You are on page 1of 39

Teknik Penyoalan

It sounds like a
waste of time. We
have to cover so
much content

Don’t
worry,
the fad
will just
blow
over!

How do
you teach
higherorder
thinking?

How do you
expect me to
get my students
to think on
higher levels
when I have to
worry about the
exam

My students are
struggling in my
class, how do you
expect them to do
higher-order
thinking?

PERUBAHAN PARADIGMA
BERFIKIR

3

BERFIKIR DI LUAR KOTAK

4 Menuju Kecemerlangan
BPPK:
“Moving Towards Excellence”

LATIHAN BERFIKIR LUAR KOTAK
Akt .1

Buat 9 bulatan yang sama besar
dalam susunan berikut. Sambungkan
semua bulatan itu dengan hanya
empat garisan lurus yang dilukis
tanpa mengangkat pen/pensil anda.

5

PENYELESAIAN 1

6

PENYELESAIAN 2

7

Akt .2

Tujuan
menyoal?

Tujuan menyoal : • Untuk menilai pengetahuan sedia ada
• Untuk menimbulkan minat
• Untuk membangunkan pemahaman
• Untuk membangunkan idea,sikap dan penghayatan
• Untuk mengukuhkan pembelajaran
• Untuk merangsang pemikiran kritikal
9

Samb.
• Untuk menilai pembelajaran dan kemajuan murid
• Untuk menjelaskan pemikiran
• Untuk mencari sebab atau penjelasan
• Untuk meneroka pandangan alternatif
• Untuk menguji implikasi dan akibat

10

Akt .3

Penguin Happy Feet Jr
terkandas
WELLINGTON - Sekumpulan
penguin digelar Happy Feet Jr
ditemui terdampar di selatan
pantai Wellington, New Zealand.
Pakar veterinar, Lisa Argilla
berkata, penguin itu dipercayai
sesat kira-kira 2,000 kilometer
dari koloni pembiakan di
Macquarie Island, Antartika.
"Ketika ditemui penguin itu
dalam keadaan kurus, kebuluran
dan mengalami kegagalan buah
pinggang," katanya.
Menurutnya, kumpulan penguin
dipercayai meninggalkan
Antartika pada Februari tahun
lalu.

Bina 2 soalan berdasarkan artikel yang

boleh ditanyakan kepada murid

CONTOH SOALAN ARAS TINGGI
(HIGHER ORDER QUESTION)
 Apakah yang akan berlaku jika Happy Feet tidak

diselamatkan?
 Mengapa anda berfikir Happy Feet diberi publisiti yang
meluas?
 Bagaimanakah Happy Feet boleh terdampar di pantai NZ?
 Apakah yang boleh anda lakukan jika anda menjumpai
binatang yang kesakitan?
 Adakah wajar Happy Feet dipelihara terus di zoo NZ atau
dihantar pulang ke tempat asalnya?

Soalan perlu:
• Dirancang
• Logik dan berturutan
• Ditujukan kepada seluruh kelas / kumpulan
• Dikemukakan untuk membolehkan murid-murid
mempunyai ‘masa untuk berfikir‘
• Seimbang antara fakta dan pemikiran
• Tidak berulang
• Ditanya dalam nada perbualan
• Direka untuk mendapatkan maklum balas yang
berterusan
14

Soalan yang berkesan

Soalan…
Soalan…
Soalan…

Bagaimana soalan membina
pemikiran?

Taksonomi Bloom

Soalan-soalan Yang Menerangkan
Pemikiran
Bolehkah anda menjelaskan dengan lebih

lanjut ...?
Apakah yang kamu maksudkan dengan...?
Bolehkah anda memberi saya satu contoh ...?
Bolehkah anda menjelaskannya dengan cara
lain?
Bolehkah anda menunjukkan saya ...?

Soalan-soalan Untuk Mencari
Sebab dan Penjelasan
Mengapa anda berfikir bahawa ...?
Bagaimana kita tahu bahawa ...?
Apakah sebab-sebab anda ...?
Apakah bukti yang kita ada untuk...?
Kenapa anda mengatakan sedemikian?

