BAB 1 KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

Imperialisme Barat di Asia Tenggara

Maksud imperialisme
Dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu.

Tempoh perlangsungan imperialisme awal

Berlaku sejak Empayar Yunani dan Empayar Rom

Tempoh perlangsungan imperialisme moden

Bermula sejak abad ke-15 apabila kuasakuasa Barat menguasai wilayah-wilayah di Amerika Latin, Afrika dan Asia

Imperialis Barat Portugal Sepanyol Belanda Britain

Tanah jajahan Timor-Timur [Timor Leste] Filipina [1525– 1898 ] Indonesia Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Sabah dan Burma [Myanmar] IndoChina [ Vietnam, Laos dan Kampuchea]

Perancis

Amerika Syarikat Filipina [1898-1946]

Perbezaan imperialisme Barat pada peringkat awal dengan pada peringkat selepas tercetusnya Revolusi Perindustrian Peringkat selepas Peringkat Aspek tercetusnya Revolusi perbandingan awal Perindustrian Berlaku secara tidak langsung.

Bentuk perlangsungan

Berlaku secara langsung dan persaingan antara kuasa Barat menjadi semakin sengit. Untuk menguasai bekalan bahan mentah dan pasaran baru.

Untuk menguasai kepentingan perdagangan rempah sahaja.

Tujuan

FAKTOR-FAKTOR IMPERIALISME BARAT DI ASIA TENGGARA

1. Revolusi Perindustrian

2. Persaingan Kuasa-kuasa Barat

3. Kekayaan Bahan Mentah

4. Kemajuan Sistem Pengangkutan dan Perhubungan

5.Beban Orang Putih dan Tugas Menyebarkan Tamadu

1. REVOLUSI PERINDUSTRIAN

Kuasa imperialis memerlukan bekalan bahan mentah secara konsisten untuk membolehkan mereka mengeluarkan hasil perkilangan secara besar-besaran. Kawasan pasaran baru yang luas diperlukan untuk memasarkan pelbagai hasil perkilangan.

2. PERSAINGAN KUASA-KUASA BARAT

Keluasan tanah jajahan melambangkan kekuatan dan kekayaan kuasa Barat Kuasa Barat yang memperoleh tanah jajahan yang semakin luas, akan memperoleh sanjungan yang semakin tinggi

3. KEKAYAAN BAHAN MENTAH

 

Asia Tenggara kaya dengan bahan mentah. Contoh : Bijih timah terdapat di Tanah Melayu, Indonesia dan Negara Thai. Kayu jati terdapat di Negara Thai dan Burma Tebu dan kelapa terdapat di Filipina

4. KEMAJUAN SISTEM PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN

Penggunaan kapal berkuasa wap membolehkan muatan yang lebih banyak diangkut dan mempercepat perjalanan antara Barat dengan Timur Pembukaan Terusan Suez menjadikan perjalanan lebih selamat dan menjimatkan kos. Melalui telegraf kuasa-kuasa imperialis dapat memberikan arahan kepada pegawai-pegawai mereka di tanah jajahan dengan lebih cepat dan berkesan. Urusan perniagaan menjadi lebih mudah.

Cargo ship in the Suez Canal near Ismailia, Egypt.

 

 

BEBAN ORANG PUTIH Britain dan Belanda mendakwa mereka lebih maju dan bertamadun. Mereka berasa bertanggungjawab untuk memimpin orang Timur ke arah kehidupan yang lebih sejahtera TUGAS MENYEBARKAN TAMADUN Orang Perancis bertanggungjawab untuk mentamadunkan orang Timur. Mubaligh Kristian berpendapat mereka bertanggungjawab sebarkan agama.

5. BEBAN ORANG PUTIH DAN TUGAS MENYEBARKAN TAMADUN

1.2 Perubahan Sistem Politik

1.2.1 Pengenalan Sistem Birokrasi Barat

Ciri-ciri Umum Sistem Birokrasi Barat Yang Diperkenalkan Di Negara-negara Asia Tenggara

Bil. 1.

Tema

Huraian

Kerajaan Penubuhan Kerajaan Pusat pusat hasil penyatuan wilayahwilayah di tanah jajahan. Gabenor Jeneral Pelantikan Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir di tanah jajahan.

