KESIHATAN MENTAL DALAM ORGANISASI

PENGENALAN

APA ITU KESIHATAN MENTAL ?
Kesihatan mental berkait rapat dengan kehidupan Sering dikait dengan penyakit mental tetapi kenyataan ini kurang tepat kerana ia melibatkan kehidupan harian yang merangkumi :

Memupuk perasaan, Kemampuan untuk berinteraksi secara sihat dengan org lain, kumpulan, persekitaran fikiran, tingkah laku positif dalam diri

Bagaimana individu mengendalikan tanggungjawab, masalah dan tekanan yang timbul dari kehidupan harian

KESIHATAN MENTAL DALAM ORGANISASI
SECARA UMUM: ADA 2 KOMPONEN UTAMA WUJUD IAITU MANUSIA DAN ALAM KERJA

MANUSIA

ALAM KERJA

MANUSIA YANG MENGENDALIKAN SEMUA KERJA DARI YANG PALING RENDAH SEHINGGA PALING TINGGI, MELAKSANA KERJA, MEMBENTUK DASAR, MEMBINA HUBUNGAN DINAMIK MANUSIA DENGAN ALAM KERJANYA DAN MEMAHAMI MASALAH MANUSIA DALAM KONTEKS KERJA

IMBASAN SEJARAH
Psikologi dalam industri bermula awal abad ke 20 di Amerika Syarikat : • bermula – usaha mengenalpasti cara meningkatkan penjualan barangan melalui pengiklanan •Berkembang – ke arah penilaian personel, latihan pekerja, bimbingan vokasional

1925 – mula melihat ke arah aspek motivasi, komunikasi, dan tingkah laku kelompok

1945 – tumpuan kepada keselesaan di tempat kerja, (bidang psikologi kejuteraan dan ergonomi mencatat nama

1960 – psikologi organisasi dimulakan untuk mengkaji proses-proses dinamik yang wujud dalam suanana kerja manusia

Gilmer & Deci, 1977

KAJIAN LEPAS

1927 –

SATU KAJIAN YANG DILAKUKAN DI KILANG HAWTHORNE WESTERN ELECTRIC ( DIPANGGIL KAJIAN HAWTHORNE) FOKUS KAJIAN : MELIHAT KAITAN ANTARA KEADAAN KERJA DENGAN SUASANA FIZIKAL SESUATU TEMPAT KERJA ITU PENYELIDIK (ALTON MAYO) – MENINJAU KAITAN ANTARA PRODUKTIVITI PEKERJA-PEKERJA DALAM PELBAGAI SUASANA FIZIKAL SEPERTI KECERAHAN, KELEMBAPAN, BISING, SUHU DAN LAIN-LAIN SUASANA YANG MENGGANGGU KESELESAAN KERJA MANUSIA MENDAPATI : KEADAAN YANG BERBEZA-BEZA INI MEMPUNYAI KESAN TERHADAP PRODUKTIVITI ORGANISASI / INDUSTRI

MENDEFINISIKAN ORGANISASI

KONSEP ORGANISASI – mula diperkenalkan secara sistematik oleh CHESTER BARNARD (1938) CHESTER BARNARD – mencatatkan bahawa sesuatu organisasi yang formal adalah sebuah sistem di mana aktiviti-aktiviti dua atau lebih diselaraskan dengan sedar PENEKANAN BARNARD – kepentingan proses organisasi yang melihat manusia sebagai individu RENSIS LIKERT – tidak berapa setuju bahawa organiasasi dilihat dari segi interaksi individu tetapi harus menumpukan perhatian kepada interaksi antara kelompokkelompok individu (kelompok manusia yang menjalankan aktiviti yang ditetapkan dalam sesebuah organisasi) GOLDENSON (1984) – Psikologi Organisasi adalah kajian tentang kehidupan manusia yang berkaitan dengan aspek-apek kerja dan aplikasi pengetahuan tentang tingkah laku manusia kepada masalah yang wujud dalam bidang tersebut. Contoh aspek dikaji : keadaan kerja, kemalangan dan keselamatan kerja, kepuasan kerja

PERANAN PSIKOLOGI ORGANISASI DALAM ASPEK KESIHATAN MENTAL DALAM ORGANISASI
MC CORMICK DAN ILGEN (1980) – perananan psikologi organisasi / industri :
1. 2.

