PLURALITI MASYARAKAT ALAM MELAYU DALAM SEJARAH

BAB2/ctu 553 1

PENDAHULUAN
 Dua konsep utama yang sering digunakan

untuk menjelaskan ciri-ciri Asia Tenggara ialah pluraliti dan masyarakat pluralistik (plural society). di Tanah Melayu  Pluriti masyarakat bermula dari kejatuhan kerajaan Melayu Melaka ke tangan Pertugis pd 1511. 1641 Melaka jatuh ke tangan Belanda dan tahun 1795 jatuh ke tangan British.

BAB2/ctu 553

2

Sambungan…
• Asia Tenggara semasa pra-Eropah
merupakan satu wilayah yang menjadi tempat pertemuan pelbagai tamadun dan budaya utama dunia yang didorong oleh serampang tiga mata iaitu Ketuhanan, Kekayaan dan Kemenangan (God, Gold and Glory).

BAB2/ctu 553

3

CIRI-CIRI PLURALITI DAN MASYARAKAT PLURAL

 PLURALITI : Bercirikan semula jadi, tanpa

paksaan dan fleksibel. Musnah dengan kedatangan kuasa-kuasa kolonial dan imperial Eropah. Mereka memperkenalkan sistem2 governan mereka dan membahagikan wilayah ini kepada satu komuniti masyarakat plural.

BAB2/ctu 553

4

Sambungan…
 MASYARAKAT

PLURAL: Bercirikan pemaksaan dan perbezaan. Masyarakt plural memperkenakan masyrakat migran(Cina & India). Mereka dipaksa datang untuk bekerja dan bergaul dengan masyarakat dan sistem yangh sedia ada di dalam masyarakat pribumi.

BAB2/ctu 553

5

PERSAMAAN

sejenis masyarakat pelbagai bangsa seperti Melayu, Cina, India, Eropah, Jepun dan lain-lain yg mendiami sesuatu kawasan. Masyrakat yang pelbagai ini juga wujud pada zaman pluraliti. BAB2/ctu 553

 Wujudnya

6

PERBEZAAN
 PLURALITI  Melalui

proses semulajadi sebarang pemaksaan.

tanpa

 Datang

secara sukarela untuk mencari kehidupan dan kekayaan. oleh ahli keluarga, kalau mengambil keputusan untuk memetap; berdasarkan persutujuan keluarga.

 Disertai

BAB2/ctu 553

7

….sambungan
 Keadaan ini menjamin ketenangan fikiran dan

perasaan para pendatang.  Hasilnya mereka berjaya mewujudkan interaksi yang harmoni dengan penduduk, alam sekitar dan sistem: berkahwin dengan penduduk  Sanggup tempatan (Cina Baba).  Mengamalkan budaya kehidupan seharian orang Melayu.  Amalan dan adat resam pendatang diterima pakai oleh penduduk tempatan, seperti amalan perkahwinan(bersanding, bunga manggar & bunga telor).

BAB2/ctu 553

8

PERBEZAAN
 MASYARAKAT PLURALISTIK  Berlaku secara paksaan.  Demi kepentingan ekonomi dan

politik Inggeris.
 Tidak

disertai keluarga.

oleh

kaum

 

BAB2/ctu 553

9

….sambungan
 Akibatnya hasrat untuk kembali ke tanah

air masing-masing tidak pernah padam dengan sistem: mereka penduduk,

 
 Hasilnya

gagal berasimilasi alam sekitar serta

  

Wujudkan kelompok masyarakat beserta sistem mereka sendiri. Terasing daripada kelompok yang lain walaupun di tempat sama. Gagal mengenali antara satu sama lain.

 

BAB2/ctu 553

10

PENJAJAHAN: TITIK PEMISAH ANTARA PLURALITI DAN MASYARAKAT PLURAL

BAB2/ctu 553

11

 Titik

pemisah di antara pluraliti dan masyarakat plural ialah dengan ketibaan penjajah Inggeris ke Asia Tenggara khususnya Tanah Melayu.

 Walaupun sebelum kedatangan Inggeris,

Asia Tenggara telah dikunjungi kuasakuasa Eropah seperti Portugis, Belanda dan Sepanyol namun kedatangan Inggeris membawa fenomena yang berbeza.

