You are on page 1of 14

PSV3143

SENI & PENGURUSAN
Mohd Zamani bin Mohd Nor Peah
UNIT PSV IPGKTAA

masa.HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. peralatan dan kaedah. . Mengaplikasi pengetahuan pembelajaran melalui projek mengikut prosedur dan tata cara terhadap projek seni visual. Memupuk nilai kerjasama. keyakinan diri di kalangan ahli-ahli kumpulan dalam mengurus dan mengendalikan sesuatu projek seni 4. 3. tenaga manusia. bahan. Mengendalikan projek seni dengan melibatkan masyarakat setempat. Mengurus dan mengendali aktiviti/projek seni 2 dimensi atau 3 dimensi dengan pertimbangan pelbagai kekangan kewangan. bertimbang rasa.

Mural 7. Tayangan dan Apresiasi 9. Minggu Seni 10. Pameran Seni Visual 2.Pesta Seni Kanak-kanak . Kembara Visual 3. Lawatan 8. Seminar 5. Pertandingan 6.Kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni seperti : 1. Bengkel dan Kursus 4.

Pengurusan dan proses mengendalikan projek seni • • • • • • • • • • • • • • • • Mengumpul maklumat Konsep projek. slogan Hasil pembelajaran Strategi dan tasks Kajian kekangan kewangan. tenaga manusia. Essential questions Pemiilihan tema. bahan. peralatan dan kaedah Perancangan projek Pembentukan jawatankuasa Pengendalian mesyuarat Minit Mesyuarat Penubuhan Jawatankuasa kerja Penyediaan Kertas kerja Pelan tindakan Pelaksanaan dan pengawalan Menyediakan laporan Tindakan susulan . masa.

peralatan dan kaedah Merancang pertandingan • Lokasi • Kewangan • Tenaga kerja • Bahan dan peralatan • Pendekatan • Logistik • Pelan tindakan . 3. masa. Mengumpul maklumat • Maklumat berkaitan • Mengenalpasti konsep. tasks • Infrastruktur Menganalisis kekangan kewangan. 2.Amali Merancang Projek Seni (Pilihan) 1.strategi. bahan. tenaga manusia.tema dan sasaran • Menentukan hasil pembelajaran.

Membentuk jawatankuasa pengelolaan • • • Pengerusi Setiausaha AJK .Melaksanakan Projek Seni 1.

Mengendalikan mesyuarat • • • Tarikh Masa Tempat .Melaksanakan Projek Seni 2.

Menyediakan minit mesyuarat • Pengerusi dan setiausaha .Melaksanakan Projek Seni 3.

Melantik jawatankuasa kerja • • • • • • • Penaung Penaja Kewangan Keselamatan Perasmian Panel hakim Hadiah .Melaksanakan Projek Seni 4.

Melaksanakan Projek Seni 5. Menyediakan kertas kerja • • • Setiausaha Pengesahan projek Persediaan projek .

Melaksanakan Projek Seni 6. Membuat laporan . Melaksanakan projek seni 7. Mengadakan pengawalan projek seni 8.

Membuat Laporan Maklum balas dan Tindakan Lanjutan 1. Pembentangan laporan projek • Maklumbalas kekuatan dan kelemahan • Keberkesanan projek 2. Membuat senarai tindakan susulan • Cadangan-cadangan penambahbaikan • Refleksi • Membuat kolaborasi .

murid-murid dan masyarakat. semasa dan selepas) 4. Lampiran (Cth2 gambar/video/maklumat projek seni yang lepas berkaitan) *boleh masukkan subtajuk lain/baru yang difikirkan perlu bersesuaian dengan projek seni yang dikaji. Perlaksanaan – Proses perlaksanaan (sebelum. kos dsb (lampirkan contoh kertas kerja lepas) 3. . Dapatan kajian disediakan dalam bentuk folio dan CD. Membuat Laporan Maklum balas dan Tindakan Lanjutan 5. Bibliografi 7. Pengurusan – Perlantikan AJK (Carta) – Nyatakan spesifikasi tugasan – Pengendalian Mesyuarat – Penyediaan Kertas Kerja : Tema. guruguru. Rumusan – kepentingan dan keberkesanan projek seni terhadap guru psv.Tugasan Berkumpulan Buat pembentangan kumpulan. 1. Pengenalan – Definisi – Objektif – Kajian literatur (Jenis-jenis dsb) 2. 6.

...Tamat selamat menjayakan projek seni dengan jayanya.