2.

Bil. 3.

Tema Biro

Huraian Pelaksanaan pentadbiran melalui biro (jabatan )

4.

Pegawai Pelantikan pegawai Barat Barat sebagai ketua biro. Undang- Pengenalan undang-undang undang Barat. Barat

5.

1.2.1.1 Sistem Pemerintahan Di Filipina
Sistem pemerintahan tradisional Sistem pemerintahan semasa penjajahan Sepanyol Terdiri daripada daerah-daerah kecil dikenali sebagai barangay. Barangay diperintah oleh golongan datu. Kerajaan-kerajaan Islam wujud di selatan kepulauan Filipina. Sistem pentadbiran berpusat dengan Gabenor Jeneral sebagai pemerintah tertinggi diperkenalkan. Ketua Datuk Bandar ialah pentadbir wilayah. Gabenor Kecil ialah pentadbir bandar. Pentadbiran pada peringkat tempatan dilaksanakan di bawah Sistem Encomienda yang diketuai oleh Encomiendero. Penyatuan barangay menyebabkan kemerosotan terhadap sistem pemerintahan tradisional dan pengaruh golongan datu.

1.2.1.2 Sistem Pemerintahan Di Indonesia
Sistem pemerintahan tradisional Sistem pemerintahan semasa penjajahan Belanda Terdiri daripada beberapa buah kerajaan Pentadbiran pusat diketuai oleh Gabenor yang berasingan . Cth. Mataram dan Jeneral. Bantam di Jawa. Pentadbiran tempatan dikendalikan oleh pembesar tempatan dengan pengawasan pegawai Belanda Kerajaan diketuai oleh raja dan dibantu golongan pembesar. Pembesar daerah atau bupati (di Jawa) mengetuai pentadbiran peringkat pemerintahan tempatan. Jabatan kerajaan ditubuhkan. Cth. Jabatan Pelajaran dan Jabatan Pertanian. Dewan Tempatan ditubuhkan sebagai penasihat pentadbiran Belanda tetapi tiada kuasa perundangan. Volksraad atau Majlis Rakyat ditubuhkan .

1.2.1.3 Sistem Pemerintahan Di Burma pemerintahan semasa Sistem pemerintahan tradisional Sistem
penjajahan British Sistem pemerintahan beraja di bawah Dinasti Konbaung diamalkan. Dinasti Konbaung berakhir, institusi raja tersingkir dan jawatan pembesar tradisional pada peringkat pusat terhapus. Pesuruhjaya Tinggi British menjadi pemerintah tertinggi di Burma. Sistem pentadbiran tradisional lenyap terus dengan pengenalan dua Akta iaitu Akta Kampung Ulu Burma 1887 dan Akta Perkampungan Burma 1889

Raja Burma ialah penaung kepada sami Buddha. Raja dibantu oleh Hluttaw [ Majlis diraja ] dan Wun (pegawai tinggi kerajaan)

Sistem pemerintahan tradisional

Sistem pemerintahan semasa penjajahan British Sistem Undang-undang Barat diperkenalkan. Majlis Perundangan diperkenalkan.

Myothugyi ialah Ketua bandar.

Ahmudan ialah pegawai diraja.

Athi ialah pembesar-pembesar tradisional. Beberapa jabatan telah ditubuhkan. Cth. Perhutanan, Kesihatan dan Pelajaran. Pengaruh golongan sami Buddha semakin merosot kerana fungsi raja sebagai penaung sami Buddha diambil alih oleh undang-undang Barat.

Sistem pemerintahan tradisional Negeri-negeri ditadbir oleh sebuah kerajaan pusat berkuasa mutlak yang memberikan kuasa penuh kepada pembesar tempatan.

1.2.1.4 Sistem Pemerintahan Di IndoChina

Sistem pemerintahan semasa penjajahan Perancis

Perancis membentuk sebuah kerajaan pusat dengan menubuhkan Union Indochinoise. Semua rang undang-undang di IndoChina diluluskan oleh Parlimen Perancis. Pentadbiran kerajaan tempatan tidak dicampuri oeh kerajaan pusat. Tetapi mereka perlu membayar cukai dan menyediakan kerahan tenaga. Pentadbiran kerajaan tempatan perlu membayar cukai dan menyediakan kerahan tenaga.

