BAB 2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

Apakah maksud gerakan nasionalisme ?

Usaha masyarakat tempatan menentang apa-apa sahaja bentuk tekanan atau penjajahan terhadap mereka oleh kuasa luar.

Mengapakah gerakan nasionalisme berlaku?
Didorong oleh hasrat untuk membebaskan negara daripada kuasa penjajah.

2.1 PERJUANGAN PEMIMPIN TEMPATAN MENENTANG BRITISH

Bilakah gerakan pemimpin tempatan berlaku ? Mengapakah gerakan tersebut tercetus?

Telah berlaku pada awal kedatangan British ke Malaysia.
Merupakan reaksi spontan masyarakat tempatan untuk menjaga kepentingan mereka daripada dicerobohi dan dikuasai oleh orang luar.

2.1.1 SEBAB-SEBAB PENENTANGAN

KESULITAN PENDUDUK TEMPATAN PEMBESAR TEMPATAN KEHILANGAN KUASA DAN PENGARUH

DASAR PENAKLUKAN BRITISH

EKSPLOITASI TERHADAP EKONOMI TEMPATAN

SEBAB-SEBAB PENENTANGAN

CAMPUR TANGAN BRITISH DALAM ADAT RESAM TEMPATAN

PELAKSANAAN PENTADBIRAN BARAT TERHADAP MASYARAKAT TEMPATAN

SEBAB 1 DASAR PENAKLUKAN BRITISH
Bil. Fakta Huraian 1. Mengukuhkan Dasar penaklukan British terhadap Negeri-negeri Melayu bertujuan untuk kedudukan mengukuhkan kedudukan politiknya. politik 2. Terikat dengan Penguatkuasaan politiknya menjadi perintah British luas dan kawasan itu akan terikat dengan perintah dan peraturan British

Bil. 3.

Fakta

Huraian

Naning dipaksa menjadi jajahan takluk British

Naning dipaksa menjadi jajahan takluk British dan membayar ufti apabila British mendapat Melaka daripada Belanda. Penghulu Dol Said menentang hasrat British dan menyebabkan berlakunya peperangan.

SEBAB 2 EKSPLOITASI TERHADAP EKONOMI TEMPATAN
Bil. 1. Fakta Huraian Penguasaan British ditentang kerana mereka ekonomi mahu menguasai ekonomi tempatan tempatan bagi kepentingan

mereka.
2. Pemeteraian Penguasaan ekonomi dilakukan perjanjian melalui perjanjian yang dimeterai

oleh British dengan pemimpin tempatan.

Bil.

Fakta

Huraian

3. Kebenaran kepada saudagar jalankan perlombongan dan perdagangan bijih timah

Menerusi perjanjian ini, saudagar dari Negeri-negeri Selat dibenarkan menjalankan perlombongan dan perdagangan bijih timah. Hal ini menimbulkan kemarahan penduduk tempatan terhadap British.

SEBAB 3 PELAKSANAAN PENTADBIRAN BARAT TERHADAP MASYARAKAT TEMPATAN
Bil. 1. Fakta Huraian

Memaksakan British memaksakan sistem sistem pentadbiran Barat pentadbiran kepada penduduk tempatan.

Bil. 2.

Fakta Pengenalan sistem oleh British

Huraian British memperkenalkan sistem cukai, undang-undang dan peraturanperaturan tanah untuk mendapatkan hasil yang maksimum. Di Terengganu, British menetapkan setiap tanah yang hendak dibuka oleh penduduk tempatan mesti mendapat keizinan mereka dan dikenakan cukai tanah. Peraturan ini bertentangan dengan amalan tradisi masyarakat tempatan.

3.

Penetapan peraturan tanah di Terengganu

SEBAB 4
CAMPUR TANGAN BRITISH DALAM ADAT RESAM TEMPATAN
Bil. Fakta Huraian 1. British memaksa Sebagai penjajah, British memaksa
masyarakat tempatan menerima nilainilai British masyarakat tempatan menerima nilai-nilai British yang amat bertentangan dengan budaya setempat. Di Perak, Birch campur tangan dalam adat resam masyarakat Melayu yang diamalkan selama ini, iaitu amalan menggunakan orang suruhan. Tindakannya ditentang pemimpin dan masyarakat tempatan.

2.

Campur tangan Birch dalam adat resam Melayu

SEBAB 5 PEMBESAR TEMPATAN KEHILANGAN KUASA DAN PENGARUH
Bil. 1. Fakta Pemimpin tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh pentadbiran Huraian Pemimpin tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh pentadbiran terhadap kawasan dan anak buah mereka apabila British menjajah kawasan mereka.

Bil.

Fakta

Huraian Penjajahan British di daerah mereka menyebabkan pemimpin tempatan kehilangan kuasa untuk menjaga hal ehwal daerahnya seperti soal pentadbiran, perundangan, ekonomi dan sosial. Keadaan ini timbulkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan pemimpin tempatan dan mendorong mereka menentang British.

2. Pemimpin tempatan kehilangan kuasa

3 Timbulkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan pemimpin tempatan

SEBAB 6
KESULITAN PENDUDUK TEMPATAN
Bil. Fakta Huraian 1. Pelaksanaan
Penentangan pemimpin tempatan mendapat undang-undang sokongan anak buah mereka yang tertekan British menyulitkandengan pelaksanaan undang-undang British hidup mpenduduk yang menyulitkan hidup mereka. tempatan

2. Kesetiaan kepada Kesetiaan kepada pembesar tempatan

pembesar sebagai sebagai ketua telah mendorong mereka pendorong memberikan kerjasama untuk menentang British.

2.1.2 PERISTIWA PENENTANGAN PEMIMPIN TEMPATAN

2.1.2.1 PENENTANGAN PENGHULU DOL SAID DI NANING
Kepentingan Penentangan yang paling awal Penentangan berlaku di Tanah Melayu. Sebab Tidak bersetuju dengan tindakan Penentangan British meletakkan Naning sebagai sebahagian daripada wilayah mereka yang menjadi takluknya.

Tindakan Dol Said mengingkari arahan British agar penentangan Naning menghantar satu per sepuluh hasilnya sebagai ufti kepada negeri Melaka.

Tindak balas British

British menghantar tenteranya untuk menakluki Naning pada 1831dan tentera British telah ditentang oleh Dol Said.

Bantuan Dol Said dapat bantuan ketenteraan daripada ketenteraan Dol Yam Tuan Ali dari Rembau, Syed Shaban, Said Penghulu Remai dan Rechat, Dato' Kelana Sungai Ujong serta Penghulu Gemencheh.

Kesudahan Dol Said dan pengikutnya berjaya mengalahkan 150 orang tentera British usaha Kapten Wyllie pimpinan Kapten Wyllie yang berusaha untuk tawan Taboh yang terletak di daerah Naning. Serangan balas 1832 Pada akhir 1832, British dengan 1200 orang tentera sekali lagi menyerang Naning. Pada kali ini, Dol Said dan pengikutnya tidak dibantu oleh sesiapa pun. Pasukan British berjaya mengalahkan Dol Said.Dol Dol Said terpaksa menyerah diri dan dibawa ke Melaka.

Kesudahan perjuangan Dol Said

2.1.2.2 PENENTANGAN DI SARAWAK

Usaha Berusaha untuk James menguasai beberapa buah daerah pedalaman Brooke sehingga menimbulkan bantahan daripada pemimpin tempatan.

Enggan Pemimpin tempatan menyerah enggan menyerahkan daerah mereka kepada James Brooke. Menyerang James Brooke bertindak menyerang daerah-daerah tersebut.

2.1.2.2(a) PENENTANGAN OLEH LINGGIR

Siapa Linggir ? Sebab penentangan Linggir

Pemimpin kaum Iban di Saribas Menentang penaklukan James Brooke

Cara Menyerang kapal Nemesis penentangan dekat Batang Linggir Lupar.Serangan ini ialah tindak balas terhadap langkah James Brooke dan Kapten Farquhar menghalang pelayaran mereka di Sungai Saribas. Kesudahan Linggir dan pengikutnya tindakan tewas dalam pertempuran Linggir tersebut.

2.1.2.2(b) PENENTANGAN OLEH RENTAP
Siapa Rentap? Pemimpin Iban yang berasal dari Hulu Skrang. Bergelar Raja Darat atau Raja Ulu.

Sebab Kerana James Brooke penentangan bertindak menghapuskan orang Iban di Sungai Skrang Rentap yang dianggap sebagai lanun.

Cara Menyerang pasukan James penentangan Brooke di Kubu Nanga Skrang Rentap untuk menghalang kezaliman James Brooke di daerah itu. Rentap dan pengikutnya berjaya mengusir James Brooke. Tindak balas Brooke Tentera James Brooke telah bertindak balas dengan membakar kampung Rentap dan pengikutnya.

Tindak balas Rentap

Rentap dan pengikutnya berundur ke Bukit Sadok tetapi diserang oleh James Brooke. Tentera James Brooke berjaya mengalahkan Rentap pada 1861.

Kesudahan Rentap terpaksa berundur penentangan ke Ulu Sungai Entabai dan Rentap serangannya semakin
lemah.

2.1.2.2(c) PENENTANGAN SYARIF MASAHOR DAN DATU PATINGGI ABDUL GAPUR Sebab penentangan
Menolak penguasaan James Brooke di wilayah mereka iaitu di Sungai Rajang pada 1857. Mereka kehilangan kuasa memungut cukai dan pengaruh terhadap penduduk tempatan.

Tindakan Syarif Masahor telah penentangan menyerang kubu yang oleh Masahordibina oleh James Brooke di Kanowit. Tindakan Menyerang James Brooke susulan oleh di Kuching. Tetapi Masahor dan tentangan mereka gagal. Gapur

Kesudahan Melarikan diri ke Brunei penentangan tetapi beliau diserahkan Masahor oleh Sultan Brunei kepada British di Singapura. Kesudahan Melarikan diri ke Betawi penentangan tetapi beliau berjaya Gapur ditahan oleh Belanda dan diserahkan kepada James Brooke.

2.1.2.3 PENENTANGAN MAT SALLEH DI SABAH

Siapa Pemerintah Mat daerah Tambunan dan Salleh? Sungai Sugut.

Sebab ii. Melaksanakan sistem cukai penentangan kepala dan surat perahu di kawasan pengaruh Mat Salleh. Mat Salleh
iii. Pegawai-pegawai SBUB bersikap kasar kepada penduduk tempatan.

i. SBUB tidak menghiraukan kedudukan Mat Salleh dengan menduduki kawasan pengaruh Mat Salleh.

Tindakan Ke Sandakan untuk berbincang Mat Salleh dengan SBUB tetapi tidak dilayan. Tindakan Gabenor Beaufort menyerang Beaufort dan membakar kampung Mat Salleh. Mat Salleh terpaksa melarikan diri. Tindak Mat Salleh dan para pengikutnya balas melakukan serangan mengejut Mat Salleh terhadap kubu SBUB di Pulau Gaya.

Tindak balas Menawarkan pelan damai kepada Mat Salleh iaitu menyerahkan SBUB Tambunan kepadanya. Kesan mungkir janji SBUB Mat Salleh sekali lagi menyerang kubu SBUB. Serangan ini dibalas oleh pasukan tentera SBUB dengan menyerang kubu Mat Salleh.

Kesudahan Mat Salleh akhirnya tewas dan penentangan meninggal dunia pada 31 Januari Mat Salleh 1900.

2.1.2.4 PENENTANGAN DI PERAK
Siapa Penguasaan British yang yang ditentang? didalangi oleh J.W.W. Birch. Pemimpin penentangan Dato' Maharaja Lela. Berlaku secara bersatu oleh semua pembesar dan sultan.

i. Residen memungkiri fungsinya sebagai penasihat seperti yang termaktub dalam Perjanjian Pangkor 1874.

Sebab berlaku iii. Para pembesar menolak penguasaan British terhadap kawasan mereka. tentangan iv. Para pembesar menolak campur
tangan British dalam adat resam dan hal ehwal tempatan. v. Birch tidak menghormati sistem sosial tempatan dan tidak tahu berbahasa Melayu.

ii. Para pembesar menolak sistem cukai yang menghapuskan hak mereka.

2.1.2.5 PENENTANGAN DI NEGERI SEMBILAN
Pemimpin Yam Tuan Antah Sri Menanti penentangan dan Dato' Syahbandar Sungai Ujong iaitu Abdullah Tunggal. Sebab Menentang kemasukan penentangan British di Sungai Ujong.

Tindakan Dato' Syahbandar Sungai Ujong penentangan enggan tandatangani perjanjian dengan British. Berebut kawasan sempadan Perselisihan untuk mengenakan cukai kepada pedagang bijih timah Dato' Syahbandar dari Negeri-negeri Selat. Dato' dengan Dato' Syahbandar menentang Dato' Kelana yang mempelawa British Kelana untuk campur tangan dalam pertikaian mereka.

Hasil kerjasama Dato' Kelana berjaya Dato' Kelana mengalahkan Dato' Syahbandar untuk menguasai dengan British Sungai Ujong. Dato' Syahbandar terpaksa berundur ke Selangor.Tetapi Kesudahan penentangan Dato' dia kembali ke Sungai Ujong dan menandatangani Syahbandar perjanjian dengan British. Dia bersetuju meletakkan jawatan dan berhijrah ke Singapura.

2.1.2.6 PENENTANGAN DI PAHANG
Siapa yang Dato' Bahaman dan rakanmenentang? rakannya seperti Tok Gajah dan Imam Rasul. Menolak pelaksanaan undangundang British yang bertentangan dengan adat resam dan sistem Sebab politik tempatan seperti sistem penentangan kehakiman, pemungutan hasil tanah, sistem cukai dan penubuhan pasukan polis luar.

Peristiwa penentangan Dato' Bahaman
1890 1891 1892 1894 1995
Menentang pembinaan Balai Polis Lubuk Terua, kawasan pengaruhnya. Menyerang British kerana menangkap anak buahnya. Menyerang dan menawan semula Lubuk Terua. Menyerang dan menguasai Kuala Tembeling dan Jeram Ampai. Akibat tekanan British, Dato' Bahaman berundur ke Kelantan.

Perlindungan Dato Bahaman dan rakan-rakannya dapat perlindungan daripada penduduk dan pembesar Terengganu dan Kelantan. Menetap Dato' Bahaman menetap di Hulu Kelantan manakala Tok Gajah dan keluarganya menetap di Hulu Terengganu.

Berpindah Dato' Bahaman berpindah ke Bangkok dan diberikan perlindungan oleh Raja Chulalongkorn. Dia menetap di Chieng Mai dan diberikan wang sara hidup sebanyak 1000 baht dan meninggal dunia di sana.

2.1.2.7 PENENTANGAN DI KELANTAN
Tempat Di Pasir Puteh apabila Sistem Penasihat Penentangan British diperkenalkan pada 1910. Sebab British telah memaksa penduduk tempatan terima pakai sistem cukai yang berlaku diperkenalkannya. penentangan Pemimpin Tok Janggut - bantah pelaksanaan sistem penentangan cukai British dan enggan bayar cukai

Bantahan Tok Janggut tidak Tindakan dilayan oleh Pegawai Daerah Pasir British Puteh. Polis diarahkan untuk menangkap Tok Janggut tetapi gagal. Tindakan Engku Besar Jeram, Tuan Ahmad, penentangan Penghulu Adam, Haji Said, Che Ishak serta rakyat tempatan 1915 bersetuju menyerang Pasir Puteh dan mereka berjaya mendudukinya.

Tindakan Sebuah kerajaan telah dibentuk susulan dengan Engku besar Jeram sebagai penentang Raja, Tok Janggut sebagai Perdana Menteri dan Che Ishak sebagai Pegawai Daerah. Tindakan Dengan menggunakan nama Sultan susulan Kelantan, British telah membawa masuk pasukan tentera dari Negeri British Selat dengan kapal perang H.M.S. Cadmus yang mendarat di Tumpat.British memulakan serangan pada Mei,1915 di Saring.

Kesan Serangan British yang tersusun dan serangan penggunaan senjatanya yang lebih moden telah melumpuhkan British perjuangan Tok Janggut dan pengikutnya. Kesudahan Tok Janggut telah terkorban dalam perjuangan serangan itu dan mayatnya diarak ke Tok Janggut seluruh pekan Kota Bharu sebelum digantung di pasar dalam keadaan kepala ke bawah dan kaki ke atas sebagai amaran kepada masyarakat tempatan yang berani menentang British.

2.1.2.8 PENENTANGAN DI TERENGGANU Pemimpin Haji Abdul Rahman Limbong penentangan – seorang ulama Sebab Tidak berpuas hati dengan penentangan sistem cukai dan undangundang tanah British yang diperkenalkan kepada orang tempatan.

Peristiwa Julai dan Ogos 1922

Abdul Rahman Limbong mengetuai penduduk kampung membersihkan tanah di Kuala Telemong tanpa menghiraukan peraturan tanah British.

Peristiwa Kira-kira 300 orang penduduk kampung telah berkumpul dan membuka tanah milik Mei 1925 Tengku Nik Maimunah ibn Sultan Zainal Abidin III. Tanah ini meliputi kawasan dari Lubuk Batu hingga Kampung Pelam. Tindakan Membimbangkan British tetapi dengan jasa British baik Tengku Nik Maimunah,penduduk kampung dapat disuraikan.

Kemarahan penduduk tempatan terhadap dasar British menyebabkan mereka melancarkan Peristiwa penentangan bersenjata. Kumpulan yang menyerang Mei bangunan kerajaan di Kuala Berang telah berjaya 1928 mendudukinya.Kumpulan di Kuala Telemong telah bersiap sedia menunggu arahan untuk menentang British.

Dengan menggunakan kuasa dan nama Sultan Terengganu, British telah menghantar 3 orang Tindakan pembesar yang membawa perintah sultan untuk susulan menawan Kuala Berang semula serta menangkap British sesiapa sahaja yang menghalangnya.Cara ini memudahkan British kerana rakyat Melayu tidak akan menderhaka kepada sultan.

Sepasukan polis seramai 25 orang Kesudahan telah menyerang Kuala Telemong penentangan dan berjaya menumpaskan kebangkitan penduduk tempatan dengan mengorbankan 11 orang. Kesudahan Abdul Rahman Limbong telah perjuangan diserang oleh 50 orang polis yang Abdul Rahman dibawa dari Singapura. Dia Limbong berjaya ditahan dan dibuang negeri ke Makkah.

Nilai-nilai perjuangan tokoh-tokoh masa lampau menentang penjajahan British yang patut dicontohi.
Nilai Setia Huraian Menunjukkan semangat setia negara yang tinggi kerana sanggup berkorban untuk bangsa.

Bekerjasama Sifat bekerjasama dan tolong-menolong antara pemimpin dengan pengikut. Berdisiplin Menunujukkan sikap berdisiplin dan gigih berusaha

2.2 GERAKAN NASIONALISME SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

FAKTOR-FAKTOR PEMANGKIN NASIONALISME

1.PENGENALAN SISTEM POLITIK BARAT 2. PERKEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN 3. DASAR BRITISH 4. PENDUDUKAN JEPUN

FAKTOR-FAKTOR PEMANGKIN NASIONALISME

5. PENGUASAAN PARTI KOMUNIS MALAYA 6. KEMUNCULAN MESIN CETAK 7. GERAKAN PAN-ISLAMISME SEDUNIA 8. KESEDARAN POLITIK SERANTAU

FAKTOR SISTEM
Bil. 1. Fakta

1 : PENGENALAN POLITIK BARAT
Huraian Penjajahan British pada 1874 melalui Sir Andrew Clarke memperkenalkan sistem politik Barat dan memusnahkan sistem politik tradisonal tempatan.

Pengenalan sistem politik Barat

2.

Pentadbiran British meletakkan seorang oleh Residen Residen yang ambil alih

pentadbiran negeri daripada pembesar tempatan.

Bil.

Fakta

Huraian

3. Pemberian Para pembesar tempatan pencen diberikan pencen dan tempat mereka digantikan oleh pegawai British. 4. Mencabar Perubahan ini mencabar sistem sistem atau amalan tradisi orang tempatan dan juga tradisi menjatuhkan maruah mereka.

FAKTOR 2 : SISTEM
Bil. 1. Fakta Pengenalan sistem pendidikan Inggeris

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN
Huraian

Sistem pendidikan Inggeris dan sekolah vernakular Melayu yang diperkenalkan pada akhir abad ke-19 telah melahirkan golongan intelek Melayu yang mampu berfikir tentang kemajuan bangsanya.