BAB2/ctu 553

12

….sambungan

 Kuasa-kuasa

Eropah lain lebih banyak menekankan imperialisme di dalam misi-misi kedatangan mereka. pula menggunakan ‘senjata’ serampang dua mata di dalam misi-misi kedatangan mereka iaitu imperialisme dan kolonialisme. kedua-dua aspek fizikal dan mental masyarakat yang dijajah.

 Inggeris

 Ini bermakna mereka menjajah

BAB2/ctu 553

13

……sambungan
 IMPERIALISME:

Mereka menjajah secara fizikal iaitu segala kekayaan muka bumi seperti bijih timah dan emas diambil demi kepentingan ekonomi negara mereka sendiri. Oleh itu buruh dari China dan India dibawa masuk untuk mengusahakan lombong-lombong dan ladang getah. Mereka memperkenalkan sistem sosial, politik dan agama mereka kepada penduduk tempatan. Hasilnya mereka berjaya menjajah dan mengawal kehidupan masyarakat peribumi yang ramai dengan jumlah mereka yang sedikit.

 KOLONIALISME:

BAB2/ctu 553

14

PLURALITI ZAMAN KEGEMILANGAN KERAJAAN MELAYU MELAKA

BAB2/ctu 553

15

PEMERINTAHAN
 Zaman

keemasan dan kemuncak keagungan kerajaan Melayu.

 Sultan/pembesar mempunyai

misi & visi yang hebat.

 Tempat

pertemuan para pedagang (The Venice of The East).
16

BAB2/ctu 553

Sambungan…

 Pemerintahan diplomasi &

terbuka.

 Perlembagaan Melaka yang

dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam (Hukum Kanun Melaka & Undang-undang Laut Melaka).

BAB2/ctu 553

17

PERDAGANGAN

 Perdagangan

rancak hasil sistem pemerintahan terbuka dan pentadbiran pelabuhan yang sangat cekap.

dan laksamana Melaka proaktif mengawal keselamatan dari ancaman perompak dan lanun. BAB2/ctu 553

 Panglima

18

Sambungan…
 Tahap

keselamatan tinggi di Selat Melaka.

yang

 Kepulauan

Melayu terkenal dengan hasil rempah ratus yang dianggap barang mewah.

BAB2/ctu 553

19

KEPENDUDUKAN
 Proses penghijrahan berlaku secara

alamiah tanpa ada paksaan.  
 Para

pedagang tidak memerlukan pasport dan visa sebagai pengenalan diri.

 Interaksi aktif di kalangan pelbagai

bangsa dan kaum di Melaka.

BAB2/ctu 553

20

KEBUDAYAAN

 Keterbukaan

pemerintah empayar Melaka, keselamatan perairan Selat Melaka menjadikan Melaka sebagai pelabuhan dan kota metropolitan serta kota multi budaya.
21

BAB2/ctu 553

MASYARAKAT PLURALISTIK ZAMAN PENJAJAHAN

BAB2/ctu 553

22

Pembentukan Masyarakat Pluristik di Tanah Melayu
• Sebelum 1848, hampir semua penduduk Tanah Melayu terdiri drpd orang Melayu. Akibat perkembangan perusahaan bijih timah pada pertengahan abad ke 19 dan perusahaan getah pd abad ke 20, mengakibatkan penghijrahan besar-besaran orang Cina Dan India (mengekalkan kebudayaan masing-masing). Menjelang tahun 1931, jumlah penduduk bukan Melayu melebihi jumlah penduduk Melayu.

BAB2/ctu 553

23

PRINSIP
 Pemisahan

negara dari agama: Pentadbiran negara dikawal oleh mereka manakala hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu diletakkan di bawah pengawasan sultan. Naguib al–Attas; kehadira  Syed kolinialisme Barat (termasuk British) sebagai dasar tekal memisahkan orang Islam daripada agama mereka.
 Pengagihan kuasa : kehakiman, eksekutif

dan perundangan serta federalisme.

 

BAB2/ctu 553

24

Sambungan….

 Setiap pihak hanya menjalankan

bidang kuasa masing-masing dan tidak boleh bercampuraduk. Ini berbeza dengan sistem di zaman sebelum Inggeris di mana tiada agihan kuasa berlaku kerana raja dan sultan mempunyai kuasa mutlak.