3. 4.

Mengenalpasti masalah yang perlu di atasi Penggunaan pelbagai kaedah untuk mengumpul dan menganalisis datadata berkaitan dengan masalah tersebut Hasil daripada kajian tersebut dikenalpasti Aplikasi hasil tersebut dalam penyelesaian masalah

ARIFIN (1985) – penerapan elemen utama iaitu guna tenaga, pemilihan dan penempatan, latihan, prestasi, ganjaran, kepuasan kerja, pengeluaran

ELEMEN-ELEMEN DALAM ORGANISASI YANG BERKAITAN DENGAN KESIHATAN MENTAL
Beberapa perkara yang sering diambil kira dalam pengurusan sesebuah organisasi yang menyumbang kepada aspek kesihatan mental iaitu :

   

Pemilihan pekerja ( proses pemilihan, penapisan, penilian psikologi, masalah dalam pemilihan ) Penilaian Prestasi Pekerja ( tujuan penilaian, tatacara penilaian) Motivasi Pekerja ( gaji sebagai pendorong, kepuasan kerja) Suasana Tempat Kerja ( kecerahan cahaya, suasana bising, suhu, muzik, warna ) Psikologi Kejuruteraan ( reka bentuk tempat kerja, peralatan, sistem manusiamesin) Kemalangan dan Keselamatan Kerja ( kemalangan akibat kecuaian manusia, suasana tempat kerja, cara peningkatan keselamatan tempat kerja) Tekanan di Tempat Kerja ( punca tekanan, masalah berkaitan tekanan, cara atasi tekanan)

TEKANAN DI TEMPAT KERJA
PENGENALAN :
 

 

Tekanan di tempat kerja merupakan satu senario yang sering berlaku disebabkan oleh pelbagai faktor yang mendorong ke arah itu. Tekanan : Keadaan yang dipengaruhi oleh gangguan mental dan emosional yang boleh mewujudkan keadaan tidak selesa atau tegang jika situasi tersebut tidak mampu ditanggung oleh tubuh Badan (Morstt & Furst, 1979). Salah satu perkara yang menyebabkan tekanan ialah kuantiti / beban kerja yang berlebihan Aspek tekanan dikatakan boleh mendorong kepada ketidak stabilan kesihatan mental dalam sesebuah organisasi sejurus menjurus kepada ketegangan peribadi seseorang individu di dalam organisasi tersebut

BEBAN KERJA (TEKANAN)
Menyumbang kepada

KETEGANGAN PERIBADI

KAITAN ANTARA TEKANAN KERJA DENGAN KETEGANGAN PERIBADI (FRENCH & CAPLAN, 1980)
TEKANAN KERJA

Terlalu banyak kerja (kuantiti)

KETEGANGAN PERIBADI

-Jumlah jam dalam seminggu -Matlamat kerja -Soal selidik laporan kendiri -Panggilan telefon dan mesyuarat

Terlalu banyak kerja (kualitatif)

-Ketidak puasan kerja -Ketegangan kerja -Harga diri -Ancaman -Malu -Kolestrol -Keadaan jantung -Ketahanan kulit -Merokok

-Soal selidik laporan kendiri -Kesukaran kerja

TEORI BAGAIMANA TEKANAN ORGANISASI MENYEBABKAN KETEGANGAN PERIBADI DAN SETERUSNYA PENYAKIT JANTUNG (FRENCH & CAPLAN, 1980)
PERSONALITI -Kebolehan dan keperluan -Introversi – ekstroversi -Fleksibel - tegas