Bil 2.

Fakta Sumbangan tenaga dan fikiran

Huraian Mereka menyedari perlunya sumbangan tenaga dan fikiran mereka untuk menyedarkan bangsa Melayu.

3.

Penggunaan Mereka telah gunakan idea idea baru baru untuk memajukan diri dan menolak penjajahan British.

FAKTOR 3 : DASAR BRITISH
Bil. 1. Fakta Huraian

Dasar galakkan sesiapa sahaja datang untuk melabur

Dasar British yang mentadbir TM galakkan sesiapa sahaja datang untuk melabur, berniaga, berdagang, bekerja dan menetap di TM.

2.

Kedatangan Banyak orang asing telah banyak orang datang ke TM dan menetap asing di sini.

Bil.

Fakta

Huraian Kemasukan orang asing yang berterusan telah meningkatkan jumlah imigran di TM dan timbulkan persaingan kepada penduduk tempatan.

3. Menimbulkan persaingan kepada penduduk tempatan

4. Orang asing Orang asing menguasai ekonomi menguasai TM dalam bidang perlombongan ekonomi Tanah bijih timah, perladangan getah dan Melayu perniagaan. Orang Melayu kekal dengan pertanian padi yang tidak dimajukan oleh British.

Bil. 5.

Fakta

Huraian

Pembukaan British buka bandar baru bandar baru sebagai pusat pentadbirannya oleh British sedangkan orang Melayu tetap tinggal di kampungkampung dengan segala kekurangan. Kemajuan Kemajuan ekonomi serta ekonomi serta kewujudan prasarana seperti kewujudan elektrik, telefon, sekolah dan prasarana hospital telah tingkatkan taraf hidup di bandar.

6.

Bil. 7.

Fakta

Huraian

Jarakkan Keadaan ini menjarakkan jurang jurang taraf hidup antara taraf hidup orang tempatan di luar bandar dengan imigran dan penduduk lain di bandar. Mundurkan Dasar British telah taraf hidup memundurkan taraf orang Melayuhidup orang Melayu lagi.

8.

FAKTOR 4 : PENDUDUKAN JEPUN
Bil. 1. Fakta Pemangkin gerakan nasionalisme Huraian Pendudukan Jepun menjadi pemangkin terhadap gerakan nasionalisme di TM.

2.

Konsep Kawasan Dengan konsep Kawasan Kesemakmuran Kesemakmuran Asia, Jepun Asia menekankan kebebasan negara Asia untuk menentukan kemajuan masing-masing dan meningkatkan persaudaraan di kalangan negara tersebut.

Bil. 3.

Fakta

Huraian

Galakan Jepun galakkan orang tempatan kerjasama bekerjasama dengannya dan dengan Jepun berjanji akan memerdekakan mereka. Kesengsaraan Kesengsaraan hidup akibat hidup kekurangan makanan, ubat-ubatan serta kekejaman pentadbiran Jepun menyebabkan sebilangan besar penduduk TM membenci penjajahan sama ada oleh kuasa Barat atau Timur.

4.

Bil.

Fakta

Huraian

5.

Anggapan Orang tempatan anggap semua penjajah semua penjajah tetap zalim zalim dan menekan kehidupan mereka. Keengganan Apabila British dijajah sesiapa memperkenalkan MU pada pun 1946, tentangan orang Melayu amat jelas kerana mereka tidak mahu dijajah sesiapa pun.

6.

FAKTOR 5 : PENGUASAAN PARTI KOMUNIS MALAYA
Bil. Fakta Huraian

1.

Penguasaan Parti Komunis Malaya

Penguasaan PKM selama 14 hari pada 1945 bangkitkan semangat menentang penjajahan dan memulakan penyebaran ideologi komunis.

2.

Kekejaman PKM telah menguasai balaiPKM balai polis dan memerintah dengan kejam.

Bil. Fakta Huraian 3. Pembunuhan PKM membunuh dan menangkap penyokong sesiapa sahaja yang dianggap sebagai Jepun oleh penyokong Jepun. PKM 4. Pencetusan Gerakan PKM tersebut mencetuskan konflik konflik perkauman.Banyak orang perkauman Melayu terbunuh dan rumah mereka dibakar oleh anggota PKM. Tindak balas Serangan PKM dibalas oleh orang orang Melayu Melayu di Perak, Johor, Negeri Sembilan dan Pahang.

5.

FAKTOR 6 : KEMUNCULAN MESIN CETAK
Bil. Fakta Huraian

1.

Kesan Kemunculan mesin cetak kemunculan berikan kesan kepada mesin cetak penyebaran ilmu pengetahuan dan dorong penentangan terhadap British. Penyebaran Melalui buku, akhbar, idea majalah, kitab agama dll., idea penentangan menentang penjajah dapat disebarkan.

2.

FAKTOR 7 : GERAKAN PAN-ISLAMISME SEDUNIA
Bil. Fakta Huraian

1.

Gerakan intelektual Islam seluruh dunia

Gerakan Pan-Islamisme ialah gerakan intelektual Islam seluruh dunia untuk bangkitkan pemahaman yang lebih progresif terhadap Islam untuk tentang penjajahan Barat ke atas negara-negara Islam.

