You are on page 1of 11

U praksi turističkih agencija za formiranje cijena koriste se uglavnom tri pristupa:    prema troškovima – u cijenu aranžmana kalkuliraju se pojedinačne usluge dobavljača. navika. potreba. karakteristika segmenata potrošača kojima se namjenjuje aranžman  prema konkurenciji – cijene aranžmana prilago -đavaju se cijenama aranžmana konkurentskih agencija . zatim dodaju troškovi agencije i zarada agencije  prema ciljnoj skupini – u formiranju cijena polazi se od želja.

 Za pravodobno rezerviranje daju se popusti od strane hotelijera i agencija krajnjim korisnicima aranžmana  Posebne cijene za skupine naručitelja prema njihovu izboru i postignutom sporazumu Aranžmani namijenjeni za posebne segmente potrošača . slabija primanja.Turističke agencije i turoperatori u sve oštrijoj domaćoj i inozemnoj konkurenciji prilagođavaju cijene prostoru i vremenu. a time vrše i diferenciranje cijena:  U turističkoj sezoni cijene turističkih paket- aranžmana postižu maksimum  U predsezoni i posezoni cijene se približavaju pojedinim segmentima turista – “ treća dob”. školska i studentska mladež i dr.

. onda se potencijalnom korisniku samo prenosi cijena koju je za određenu uslugu formirao sam neposredni davatelj. pa se tada cijena formira:  ili kao nova cijena (ako je posrijedi cjelovit aranžman) prema pojedinačnim cijenama iz cjenika agencije i cjenika drugih davatelja usluga.  Kalkulacija cijene uvijek počinje izradom itinerara i izborom prijevoznog sredstva. ili  a ako turist samo kupuje u agenciji kao posredniku individualnu uslugu drugog davatelja usluga.  Kad potencijalni korisnik dolazi u agenciju s individualnim zahtjevom.Agencija se na turističkom tržištu može naći u situaciji:  Kad unaprijed formira odgovarajuće aranžmane s unaprijed utvr đenom cijenom za sve unaprijed predviđene variante mogućeg korištenja.

Obilazak centra grada. Cijena: 35 KM .Primjer 1.30 sati Brčko.30 sati. Panonskih jezera i banje i izlet na Ilinčici s razgledanjem svakog od ovih mjesta sa stručnim vodstvom.Svakog ponedjeljka od 07.17. kalkulacija cijene raspisanog turističkog paket-aranžmana Program putovanja poludnevnog izleta:   “Panonska jezera Tuzla” .30 .polazak autobusa ispred poslovnice agencije u 7.

5/36 Promjenjivi troškovi Rizik popunj.I.) i zarada t.62 23.0 45.0 252. 150 km. Sastavljanje kalkulacije (za 36 osoba . Promjenjivi troškovi Osvježenje u centru grada Ulaznice: Panonsko jezero Izlet Ilinčica – jelo sa roštilja Ukupno 3 3 10 =16 36*16=576 C.5  KM= Dnevnica vozača Dnevnica vodiča Promocija izleta Ukupno 112.12-2.5/36)-(112.a (25%) 23.5/45)=3. Stalni troškovi Prijevoz autobusom. bus 30 litara/100 km=45 L*2.očekivanih putnika) A.54*17/100 Ukupno 5.5 B.5 7.02 34.Cijena po osobi Stalni troškovi 252.63 Provizija na troškove (h. (112.54 5.91 29.54 .63*25/100 PDV 17 % 29.5 45.00 0.p.0 50.01 16.

Utvrđivanje minimalnog broja putnika 252.3 odnosno 14 putnika Rizik popunjenja izračunava se tako da se cijena prijevoza podijeli s brojem očekivanih putnika i od dobivenog rezultata odbije se iznos dobiven kada se cijena prijevoza podijeli s ukupno raspoloživim prijevoznim kapacitetom (u ovom slučaju to je 45 mjesta).5:19=13.00 KM E. stalni troškovi dijele razlikom između prodajne cijene i promjenjivih troškova po osobi.5:(35-16)=252. Određivanje prodajne cijene 35. Minimalni broj putnika u aranžmanu izračunava se tako da se ukupni. .D.