TEKANAN KERJA -Kekeliruan peranan -konflik peranan -Lebih kerja (kualiti/kuantiti -Merintasi sempadan organisasi -Tanggungjawab terhadap org lain -Hubungan dengan org lain -Keterlibatan -Perbezaan kerja

KETEGANGAN PSIKOLOGI DAN FISIOLOGI -Ketidakpuasan kerja -Ketegangan kerja -Ancaman berkaitan kerja -Kesempurnaan kendiri yang rendah -Merokok -Tekanan darah -Kolestrol -Keadaan jantung -Rendah harga diri

PENYAKIT JANTUNG

TEKANAN MENTAL DALAM ORGANISASI / PEKERJAAN
PUNCA-PUNCA TEKANAN MENTAL DI TEMPAT KERJA :  Jenis pekerjaan ( susun atur tempat kerja, tekanan kerja berpanjangan, perubahan cara pengendalian  Peranan dan Fungsi Pekerjaan ( kerja dan peranan yang sentiasa beruabah-ubah secara kerap atau pekerjaan yang merbahaya  Perhubungan ( konflik sesama rakan kerja dan majikan)  Kerjaya ( kurang insentif dan penghargaan dari majikan, kecewa terhadap suasana kerja, diturunkan pangkat)  Perubahan dalam Organisasi ( perubahan dalam struktur dan pengurusan organisasi secara mendadak meningkatkan kekeliruan dan tekanan kepada pekerja) LANGKAH MENANGANI TEKANAN MENTAL DALAM ORGANISASI :  Bersikap realistik terhadap pekerjaan anda  Merancang kerja anda  Tingkatkan kemahiran penyelesaian masalah  Mempunyai sikap yang betul terhadap perubahan dalam kerja  Amalkan komunikasi berkesan di tempat kerja  Tingkatkan sokongan sosial di tempat kerja  Amalkan cara hidup sihat

MODEL TINGKAT PENERAPAN PSIKOLOGI ORGANISASI / INDUSTRI
GUNA TENAGA

Pengguna Masyarakat Organisasi
Pengeluaran

Pemilihan dan penempatan

Pekerjaan

Prestasi

Ganjaran

Latihan

Kepuasan Kerja

Arifin Hj Zainal, 1985

CIRI-CIRI KESIHATAN MENTAL POSITIF DALAM ORGANISASI
TERHADAP INDIVIDU / DIRI SENDIRI  Menyedari kelemahan dan kekuatan diri sendiri  Berupaya mengawal perasaan  Sanggup menerima kegagalan  Mampu menghindari kegiatan yang tidak bermoral  Menghargai diri sendiri TERHADAP ORANG LAIN / KELOMPOK LAIN  Mampu berkomunikasi secara berkesan dengan orang lain  Mampu memberi dan menerima kasih sayang  Tahu menghargai dan mempercayai orang lain  Dapat menerima pendapat orang lain secara terbua TERHADAP CABARAN PERSEKITARAN  Berupaya menghadapi dan menyelesaikan masalah  Mampu mengatasi konflik dengan bijak  Mampu membuat keputusan untuk diri sendiri  Bersedia mendapatkan pertolongan sekiranya gagal menyelesaikan masalah harian

LANGKAH KE ARAH KESIHATAN MENTAL POSITIF
         

Menerima kenyataan diri secara realistik Mengendali masa dengan baik Merancang perubahan dala kehidupan secara bijak Memupuk hubungan harnoni dan kasih sayang dengan ahli keluarga dan orang lain Menjaga kesihatan fizikal Menyediakan masa untuk aktiviti fizikal dan riadah Memastikan rehat dan tidur yang cukup Mengendalikan tekanan mental secara berkesan Mengamalkan asas-asas kerohanian yang baik Berkongsi masalah dengan orang lain dan mendapat pertolongan profesional jika perlu