BAB2/ctu 553

25

SISTEM DAN STRUKTUR
 Sebelum kedatangan Inggeris:

 

Sistem kerajaan yang mencantumkan keduadua aspek agama dan negara(tiada pemisahan antara agama dan politik). Raja merujuk kepada penasihat agama untuk membuat keputusan penting negara. Agamawan dan raja saling berperanan di dalam sistem kerajaan tersebut.

 

BAB2/ctu 553

26

….sambungan

 Selepas kedatangan Inggeris:

 

Pemisahan di antara agama dan negara iaitu negara ditadbir oleh pentadbir sekular dan agama diletakkan di bawah kuasa sultan-sultan Melayu.

BAB2/ctu 553

27

Sambungan…

Oleh itu terdapat dua bentuk sistem kerajaan di Alam Melayu iaitu:

  Pertama: Kerajaan yang peranan agama dan negara saling bertautan (KERAJAAN). Kedua: Kerajaan yang telah memisahkan di antara negara dan agama (kerajaan).

BAB2/ctu 553

28

DASAR
 Ilmu

kolonial yang berasaskan sains moden yang bersifat rasional saintifik telah mencorakkan dasardasar pentadbiran, ekonomi dan pendidikan penjajah Inggeris. Pentadbiran: Sistem pentadbiran yang memisahkan di antara negara dan agama.

BAB2/ctu 553

29

Sambungan…

Ekonomi: Ekonomi pula telah berubah dari hanya berasaskan pertanian sara diri kepada sistem ekonomi perindustrian dan perdagangan (sistem ekonomi kapitalis). Pendidikan: Dwi-sistem iaitu pendidikan agama dan pendidikan sekular.

 

BAB2/ctu 553

30

MASYARAKAT PLURALISTIK PASCA MERDEKA
BAB2/ctu 553 31

Pasca Penjajahan
• Alam Melayu mengalami dua jenis masyarakat iaitu pluraliti dan masyarakat plural ( terbentuk berdasarakan faktor dan suasana yg berbeza). • Selepas penjajahan, masyarakat Malaysia mengalami perubahan dengan kewujudan pluraliti baru dan masyarakat plural. • Salah satu aspek pluraliti baru dalam masyarakat plural ialah wujudnya federalsisme berlapis

BAB2/ctu 553

32

Federalisme Berlapis • Wujud dua persekutaun dalam masa yang sama, iaitu: i. Persekutuan Tanah Melayu (yang merdeka pada 31 Ogos 1957, anggotanya hanyalah negeri-negeri yang ada di Tanah Melayu). ii. Persekutuan Malaysia (terbentuk pada 16 September 1963, terdiri dari Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak). Kemerdekaan pada 31 Ogos hanayalah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu dan bukannya kemerdekaan Malaysia. .
BAB2/ctu 553 33

POLITIK
 

Politik dipengaruhi aspek etnik. Kerjasama parti-parti politik – Parti Perikatan (1974). Dasar-dasar kerajaan mengukuhkan kerjasama dan hubungan harmoni antara etnik. Hubungan lebih bersifat utilitarian.

BAB2/ctu 553

34

PERLEMBAGAAN

Sumber segala perundangan dan panduan asas kepada pelaksanaan sistem politik. Perlembagaan berlandaskan kontrak sosial antara kaum

BAB2/ctu 553

35

PENDIDIKAN

Sistem pendidikan kebangsaan berasaskan keseragaman kurikulum, sukatan mata pelajaran dan orientasi. Penyata Razak (1956) dan Penyata Rahman Talib (1960) bermatlamat menyatukan etniketnik. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama.
36

BAB2/ctu 553

EKONOMI

Rancangan pembangunan ekonomi negara digiatkan bagi mengatasi masalah sosioekonomi dan sosiopolitik.Ekonomi berasaskan sara diri ditukar kepada sistem perindustrian dan perdagangan (bergantung kpd keaktifan pasaran).Kecairan modal menentukan pasang surut pasaran (sistem ekonomi kapitalis). Dasar-dasar pembangunan negara dirangka bagi mewujudkan keseimbangan ekonomi.

BAB2/ctu 553

37

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful