TEMA 3 : KONSEP DAN PROSES URBANISASI

nsnj ©2009 tema 3 : Urbanisasi

1

Konsep Urbanisasi Proses perubahan sesuatu kws drp luar bandar kpd bandar, bandar menjadi bandar yg lebih besar dan bersifat kompleks seperti bandar kecil ke bandar sederhana akhirnya menjadi bandar raya.

nsnj ©2009 tema 3 : Urbanisasi

2

Urbanisasi meliputi empat aspek : a)Pertambahan jumlah dan peratus penduduk yang tinggal di kawasan bandar. Cthnya, penduduk melebihi 10 000 org dikelaskan sebagai bandar. b)Perluasan saiz bandar dengan pertambahan bangunan, ruang perniagaan, kws petempatan bandar, peningkatan sistem dan jaringan pengangkutan , pertambahan fungsi bandar. c)Perubahan struktur dan kegiatan ekonomi penduduk di sesebuah kws dr ekonomi tradisional kepada ekonomi moden spt perindustrian, perkilangan, perkhidmatan, perniagaan, perdagangan dll. d)Perubahan cara hidup penduduk drp tradisional kepada nilai dan gaya hidup bandar yang lebih moden.
3
nsnj ©2009 tema 3 : Urbanisasi

Proses Urbanisasi a)Melalui pertambahan bilangan bandar-bandar baru. Antaranya melalui program pembangunan wilayah, spt bdr Jengka, bdr Muadzam Shah di Pahang. b)Penubuhan bandar-bandar satelit di pinggir bdr juga dianggap sbg bandar-bandar baru. c)Konsep bandar baru industri diperkenalkan bermula tahun 1990. Bandar industri mula dirancang melalui estet perindustrian spt bdr Baru Nilai dan bdr Baru Senawang.
nsnj ©2009 tema 3 : Urbanisasi

4

Perkembangan Proses Urbanisasi di Malaysia Perkembangan urbanisasi di Malaysia boleh dibahagikan kpd beberapa tahap spt berikut; a)Pembandaran awal (abad ke 15)
nsnj ©2009 tema 3 : Urbanisasi

- Tertumpu kpd satu atau dua pusat shj yg mempunyai pelbagai fungsi. - Contohnya Melaka, yg berfungsi sebagai pusat perdagangan, pentadbiran, penyebaran agama dan kebudayaan, pusat penempatan penduduk dll. Perkembangan Melaka di bantu oleh kedudukannya yang strategik iaitu di laluan perdagangan antara timur dan barat.

5

Perkembangan Proses Urbanisasi di Malaysia b) Pembandaran pada zaman penjajah

•Terdapat beberapa pusat petempatan yang berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan pengedaran bahan mentah sebelum dihantar ke negara penjajah. •Tarikan sumber alam khususnya bijih timah mendorong penjajah membangunkan sesustu kws berpotensi seperti taiping, Larut, Ipoh, Kuala Lumpur dll. •Kemasukan buruh asing cina ke mempercepatkan lagi proses urbanisasi. kws berkenaan

nsnj ©2009 tema 3 : Urbanisasi

•Semasa era penjajahan Jepun proses urbanisasi terganggu dan tergendala kesan dasar anti china yang diamalkan Tentera Jepun.

6

Perkembangan Proses Urbanisasi di Malaysia c)Pembandaran Selepas Kemerdekaan •Peninggalan penjajah telah membuka peluang pekerjaan dalam bidang pentadbiran dan perkhidmatan yang mendorong berlaku penghijrahan/migrasi ke bandar menyebabkan proses urbanisasi di malaysia berkembang pesat. •Bandar-bandar utama seperti Kuala Lumpur, George Town, Ipoh , Johor Bahru dibanjiri oleh migran desa menyebabkan ketidak seimbangan dalam pembangunan.

7

nsnj ©2009 tema 3 : Urbanisasi

Perkembangan Proses Urbanisasi di Malaysia d) Pembandaran Selepas tahun 1970-an

•Kerajaan memeperlahankan kadar aliran migrasi ke bandar menerusi program pembanguan wilayah dan rancangan penampatan peneroka di tanah-tanah FELDA. •Pembangunan wilayah juga bertujuan mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi yang baru agar tidak tertumpu di bandar utama sahaja. •Era 80-an migrasi ke bandar kembali meningkat kerana perkembangan sektor perindustrian yang menyediakan pelauang pekerjaan dan kadar upah yang tinggi di bandarbandar utama.