KESAN PENGABAIAN KEPADA KESIHATAN MENTAL INDIVIDU :
     

Perasaan rendah diri Tekanan dalam hidup Pertelingkahan dan keruntuhan sesama kelompok Kecenderungan melakukan kegiatan tidak bermoral Suasanan tempat kerja yang tidak menyenangkan Kecenderungan menggunakan keganasan untuk menyelesaikan masalah – contoh penderaan kanak-kanak, buli Peningkatan risiko penyakit mental

KESIHATAN MENTAL DARI SKOP PENDIDIKAN (ORGANISASI SEKOLAH)
APA PENTINGNYA KESIHATAN MENTAL DI SEKOLAH ?
1.

MENYIAPKAN HUBUNGAN DAN SUASANA YANG LEBIH SESUAI BAGI PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PELAJAR MENGHADAPI KEPERLUAN-KEPERLUAN PSIKOLOGIKAL DAN SOSIAL PELAJAR MENGHADAPAI SIKAP DAN TINGKAH LAKU PELAJAR AGAR SELARI DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN MEMPERBAIKI DAN MEMPERBETULKAN TINGKAH LAKU DAN MEMBANTU PELAJAR YANG MENGHADAPI MASALAH

2.

3.

4.

PERSOALAN BERKAITAN KESIHATAN MENTAL DI SEKOLAH

SEJAUH MANA SUASANA SOSIAL DI SEKOLAH MERUPAKAN SUASANA YANG SESUAI BAGI PERTUM BUHAN HUBUNGAN SOSIAL PELAJAR DENGAN WARGA SEKOLAH ? PADA PERINGKAT MANA KESIHATAN MENTAL GURU DAN PEKERJA DI SEKOLAH? BAGAIMANA SUASANA KELAS MEMPENGARUHI PENYEUSAIAN PSIKOLOGIKAL DAN SOSIAL PELAJAR ? APAKAH PROGRAM SEKOLAH YANG WUJUD DAPAT MEMBANTU PELAJAR DALAM MENYELESAIKAN MASALAH YANG TIMBUL DALAM DIRI PELAJAR ? BAGAIMANA HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN PIHAK KELUARGA PELAJAR DAN SEJAUH MANA DUA ASPEK INI DAPAT MEMBANTU PERKEMBANGAN PELAJAR ? APAKAH TINDAKAN YANG DIBUAT OLEH PIHAK SEKOLAH TERHADAP PELAJAR YANG MENGHADAPI GANGGUAN MENTAL ?

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIHATAN MENTAL DI SEKOLAH
KEJURUTERAAN SEKOLAH
 

PEMBINAAN SEKOLAH – FAKTOR BANGUNAN DAN PERSEKITARAN KEPERLUAN-KEPERLUAN PELAJAR DARI SEGI PERKHIDMATAN KESIHATAN, PSIKOLOGIKAL, SOSIAL, BUDAYA – TIDAK TERHAD KEPADA KEPERLUAN ASAS SAHAJA FAKTOR KEINDAHAN DAN KECINTAAN KEPADA SEKOLAH – SEKOLAH BUKAN TEMPAT YANG MEMBOSANKAN PELAJAR SUSUN ATUR – LANSKAP, POKOK-POKOK, HIASAN DINDING DLL

PERKELOMPOKAN PELAJAR

 

RUANG UNTUK PELAJAR MELAKUKAN AKTIVITI RIADAH SEPERTI BERSENAM, BERSUKAN, BERMAIN - ADAKAH RUANG ITU SESUAI RUANG-RUANG INI UNTUK PELAJAR BERSOSIAL DAN BERKOMUNIKASI MOTIF : UNTUK PELAJAR MEMUPUK KERJASAMA, SEMANGANT SETIAKAWAN DLL

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIHATAN MENTAL DI SEKOLAH
Penyusunan Kelas