. sunčanje. kupanje. Noćenje. od turističke agencije “BIH” iz Brčkog traži saradnju za ljetovanje svojih klijenata na području Hercegovine. Večera. Transfer do Vodiča – hotela “Imperijal”. Poslije ručka odmor. Turističkoj agenciji “BIH” pružena je mogućnost da ponudi i prijevoz putnika iz mjesta stalnog boravka do odabrane turističke destinacije u Hercegovini. za 10 grupa po 100 turista i 10 dana. Zabava na terasi po želji gostiju. • Agencija je ponudu obradila na sljedeći način: Prvi dan: Polazak s aerodroma najbližeg inozemnim gostima (primjer Münchena) u jutarnjim satima i dolazak u Zadar prijepodne. Ručak u hotelu.druge agencije naručenog turističkog paket aranžmana Inozemna turistička agencija.

Večera 19 – 21 sat. Zabava po želji gostiju na terasi hotela “Imperijal” ili drugdje u Vodicama. kupanje. Obilazak Zlarina. Kupanje. Razgledavanje slapova. Peti dan: Doručak do 10 sati. Izlet na otoke Prvić i Zlarin. Odmor. Večera. Ručak 13 – 15 sati. Prijevoz autobusom do Skradina. Povratak u 18 sati. Zabava po želji gostiju u hotelu ili mjestu. .Drugi dan: Doručak do 10 sati.. Obilazak Skradina. Izleti na Slapove Krke. Večera.30 sati. Noćenje. Posjet vinskom muzeju Bedrica i degustacija domaćih vina. Noćenje.. Ručak u hotelu “Koralj”. Dolazak u Zlarin u 14 sati. mini golf. Sunčanje. Treći dan: Doručak do 10 sati. Povratak u Skradin u 14 sati. odbojka. Večera u ribljem restoranu u vodičkoj jezgri uz zabavu do 01 sat. kupanje. sunčanje ili razni sportovi. Kupanje na plaži u Prviću do 13. Četvrti dan: Doruþak do 9 sati. tenis. a potom do Skradinskog buka. Slobodan dan uz korištenje raznolike hotelske i vodičke ponude. Povratak u hotel do 19 sati.Ručak. Ručak u restoranu “Marina”.

Ručak. • Deveti dan: Doručak do 10 sati. sunčanje. Ručak 13 –15 sati. U 16 sati odlazak u Šibenik. Ručak na brodu. Slobodna veþer. . uz Kornat do Male Proverse i vanjskom stranom kornatskog otočja nazad u Vodice. Shopping u Vodicama. sunčanje. Folklorna grupa i domaća klapa. shopping. Večera u hotelu. Relacija: Vodice – južna punta Opata. Večera s ražnja. • Sedmi dan: Doruþak do 10 sati. • Deseti dan: Doručak do 10 sati. igre na plažama i terenima hotela i Vodica. komina i gradela s lokalnim vinom. Transfer do aerodroma Zadar. Povratak do 20 sati. igre na plažama i terenima hotela ili mjesta. Večera. Povratak do 01 sat.• Šesti dan: Doručak do 8 sati. Zajednička oproštajna. Povratak u hotel oko 24 sata. Ručak. svečana večera. Ispraüaj. Dan po želji gostiju. • Osmi dan: Doručak do 10 sati. Zabava po vlastitom izboru u hotelu ili mjestu. Ples. Kupanje. Posjet muzeju. izlet na Murter s kupanjem na Slanici iručkom u hotelu Colentum. Kupanje. Izlet na Kornate. Večera u hotelu “Jadran”. obilazak stare gradske jezgre. • Jedanaesti dan: Doruþak do 8 sati. Zabava uz hotelski sastav i lokalne klape. Odlazak na seosku večeru u 20 sati.Noćenje.

prijevoz i ulaznice u muzej 5.000 kn  Seoska večera. .• Prema izrađenom programu ljetovanja u izvođenje aranžmana uključeni su slijedeći poslovni partneri s cijenama:  Transfer gostiju u dolasku i povratku na relaciji aerodrom Zadar –Vodice. koji obavlja receptivna agencija svojim autobusom.000 kn.000 kn  Izlet brodom na Prvić i Zlarin ukupno 4. ulaznica i ručak na brodu ukupno 25.000 kn  Izlet u Šibenik. prijevoz. uz pretpostavku da će aranžman koristiti po 100 gostiju plus vodič i dva vozača.000 kn  Izlet na Murter. receptivna agencija pristupa izradi kalkulacije urističkog aranžmana “Vodice 2000”. prijevoz i ručak 8. prijevoz i ulaznica u NP “Krka” ukupno 7.000 kn  Izlet na Kornate. prijevoz i večera 12. po cijeni od 6.000 kn  Izlet na Slapove Krke. koji od ponuđača dobivaju gratis obroke. • Na temelju navedenih sadržaja i cijena.