8

nsnj ©2009 tema 3 : Urbanisasi

Perkembangan Proses Urbanisasi di Malaysia e) Pembandaran era 1990-an dan abad ke 21

•Urbanisasi dan perindustrian mempunyai kaitan yang rapat dalam perkembangan sesebuah bandar. Cthnya Bandar Raya Kuala Lumpur, kadar urnanisasi yang berlaku yang berlaku banyak di sumbangkan oleh proses industri. •Perkembangan ini menyebabkan bandar raya KL menjadi padat dan tepu bina sehingga mewujudkan beberapa fenomena pembandaran spt rebakan bandar, kornubasi, kesesakan, masalah pembantungan dan masalah setinggan. •Kerajaan menyebarkan proses urbanisasi ke pinggir bandar dan keluar bandar untuk mengurangkan masalah urbanisasi.

9

nsnj ©2009 tema 3 : Urbanisasi

Perkembangan Proses Urbanisasi di Malaysia e) Pembandaran era 1990-an dan abad ke 21

•Atas dasar penyelerakan industri ke desa, bandar-bandar baru yang berasaskan industri turut dirancang dan di bina. Cth Bandar Baru Kerteh •Abad ke 21 Malaysia mula memasuki era IT yang turut megembangkan proses urbanisasi di kawasan bandar. Dalam konteks ini Projek MSC menjadi model dan pemangkin utama untuk mewujudkan bandar-bandar baru di Malaysia.

10

nsnj ©2009 tema 3 : Urbanisasi

Faktor-faktor Proses Urbanisasi di Malaysia a) Faktor Sejarah

•Penjajahan dan kemasukan migran asing telah membawa kepada pembentukan dan perkembangan petempatan luar bandar menjadi bandar seperti ibu negara, bandar pelabuhan dan bandar di pedalaman berkaitan dengan eksploitasi sumber alam serta penguasaan politik. •Walaupun niat asal penjajah untuk mengeksploitasi sumber alam dan pengurusannya, proses urbanisasi berlaku seiring dengan pertambahan penduduk, kemudahan pembandaran, perkhidmatan dan pengangkutan.

11

nsnj ©2009 tema 3 : Urbanisasi

Faktor-faktor Proses Urbanisasi di Malaysia b) Faktor Perkembangan Ekonomi Moden

•Kepesatan urbanisasi amat bergantung kpd kemajuan industri. Hal ini kerana sektor perindustrian banyak menawarkan peluang pekerjaan yg akan menjadi tumpuan penduduk. Secara tidak langsung kws petempatan turut bertambah. •Penduduk juga amat memerlukan kemudahan pembandaran seperti kemudahan bank, perkhidmatan telekomunikasi, pendidikan, kesihatan dll. •Kesannya pusat perkhidmatan akan bertambah dan bandar akan menjadi bertambah besar serta fungsinya semakin penting. Cth PJ dan Shah Alam.

12

nsnj ©2009 tema 3 : Urbanisasi

Faktor-faktor Proses Urbanisasi di Malaysia c) Faktor politik, dasar dan rancangan kerajaan

•Di negara membangun perkembangan bdr yg sedia ada dan pertambahan bandar baru amat dipengaruhi oleh keputusan kerajaan. Melalui program pembangunan wilayah kerajaan telah membangunkan beberapa bdr baru. •Cth 1: Bdr Jengka >> Bdr ini diwujudkan utk keperluan penduduk sekitarnya yg bertambah dgn pesat melalui rancangan penempatan peneroka. •Cth 2: Bdr satelit spt PJ, Putrajaya >> dibina bagi mengatasi limpahan pembandaran bdraya Kuala Lumpur.

13

nsnj ©2009 tema 3 : Urbanisasi

Faktor-faktor Proses Urbanisasi di Malaysia e) Faktor kependudukan

•Meliputi dua elemen penting iaitu proses migrasi dan pertumbuhan semulajadi penduduk bdr.
nsnj ©2009 tema 3 : Urbanisasi

•Pertambahan penduduk bdr berlaku menerusi proses migrasi masuk dari luar bdr atau dr bdr-bdr yg lain. •Kreteria jumlah penduduk merupakan petunjuk penting utk mengukur tahap urbanisasi yg di alami oleh sesebuah kawasan atau bandar. •Bandaraya yg mempunyai jumlah penduduk melebihi 5 juta org dianggap sebagai bandaraya Primat.

14

Faktor-faktor Proses Urbanisasi di Malaysia d) Faktor kemudahan sosial

•Meliputi kemudahan sistem pengangkutan, kemudahan pendidikan khususnya pendidikan tinggi, kemudahan kesihatan, kemudahan elektrik, bekalan air, sistem perhubungan dan sebagainya. •Dlm konteks jaringan pengangkutan misalnya, ia akan mempengaruhi proses rebakan bandar krn jaringan dan sistem pengangkutan akan mnentukan kadar ketersampaian antara sesuatu tempat. •Kewujudan pendidikan tinggi mempercepatkan lagi pembudayaan masyarakat bdr ke arah kehidupan yg lebih moden, mempercepatkan penyebaran inovasi dan memperkembangkan R&D.

15

nsnj ©2009 tema 3 : Urbanisasi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful