KONTEXTUALISERING AV IKT

Lina Ydrefelt, 2007

Informationsutbildning i omvandling
Våra barns och ungdomars nätanvändande är så brett och mångfacetterat att det bäst låter sig beskrivas som en hel kultur, eller snarare kulturer, eftersom det tar sig många uttryck och visar sig i olika skepnader. I dessa nätkulturer finns beståndsdelar som kommer att vara centrala ingredienser när framtidens lärande organiseras och iscensätts. /KKstiftelsen, 2007

IKT, globalt & nationellt
Nätverkssamhälle? Informationssamhälle? Kunskapssamhälle?
Kapitalformer Klyftor, tillgång och kunnande Ekonomi, globala aktörer Riskbilder, utopier och dystopier

Information literacy/CL
Informationskompetens Navigera Tillgång, censur, struktur Skapa kunskap Vems kunskap (normativ CL) Vilka informationsvägar Tillgång; Exet Lunarstorm

Artikel 19
Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

IFLA
People, communities and organizations need universal and equitable access to information, ideas and works of imagination for their social, educational, cultural, democratic and economic well-being

Barnkonventionen, artikel 13
Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.

Paradigm/ Perspektiv
Teknokratiskt Reformistiskt Holistiskt

Begrepp
IKT/ICT IT Blogg (Forum , Grupp) Lista IM Chat Profil Community Webb 2.0 Avatar Rss, RSS-läsare

Finns nätgenerationen?
Nätgenerationen Digital natives Digital Immigrants Generationsklyfta?

Vad gör barn & unga på nätet? Medierådet!
BarnSpela spel 62% Chatta 51% Nöjes-surfa 25% Maila 24% Skolarbete 17% UngaChatta 80% Spela spel 56% Skolarbete 46% Nöjes-surfa 45% Maila 34%

Genusskillnader
Pojkar Laddar ner mer Ser mer porr Spelar mer Genus; Dominans Flickor Mer skolarbete Chattar mer Genus; Utseende

Spel
The Sims och Counter strike Datorspel framför TV-spel World of warcraft, WOW 31% av pojkarna 7% av flickorna Goodgame, PEGI, recensioner

Vad vuxna oroas av
Våld, annat skadligt innehåll Pornografi Pedofiler Exploaterande bilder Mobbning

Vad barn mår dåligt av på TV & Internet
När barn lider och mår dåligt 61% När djur är sjuka eller lider 46% När människor mår dåligt: 39% (18% av de unga svarar att de mår dåligt av reklam)

Vad barn irriteras av på Internet
Virus Desinformation Pornografi (dominerande) annonser

Möte unga och vuxna
Skapa gränser eller överbrygga. Egna rum Reglering och kontroll Kunskap

Communities/communtys
MySpace, störst – bäst – vackrast ? Hemsida/profil/krypin Skapa kommunikation & vänskap Fysiska vänner & virituella vänner Informationsförmedling/utbyte på flera nivåer Globalt, nationellt och lokalt Avatar, karaktär, alias – phishing Bilder Filmer

Interactive applications
Open chat rooms -Public
Publik konversation. Ej id.

Net communitie s -Public and Medlemskap private

Aftonbladet.seLunarStorm Teen chat MySpace

nödvändigt. En del konversation öppen, en del dold. Ofta kommentarer och bloggar offentliga. Id skapas.

Instant messaging application s Relationen skall -Private
godkännas av båda parter. Skapande av kompislistor t ex. Kontaktförsök kan avvisas eller godkännas. Privat kommunikation.

MSN messenger ICQ

Flest användare
MySpace Bebo Facebook Friendster Google´s orkut Classmates.com

Specifikt eller allmänt?
Affärer, arbetsgivare etc: LinkedIn, Ryze, ZerDegrees, Ecademy,OpenBC Dating: Make Out Club, Social21.com, Matchdoctor, MatchActivity, Downelink Klasskompisar: Classmates.com/ Stayfriends, Sconex, myYearbook Barn: Club Penguin, Whyville, Imbee Djur: Dogster, Catster, Petster, HAMSTERster Ohälsa: borderline.nu, Korallhavet

Sverige
Guide: Internetliv LunarStorm Ungdomar.se Viktklubb.se Kamrat, Snuttis m fl Fristående: Vegan, Cathaya, Alternativ, Unga föräldrar

Kultur…
Socialisation Samtal Identitet Koder Målgrupp Grad av öppenhet Syfte Subkulturer Pro- ANA Pro- SI

Utbildning
Information och kunskap Nya verktyg? Nationella mål Styrdokument Skolbibliotek och folkbibliotek Ämneskunskap och IKT-kunnande Swedkid Enochsson, Sjöberg, Dunkels (obs!), Hernwall

Råd och stöd
Psykiskt sjuk förälder, mobbning, separerade föräldrar Sociala problem Intresseorganisationer Terapi Livsstil, hälsa

Nedladdning
Lagligt Olagligt Upphovsrätt, politiskt och juridiskt

Risker
Media Grooming Exponering Profit Skola & biblioteks respons Ungas strategier

Visioner, idéer
Community- portal Nätverkande biblioteksarbetare, lärare och föräldrar Informationskompetens som demokratiskt koncept Situated knowledge – share knowledge Bygg egna forum , Ning Interaktiv bromolla.se