Setiap birokrasi diketuai oleh golongan Mandarin yang dipengaruhi oleh sistem pentadbiran Tanah Besar China. Golongan Mandarin yang dipengaruhi oleh sistem pentadbiran Tanah Besar China. Golongan Mandarin dipilih melalui peperiksaan dalam bidang bahasa dan kesusasteraan.

1.2.1.5 Sistem pemerintahan di Tanah Melayu Sistem pemerintahan British di Negeri-negeri Selat Gabenor Gabenor ialah pemerintah tertinggi Negerinegeri Selat. Residen Residen Kaunselor membantu Gabenor dalam Kaunselor pentadbiran di Negeri-negeri Selat. Penghulu Pentadbiran pada peringkat kampung oleh penghulu dikekalkan.

Perbandingan sistem pemerintahan British di Negeri-negeri Melayu Bersekutu dengan di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu PERSAMAAN 1. Residen dan penasihat British diletakkan di bawah Gabenor Negeri-negeri Selat. 2. Tugas utama residen dan penasihat British adalah untuk menasihati Sultan dalam semua perkara kecuali hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu. 3. British memperkenalkan pelbagai perubahan seperti sistem kehakiman Barat, pelaksanaan pengutipan cukai, pembahagian negeri kepada beberapa daerah dan penubuhan balai polis. 4. Peranan raja dan pembesar terjejas walaupun struktur pentadbiran tidak berubah.

PERBEZAAN
Negeri-negeri Aspek perbezaan Melayu Bersekutu Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu Sistem Penasihat

Sistem Residen

Sistem yang diperkenalkan Nama jawatan penasihat

Residen

Penasihat

Di Thailand, birokrasi Barat telah diperkenalkan oleh Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn sendiri.
Birokrasi Barat yang diperkenalkan oleh Raja Mongkut Birokrasi Barat yang diperkenalkan oleh Raja Chulalongkorn

1.2.1.6 Sistem Pemerintahan Di Thailand

*

Melantik 80 orang penasihat Barat * Chulalongkorn memperkenalkan : untuk mengetuai pelbagai jabatan di [a] Majlis Penasihat Rendah, samping melatih pegawai-pegawai [b] Majlis Mesyuarat Tertinggi tempatan. [c] Kabinet Menteri. * Penasihat kewangan, pelabuhan dan * Melantik juruaudit dari Britain untuk polis dibawa dari Britain. berkhidmat dalam perbendaharaan * Penasihat kastam dibawa dari negara. Amerika Syarikat. * Penasihat ketenteraan dibawa dari Perancis.

Pembaharuan 1932

istem raja berperlembagaan yang diamalkan di Barat tela perkenalkan untuk menggantikan sistem raja berkuasa utlak. erubahan ini mengurangkan pengaruh pembesar tradidion an institusi beraja.

Kesan pemodenan pentadbiran terhadap Thailand

Antara faktor penting dalam mengekalkan kemerdekaan Thailand.

KESIMPULAN
Apakah yang diperoleh oleh imperialis Barat melalui perubahan sistem politik terhadap negara yang dijajah?

Menguasai ekonomi tanah jajahan untuk kepentingan mereka.

Bagaimanakah kedudukan institusi-institusi pemerintahan beraja di negara-negara yang dijajah?

Masih kekal di beberapa tanah jajahan tetapi peranannya berkurangan.

Apakah kesan pengenalan birokrasi Barat yang telah mengambil alih peranan raja dan pembesar di negara-negara yang dijajah ?

Membawa kepada tercetusnya gerakan nasionalisme di Asia Tenggara.

1.3 Nasionalisme Di Asia Tenggara

Maksud Nasionalisme

Perasaan cinta akan bangsa dan negara yang membawa kepada gerakan membebaskan tanah air daripada cengkaman penjajah dalam bidang politik, ekonomi dan kebudayaan asing.

