You are on page 1of 28

Minimális Kognitív Modell

RAVEN, 1938 JENSEN, 1987
ANDERSON, 1994
SPEARMAN, 1927
EYSENCK, 1985
GALTON, 1867
Intelligencia
modellek
BINET, 1900
GARDNER, 1983

THORNDIKE, 1927
WECHSLER, 1955

HERRMANN, 1990

Minimális Kognitív Modell
ANDERSON, 1994

Modellek: alacsony és magas

Alapvető feldolgozás
Specifikus feldolgozók
Modulok
Speciális esetekANDERSON, 1994
Minimális Kognitív Modell

Alacsony szintű elméletek
(galtoni vonal)

Intelligencia
az idegrendszer
genetikailag meghatározott
biológiai jellegzetessége.

ANDERSON, 1994

ANDERSON, 1994

Minimális kognitív modell
Minimális Kognitív Modell

Magas szintű elméletek
(binet-i vonal)

ANDERSON, 1994

Intelligencia
kognitív funkciók
kulturálisan meghatározott,
tapasztalatokból levont jellegzetessége.

Minimális kognitív modell
ANDERSON, 1994
SF1
ALAPVETÕ
FELDOLGOZÓ
MECHANIZMUS

SF2

Három dimenziós
tér észlelése

Fonológiai
kódolás

TUDÁS

Nyelvtani
elemzés

Tudat
elmélet

Minimális kognitív modell
ANDERSON, 1994
SF1
ALAPVETÕ
FELDOLGOZÓ
MECHANIZMUS

SF2

Három dimenziós
tér észlelése

Fonológiai
kódolás

TUDÁS

Nyelvtani
elemzés

Tudat
elmélet

Minimális kognitív modell
ANDERSON, 1994

Az alapvető feldolgozó mechanizmus,
sebessége határozza meg a gondolkodást,
amely létrehozza a tudást.

Minimális kognitív modell
ANDERSON, 1994
SF1
ALAPVETÕ
FELDOLGOZÓ
MECHANIZMUS

SF2

Három dimenziós
tér észlelése

Fonológiai
kódolás

TUDÁS

Nyelvtani
elemzés

Tudat
elmélet

Minimális kognitív modell
ANDERSON, 1994
SF1
ALAPVETÕ
FELDOLGOZÓ
MECHANIZMUS

SF2

Három dimenziós
tér észlelése

Fonológiai
kódolás

TUDÁS

Nyelvtani
elemzés

Tudat
elmélet

Minimális kognitív modell
ANDERSON, 1994

A speciális feldolgozók az egyéni
különbségeket, mintázatot adják, a
speciális képességekért felelősek.
Legalább két speciális feldolgozó
azonosítható, de lehet még több is.

Minimális kognitív modell
ANDERSON, 1994
SF1
ALAPVETÕ
FELDOLGOZÓ
MECHANIZMUS

SF2

Három dimenziós
tér észlelése

Fonológiai
kódolás

TUDÁS

Nyelvtani
elemzés

Tudat
elmélet

Minimális kognitív modell
ANDERSON, 1994
SF1
ALAPVETÕ
FELDOLGOZÓ
MECHANIZMUS

SF2

Három dimenziós
tér észlelése

Fonológiai
kódolás

TUDÁS

Nyelvtani
elemzés

Tudat
elmélet

Minimális kognitív modell
ANDERSON, 1994

A modulok funkcionálisan
független, összetett, evolúciós
jelentősséggel bíró folyamatok,
amelyek az intelligencia szinttől
függetlenül működnek minden
egyednél.

1.
2.
3.
Szenzitív periódusok
4.
tudat
5.
elmélet
6.
mozgás
zene
7.
beszéd
önreflexió

Testi-kinesztetikus
Zenei
Téri-vizuális
Nyelvi
Logikai-matematikai
Interperszonális
Intraperszonális

szenzomotorium
emlékezet,
figyelem

logikus
gondolkodás

Minimális kognitív modell
ANDERSON, 1994
SF1
ALAPVETÕ
FELDOLGOZÓ
MECHANIZMUS

SF2

Készségek

Három dimenziós
tér észlelése

Fonológiai
kódolás

TUDÁS

Nyelvtani
elemzés

Tudat
elmélet

Olvasási készség

Minimális kognitív modell

1. Alapvető feldolgozási rendszer
2. Speciális feldolgozók

3. Modulok

Olvasási készség

3. Ortografikus szint

Minimális kognitív modell

Perceptuális feldolgozás

Felszini diszlexia

2. Alfabetikus szint
Mély diszlexia

1. Logografikus szint

Fonológiai modul

Gyenge olvasási
készség

Minimális kognitív modell

1. Lassú alapvető feldolgozási rendszer
2. Gyenge speciális feldolgozó

3. Hibás modul

Gyenge számolási
készség

Minimális kognitív modell

1. Lassú alapvető feldolgozási rendszer
2. Gyenge speciális feldolgozó

3. Hibás modul

Számolási készség

Minimális kognitív modell

3. Matematikai gondolkodás
Nyelvi diszkalkulia

Perceptuális
feldolgozás

2. Számolási műveletek
Mennyiségi diszkalkulia

1. Számosság, mennyiség

Moduláris
feldolgozás

Minimális kognitív modell
ANDERSON, 1994
SF1
ALAPVETÕ
FELDOLGOZÓ
MECHANIZMUS

SF2

Különleges
képességek

Három dimenziós
tér észlelése

Fonológiai
kódolás

TUDÁS

Nyelvtani
elemzés

Tudat
elmélet

Minimális kognitív modell
Autizmus
Mentalizáció gyenge – modul probléma

1. Alapvető feldolgozási rendszer
2. Speciális feldolgozó

3. Modulok

Minimális kognitív modell
Autizmus
Mentalizáció gyenge – modul probléma
Aspergeres, magasan funkcionáló

1. Átlagos vagy átlag feletti alapvető
feldolgozási rendszer
2. Speciális feldolgozó változó
3. Modulok - változó

Minimális kognitív modell
Autizmus
Savant (idiot) syndrome
• Alacsony általános intelligencia vagy autizmus
• Emellett különleges kognitív teljesítményre
való képesség.
• Sose keverednek a területek: zene, számolás,
téri-vizuális valamint nyelvi képességek.
• Valamelyik modul jelentősen erőteljes
működése.

Kim
Peek

Autizmus
Savant

Matt
Savage

Stephen
Wiltshire

Urville városa
Gilles Trehin

Alonso Clemons
Nandana

Leslie Lemke

Minimális kognitív modell
Autizmus
Savant szindróma

Mentalizáció gyenge – modul probléma

1. Alapvető feldolgozási rendszer változó
2. Speciális feldolgozó változó

3. Modulok – változóan túlműködés és
alulműködés

Volt egyszer egy világ,
a világban egy bolygó,
a bolygón egy földrész,
a földrészen egy ország,
az országban egy város,
a városban egy lakás,
A lakásban egy szoba,
a szobában egy ember,
S az emberben egy világ.
Seth F. Henriett

Intelligencia
és a KÉPESSÉGEK
Dr. Gyarmathy Éva

www.diszlexia.hu
gyarmathy.eva@gmail.com