EKSPEKTASI DAN CABARAN DI DALAM PERKHIDMATAN AWAM TERHADAP PEMBANTU TADBIR (N17

)

DEFINISI EKSPEKTASI
MERUJUK KEPADA HARAPAN, JANGKAAN DAN GAMBARAN OLEH KETUA PERKHIDMATAN / KETUA JABATAN TERHADAP KEBOLEHAN DAN KEUPAYAAN ANDA MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB YANG DIBERIKAN.

DEFINISI KETUA PERKHIDMATAN  BERMAKSUD KETUA PERKHIDMATAN BAGI SESUATU JAWATAN YANG DISANDANG.  BAGI PERKHIDMATAN GUNASAMA, KETUA PERKHIDMATAN ADALAH KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM (KPPA).

DEFINIS I PE RKH IDM ATA N GU NA SAMA

BERMAKNA SEBARANG PERKHIDMATAN YANG DI ISYTIHARKAN SEDEMIKIAN OLEH KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM DARI MASA KE SEMASA.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

UNDANG-UNDANG / PERATURAN • Pengesahan Perkhidmatan (lulus peperiksaan perkhidmatan dan kursus induksi umum/khusus); • Penilaian Tahap Kecekapan (untuk kenaikan pangkat ke Gred N 22, N 27, N 32 dan N 36 ); • Perintah-Perintah Am (Bab A – Lantikan/Kenaikan Pangkat, Bab B – Elaun/Kemudahan Dalam Perkhidmatan

Sambungan..

• Arahan Perbendaharaan (Bab A – Prosedur Kewangan, Bab B – Prosedur Perakaunan dan Bab C – Audit, Kehilangan Dan Prosedur Hapus Kira); • Pekeliling Perbendaharaan Bil.8 / 1986 – Penjenisan Kod Bagi Hasil Dan Perbelanjaan; • Pekeliling Perkhidmatan Bil.3 / 2004 – Panduan Pertukaran Pegawai Awam; • Akta Rahsia Rasmi / Surat Aku Janji /

LIMA (5) KOD ETIKA SEORANG PENJAWAT AWAM

1. PROFESIONALISMA
CIRI-CIRI:
I.

MEMBERIKAN KOMITMEN YANG TINGGI SERTA SENTIASA BERSEDIA UNTUK MENJALANKAN TUGAS YANG DIARAHKAN DARI MASA KE SEMASA;

III. BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SETIAP PEKERJAAN YANG DILAKUKAN; IV. MEMASTIKAN KERJA YANG DILAKUKAN ADALAH BERKUALITI, MENEPATI MASA YANG DITETAPKAN SERTA MENCAPAI KEHENDAK ORGANISASI; DAN IV. MEMPUNYAI KEMAHIRAN, KEBIJAKSANAAN SERTA KEMAMPUAN DALAM MENJALANKAN TUGAS YANG DIAMANAHKAN.

1. BEKERJA SEBAGAI SATU PASUKAN CIRI-CIRI:
2. BEKERJASAMA KE ARAH MENCAPAI VISI /OBJEKTIF ORGANISASI; 3. SENTIASA MELIBATKAN DIRI DAN MEMBERI SUMBANGAN DALAM AKTIVITI JABATAN (PERLU KREATIF/INOVATIF); 4. BERKONGSI PENGALAMAN, MAKLUMAT, ILMU DAN PENGETAHUAN; DAN 5. BERTOLAK ANSUR, BEKERJASAMA DAN SALING HORMAT MENGHORMATI ANTARA SATU SAMA LAIN (HINDARKAN HASAD DENGKI/BURUK SANGKA DLL).

3. KECEMERLANGAN DAN KEUNGGULAN CIRI-CIRI:
I. BERUSAHA UNTUK MELAKUKAN YANG TERBAIK (DARI SEGI KUALITI/MASA DLL);

III. SENTIASA BERUSAHA UNTUK MEMPERBAIKI PRESTASI KERJA; IV. SENTIASA PEKA DAN PRIHATIN KEPADA KEHENDAK PELANGGAN; DAN IV. KEUPAYAAN MEMPELAJARI KEMAHIRAN (MULTIPLE SKILLS) BAGI MENJALANKAN PELBAGAI TUGAS.

4. BERH EMAH DAN BERWI BAWA
CIRI-CIRI: I. JUJUR, AMANAH DAN BERAKHLAK DALAM MENJALANKAN TUGAS TANPA MENYALAHGUNAKAN KUASA DAN KEDUDUKAN; BERTIMBANGRASA, MESRA, ADIL DAN SAKSAMA;

II.

IV. SENTIASA TENANG DAN SABAR SERTA DAPAT MENYESUAIKAN DIRI DALAM SEMUA SITUASI (TIDAK MENYEBELAHI MANA-MANA PIHAK); V. BERSEDIA MENERIMA KRITIKAN/TEGURAN; DAN VI. PENAMPILAN DIRI (BERPAKAIAN KEMAS, BERBUDI BAHASA, DLL).

