You are on page 1of 11

SARURI

SARURI
Definitie!
Sarurile sunt substante compuse formate
din unul sau mai multi atomi ale metalelor si
radicali acizi.

SARURI
Exemple:

NaCl-clorura de sodiu
ZnCl2-clorura de zinc

FeCl3-clorura de fier
AgNO3-azotat de argint
CaCO3-carbonat de calciu

Na2CO3-carbonat de sodiu
CuSO4-sulfat de cupru
Na2SO4-sulfat de sodiu

SARURI
(clasificare)
Sarurile se clasifica in doua categorii: saruri
neutre si saruri acide.
Saruri neutre
NaCl-clorura de sodiu
CaCO3-carbonat de calciu
CuSO4-sulfat de cupru (II)
Saruri acide
NaHCO3-carbonat acid de sodiu
Ca(HCO3)2-carbonat acid de calciu
NaHSO4-sulfat acid de sodiu

SARURI
(Denumire)

Saruri neutre provenite de la hidracizi .


NaCl-clorura de sodiu

nemetal+ura+de metal
Saruri neutre provenite de la oxiacizi cu nemetalul in stare de

valenta superioara
Na2SO4-sulfat de sodiu
CaCO3-carbonat de calciu

nemetal+at+de metal
Sarurile neutre provenite de la oxiacizi cu nemetalul in stare

de valenta inferioara
Na2SO3-sulfit de sodiu
Mg(NO2)2-azotit de magneziu

nemetal+it+de metal

SARURI
(Denumire)
Sarurile acide: sunt acele saruri care
au in structura lor si atomi de hidrogen
proveniti din acizi.
KHCO3- carbonat acid de potasiu
NaHSO3- sulfit acid de sodiu.
La denumirea acestor saruri intre numele
metalului si al nemetalului se adauga
cuvantul acid.

SARURI
Proprietati Fizice
Sarurile sunt substante solide , cristalizate, albe
sau culorate.
Saruri colorate:
albastru (CuSO4)
Verde : (FeSO4)
Unele saruri se dizolva in apa find solubile (NaCl,
CuSO4), altele sunt insolubile
Unele saruri au gust amar, altele sarate (NaCl)
,unele au gust amarui-sarat (Na2SO4)

SARURI
Proprietati chimice
Reactia sarurilor cu metalele
CuSO4+Fe
Cu +FeSO4
AgNO3+Cu
Ag + Cu(OH)3

1.

2. Reactia sarurilor cu bazelor


Zn(NO3)2+NaOH
2NaNO3 +Zn(OH)2
FeCl3+3NaOH
3Na Cl+Fe(OH)3
3. Reactia sarurilor cu acizi
AgNO3+HCl
Ag Cl +HNO3
BaCO3 +H2SO4
BaCO3+ CO2+H2O
4. Reactia de descompunere termica a sarurilor CaCO3
CaO+ CO2

SARURI
Utilizari:
Fabricarea
sapunului

Obtinerea sticlei

Obtinera hartiei

Saruri

Obtinerea
ingrasamintelor

Medicina

Rafinarea
cuprului

Obtinerea de mase
plastice

Materiale de
constructii

Saruri
Utilizari
Var
stins

Calcarul

Cimentul

Sticla

Materiale de
constructie

Mortarul

Betonul

Materiale
plastice

SARURI