian • (Fikirkan tajuk/sub tajuk………..)
http://www.smtpjb.com

4.

Isu Keprihatinan/ Fokus Kajian

Kenyataan atau keterangan yang menjelaskan keadaan sebenar isu atau masalah Fokus kepada satu isu kecil/ satu tajuk kecil Apakah yang guru lakukan? Apakah yang murid lakukan? Kenapa ia berlaku? Jika masalah ini tidak diatasi, apakah perkara-perkara yang dijangka akan berlaku

http://www.smtpjb.com

5. Objektif Kajian

Ditulis sesuai dengan isu yang dikaji Tuliskan objektif-objektif untuk meningkatkan pembelajaran murid dan juga kefahaman guru/membaiki amalan guru

http://www.smtpjb.com

OBJEKTIF KHUSUS

Membantu kaunselor mengenalpasti pendekatan yang lebih berkesan bagi menangani masalah ponteng secara berkala dalam kalangan pelajar. * Meningkatkan kehadiran pelajar untuk datang ke sekolah dengan mewujudkan ‘sekolahku rumahku’. * Membantu pihak sekolah mencapai sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran ke arah status ponteng sifar. * Membantu pelajar meningkatkan prestasi akademik kecemerlangan diri ke tahap optimum.

*

http://www.smtpjb.com

6. KUMPULAN SASARAN
Bilangan dan kumpulan klien yang hendak di kaji Contoh: Kumpulan pelajar yang terlibat dalam kajian ini ialah 20 orang pelajar Tingkatan 1 dan 2 yang mempunyai masalah ponteng sekolah secara berkala yang melebihi 5 hari dalam setiap bulan.

http://www.smtpjb.com

TINDAKAN YANG DICADANGKAN (METOD) Intervensi (jenis dan cara melaksanakannya) Instrumen (seperti soal selidik, pemerhatian, temu bual, ujian, dokumen, dll) Pengumpulan maklumat Analisis data

http://www.smtpjb.com

• Nyatakan aktiviti-aktiviti yang akan
dilaksanakan • Contoh : Tindakan yang dicadangkan • Rekod kehadiran pelajar • Aktiviti 1 (Kempen Ponteng Sifar) • Aktiviti 2 (Pemantauan) • Aktiviti 3 (Program Motivasi) • Aktiviti 4 (“To Do or Not To Do”) • Rekod kehadiran pelajar

http://www.smtpjb.com

JADUAL PELAKSANAAN KAJIAN (Gantt Chart) Boleh di buat dalam bentuk jadual Masukkan aktiviti yang terkandung dalam pelan tindakan Masukkan tarikh tentatif kajian yang akan dijalankan
http://www.smtpjb.com

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Aktiviti Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal Menulis proposal kajian Merancang tindakan – individu/kumpulan Melaksanakan tindakan – aktiviti 1 Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 1 Melaksanakan tindakan – aktiviti 2 Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 2 Melaksanakan tindakan 3 – aktiviti 3 Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 3 Ujian untuk mengesan perubahan klien Refleksi kajian Menulis laporan kajian Pembentangan dapatan kajian untuk makluman Jabatan

Tempoh Pelaksanaan 1 minggu 1 minggu 1 hari 1 hari 2 hari 1 hari 2 hari 2 hari 2 hari 1 hari 2 hari 1 minggu 1 hari

http://www.smtpjb.com

Anggaran Kos

- 2 x RM 8 = RM 16 • Ketas A4 • Disket - 4 kotak X RM3 = RM 12 • Manik = RM30 • Kertas Warna – 2 x RM 15

http://www.smtpjb.com

PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN
1) Tajuk kajian 2) Ahli kumpulan penyelidik dan nama sekolah/Jabatan/Bahagian 3) Latar belakang kajian/Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu 4) Isu keprihatinan/Fokus kajian 5) Objektif kajian/Tujuan kajian 6) Kumpulan sasaran 7) Strategi tindakan yang dicadangkan 8) Jadual pelaksanaan kajian 9) Anggaran kos kajian
http://www.smtpjb.com

TAHNIAH KERANA ANDA BERJAYA MENGIKUTI PERKONGSIAN MAKLUMAT INI SEHINGGA TAMAT.

JOM..! KITA HASILKAN KAJIAN TINDAKAN. JANGAN BERLENGAH LAGI…
http://www.smtpjb.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful