Trajectbegeleiding met Fronter

Rob Bieleveld Frank Beulen
CVI-conferentie Design4All Maastricht 26 – 27 maart 2008

Doelgroepen
-Management: CvB, unitmanagers, teamleiders -Docenten: vakdocenten en trajectbegeleiders

Doel
Informatie over de invoering van trajectbegeleiding met behulp van de ELO Fronter

Programma
1. Van strategisch beleid naar planvorming 2. Een veranderproces met draagvlak 3. De verwachte resultaten 4. Het proces 5. Hoe werkt de ELO Fronter

1. Van strategisch beleid naar planvorming

Missie van Leeuwenborgh Opleidingen
“Leeuwenborgh Opleidingen wil een organisatie zijn, waarbij de deelnemer en zijn behoeften en verwachtingen centraal staan in alles wat we doen. Deelnemers willen we een waardevolle en aantrekkelijke tijd bezorgen.”

Missie van Leeuwenborgh Opleidingen
Organisatorische vormgeving “De ontwikkeling tot een loopbaancentrum”

2. Een veranderproces met draagvlak

De veranderstrategie
S ta p 1 I n i t i a t ie S ta p 2 O r i ë n t a t ie S ta p 3 D o e lf o r m u le r in g S ta p 4 L e g i t i m a t ie S ta p 5 P r o c e s p la n n in g S ta p 6 U it v o e r in g S ta p 7 E v a lu a t ie

De verandercapaciteit van teams centraal

Interventies

- helder en beeldvormend - concreet en functioneel - openheid communicatie - de beleving van teamleden centraal

Van idee naar planning
S ta p 1 I n i t i a t ie S ta p 2 O r i ë n t a t ie S ta p 3 D o e lf o r m u le r in g S ta p 4 L e g i t i m a t ie S ta p 5 P r o c e s p la n n in g S ta p 6 U it v o e r in g S ta p 7 E v a lu a t ie

Management:

Strategisch Beleidsplan Visie & missie Organisatorische vormgeving Leeuwenborgh

Van idee naar planning
S ta p 1 I n i t i a t ie S ta p 2 O r i ë n t a t ie S ta p 3 D o e lf o r m u le r in g S ta p 4 L e g i t i m a t ie S ta p 5 P r o c e s p la n n in g S ta p 6 U it v o e r in g S ta p 7 E v a lu a t ie

Voorbereidingsgroep:

Oriëntatie Analyse

Van idee naar planning
S ta p 1 I n i t i a t ie S ta p 2 O r i ë n t a t ie S ta p 3 D o e lf o r m u le r in g S ta p 4 L e g i t i m a t ie S ta p 5 P r o c e s p la n n in g S ta p 6 U it v o e r in g S ta p 7 E v a lu a t ie

Voorbereidingsgroep:

Specificatie Ontwerp Keuze Instrument Besluitvoorbereiding: Informeren Schets Projectplan

Van idee naar planning
S ta p 1 I n i t i a t ie S ta p 2 O r i ë n t a t ie S ta p 3 D o e lf o r m u le r in g S ta p 4 L e g i t i m a t ie S ta p 5 P r o c e s p la n n in g S ta p 6 U it v o e r in g S ta p 7 E v a lu a t ie

Besluitvoorbereiding:

Informeren Projectplan ontwerp

Van idee naar planning
S ta p 1 I n i t i a t ie S ta p 2 O r i ë n t a t ie S ta p 3 D o e lf o r m u le r in g S ta p 4 L e g i t i m a t ie S ta p 5 P r o c e s p la n n in g S ta p 6 U it v o e r in g S ta p 7 E v a lu a t ie

Procesplanning: Keuze trajectbegeleiding centraal Projectplan definitief

Planning van de invoering
- Planning innovatie: Prince2 “stageplan” - Aansluiten bij bestaande kennis: Sociaal constructivisme -Innovatieve kracht van teams: Vergroting “verandercapaciteit”

Programma
1. Van strategisch beleid naar planvorming 2. Een veranderingsproces met draagvlak 3. De verwachte resultaten 4. Het proces 5. Hoe werkt de ELO Fronter

Ad 3. De verwachte resultaten
Frank Beulen

Ad 3. De verwachte resultaten
Fronter als Tool

Fronter als tool
• • • • • Curriculum Organiseren van het onderwijsproces Ondersteuning Trajectbegeleiding Portfolio Competentiemeter essentieel (wens)

Ad 4. Het proces

Fronter als ondersteuning van het onderwijs- en trajectbegeleidingsproces

Het onderwijsproces
• • • • Materialen klaarzetten Ingeleverd werk beoordelen Feed back naar deelnemer Geschikt materiaal en beoordeling toevoegen aan portfolio

Het trajectbegeleidingsproces
• Portfolio is basis voor trajectbegeleidingsgesprekken • POP formulieren voor vastleggen gesprekken met trajectbegeleider • Meting van de ontwikkeling van de competenties van de deelnemer

Ad 5. Hoe werkt de ELO Fronter
Presentatie vanuit de positie van de docent en vanuit de positie van de deelnemer

Wat is Fronter wel
• Mooi hulpmiddel om het onderwijsproces te organiseren en te structureren • Maatwerk is mogelijk • Anytime, anyplace, anywhere • Programma volgt het onderwijsproces • Prima hulpmiddel voor trajectbegeleiding • Hulpmiddel formatieve toetsing

Wat is Fronter niet
• • • • • Kant en klaar product (Nog) niet geschikt voor summatieve examinering Wondermiddel Oplossing voor alle knelpunten Vervanging voor de docent

Afsluiting
•Bedankt voor uw aandacht

CVI-conferentie Design4All Maastricht 26 – 27 maart 2008