1.3.1 Faktor-faktor Kemunculan Nasionalisme

FAKTOR-FAKTOR KEMUNCULAN NASIONALISME 1. DASAR PENJAJAHAN BARAT

2. PENGARUH AGAMA
3. KARYA KESUSASTERAAN

4. SISTEM PENDIDIKAN

FAKTOR-FAKTOR KEMUNCULAN NASIONALISME 5. KEMUNCULAN GOLONGAN INTELEKTUAL 6. PENGARUH MEDIA MASSA
7. SISTEM PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN

8. PENGARUH LUAR

Faktor 1 : Dasar Penjajahan Barat
Bil. Dasar Huraian

1. Birokrasi Sistem birokrasi Barat yang Barat diperkenalkan tidak memberikan peluang sewajarnya kepada rakyat tempatan dalam sistem pentadbiran moden. 2. Dasar Dasar ekonomi penjajah seperti Sistem Ekonomi Tanaman Paksa di Indonesia dan Sistem Polo di Filipina menindas penduduk peribumi.

3.

Jurang sosial

Penjajah mewujudkan jurang sosial dengan menganggap mereka berada dalam kelas yang tersendiri.

4.

Kemasukan Dasar keterbukaan penjajah imigran terhadap kemasukan imigran timbulkan rasa tidak puas hati rakyat tempatan kerana penguasaan golongan imigran dalam bidang ekonomi.

Faktor 2 : Pengaruh Agama
Bil. 1. Tema Huraian Menyatukan Agama berjaya menyatukan rakyat tempatan untuk menghadapi penindasan dan pengaruh kebudayaan Barat serta agama Kristian. Alat Kemunculan Gerakan Islah di Indonesia dan perpaduan Tanah Melayu serta penubuhan Persatuan Belia Buddha di Burma menunjukkan peranan agama sebagai alat perpaduan dan golongan agama sebagai pencetus nasionalisme.

2.

3. Gerakan Gerakan Islah memperjuangkan Islah Pan-Islamisme iaitu penyatuan dunia Islam menentang penjajah Barat. 4. Kristian Agama Kristian di Filipina telah menyatupadukan penduduk peribumi untuk menentang Sepanyol kerana penganut Kristian tempatan dianggap kelas dua berbanding penganut Kristian berbangsa Sepanyol.

Faktor 3 : Karya Kesusasteraan
Karya-karya kesusasteraan merupakan media untuk menyampaikan mesej kesengsaraan dan kekecewaan terhadap penindasan penjajah yang akhirnya membangkitkan kesedaran bangsa dan kecintaan terhadap tanah air.

Pengarang Jose Rizal Chairil Anuar

Karya

Noli Me Tangere [novel] Kerikil-kerikil Tajam [cerpen] dan Ke Makam Bonda[sajak] Putera Gunung Tahan [novel]

Pak Sako

Bil. 1.

Tema

Faktor 4 : Sistem Pendidikan
Huraian

Pilih kasih

Penjajah amalkan sikap pilih kasih dalam menyediakan kemudahan pendidikan dengan mengutamakan sekolah yang menggunakan bahasa penjajah sebagai bahasa pengantar.

2.

Peringkat Penjajah hanya memberikan rendah pendidikan pada peringkat rendah dan terhad kepada golongan elit dan penduduk bandar.

3.

Priyayi

Di Indonesia, anak golongan priyayi diberikan pendidikan yang tersendiri dan diasingkan daripada anak orang kebanyakan.

4.

Memecahkan Kerajaan Belanda amalkan sikap pilih kasih perpaduan bertujuan memecahkan perpaduan rakyat tempatan. Ancaman Di Burma, pendidikan sekular dan pendidikan mubaligh yang diperkenalkan British menjadi ancaman terhadap sekolah Buddha. Di Tanah Melayu, lepasan sekolah vernakular sukar mendapat pekerjaan berbanding lepasan sekolah Inggeris.

5.

6.

Sukar

Faktor 5 : Kemunculan Golongan Intelektual
Bil. 1. Tema Huraian

Pencetus Kemunculan golongan intelektual merupakan pencetus gerakan nasionalisme Idea Golongan intelektual yang berpeluang falsafah melanjutkan pelajaran di Barat dan Asia Barat didedahkan dengan idea falsafah Barat dan Islam.

2.

Bil.

Tema

Huraian

3. Pengalaman Pengalaman golongan intelektual di Barat dan Asia Barat sedarkan mereka bahawa penjajah tidak mentadbir tanah jajahan seperti penjajah mentadbir negara penjajah sendiri. 4. Memimpin Golongan intelektual memimpin gerakan nasionalisme setelah mereka kembali ke tanah air. Pada peringkat awal mereka hanya tuntut taraf hidup bangsa mereka dibela. Tetapi akhirnya mereka tuntut penjajah bebaskan negara mereka.

5. Menuntut

Faktor 6 : Pengaruh Media Massa
Bil. 1. Tema Huraian Semarakkan Pengaruh media massa seperti akhbar dan semangat majalah telah semarakkan semangat nasionalisme di Asia Tenggara. Sebarkan idea Ancaman Akhbar dan majalah berupaya menyebarkan idea-idea nasionalis dan menanam perasaan antipenjajah kepada rakyat jelata. Penjajah anggap perkembangan media massa sebagai ancaman terhadap kepentingan politik mereka di tanah jajahan.

2.

3.

Contoh akhbar yang berpengaruh atau utama

Vietnam Tribune Indigene Cloche Felee

Tanah Melayu Al-Ikhwan Saudara Warta Malaya Majlis

Bil. 1.

Tema

Faktor 7 : Sistem Pengangkutan Dan Perhubungan
Huraian Perkhidmatan telefon dan telegraf memudahkan hubungan dalam kalangan nasionalis. Pembinaan jalan kereta api dan jalan raya dapat menghubungkan kawasan-kawasan yang sebelumnya terpisah.

Telefon

2.

Jalan kereta api

3.

Bertemu Memudahkan rakyat dan para pemimpin bertemu untuk membincangkan idea-idea nasionalisme.

FAKTOR 8 : Pengaruh Luar
Bil. 1. Tema Jepun Huraian Kejayaan Jepun menewaskan China [1895] dan Rusia[1905] membuka mata para nasionalis di Asia Tenggara kerana keupayaan sebuah negara kecil mengalahkan negara besar.

2.

Mahatma Perjuangan Mahatma Gandhi di India Gandhi menentang British telah memberikan inspirasi kepada nasionalis di negaranegara Asia Tenggara

1.3.2 Perkembangan Nasionalisme

Tahap pertama
Tidak berorganisasi.
Bersifat sederhana. Penentangan masyarakat secara terbuka tetapi bersifat setempat.

Ciri-ciri

Tahap kedua

Organisasi
Corak Perjuangan Latar belakang pendidikan pemimpin Matlamat perjuangan

Berorganisasi.
Lebih radikal kerana sifat sederhana yang diamalkan pada tahap pertama gagal. Golongan yang berpendidikan serta berpengetahuan luas dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan Barat Menuntut kemerdekaan. Membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat

Golongan pertengahan yang berpendidikan Barat dan Asia Barat.

Menuntut hak-hak mereka dikembalikan. Menuntut taraf hidup mereka diperbaiki. Menekankan kesedaran politik daripada tindakan politik. Tidak meminta kemerdekaan dengan segera.

1.3.2.1 Filipina
Gerakan nasionalisme di Filipina mendahului negara lain di Asia Tenggara.

Tahap Pertama Gerakan Dakyah

Jose Rizal – berpengaruh kuat Pemimpin dan disokong oleh golongan pertengahan yang berpendidikan Barat.

i. Filipina dijadikan wilayah Sepanyol. ii. Bangsa Filipina diberikan hak yang sama seperti yang diperoleh bangsa Sepanyol. iii. Bangsa Filipina diberikan kebebasan bersuara.

Tuntutan

Tindakan susulan apabila tuntutan kurang mendapat tindak balas Sepanyol

Jose Rizal telah menubuhkan Liga Filipina pada 1892 .

