You are on page 1of 12

Eltéríthetetlen gondolkodás

gyarmathy.eva@gmail.com
Alan Turing
Temple
Grandin
George
George
Orwell
Orwell

Simone Weil

Ludwig
Wittgenstein
Srinivasa Ramanujan

Glenn Gould

Autizmus és tehetség
Bill Gates

Joseph
Hitchcock

Daniel Tammet

Simone Weil

Seth F.
Henrietta

Steven
Spielberg

Alan Turing
Madame Curie
George
Orwell

Ludwig
Wittgenstein
Vincent Van
Gogh

Emily
Dickinson

Srinivasa
Ramanujan
Thomas
Jefferson
Isaac Newton
Glenn Gould

Autizmus spektrum
Az észlelés terén kialakult
neurobiológiai eltérés

Eltérés
 a szociális viselkedés,
 a kommunikáció,
 a gondolkodás terén

Srinivasa
Ramanujan

Autizmus spektrum
Ami nem tartozik az autizmushoz,
mégis hozzákötik:

 Empátia hiánya
 Testbeszéd értésének hiánya
 Társas beilleszkedési zavarok
 Megkésett kognitív fejlődés
 Egyoldalú érdeklődés
 Mániák, kényszerek

Srinivasa
Ramanujan

Autizmus spektrum
Az észlelés terén kialakult
neurobiológiai eltérés

Eltérés
 a szociális viselkedés,
 a kommunikáció,
 a gondolkodás terén

Srinivasa
Ramanujan

Autizmus spektrum
Az észlelés terén kialakult
neurobiológiai eltérés

értelmi fogyatékos,
nem beszélő,
savant,
magasan funkcionáló,
Asperger szindrómás

Srinivasa
Ramanujan

Magasan funkcionáló
autista/ Asperger
szindróma
Alan Turing
George Orwell

Mi a különbség?
Temple
Grandin

Glenn Gould

Magasan funkcionáló
autista/ Asperger
szindróma
Alan Turing
George Orwell

Még a hivatalos
diagnosztikai leírások is csak
fejlődési különbségre
hivatkoznak
Glenn Gould

Autizmus oldal

Temple
Grandin

Isaac Newton

 Társas-kapcsolati furcsaságok
 Naivitás

 Beszéd és kommunikációs furcsaságok
 Érzékelési, észlelési érzékenység
 Sztereotípiák

Tehetség oldal

Ludwig
Wittgenstein

Simone Weil

 Szokásostól eltérő látásmód

 Éles, tiszta gondolatmenet
 Mintázatok felismerése

 Rendkívüli érzékenység
 Területe iránt mély elkötelezettség

Volt egyszer egy világ,
a világban egy bolygó,
a bolygón egy földrész,
a földrészen egy ország,
az országban egy város,
a városban egy lakás,
A lakásban egy szoba,
a szobában egy ember,
S az emberben egy világ.
Seth F. Henriett

Eltéríthetetlen gondolkodás
gyarmathy.eva@gmail.com
Alan Turing
Temple
Grandin
George
George
Orwell
Orwell

Simone Weil

Ludwig
Wittgenstein

Daniel
Tammet

Srinivasa
Ramanujan

Glenn Gould