Soalan-soalan Yang Meneroka
Pandangan Alternatif
Bolehkah anda meletakkannya dalam cara

yang lain?
Adakah terdapat pandangan yang lain...?
Sekiranya ada orang yang memberikan
cadangan bahawa ....?
Apa yang kita perlu tahu sekiranya ...?

Soalan-soalan Yang Menguji
Implikasi dan Akibat
Apakah yang akan menyusul pendapat anda?
Adakah yang selaras dengan yang

dinyatakan sebelum ini?
Apakah akibatnya sekira …?
Adakah terdapat panduan umum untuk …?
Bagaimanakah anda dapat menguji …sama
ada benar atau tidak?

Membina Soalan
"Jika kita mengharapkan murid untuk melibatkan
diri dalam proses pemikiran yang lebih kreatif dan
merangsangkan, kita sebagai guru mesti
menggalakkan murid bertanya soalan aras yang
lebih tinggi.”
Karron G Lewis ~

20

Membina Soalan
Kajian menunjukkan bahawa:
• Guru menggunakan lebih daripada 70% soalan jenis
mengingat semasa pengajaran mereka
• Guru terlalu menekankan soalan fakta dalam ujian
dan peperiksaan
• Soalan dalam buku teks kebanyakannya adalah
jenis ingatan atau fakta
21

Karron G Lewis ~ Centre for Teaching Effectiveness,
University of Texas

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
(KBAT)
Galakkan murid untuk sentiasa mengajukan

soalan semasa PdP
Guru perlu sentiasa bertanya (soalan aras tinggi)

kepada murid agar minda mereka teransang.
Kurangkan soalan berbentuk fakta (menghafal)
Murid diminta mengajukan beberapa soalan di

akhir sesi PdP kepada rakan-rakan

SENTIASA INGAT!
Soalan aras tinggi menjana
pemikiran aras tinggi

KONSEP ITEM KBAT
Berdasarkan definisi KBAT oleh Bahagian Pembangunan
Kurikulum (2013), maka konsep item KBAT merupakan
item-item yang menguji keupayaan murid untuk
mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan menilai dalam
membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan
masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya
mencipta sesuatu.

KONSEP ITEM KBAT

• Item berbeza
setiap tahun
• Menggunakan
bahan yang
melangkaui bahan
buku teks, buku
kerja, buku latihan
dll

Mencabar murid
untuk
menyelesaikan
suatu masalah
kehidupan sebenar
dengan
menggunakan
pembelajaran
daripada pelbagai

Menggunakan
stimulus secara
ekstensif untuk
menjana kemahiran
inferens dan
penaakulan kritikal
Mentaksir
pelbagai aras
pemikiran
dalam domain
kognitif untuk
memberi impak
yang lebih besar
• Menggunakan
situasi baharu di
luar bilik darjah
• Mengalakkan murid
berfikir lebih
mendalam dan
bukan sekadar
mengingat semula

Contoh item KBAT
 Amin melihat ayahnya memesan air teh ais tiga lapis di gerai. Dia

mendapati air yang dipesan mempunyai banyak lapisan.

Antara pernyataan berikut, yang manakah menerangkan situasi
tersebut?
A Ais lebih ringan daripada air
B Lapisan susu lebih berat daripada ais
C Lapisan teh kurang tumpat daripada lapisan susu
D Lapisan gula melaka kurang tumpat daripada lapisan susu

Contoh item KBAT
Aricco Jumitih ialah seorang ahli angkat berat negara.
Beliau telah menggondol pingat emas untuk negara
pada pusingan akhir Lelaki 62kg Kumpulan A dalam
Sukan Komanwel 2010 di Delhi, India.

(Sumber: Mark Kolbe/ Getty Images AsiaPac, 4 Oktober 2010)

Sebelum mengangkat beban beliau telah menyapu
sejenis bahan pada tangannya.
Antara bahan di bawah, tandakan () bagi bahan
yang digunakan oleh beliau.
Serbuk bedak
Minyak

Terangkan mengapa beliau menggunakan bahan
tersebut pada tangannya.

Contoh-contoh Item
KBAT
Soalan KBAT adalah mencabar minda untuk berfikir
secara kreatif dan kritis, melampaui buku teks dan
menggunkaan pelbagai stimulus dan bahan
sokongan.

Sekian…