Mendesak kerajaan Tujuan penubuhan Sepanyol lakukan pembaharuan politik, ekonomi dan sosial. Tindakan kerajaan Sepanyol Berasa terancam. Jose Rizal ditangkap dan dibuang negeri ke Dapitan

Kesudahan nasib Dikenakan hukuman bunuh atas tuduhan terlibat dalam Jose Rizal gerakan pemberontakan.

Kesan Susulan

Gerakan dakyah berakhir tetapi gerakan ini kemudiannya mencetuskan gerakan nasionalisme yang lebih radikal pada tahap kedua.

Tahap Kedua

Andreas Pengasas Katipunan Bonifacio Penentangan Corak perjuanga secara n radikal.

Matlamat Perjuangan

i.

ii.

Untuk menyatukan bangsa Filipina. Untuk mencapai kemerdekaan melalui revolusi.

Cara Menggunakan media penyebaran cetak untuk menyebarkan fahaman fahaman revolusi kepada rakyat. Akhbar Rasmi Kalayan

Peristiwa kemuncak perjuangan Kesudahan Katipunan

Pelancaran revolusi bersenjata pada 1896 untuk menggulingkan pemerintahan Sepanyol. Gagal dan Katipunan semakin lemah selepas Bonifacio dihukum mati oleh Emilio Aguinaldo pada 1897.

Kerjasama Emilio Aguinaldo dengan Amerika Syarikat

Berjaya menyingkirkan Sepanyol dari Filipina pada 1898.

Kesan kerjasama Memulakan penguasaan dengan Amerika Amerika Syarikat terhadap Filipina. Syarikat Kesan Pengisytiharan pengisytiharan kemerdekaan Filipina oleh kemerdekaan 1899 Aguinaldo pada 1899 tidak disahkan oleh Amerika Syarikat. Tindakan susulan Meneruskan revolusi Aguinaldo sehingga dia ditangkap

pada 1901.

Tindakan kerajaan Terpaksa membenarkan Amerika Syarikat penubuhan parti-parti

sederhana.

Pilihan raya 1907

Sergio Osmena telah dilantik mengetuai Dewan Perhimpunan apabila partinya, Parti Nasional memenangi pilihan raya 1907.

Nasionalis Filipina kembali tuntut kemerdekaan Tuntutan kemerdekaan melalui perlembagaan setelah pucuk pimpinan di 1930-an Amerika Syarikat bertukar kepada yang lebih liberal.

1.3.2.2 Indonesia Tahap Pertama
Isu-isu pendidikan. Tumpuan Pendidikan yang akan Isu dapat mengubah nasib rakyat Indonesia.

[a] Raden Adjeng Kartini
Perjuangan Berusaha memajukan pendidikan untuk kaum wanita. Karya [i] [ii] Habis Gelap Terbitlah Terang Penulisan Seorang Puteri Jawa

Kandungan Mendedahkan kemunduran rakyat Indonesia dan penindasan oleh karya penjajah Belanda. Kesan Telah memberikan inspirasi kepada Perjuangan pejuang-pejuang selepasnya untuk menubuhkan pertubuhan yang lebih tersusun.

[b] Muhammadiyah
Matlamat
i.

ii.

Menyebarkan Islam yang sebenar Menghindari ancaman sekularisme Barat serta agama Kristian

Tindakan

Banyak membina sekolah, klinik dan masjid.

Tahap Kedua
Memperlihatkan perjuangan parti Corak Perjuangan parti politik radikal seperti Sarekat Islam (SI) , Parti Komunis Indonesia (PKI) dan Parti Nasional Indonesia (PNI). Tuntutan Lantang tuntut kemerdekaan Indonesia sekalipun dengan cara

PNI bawah pimpinan Soekarno begitu popular Populariti kerana perjuangannya PNI dapat mempengaruhi rakyat Indonesia. Belanda yang semakin Tindak terdesak telah bertindak balas balas dengan menangkap Kerajaan pemimpin yang radikal Belanda termasuk Soekarno dan mengharamkan PNI.

1.3.2.3 IndoChina Tahap Pertama
Pelopor Golongan bangsawan dan pegawai daripada golongan Mandarin.

Perjuangan Pemulihan sistem pemerintahan beraja.