5. PEMBELAJARAN BERTERU SAN
CIRI-CIRI: I. BERSEDIA BELAJAR DARI PENGALAMAN DARI DIRI SENDIRI/ORANG LAIN KE ARAH PENAMBAHBAIKAN KERJA; SENTIASA MENCARI RUANG UNTUK MEMAJU DAN MENINGKATKAN KEMAHIRAN DIRI;

II.

IV. MENGGALAKKAN RAKAN SETUGAS AGAR BERUSAHA MEMAJUKAN DIRI; DAN V. TIDAK SEGAN UNTUK BERTANYA.

PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMBANTU TADBIR GRED N17

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
PERANAN Suatu watak atau perlakuan yang diberi untuk dilakonkan atau dilaksanakan mengikut kehendak yang ditetapkan TANGGUNGJAWAB Kerja atau tugas yang telah diamanahkan untuk dilaksanakan bagi mencapai sesuatu tujuan/objektif yang ditetapkan berasaskan kepada peranan yang

CABARAN DAN ISU-ISU PERKHIDMATAN PT
I. II. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN MAKLUMAT (ICT) – CELIK KOMPUTER; EKPEKTASI PELANGGAN / STAKEHOLDER YANG SENTIASA MENINGKAT; III. PEMBAHARUAN DALAM SEKTOR AWAM – KERAJAAN ELEKTRONIK contoh E-SPKB; IV. PERBANDINGAN DENGAN PERKHIDMATAN SWASTA; dll.

• MEMAHAMI PERANAN DAN CORE FUNCTIONS PEMBANTU TADBIR DAN KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN SUPAYA DAPAT MEMBERIKAN PERKHIDMATAN BERKESAN • MENGENALPASTI PENGETAHUAN UNTUK MEMENUHI KOMPETENSI TERSEBUT

• FLEKSIBEL DAN BOLEH BEKERJA SECARA BERPASUKAN • MEMBERI COMMITMENT KEPADA PELAKSANAAN DASAR-DASAR, PROGRAM DAN AKTIVITI PEMBAHARUAN YANG DIPERKENALKAN OLEH KERAJAAN/ JABATAN

 MENGIKUTI LATIHAN DARI MASA KE SEMASA (PEMBELAJARAN BERTERUSAN) UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN  TIDAK BERFIKIRAN HANYA MELAKSANAKAN TUGAS SECARA RUTIN SEMATA-MATA

MENGGUNAKAN PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN KERJA UNTUK: Meningkatkan kemahiran • • • • Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan Menambahbaikan proses kerja Menghasilkan pengetahuan baru Meningkatkan produktiviti

• KREATIF DALAM MEMBERI CADANGAN UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH DAN MENINGKATKAN MUTU KERJA • MELENGKAPI DIRI DENGAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI • BERKONGSI PENGETAHUAN, MAKLUMAT DAN KEMAHIRAN

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMBANTU TADBIR

TUGAS
- PEMBANTU KHAS /SETIAUSAHA - PEMBANTU TADBIR (N17)

PEMBANTU KHAS / SETIAUSAHA
• TUGAS GLAMOUR • PROFESIONAL DAN KOMITED • ORANG YANG BERKUASA DAN PROFESIONAL • DAPAT MENAIKAN IMEJ KETUANYA • CUKUP DENGAN PENDIDIKAN TINGGI? • PEMBANTU KHAS YANG BAIK TAHU PERANANNYA DAN • TIDAK LEMAH JIWANYA

TANGGUNGJAWAB
• FAHAMI TANGGUNGJAWAB SEBENAR • BIJAK DAN MAMPU MENILAI DAN TAHU APA YANG DILAKUKAN OLEH KETUA • ANDAI KETUA TIADA, TAHU APA YANG PERLU DILAKUKAN

- PENGHUBUNG DENGAN PIHAK LUAR PENAMPILAN YANG BAIK TUTUR KATA YANG SOPAN KEMAS DAN BERGAYA - MENCERMINKAN SESUATU YANG POSITIF MENGENAI JABATAN YANG DIWAKILI

PERANAN
MEMBERI JAWAPAN YANG BIJAK DAN MANIS MINAT DENGAN PROFESSION KAGUM DENGAN JAWATAN TAHU LATAR BELAKANG JABATAN SEGALA PENGETAHUAN MENGENAI JABATAN DIHUJUNG JARI

• • • • • • •

SEORANG REMINDER SEORANG PENYIMPAN RAHSIA PENDENGAR YANG BAIK PENASIHAT PEREDA SUASANA RAKAN KONGSI YANG BIJAK MAMPU KAWAL KEADAAN

KELEMAHAN
TIDAK TAHU PERANAN SEBENAR TIDAK MAMPU MENTERJEMAH PEMIKIRAN KETUA PUASHATI DENGAN LAKSANAKAN TUGAS SEORANG PEMBANTU TADBIR (KESETIA) (MENAIP SURAT, MEMBUAT AIR DAN MENJAWAB TELEFON SAHAJA TIDAK KEBAL JIWA, HATI DAN SEMANGAT

PENUTUP
BERAZAM UNTUK MENJADI PEMBANTU TADBIR YANG BIJAKSANA, BERGAYA DAN CEMERLANG DALAM PROFESION

shuhmy@hotmail.com Atau shuhmy@yahoo.com

TERIMA KASIH