  

Sistem Pembahagian Pelajar Kepada Kelas-kelas Harus Diambil Kira – Bukan Sekadar Membahagikan Pelajar Sistem Yang Dipilih Atau Digunakan Haruslah Bersifat Fleksibel Keadaan Kelas Harus Selesa Dan Sesuai Dengan Kuantiti Pelajar Elakan Dari Pelajar Rasa Terasing Di Dalam Kelas Sendiri

Suasana Sosial Sekolah

  

Hubungan Manusia Dan Suasana Sosial Sekolah Seharusnya Dapat Dirasakan Oleh Pelajar, Guru Dan Kakitangan Sekolah Tersebut Komunikasi Guru Dengan Pelajar Hubungan Pihak Pentadbir Dengan Kakitangan Sekolah Bersifat Terbuka Kepada Semua Untuk Memberi Pendapat Dan Pandangan

CADANGAN
DALAM KONTEKS KESIHATAN MENTAL ORGANISASI PERKARA PALING PENTING IALAH :

MAJIKAN PERLU LAKSANA PROGRAM KESIHATAN MENTAL PEKERJA

• Garis Panduan Bagi Mempromosikan Kesihatan Mental Di Tempat Kerja Perlu Meliputi Program Yang Bertujuan Untuk Mewujudkan Tenaga Kerja Yang Sihat Mental •Majikan Perlu Menyediakan Khidmat Kaunseling Kepada Pekerja •Selain Itu, Pihak Kerajaan Juga Berperanan Penting – Memberi Garis Panduan Mempromosi Penjagaan Kesihatan Mental •Majikan Perlu Guna Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan Di Tempat Kerja Untuk Mengkaji Dan Mengenalpasti Secara Terperinci Keadaan Sebenar Dan Masalah Berkaitan Pengurusan Kesihatan Mental

KESIMPULAN
 

Dalam Apa Juga Lapangan Pekerja Harus Sihat Tubuh Badan Isu Kesihatan Mental Di Dalam Sesebuah Organisasi Perlu Diambil Perhatian Kerana Produktiviti Organisasi Bergantung Kepada Tahap Kesihatan Mental Pekerja Kesihatan Mental Adalah Perasaan Kesejahteraan, Keupayaan Menghadapi Cabaran, Memelihara Hubungan Murni Dengan Orang Lain Garis Panduan Bagi Mempromosi Kesihatan Mental Di Tempat Kerja Mesti Meliputi Program Yang Bertujuan Untuk Mewujudkan Tenaga Kerja Yang Sihat Mental Dan Fizikal Supaya Mereka Akan Menjadi Lebih Positif Dan Produktif

KESIMPULAN

 

Realitinya, Dalam Konteks Organisasi Banyak Masalah Yang Timbul Yang Mempengaruhi Kesihatan Mental Individu Di Dalam Organisasi Tersebut Masalah Perlu Diatasi Dan Dikenalpasti – Perlu Tindakan Segera Tindakan Ini Penting Dalam Menjamin Produktiviti Dan Kualiti Kerja Terus Dicapai Pihak Pengurusan Wajar Menyediakan Perkhidmatan Seperti Khidmat Kaunseling – Tujuan : Membantu Pekerja Yang Hadapi Masalah – Memberi Ruan G Untuk Pekerja Meluahkan Rasa Tidak Puas Hati Dalam Organisasi Dalam Pendidikan – Banyak Perkara Perlu Diambil Berat Oleh Pihak Pentadbiran Sekolah Sekolah Harus Menjadi Tempat Yang Paling Menyeronokkan Kepada Pelajar Dan Kakitangan Sekolah Keseluruhannya – Untuk Menjamin Kejayaan Sesebuah Organisasi / Sekolah Kesihatan Mental Kelompok Di Dalam Organisasi Itu Haruslah Benar-benar Terjamin Dan Sihat Dalam Semua Aspek

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.