Perjuangan Golongan menengah golongan berpendidikan Barat menengah memperjuangkan pendidikan Barat dalam kalangan rakyat. Phan Boi Chau Phan Boi Chau memimpin satu gerakan revolusi tetapi gerakan tersebut gagal. Penubuhan VNQPH Phan Boi Chau tubuhkan Viet Nam Quang Phu Hoi (VNQPH).

Tindakan VNQPH

Melancarkan beberapa pemberontakan di Tongkin serta melancarkan gerakan dakyah di Vietnam.

Kesudahan perjuangan VNQPH

Phan Boi Chau dipenjarakan dan VNQPH diharamkan oleh Perancis.

Tahap Kedua
Corak perjuangan Sebab berlaku Gerakan nasionalisme yang lebih radikal. Kegagalan parti-parti politik sederhana untuk mendapatkan kerjasama Perancis. Viet Nam Quoc Dang Dang (VNQDD) Parti Komunis Vietnam (PKV)

Pelopor perjuangan

Tindakan Perancis Tindakan pemimpin perjuangan

Bertindak balas dengan menangkap pemimpin-pemimpin VNQDD termasuk Nguyen Thai Hoc. Ho Chi Minh, pemimpin PKV terpaksa melarikan diri ke Hong Kong.

Menyebabkan gerakan nasionalisme kembali bercorak sederhana di Kesan bawah tindakan keras pimpinan Maharaja Bao Dai. Perancis Usaha-usaha pembaharuan Maharaja

1.3.2.4 Burma Tahap Pertama
Pelopor Golongan sami Buddha dan perjuangan golongan elit berpendidikan Barat.

Peranan Menubuhkan Persatuan Belia golongan Buddha pada 1906. sami

Tujuan penubuhan

i.

Untuk mengekalkan tradisi Buddha. Untuk memajukan pendidikan dalam kalangan rakyat Burma.

ii.

Isu

Menggunakan Isu Kasut untuk membangkitkan semangat nasionalisme rakyat.

U Ba Pe Menjelang 1916, Persatuan Belia Burma dipimpin oleh nasionalis yang lebih radikal seperti U Ba Pe.

Majlis Pemimpin-pemimpin Persatuan Persatuan Belia Burma kemudiannya Am menubuhkan Majlis Persatuan Am Kesatuan- Kesatuan-kesatuan Burma pada kesatuan 1920 yang lebih radikal. Burma

Tahap Kedua
Sebab Muncul apabila Laporan Montagukemuncula Chelsford menyatakan Burma n masih belum bersedia untuk memerintah sendiri. Revolusi Revolusi Pelajar tercetus kerana Pelajar menuntut penubuhan sebuah universiti untuk mereka.

Golongan sami Saya San

Gerakan golongan sami Buddha melalui Majlis Am Sangha Sametggi telah mencetuskan Pemberontakan Saya San. Saya San ialah bekas pongyi dan pemimpin di Tharawaddy telah mengetuai Pemberontakan Saya San.

Liga Anti- Liga Antipemisahan menganggap pemisahan pemisahan dengan India hanya akan melewatkan kemerdekaan. Perlembagaa Pengenalan Perlembagaan Burma n Burma pada 1935 memberikan peluang ke arah berkerajaan sendiri.

Thakin

Golongan Thakin (siswazah universiti) menubuhkan Parti Dobama Asiayone pada 1935 untuk menuntut kemerdekaan.

”Tuan” Para pemimpin Parti Dobama Asiayone yang terdiri daripada Aung San, Kyaw Nein dan U Nu menggelar diri mereka sebagai ”Tuan”. Dr. Ba Maw Dr. Ba Maw yang memenangi pilihan raya pada 1937 telah dilantik menjadi Perdana Menteri Burma yang pertama.

1.3.2.5 Thailand Tahap Pertama
Isu Huraian Raja Penentangan rakyat terhadap berkuasa raja yang berkuasa mutlak mutlak Penguasaa Kegelisahan rakyat terhadap n politik penguasaan politik oleh kerabat raja

Sebab/Punca

Perkembangan sistem pendidikan Barat telah memberikan pendedahan terhadap fahaman liberal, sistem demokrasi dan sistem raja berperlembagaan kepada golongan intelek Thailand.

