You are on page 1of 6

MODEL MCLELLAND

ATKINSON

• Motivasi terbentuk berdasarkan motif untuk mencapai kejayaan dan takut kegagalan. manakala takut akan kegagalan adalah komponen kebimbangan kognitif yang wujud pada saat-saat sebelum dan semasa bermula perlawanan. • Cox (2007): motif untuk mencapai kejayaan adalah lahir dari motivasi intrinsik atlet sendiri. .

• Namun jika atlet berasa bimbang atau tidak yakin dengan kebolehannya semasa bertanding nanti. maka atlet akan melibatkan diri dengan pertandingan.kebimbangan kognitif seketika . MOTIVASI PENCAPAIAN = motivasi intrinsik .• Jika atlet yakin boleh berjaya. maka atlet tersebut akan menarik diri.

• Menumpukan kepada aspek menyertai atau menggelakkan diri dari sesuatu situasi. 1997). 1998 . . (Cox. wann. • Sukar untuk meramal prestasi dalam sukan berdasarkan kepada motivasi pencapaian.

• Motivasi ektrinsik membantu menjelaskan mengapa seseorang individu terus menyertai sesuatu aktiviti walaupun motif untuk mencapai kejayaan individu tersebut rendah. • Dengan motivasi ektrinsik ini atkinson mengakui kesan pengaruh luaran dalam motivasi individu. .

THANK YOU .