PENDIDIKAN KEIBUBAPAAN

2007 @ http://www.scribd.com/pengiranijam

Tanggungjawab Ibubapa

Peranan Ibubapa

Tanggungjawab Menyediakan Keperluan Anak-Anak

Tanggungjawab Jaminan Keselamatan

Tanggungjawab Memberi Kasih Sayang Tanggungjawab Mengimbangi Harapan Anak

Pendidikan Sosial

2007 @ http://www.scribd.com/pengiranijam

Tanggungjawab Ibubapa

Ikatan perkahwinan dan kehidupan berumahtangga bukan sekadar untuk berseronok semata-mata tetapi merupakan suatu komitmen sepanjang hayat dengan pelbagai peranan, tugas dan tanggungjawab yang perlu dipikul oleh kedua-dua pasangan yang telah sama-sama melafazkan kesetiaan dan perjanjian mereka untuk bersama-sama sehidup semati untuk mencapai keluarga bahagia ibu bapa perlulah mempunyai pengetahuan membimbing keluarga.

2007 @ http://www.scribd.com/pengiranijam

Peranan Ibubapa

Sebagai pendidik

Sebagai pemudahcara

Sebagai perancang

Sebagai pengelola

Sebagai penilai

2007 @ http://www.scribd.com/pengiranijam

Tanggungjawab menyediakan keperluan anak-anak

Tempat tinggal Makanan dan minuman Pakaian Pndidikan akhlak dan agama Ruang dan pelung

Ruang dan peluang«

2007 @ http://www.scribd.com/pengiranijam

Tanggungjawab memberi kasih sayang

Keutamaan kepada keluarga Menumpukan kasih sayang kepada anak-anak Mengamalkan pergaulan yang baik Menunjukkan perlakuan megasihi dan menyayangi

Meluahkan atau menyatakan dengan perkataan Mengamalkan perasaan kasih sayang

2007 @ http://www.scribd.com/pengiranijam

Tanggungjawab Jaminan Keselamatan

Menyediakan tempat yang selamat Melindungi anak-anak dari segala bentuk ancaman

Mewujudkan peraturan-peraturan yang mudah dan jelas

Menjelaskan dan menunjuk ajar kepada setiap anak-anak

Mengalakkan anak-anak untuk sentiasa berwaspada atau berhati-hati

2007 @ http://www.scribd.com/pengiranijam

Pendidikan Sosial

Ajar dan jelaskan kepada setiap anak Boleh mengecam tingkahlaku

Ajar mengawal diri dari disentuh orang lain Galakkan anak berkomunikasi dengan memberikan perhatian

Ingatkan setiap anak-anak

2007 @ http://www.scribd.com/pengiranijam

Gangguan seksual yang paling lazim

Tunjukkan tingkahlaku melindungi diri

Membiarkan anak-anak menonton video

Batasan masa dan kewangan keluarga di rumah

2007 @ http://www.scribd.com/pengiranijam

Sekian«

2007 @ http://www.scribd.com/pengiranijam