2.

Syeikh Gerakan reformis ini dimulakan oleh Muhammad Syeikh Muhammad Abduh,pensyarah Abduh di Universiti al-Azhar, Mesir telah tersebar luas.

Bil.

Fakta

Huraian

3.

Kupasan tulisan Muhammad Abduh

Dalam tulisannya, Muhammad Abduh memberikan kupasan bahawa Islam ialah cara hidup yang menekankan kepentingan dunia dan akhirat , di samping mendorong umatnya menuju kejayaan.

4.

Majalah Tulisan Muhammad Abduh disebarkan Al-Manar dalam majalah al-Manar. Gerakan Gerakan Wahabi yang berlaku di Arab Wahabi di Saudi juga mendesak matlamat yang Arab Saudi sama.

5.

FAKTOR 8 : KESEDARAN POLITIK SERANTAU
Bil. Fakta Huraian

1.

Pengaruh Indonesia yang amat rapat dengan TM Indonesia dari segi geografi dan budaya telah mempengaruhi gerakan nasionalisme di TM. Kelahiran Kesedaran politik dan pendidikan golongan Indonesia yang lebih matang telah intelektual banyak melahirkan golongan intelektual.

2.

Bil.

Fakta

Huraian

3.

Pengaruh penulis besar dan karya mereka

Antara golongan intelektual ini menjadi penulis besar dan karya mereka ini telah menjadi bacaan masayarakat di TM terutama yang berpendidikan vernakular Melayu.

4.

Penyebaran Idea kebebasan politik dan penentangan terhadap penjajahan dalam tulisan golongan idea kebebasan intelektual Indonesia tersebar luas di TM dapat dihayati oleh masyarakat tempatan. Kesan Kemasukan orang Indonesia ke TM kemasukan memudahkan penerimaan unsur kegiatan orang nasionalisme Indonesia di TM. Indonesia ke TM

5.

2.2.2 GERAKAN ISLAH DALAM MENINGKATKAN MINDA BANGSA

Maksud Gerakan Islah
Gerakan yang berusaha mendorong masyarakat Melayu agar membetulkan pandangan mereka terhadap Islam.

Pendorong Gerakan Islah

Sheikh Tahir Jalaludin Syed Syeikh al-Hadi Dr. Burhanuddin alHelmy

Saluran Gerakan Islah
Akhbar dan majalah yang terkenal seperti :  al-Imam  Neracha  Idaran zaman  Pengasuh

Perjuangan Kaum Muda
i. Gesaan untuk memajukan ekonomi, pendidikan, politik dan sosial orang Melayu.  ii. Berusaha menyematkan sikap mengkritik penjajah ke dalam fikiran orang Islam.  iii. Mengkritik raja dan pembesar Melayu yang tidak berperanan penting dalam memajukan orang Melayu.

Penentang Kaum Muda Kaum Tua yang terdiri daripada golongan alim ulama

Fahaman Kaum Tua
Menguasai masyarakat dengan fahaman mereka bahawa Islam itu adalah tentang akhirat.  Mereka juga menekankan fardu ain sahaja sehingga amat sukar untuk Kaum Muda mempengaruhi masyarakat Melayu.

Beberapa undang-undang telah dikeluarkan oleh Negeri-negeri Sebab Melayu Bersekutu bagi menghalang Gerakan Islah pengaruh Kaum muda. oleh Kaum Undang-undang ini tidak Muda tidak membenarkan : bergerak di [a] sebarang kegiatan dakwah Islam dilakukan tanpa negeri-negeri kebenaran sultan Melayu [b] risalah dan buku Kaum Muda dibawa masuk ke negeri-negeri Melayu Bersekutu.

Menjalankan sistem pendidikan Islam yang Penubuhan meliputi pendidikan untuk madrasah dunia dan akhirat spt. fardu ain, Ilmu Hisab dan bahasa oleh Inggeris. Gerakan •Memberikan peluang kepada Kaum pelajar perempuan untuk mendapatkan pendidikan.

Muda

2.2.3 AKHBAR, MAJALAH DAN NOVEL : PENGGERAK KESEDARAN KEBANGSAAN

2.2.3.1 AKHBAR
Penulis akhbar Zainal Abidin bin terkenal pada Ahmad [Za'ba] 1920-an Wartawan • Dato' Onn bin Ja'afar terkenal 1930-• Abdul Rahim Kajai an

Intipati tulisan

Membangkitkan kesedaran untuk memajukan diri dan bersatu padu. Mengkritik dasar-dasar British yang menekan orang Melayu.

Tujuan tulisan dalam akhbar

Persoalan tentang sosial atau pendidikan, ekonomi dan politik yang dibangkitkan oleh akhbar secara menyeluruh pada 1930-an bertujuan menyedarkan dan seterusnya memajukan bangsa Melayu.

2.2.3.2 MAJALAH Lebih Cara majalah memfokuskan membangkitkan persoalan untuk memajukan semangat kebangsaan bangsa melalui orang tempatan rencana dan puisi yang disiarkan.

