TOYOTA ÜRETİM SİSTEMİ

TOYOTANIN GELİŞİMİ İLE İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Üretilen Araç 1940 Toyota 2685 1950 Toyota 11706 1980 Toyota 3,5 milyon İşçi üretkenliği Toyota 1950 1960 1970 1982 Chyrsler 1982 GM 1982

(GM 4 milyon Ford 2 milyon) ( Dünyada ikinci) 2 14.8 19.4 56 16 12

TOYOTA ÜRETİM SİSTEMİNİN TEMEL KAVRAMLARI VE İLKELERİ
ANAHTAR KELİMELER: İSRAFLARIN ELENMESİ, KÜÇÜK PARTİ ÜRETİMİ

A) DEĞER VE MUDA

6 SIFIRDAN OLUŞAN ENTEGRE FABRİKA 1- Sıfır stok (sıfır mal fazlası, sıfır depo) 2- Sıfır hata 3- Sıfır çelişki 4-Üretimde sıfır ölü zaman 5-Müşteri için sıfır bekleme süresi 6-Sıfır Kağıt (sıfır bürokrasi ve sıfır gereksiz iletişim)

B)ÜRETİM MEKANİZMASI

B) ÜRETİM MEKANİZMASI Üretim proses ve operasyonların meydana getirdiği bir ağdır. Proses hammaddenin yarı işlenmiş parçaya, yarı işlenmiş parçadan da bitmiş ürüne dönüşmesidir. Proses analizi, malzemenin veya ürünün akışını inceler. Operasyon yukarıdaki dönüşümün gerçekleşmesi için yapılan işlerdir. Operasyon analizi ürün üzerinde işçi ve makine tarafından yapılan işi inceler.

B) ÜRETİM MEKANİZMASI (PROSESLERİN GELİŞTİRİLMESİ)

PROSES ELEMANLARI 1- İŞLEM 2- KONTROL 3- TAŞIMA 4- PROSES BEKLEMESİ 5- PARTİ BEKLEMESİ

PROSESLERİN GELİŞTİRİLMESİ

PROSES BEKLEMELERİNİ KALDIRMAK: Proses beklemeleri işlenmemiş parça yığılmalarına ve aşırı stok yığıntılarına neden olur. Prosesler arası yığılma üç nedenden oluşur: -E STOK: Dengelenmemiş proses akışları nedeniyle oluşan kesin stoklama (Engineering) -C STOK: Arıza vb nedenlerden dolayı üretimi aksatmamak için kabullenilen stoklama. (Control) -S STOK: Gerekli olandan fazla üretmek-yöneticilerin kendilerini güvende hissetmeleri için- (safety)

ÜRETİMİN MEKANİZMASI (OPERASYONLARIN GELİŞTİRİLMESİ)

OPERASYONLARIN GELİŞTİRİLMESİ: Operasyonlar şu şekilde sınıflandırılabilirler: 1- Ayar operasyonları 2- Temel operasyonlar 3- Paylar ( yağlama, bakım vs) 4- Kişisel ihtiyaçlar

OPERASYONLARIN İYİLEŞTİRLMESİ (AYARLARDA İYİLEŞTİRMELER)

Ayarlarda İyileştirmeler: İki çeşit ayar vardır. İç Ayar: makine dururken yapılmalıdır. Dış Ayar: makine çalışırken de yapılabilir. Ayar dört tipik işlemden oluşur. - Malzemenin hazırlanması (%30) - Kalıp araçların bağlanması (%5) - Yerleştirme ve ölçü ayarlama (%15) - Deneme amacıyla işlem yapmak (%50)

ÜRETİMİN MEKANİZMASI (STOK KAVRAMI)

Stoksuz Üretime Geçmek İçin Sonuçlar Stoksuz üretimle ilgili üç strateji vardır. -Üretim çevrimini azalt -Hata ve arızaları sebeplerini araştırarak elemine et. -Ayar sürelerini SMED teknikleriyle azalt.