Kelemahan sistem pentadbiran dan sikap boros Raja Vajiravudh menyebabkan rakyat tidak puas hati.

KESAN
Penubuhan Parti Rakyat ditubuhkan oleh Nai Parti Rakyat Pridi Panomyong dan Field Marshall Phibul Songram.

Revolusi Thai

Parti Rakyat telah melancarkan Revolusi Siam pada 1932 yang menamatkan sistem raja berkuasa mutlak.

Tahap Kedua Perasaan tidak puas hati rakyat Sebab Berlaku terhadap cengkaman ekonomi oleh kapitalis Barat dan

Tindakan Phibul Songram Selaku Perdana Menteri Siam
i.

Meluluskan undang-undang untuk menyekat kebebasan dan penguasaan ekonomi oleh orang Cina.

ii.

Membubarkan sekolah Cina dan akhbar Cina.

Menggalakkan penduduk peribumi melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi.
iii.

iv. Menetapkan jawatan tertinggi dalam kerajaan hanya untuk penganut agama Buddha. v. Telah menukar nama negara Siam kepada Thailand yang bermaksud

Hasil daripada Kerjasamakerjasama dengan dengan Jepun semasa Perang Jepun Dunia Kedua, Thailand telah berjaya mendapatkan semula wilayah-wilayahnya di IndoChina dan di Tanah Melayu.

Rumusan
Apakah tujuan Untuk kepentingan utama kehadiran ekonomi imperialis imperialis Barat Barat. di Asia Tenggara? Apakah kesan Telah mengubah pengenalan sistem politik, birokrasi Barat? ekonomi dan sosial negara-negara di

Rumusan
Apakah amalan Mengamalkan diskriminasi pentadbiran dan penindasan. kerajaan penjajah? Apakah 2 kesan terhadap semua perkara yang tidak disenangi oleh rakyat tempatan? [i] Menuntut pembaikan terhadap taraf hidup. [ii] Menuntut kemerdekaan daripada kuasa penjajah

Rumusan
Bagaimana Semangat juang bentuk yang kental, perjuangan para keberanian serta nasionalis? pengorbanan yang tinggi. Apakah 3 faktor [i] Perpaduan penting [ii] Kepimpinan kejayaan [iii] Kebijaksanaan sesuatu perjuangan

Rumusan
Apakah yang harus dilakukan oleh generasi selepas merdeka? Menghargai perjuangan nasionalis silam dengan berusaha untuk mempertahankan dan mengekalkan kemerdekaan negara serta mengisi kemerdekaan tersebut dengan kemajuan.

LATIHAN UNTUK SOALAN OBJEKTIF SEJARAH KERTAS 1 SPM YANG SEBENAR TAHUN 2004-2007
orang putih 1.Pernyataan manakah berkaitan dengan •Tugas mentamadunkan manusia maklumat di atas? A Melaksanakan dasar imperialisme B Mengatasi masalah kepadatan penduduk C Memajukan ekonomi penduduk tempatan D Masyarakat Timur memerlukan bantuan Barat
•Beban

2. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan pentadbiran birokrasi Barat di Asia Tenggara? I Kedudukan pemimpin setempat dikekalkan II Pemimpin setempat berkuasa memungut cukai III Jabatan kerajaan diketuai oleh pegawai Barat IV Undang-undang Barat digunakan secara meluas [ SPM 2004, No. 23] A C I, II dan III I, III dan IV B D I, II dan IV II, III dan IV

3. Antara berikut yang manakah ciri-ciri persamaan gerakan nasionalisme peringkat awal di Asia Tenggara? I Perjuangan secara militan II Membentuk organisasi politik III Mengutamakan isu kebudayaan IV Golongan intelek menjadi pemimpin [ SPM 2004, No. 24] A I dan II III dan IV B II dan III I dan IV C

D

4.

Apakah matlamat golongan nasionalis di Asia Tenggara pada tahap kedua? I Memajukan kegiatan ekonomi II Menimbulkan kesedaran politik III Menyebarkan ilmu pengetahuan IV Membebaskan diri daripada penjajah [ SPM 2004, No. 25] A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.