JAWATANKUASA MAKLUMAT SEKOLAH KEBANGSAAN SENAI

http://www.sksenai.com info@sksenai.com

PROFIL SEKOLAH 3.Bilangan Guru: 57 orang 4.Bilangan Kakitangan Bukan Guru : 6 Orang 5.Bilangan Pelajar: 885 orang

JAWATANKUASA UNIT ICT SEKOLAH KEBANGSAAN SENAI TAHUN 2008
PENGERUSI EN JAIS BIN SUDIN ( GURU BESAR ) NAIB-NAIB PENGERUSI PN SAUYAH BTE KAMIS ( PK KURIKULUM ) PN HJH RAHIMAH BTE YUSOF ( PK HAL EHWAL MURID ) PN SITI ZAILAH BTE SOHOTT ( PK KO-KURIKULUM ) PN ROHANI BTE HJ ASMONI ( PK PETANG ) SETIAUSAHA EN SUHAIMI BIN SHAARANI @ TAN ( GURU DATA ) PENOLONG SETIAUSAHA EN MUHD ZIL AZAN BIN A.RAHMAN ( PENOLONG GURU DATA ) .

AHLI JAWATANKUASA KURIKULUM : PN NORAINI BTE AMRANG (S/U KURIKULUM) HAL EHWAL MURID : PN ROSLINA BTE JUDI (S/U HEM ) KO-KURIKULUM : EN. NOR IBNU SINNA BIN MOHD AMIN (S/U SUKAN) JAWATANKUASA UNIT EMIS/SMPP EN SUHAIMI BIN SHAARANI @ TAN EN MOHD ZIL AZAN B. A. RAHMAN PN ZAINAB BTE ABD WAHAB UNIT SMM EN MOHD ZIL AZAN B. A. RAHMAN PN ROSLINA BTE JUDI UNIT SSDM PN ROHANI BTE MOHYIN PN HANIFAH BTE AWANG

UNIT PERALATAN / BUKU STOK / PENYELENGGARAAN ICT EN SUHAIMI BIN SHAARANI @ TAN EN AHMAD NOOR BIN MUDA CIK HAZLIN BTE MARJANI (PPSMI) UNIT PPSMI CIK HAZLIN BTE MARJANI AJK PPSMI UNIT LAMAN WEB CIK NORSYAHILAH BTE ABD KARIM EN SUHAIMI BIN SHAARANI @ TAN UNIT DOKUMENTASI EN ROSLI BIN PUTEH EN NOOR ZAIRY BIN MAT ZAIN UNIT ICTL PN JAINTHI A/P RAMAYA CIK NORAFIZAH BTE NASIR UNIT LATIHAN EN ROSLI BIN PUTEH TN HJ SAHIRA HELMY BIN HJ SAIRI

JAWATANKUASA PENAJA MAKMAL KOMPUTER
PENYELARAS EN SUHAIMI BIN SHAARANI @ TAN PEN. PENYELARAS EN MOHD ZIL AZAN BIN A. RAHMAN KECERIAAN PN BIBI SULASTERI BTE MAJERI PN FARA WAHIDA BTE DAHLAN KESELAMATAN EN AHMAD NOOR BIN MUDA EN AZMIE BIN ATAN JADUAL WAKTU PN SAUYAH BTE KHAMIS PN ROHANI BTE HJ ASMONI PN JAINTHI A/P RAMAYA

PERANCANGAN JANGKA PANJANG UNIT ICT SEKOLAH KEBANGSAAN SENAI 2006-2010

1.VISI Memastikan warga sekolah berupaya menggunakan dan mengaplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran

2. MISI Memberi peluang kepada Ahli Jawatankuasa (AJK) menggunakan teknologi yang sesuai dalam setiap aspek bagi meningkatkan pengalaman. Menyediakan tenaga kerja yang optimum bagi keperluan kini dan masa hadapan. Menyediakan pasukan bagi melatih dan melaksanakan latihan kepada semua warga SK Senai. Melahirkan guru-guru mahir ICT di akhir

3. MATLAMAT Mewujudkan persekitaran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan selaras dengan Dasar ICT Kementerian Pelajaran Malaysia. (Rujukan: Pembangunan Pendidikan 20012010. Bab 8, BPPDP,

4. OBJEKTIF Meningkatkan pembangunan dan penggunaan ICT di sekolah. Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah melalui penggunaan ICT. Mewujudkan suasana learning organization di sekolah melalui program-program ICT. Memantapkan pentadbiran dan pengurusan yang cekap, sistematik dan berkesan di sekolah. Mewujudkan sistem pembangunan sumber manusia

5. KUMPULAN SASARAN Kakitangan Sekolah (Pentadbir, Guru dan Staf Sokongan) Pelajar Komuniti setempat

6. STRATEGI PELAKSANAAN Menubuhkan Jawatankuasa ICT Sekolah untuk menggubal Dasar ICT serta merancang dan memantau perlaksanaan aktiviti ICT sekolah. Carta Organisasi adalah seperti Lampiran 1-1. Menubuhkan jawatankuasa kerja bagi melaksanakan semua perancangan. Rujuk tugasan Lampiran 1-2. Menyediakan pelan tindakan (Lampiran 13)

7. PELAN TINDAKAN PERANCANGAN JANGKA PANJANG UNIT ICT SEKOLAH. Jadual Pelan Tindakan dari tahun 2006 hingga 2010 adalah seperti Lampiran 1-3.