Isu yang disentuh oleh majalah Contoh majalah yang terkenal

Isu kemajuan bangsa dalam pendidikan, ekonomi, bahasa, sastera serta politik antipenjajahan dan orang asing. Majalah Guru Pengasuh Bulan Melayu

2.2.3.3 NOVEL Bila Pada awal abad ke-20 tetapi menjadi rancak penulisan pada 1930-an dengan membawa mesej-mesej novel yang jelas tentang bermula? semangat kebangsaan yang patut dimiliki oleh generasi muda Melayu pada masa itu.

Mesej penulisan novel pada 1930-an

Tentang semangat kebangsaan yang patut dimiliki oleh generasi muda Melayu pada masa itu.Sikap menentang penjajah dalam apa-apa bentuk sekalipun adalah dituntut untuk membela maruah bangsa.

Peranan wanita Wanita digalakkan mempunyai sikap berdasarkan mesejpositif untuk memajukan diri bagi dalam novel membentuk dan membangunkan bangsa. Contoh novel Keris Melaka Putera Gunung Tahan Anak Mat Lela Gila Melor Kuala Lumpur.

Kesan yang dimainkan oleh akhbar, majalah dan novel.
1.

2.

3.

Pembaca mendapat idea baru dan pendedahan yang banyak tentang gerakan nasionalisme di luar dan di dalam negara. Menggerakkan kesedaran kebangsaan orang Melayu. Pembaca dapat membandingkan dan menilai kesan penjajahan terhadap kemajuan ekonomi, pendidikan dan politik mereka.

Waktu Pada awal abad ke-20 kemunculan Tumpuan persoalan
Ekonomi Pendidikan Bahasa Sastera Perpaduan Pembelaan politik bangsa

2.2.4 PERJUANGAN NASIONALISME OLEH PERSATUAN-PERSATUAN MELAYU

KESATUAN MELAYU SINGAPURA [KMS]
Mohammad Eunos Abdullah Pengasas Tengku Kadir Ali Embok Suloh

Pendukung KMS Tujuan KMS

Didukung oleh mereka yang berpendidikan Inggeris Menjaga kepentingan sosioekonomi penduduk Melayu Singapura.

Peranan Mohammad Eunos Abdullah
i. Menjadi wakil KMS dalam pentadbiran British ii. Dilantik menjadi Ahli Majlis Perundangan Negerinegeri Selat sebagai wakil orang Melayu. iii. Melalui desakannya, kebajikan orang Melayu Singapura mendapat perhatian British iv. Berjaya memperoleh sebuah kawasan penempatan khas bagi orang Melayu di Singapura.

Kesan Mendorong kejayaan penubuhan cawangan KMS di Melaka, Pulau KMS Pinang dan negeri Melayu yang lain pada 1930-an.

PERSATUAN SAHABAT PENA MALAYA [PASPAM]
Tahun 1934 penubuhan Cerdik pandai Pulau Pinang Pemimpin termasuklah S.M. Zainal Abidin B.A. Tujuan Untuk menggalakkan ahlinya penubuhan berkenal-kenal dan bertukar-tukar pendapat bagi memajukan diri sendiri dan bangsa.

Kesan Menggalakkan perpaduan dan persaudaraan di kalangan orang tujuan Melayu di seluruh Semenanjung penubuhan Tanah Melayu. Sambutan Mendapat sambutan hangat. penubuhan Organisasi PASPAM kemas dan mempunyai perlembagaannya sendiri. Kepentingan Kegiatan sosial PASPAM ialah asas penubuhan kepada kesedaran perpaduan Melayu walaupun tidak bersifat parti politik.

2.2.4.3 PERSATUAN
Contoh persatuan negeri Objektif utama penubuhan

NEGERI DI NEGERINEGERI MELAYU BERSEKUTU
Perak Selangor  Negeri Sembilan Pahang Untuk menggabungkan tenaga intelektual Melayu bagi membincangkan nasib orang Melayu dalam soal ekonomi, pendidikan dan perkhidmatan kerajaan. Dengan cara ini, perpaduan dalam kalangan orang Melayu dapat digalakkan.

2.2.4.4 PERSATUAN MELAYU DI SARAWAK
1936 Persatuan Melayu Miri ditubuhkan pada
tahun 1936.

1937 Idea untuk menubuhkan Persatuan

Melayu Sarawak timbul tetapi gagal dilaksanakan kerana dibantah oleh kerajaan Brooke. hasil pengaruh persatuan-persatuan negeri di Semenanjung.

1938 Persatuan Melayu Sarawak ditubuhkan

1939

Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak diketuai oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah.

Tujuan Untuk mengeratkan perpaduan penubuhan Melayu, menggalakkan pendidikan, menjaga budaya dan maruah bangsa serta menegakkan ajaran agama Islam. Sambutan Mendapat sambutan orang Melayu Sarawak di daerah Kuching. 1940
Persatuan Melayu Sarawak menghadiri Kongres Melayu 1940 di Singapura.

2.2.4.5 PERSATUAN MELAYU DI SABAH
Tahap Tidak menonjol. Kesedaran Cawangan Terdapat cawangan PASPAM PASPAM di Jesselton, Labuan dan Tawau. Kegiatan Mirip kepada kegiatan persatuan di Semenanjung

Anggota

Terdiri daripada peniaga kecil, pegawai rendah kerajaan dan guru sekolah Melayu.

Penyebaran Tidak tersebar ke kawasan kegiatan pedalaman kerana kesulitan berpersatuan perhubungan dan taraf

pendidikan yang masih rendah.

