NOVI POČETAK

ZA SOCIJALNO NAJUGROŽENIJE GRAĐANE
- PROVEDBA MJERA OTPISA DUGA I ODGODE OVRHE -

15.01.2015.

NOVI POČETAK

JEDNOKRATNA MJERA
• Vlada Republike Hrvatske zajedno s vjerovnicima ovim mjerama želi

pružiti novi početak financijski isključenim građanima i osigurati
im uvjete za izlazak iz prezaduženosti
• Vlada

Republike Hrvatske i Vjerovnici koji Sporazumu pristupaju
dobrovoljno uspostavljaju privremene jednokratne mjere koje će biti
na snazi do 30. lipnja 2015. godine

• Mjere

obuhvaćaju dio prezaduženih građana koji su ovršenici u
postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim
sredstvima

SPORAZUM
• Vlada RH poziva vjerovnike na potpisivanje sporazuma:

Banke (Erste&Steiermἅrkische Bank d.d., Hypo Alpe-Adria Bank d.d., Privredna Banka Zagreb
d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., Societe Generale-Splitska Banka d.d., Zagrebačka banka
d.d.)

Teleoperateri (Hrvatski telekom d.d., Tele 2 d.o.o., VIP net d.o.o.)

Državna poduzeća (Hrvatska radiotelevizija, Hrvatska poštanska banka d.d., HP - Hrvatska
pošta d.d., Hrvatska elektroprivreda d.d., Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatske šume
d.o.o., HŽ infrastruktura d.o.o., Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju
banaka, Fond za naknadu oduzete imovine, Hrvatsko društvo skladatelja ZAMP)

Gradovi (Zagreb, Rijeka, Osijek , Split)

• Uključena tijela:
• Ministarstvo socijalne politike i mladih – predlagatelj Sporazuma i Protokola za provedbu

Sporazuma

Centri za socijalnu skrb – zaprimanje i obrada pristiglih zahtjeva u 5 ovlaštenih centara
(Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i Varaždin) uz administrativnu podršku peteročlanih timova
(predstavnici CZSS, FINA-e, Porezne uprava) koji će se baviti isključivo rješavanjem pristiglih
zahtjeva, čime će se spriječiti dodatno opterećenje sustava socijalne skrbi

• Ministarstvo financija – predlagatelj Odluke o posebnim aktivnostima za provedbu Sporazuma
• FINA – vođenje Registra otpisa duga

PRIHVATLJIVI DUŽNICI - KRITERIJI
Fizičke osobe, državljani RH, koji ispunjavaju jedan od sljedećih kriterija:
Kriterij A:

Kriterij B:

Korisnici novčanih naknada sustava socijalne skrbi: Zajamčena
minimalna naknada (ZMN), Pomoć za uzdržavanje (PZU), osobna invalidnina

U prva dva mjeseca primjene (od 02. veljače do 02. travnja 2015.) isključivo
će dužnici prema Kriteriju A imati pravo pristupiti mjerama

Građani čija mjesečna primanja u posljednja 3 mjeseca do podnošenja
zahtjeva ne prelaze 2.500,00 kuna za samca odnosno 1.250,00 kuna po
članu kućanstva a koji;

Nemaju u vlasništvu drugu nekretninu osim one u kojoj žive

Nemaju u vlasništvu drugu imovinu koju bi mogle koristiti ili prodati bez
ugrožavanja osnovnih životnih potreba

Nemaju oročena sredstva, ugovor o stambenoj štednji i/ili depozit u
kreditnoj uniji (osim onih građana čija su navedena sredstva ovršena u
cijelosti, ali su i dalje blokirani jer je iznos duga bio veći od iznosa koji su
bili raspoloživi na računima za navedene svrhe)

Tijekom preostala 3 mjeseca (od 03. travnja do 30. lipnja 2015.) dužnici prema
Kriteriju B imaju pravo pristupiti mjerama

PRIHVATLJIVI DUGOVI - KRITERIJI
• Dug građanina kojemu ukupan iznos duga iznosi do najviše 35.000 kuna

kumulirano po svim vjerovnicima i evidentirano u FINA-i na dan 30. rujna 2014. godine
• od toga se najviše 25.000 kn odnosi na dug prema vjerovnicima skupine A i
istovremeno najviše 10.000 kn se odnosi na dug prema ostalim vjerovnicima
(vjerovnicima skupine B)
• Dug građanina kojemu je na dan 30. rujna 2014. račun blokiran dulje od 360

dana

Prihvatljivi vjerovnici

Vjerovnici skupine A

Trgovačka društva i druge pravne osobe od
strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, kao i
trgovačka društva od posebnog interesa u kojima
Republika Hrvatska ima većinski udio, te trgovačka
društva koja je osnovala Republika Hrvatska i javne
ustanove koje je osnovala Republika Hrvatska.

Vjerovnici skupine B

Sve pravne osobe osim onih koji pripadaju u skupinu
A vjerovnika, slobodna zanimanja te osobe koje
obavljaju samostalnu djelatnost obrta

• Isključivo dužnik /ovršenik podnosi zahtjev koji se treba odobriti unutar 30 dana

ODGODA OVRHE I OTPIS DUGA PREMA
TELEOPERATERIMA
• Teleoperateri će otpisati dugove dužnicima koji ispunjavaju

kriterij A

• Teleoperateri će odgoditi ovrhu na godinu dana dužnicima koji

ispunjavaju kriterij B

• Ukoliko za vrijeme odgode ovrhe dužnik podmiri svoj dug otpisat

će mu se zatezne kamate

EVIDENCIJA I NADZOR
• Uspostavlja

se Registar otpisa duga – jedinstvena elektronička baza
podataka o podnositeljima Zahtjeva za otpis duga koju vodi FINA

• Dužnik kojem je otpisan dug ostaje evidentiran u Registru otpisa

duga 3 godine od dana otpisa duga odnosno 1 godinu u slučaju
odgode ovrhe
• Tijekom trajanja evidencije i nadzora podnositelj zahtjeva dužan je prijaviti

FINA-i ako dođe u posjed imovine (igrama na sreću, nasljeđivanjem ili
darovanjem) vrijednosti veće od 100.000 kuna
• U istom razdoblju vjerovnici koji su otpisali dug imaju pravo uskratiti uslugu

građaninu osim ukoliko se ne radi o usluzi čijim bi se uskraćivanjem dovelo
u pitanje zadovoljavanje osnovnih životnih potreba
• Po isteku 3 godine ili 1 godine podaci o podnositelju zahtjeva se

trajno brišu iz Registra otpisa dugova

STATISTIČKI PRIKAZ

Vjerovnici

Iznos duga

Iznos kamate

Broj dužnika

Banke

45.058.369,62
kn

21.665.218,88
kn

12.461

Teleoperateri

91.855.533,19
kn

56.461.572,26
kn

31.591

Središnja država
i jedinice lokalne
i područne
samouprave

23.517.842,84
kn

11.280.943,09
kn

13.494

Ostale skupine
vjerovnika

39.186.419,87
kn

18.881.751,14
kn

17.981

POZIV VJEROVNICIMA
• Mjere će biti uspješnije pristupanjem što većeg broja vjerovnika

• Vlada Republike Hrvatske poziva i druge vjerovnike da

pristupe ovoj mjeri te da se pridruže pristupnicima koji su pokazali
društveno odgovorno poslovanje

• Ostali vjerovnici mogu pristupiti ovoj mjeri najkasnije do 31.

svibnja 2015. godine

KLJUČNE VREMENSKE ODREDNICE

HVALA NA POZORNOSTI!