MEMBINA PASUKAN KERJA

KUMPULAN ATAU PASUKAN DUA ATAU LEBIH INDIVIDU YANG SALING BERSANDARAN YANG BERINTERAKSI DAN MEMPENGARUHI SATU SAMA LAIN UNTUK MENCAPAI MATLAMAT SECARA KOLEKTIF

KUMPULAN ATAU PASUKAN SATU KUMPULAN PEKERJA YANG BEKERJASAMA UNTUK MENCAPAI SESUATU MATLAMAT SPESIFIK JABATAN ATAU ORGANISASI

KUMPULAN ATAU PASUKAN
• • • • FORMAL ATAU TIDAK FORMAL SEMENTARA ATAU KEKAL JABATAN YANG SAMA ATAUBERLAINAN LAIN-LAIN KUMPULAN INDIVIDU DALAM SESEBUAH JABATAN

KUMPULAN ATAU PASUKAN • FORMAL • KUMPULAN KMK • JAWATANKUASA PEMANDU • JAWATANKUASA PETUGAS • PASUKAN PROJEK

KUMPULAN ATAU PASUKAN • TIDAK FORMAL
KUMPULAN YANG DIWUJUDKAN BERDASARKAN PERSAHABATAN ATAU MINAT UNTUK MEMENUHI KEPENTINGAN ATAU KEHENDAK SOSIAL

KUMPULAN ATAU PASUKAN • PASUKAN TETAP SATU PASUKAN FORMAL YANG DITUBUHKAN DALAM SESEBUAH JABATAN MENGIKUT KEPERLUAN SEMASA

KUMPULAN ATAU PASUKAN
• PASUKAN SEMENTARA SATU PASUKAN FORMAL YANG DITUBUHKAN UNTUK TINDAKAN SEMENTARA SAMADA SECARA ADHOC ATAU MELAKSANAKAN PROJEK TERTENTU

KUMPULAN ATAU PASUKAN
• PASUKAN SEMENTARA SATU PASUKAN FORMAL YANG DITUBUHKAN UNTUK TINDAKAN SEMENTARA SAMADA SECARA ADHOC ATAU MELAKSANAKAN PROJEK TERTENTU

MATLAMAT JELAS MESYUARAT BERKESAN BERI KEPUASAN MEMPENGARUHI PENYERTAAN MENYELESAIKAN/ MENGURUS KONFLIK PENGHARGAAN

BAGAIMANA MEMBINA PASUKAN

KERJASAMA

PERCAYA

PERANAN YANG JELAS

MENYOKONG

PEMBUBARAN PELAKSANAAN NORMING STORMING PEMBENTUKAN

5

4

3

1

2

PEMBENTUKAN PASUKAN
TIDAK PASTI TUJUAN PASUKAN AHLI BERORIENTASIKAN TUGAS

MENCARI PERATURAN UNTUK BERINTERAKSI

MENGUJI KELAKUAN INTERPERSONAL BERGANTUNG KEPADA ORANG BERKUASA

PENUBUHAN
• AKTIVITI AWAL BERTUJUAN:
– Memecahkan rasa malu dan segan di kalangan ahli-ahli kumpulan dari pelbagai latar belakang dan persekitaran. – Membolehkan ahli-ahli mengenali antara satu dengan lain dalam masa yang singkat. – Berinteraksi dalam kumpulana (ice breaking)

PROSES STORMING
ALAMI KONFLIK KONFRANTASI

SUKAR MENCARI PERSETUJUAN

ELAK MELAKUKAN TUGAS BEREBUT UNTUK MEMIMPIN PASUKAN

NORMING
MEMBINA PERPADUAN MEMBENTUK NORMA PASUKAN

MENCARI PENYELESAIAN TUGAS

MENJELASKAN TUGAS MEMAINKAN PERANAN

PELAKSANAAN SALURKAN TENAGA/IDEA SEMAKIN JELAS PERANANNYA BERUSAHA MENCAPAI MATLAMAT

PEMBUBARAN MATLAMAT HAMPIR TERCAPAI AHLI BERSEDIA UNTUK BUBAR DUKACITA

CIRI-CIRI KUMPULAN YANG EFEKTIF

• KOMPOSISI – AHLI MEMPUNYAI KEPAKARAN TUGAS, INTERPERSONAL YANG BAIK DAN PERBEZAAN LATARBELAKANG YANG SEDERHANAN

2. PERANAN – MEMAHAMI PERANAN : PENYUMBANG, PENCARI MAKLUMAT, PENYELARAS, PEMANDU DAN PENGGERAK

CIRI-CIRI KUMPULAN YANG EFEKTIF

3. SAIZ – SAIZ PALING IDEAL 5 -7 BAGI MEMBOLEHKAN INTERAKSI, MENJANA IDEA DAN MENYELESAIKAN MASALAH. • NORMA – KELAKUAN DIJANGKA DAN DITERIMA AHLI KUMPULAN MEMUDAHKAN KESERAGAMAN KELAKUAN 5. PERPADUAN – AHLI YANG MINAT KEPADA PASUKANNYA, BERMOTIVASI UNTUK KEKAL DI DALAMNYA

GALAKKAN
• • • • • • • • • Memahami objektif & matlamat penubuhan pasukan. Bina hubungan mesra di peringkat awal. Suara yang jelas dan terang. Beri perhatian kepada semua ahli dan kumpulan. Arahan yang pendek, padat dan mudah difahami. Kukuhkan tingkah laku positif. Baiki tingkah laku negatif. Sentiasa senyum, riang dan ceria. Unsur humor yang tidak keterlaluan.

• Gunakan panggilan yang menyenangkan. • Setiap teguran diikuti dengan pengukuhan yang positif. • Kawalan kumpulan yang baik. • Unsur provokasi sekiranya sudah terbina hubungan mesra iaitu tentang:
– – – – Tingkah laku Sikap Pengurusan masa. Hubungan antara ahli kumpulan.

• Nilai murni • Kesinambungan idea & aktiviti.

ELAKKAN
• • • • • Arahan yang terlalu panjang Berceramah Menyentuh perkara yang sensitif. Membuat panggilan yang tidak menyenangkan. Mengutuk, mengata, perli, kata-kata dan senyuman sinis. • Tumpuan kepada kumpulan atau individu tertentu sahaja. • Pakaian yang tidak kemas. • Masa menunggu yang lama antara aktiviti/penjelasan.

PENTINGNYA PASUKAN
• Meningkatkan produktiviti • Meningkatkan kemahiran komunikasi • Perkongsian idea yang banyak lebih baik dari idea individu • Semangat kekitaan • Budaya tolong menolong • Budaya korporat (saling menghormati)

PEMBUBARAN PASUKAN

PEMBUBARAN
1. Matlamat telah tercapai setelah laporan kajian telah disiapkan dan dibentangkan. 3. Mendapat arahan pembubaran dari pihak atasan.

PRINSIP-PRINSIP PEMBUBARAN.
1. 2. 3. 4. Kerahsiaan Hubungan mesra tetap terjalin. Tidak mengharap ganjaran/imbuhan. Keputusan pihak atasan diterima dengan hati terbuka.

Matlamat telah tercapai setelah laporan kajian telah disiapkan dan dibentangkan. Mendapat arahan pembubaran dari pihak atasan. Ahli bersedia untuk bubar
DUKACITA

PEMBUBARAN

Adjourning
• Main activity
– completing the task – disbanding the group or approaching the next project

• Characteristics of this stage
– regret – more emotional – disbanding or searching for new goal with possibly some changes in membership