You are on page 1of 7

ADAB DAN AKHLAK

ISLAMIAH

Tingkatan 1:

ADAB KEPADA
IBU BAPA
Kewajipan beradab kepada ibu
bapa
‫وقضى ربك أل تعبدوا ال اياه وبالولدين احسنا‬
(Surah Al-Israk:Ayat 23)

 Ibu bapa adalah pengasuh dan penjaga
 Menderhakai ibu bapa adalah BERDOSA BESAR
Bercakap dengan
Bersopan-santun
lemah-lembut

CARA BERADAB DENGAN
IBU BAPA

Doa

Berkasih-sayang Mengucapkan terima
kasih
Akibat menderhakai ibu bapa
1. Tidak akan masuk syurga

2. Tidak selamat dunia dan akhirat

3. Tidak memperoleh rahmat

4. Mendapat azab daripada Allah s.w.t

5. Dipandang hina dan dibenci masyarakat