2.2.4.6 KESATUAN MELAYU MUDA [KMM]
Tahun 1939 - sebuah persatuan separa penubuhan politik Pemimpin Ibrahim Haji Yaakob KMM Nama KMM Diilhamkan oleh Sultan Djenain iaitu pelarian politik Indonesia.Didaftarkan oleh Mustapha Husein pada Disember 1940.

Objektif utama

i. Menggalakkan perpaduan dalam kalangan pemuda Melayu di seluruh Semenanjung. ii. Meningkatkan tahap pendidikan orang Melayu.

Kerjasama KMM dengan Jepun

Dengan inisiatif Ibrahim Haji Yaakob, KMM bekerjasama dengan Jepun pada akhir 1940 untuk menghalau British dari

i. Menjadikan KMM salah sebuah badan propaganda Jepun

Tindakan kerjasama iii. Mengelilingi TM untuk mencari KMM sokongan dengan iv. Cawangan KMM ditubuhkan Jepun bagi meluaskan propaganda
menentang British.

ii. Membeli Warta Malaya untuk dijadikan alat propaganda antiBritish

Peranan Maahad Il Ihya Assyariff

Menjadi penyokong KMM dengan menyediakan kader-kader yang dikenali sebagai tentera semut untuk menentang British.

Ibrahim Yaakob, Ishak Haji Kesan Muhammad dan lebih kurang 150 kegiatan orang penyokong KMM ditangkap British pada akhir 1941 KMM kerana kegiatan menentang British . Mereka dipenjarakan di Changi, Singapura.

2.2.4.7 KONGRES MELAYU
Bila diadakan? 1939 dan 1940 Soal Kemunduran orang Melayu dalam pendidikan dan yang dibincangkan ekonomi serta layanan pilih kasih British kepada anak negeri.

Penyokong Golongan intelek dan akhbarkongres akhbar Melayu Gambaran Menggambarkan perpaduan resolusi Melayu untuk mengatasi kongres permasalahan sosioekonomi dan politikmereka yang amat lemah. Masalah Orang Melayu dapat kenegerian mengatasi perasaan kenegerian yang memisahkan mereka selama ini.

Kesan penubuhan persatuan negeri dan badan sosial Melayu

Menggalakkan kesedaran untuk bersatu membela kepentingan mereka dalam semua bidang.

2.2.5 GERAKAN NASIONALISME SEMASA PENDUDUKAN JEPUN
Keadaan kesedaran semangat kebangsaan Tanah Melayu dari 1941-1945

Hadapi tekanan semasa pendudukan Jepun.

Sebab

Jepun menjalankan dasar pemerintahan ketenteraan.

Sekatan Menyekat kebebasan bersuara Jepun penduduk TM.Kebebasan hanya diberikan kepada pertubuhan yang menyokongnya dan bergerak di bawah pengawasannya. Barisan Ahmad Boestamam tubuhkan Pemuda Barisan Pemuda di Perak untuk di Perak menyatukan pemuda-pemuda Melayu.Mereka dilatih berkawat sebagai tentera sukarela Jepun. Kesan Gerakan bawah tanah menentang tekanan Jepun telah berlaku. Jepun

MPAJA Parti Komunis Malaya telah tubuhkan MPAJA untuk tentang Jepun. Sokongan MPAJA disokong oleh British British yang berikan bantuan senjata. Perang gerila MPAJA dan British bekerjasama menjalankan perang gerila terhadap Jepun.

Ahli Pasukan Bintang Tiga Force 136

Pasukan Bintang Tiga ditubuhkan dengan ahlinya terdiri daripada 3 kaum penting di TM iaitu Melayu, Cina dan India Force 136 dan Pasukan Wataniah Pahang ditubuhkan dalam kalangan orang Melayu.

Keanggotaan Keanggotaannya kecil dan Force terdiri daripada pegawaipegawai tadbir Melayu 136

Kerjasama Bekerjasama dengan British Secara gerila Force 136 bergerak secara gerila di hutan dan aktif di Kedah, Johor dan Pahang

Pasukan Pasukan sukarela Wataniah menentang Jepun. Pahang

Keanggotaan Pasukan Wataniah Pahang

Guru, pegawai tadbir kerajaan dan orang kampung yang sedar tentang penindasan Jepun.

Kemerdekaan Ibrahim Haji Yaakob minta bersama Jepun berikan kemerdekaan

kepada TM bersama-sama Indonesia.
Melayu Raya

Sesuai dengan matlamat perjuangan asal KMM untuk tubuhkan negara Melayu Raya atau Indonesia Raya.

KRIS

Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung [KRIS] ditubuhkan sebagai badan yang akan laksanakan penubuhan Melayu Raya

Kongres Diadakan di Kuala Lumpur untuk pemuda bincangkan persediaan kemerdekaan dengan Indonesia. KRIS Sebab Kekalahan Jepun yang mendadak kegagalan menyebabkan Soekarno mengisytiharkan Gagasan kemerdekaan Indonesia lebih awal lagi. Persidangan KRIS di Kuala Lumpur terpaksa Melayu dibatalkan.Ibrahim Yaakob,isterinya dan Raya orang kanannya telah berlindung di Indonesia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.