TEMEL PRENSİPLER VE TANIMLAR

TPSNİN TEMEL PRENSİPLERİ TPS NEDİR: TPS bir israfları eleme sistemidir. TEMEL PRENSİPLER VE TERİMLER: Tam Zamanında Üretim: İşçiyi Makineden Ayırma: Birden Fazla Makine Kullanımı Apandisiti Alın

TEMEL PRENSİPLER VE TANIMLAR

Birden Fazla Makine Kullanımı Apandisiti Alın

TEMEL PRENSİPLER VE TANIMLAR

Maliyetsizlik Prensibini Kabul Etmek: Pek çok firma ürünlerinin satış fiyatını şu temel prensiple belirler: Maliyet + Kar = Fiyat Bu formülün kullanımı maliyet artışlarını artırır. Ve maliyet düşürme çalışmalarını engeller. Bunun yerine Toyota maliyetsizlik prensibini kullanır. Fiyat – Maliyet = Kar

TEMEL PRENSİPLER VE TANIMLAR

“Beş W ve Bir H” ve Beş Kez “Neden” Diye Sormak Who (Kim) : Üretimin öznesi What ( Ne) : Üretilen nesne When (Ne Zaman) : Zaman Where (Nerede) : Yer Why (Neden) : Hatanın aslı sebebini bulmak için How (Nasıl) : Metotlar

TEMEL PRENSİPLER VE TANIMLAR

Sıfır Stok ve JIT JIT, parçaların olması gerektiği yerde olması gerektiği zamanda ve tam olması gerektiği miktarda olmasını garantiye almaktır. DENGELEME SİSTEMİ Dengeleme Nedir? Dengeleme TPS nin oturduğu temel sütunlardan biridir. Amacı her proseste bir sonraki prosesin ihtiyacı kadar üretilmesidir.. Bitmiş Ürün Stoklarının Azaltılması: -SMED sayesinde küçük parti üretim -Üretim Dengeleme, senkronizasyon, tek parça akışı -SMED i sipariş değişikliklerini hızlı karşılamak için kullanmak

TEMEL PRENSİPLER VE TANIMLAR

Parçalamış Üretim ve Karışık Üretim Üretilecek miktarlar 300 birim A 600 birim B 900 birim C A Ürünü İlk on gün 100 İkinci on gün 100 Üçüncü on gün 100 B Ürünü 200 200 200 C Ürünü 300 300 300

Bunun yerin hatta bir A bir B ürünü üretilirse karışık üretim yapılmış olur.

KANBAN SİSTEMİ

KANBAN SİSTEMİNİN GELİŞİMİ “TPS nin iki sütunu JIT ve tek dokunuşta otonomasyondur. Sistemi yönetmek için kullanılan araçsa kanbandır.” Kanban TPS prensiplerinin geliştirilmesine yardım eden bir tekniktir. En çok kullanılan şekliyle dikdörtgen zarf içinde bir kağıt parçasıdır. Bu kağıt parçasında 3 tip bilgi vardır: -Sevkıyat Siparişi -Nakliye siparişi -Üretim siparişi

KANBAN SİSTEMİ

Kanbanın görevlerini yapabilmesi için uyulması gereken bazı kurallar vardır: 1- Bir proses ihtiyaç duyduğu parçaları bir önceki prosesten kanbanı yollayarak çeker. 2- Bir önceki süreç Kanbanda belirtilen miktarda parça üretir. 3- Parçalar Kanban olmadan üretilemez ve taşınamaz. 4- Ürünlere her zaman bir Kanban formu iliştirilir. 5- Hatalı ürünler bir sonraki sürece gönderilmez. 6- Hassasiyet arttığında Kanban sayısı azaltılır.

YALIN SİSTEME NASIL GEÇİLEBİLİR?

BEŞ YALIN İLKE: 1- DEĞER 2- DEĞER AKIMI 3- AKIŞ 4- ÇEKME 5- MÜKEMMELLİK

PORSCHE’DEKİ YALIN TRANSFORMASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ 1991 Kavramdan Pazara Kaynak İşleminden Bitmiş ürüne Stoklar Emek Hatalar (montaj sonunda) Hatalar (tedariklerde) 7 yıl 6 hafta 17 120 100 10000 1993 4.2 95 60 4000 1995 5 gün 4.2 76 45 1000 1997 3 yıl 3 gün 3.2 45 25 100

ABİDELERE KARŞI YALIN MAKİNALAR OTOMATİK BLOHM TAŞLAMA MAKİNESİ 6430 2500 1640 250 10 gün Asit temizleme ve X ışını 480 dakika 1.0X 1.0X CHAKU-CHAKU HÜCRESİ 2480 80 15 1 75 dakika Asit ve X ışın yoktur 100 sn 0.49X 0.3X

Alan/Ürün (feet kare) Parça hareket mesafesi Stok (hücre başına) Parti miktarı Çevrim Zamanı Çevresel Etkiler Hazırlık Zamanı Kanat Başına Maliyet Takım Maliyeti