8. PERATURAN DALAM PELAKSANAAN AKTIVITI ICT SEKOLAH Aktiviti yang dijalankan hendaklah mematuhi peraturan, panduan dan etika berikut: Panduan Keselamatan di sekolah Panduan Penggunaan Peralatan Infrastruktur Teknologi Etika Penggunaan Internet dan Peraturan penggunaan Bilik/Makmal

9. PENILAIAN PERANCANGAN JANGKA PANJANG ICT SEKOLAH Perancangan Jangka Panjang SK Senai akan direviu pada tahun 2008. Tujuan penilaian ini adalah untuk melihat keberkesanan pelaksanaan perancangan yang telah dijangka. Penilaian akan dijalankan oleh pihak

Lampiran 1-2 PERINCIAN TUGAS MENGIKUT UNIT UNIT EMIS/SMPP (di bawah seliaan GPK 1 dan Penyelia Petang) Mempastikan data EMIS/SMPP dikemaskini setiap bulan dan dihantar ke PPD pada tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. (lihat Lampiran) Mengedar dan mengutip semula borang peribadi Guru dan kakitangan Mempastikan enrolmen bulanan setepat yang mungkin. Misi 2006 : Data EMIS/SMPP SK Senai bebas Ralat 100% dan tepat 100%. Membuat dan mengedarkan Kad ID Guru dan

UNIT SISTEM MAKLUMAT MURID (di bawah seliaan GPK HEM dan Penyelia Petang) Mempastikan data SMM dikemaskini setiap awal bulan terutamanya melibatkan pergerakan pelajar keluar/masuk. Mempastikan kesahihan data pelajar setepat yang mungkin dengan mendapatkan maklumat tepat dari Guru Kelas, GPK HEM dan pejabat sekolah. Mempastikan data SMM bebas ralat. Mengumpul, mengemaskini dan menghantar laporan

UNIT SSDM (di bawah seliaan GPK HEM dan Unit Disiplin Sekolah) Mempastikan data SSDM dikemaskini setiap awal bulan . Mempastikan kesahihan data pelajar setepat yang mungkin dengan mendapatkan maklumat tepat dari Guru Kelas, GPK HEM dan pejabat sekolah. Mempastikan data SSDM bebas ralat dan TERKINI. Mengumpul, mengemaskini dan menghantar laporan ke PPD pada tarikh-tarikh yang diperlukan. Misi 2006: Data SSDM SK Senai bebas ralat 100% dan tepat 100%. UNIT LAMAN WEB SEKOLAH Membuat layout dan storyboard untuk pengisian laman web. Menyediakan bahan untuk laman web sekolah. Membangun dan memindahnaik laman web ke mana-mana web host. Mengemaskini dengan data terkini sekurang-kurangnya sebulan sekali. Mempastikan maklumat di dalam laman web tepat and terkini. Misi 2006: Melancarkan laman web dan memiliki satu tapak di www.johordt.gov.my (Kerajaan Negeri Johor)

UNIT PEPERIKSAAN / SPBT / PERPUSTAKAAN Membantu guru-guru khas yang berkenaan di dalam urusan melibatkan pengkomputeran. Menjadi perantara bagi sebarang masalah yang dihadapi oleh mereka yang berkenaan. UNIT KESELAMATAN PETI BESI Mengawal Kod Laluan peti besi. Mengawasi pergerakan keluar masuk alatan dari peti besi. UNIT PERALATAN/BUKU STOK/PPSMI Mengawasi pergerakan dan keadaan segala peralatan di bawah tajuk Peralatan Komputer. Memantau dan mencatat sebarang maklumat inventori. Menyediakan laporan sepertimana yang dikehendaki oleh KPM, JPN atau PPD. Mengawasi penggunaan Internet (schoolNet).

Lampiran 1-3 CADANGAN PELAN TINDAKAN PERANCANGAN ICT JANGKA PANJANG

Nota: Perubahan dijangka berlaku mengikut kesesuaian dan peredaran serta perkembangan teknologi.

Lampiran 1-4

PERANCANGAN UNIT ICT TAHUN 2006 SEKOLAH KEBANGSAAN

1.MATLAMAT Membangunkan infrastruktur ICT sekolah Membantu Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Sekolah dalam Pembangunan Staf. Melahirkan satu pasukan jurulatih sekolah yang berkemahiran. Melatih guru-guru dan kakitangan di dalam program yang disediakan

2. OBJEKTIF Melahirkan satu pasukan jurulatih yang mahir sepenuhnya di dalam asas ICT. Melahirkan 20% guru dan kakitangan yang mahir sepenuhnya (Celik ICT) dan mampu menggunakan ICT di dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Melatih dan memahirkan AJK di dalam perisian grafik dan laman web Mencapai Zero-Error dalam perisian Sistem Maklumat Murid dan EMIS/SMPP Melancarkan Laman Web Sekolah

3. PELAN TINDAKAN PERANCANGAN JANGKA PENDEK SK SENAI 2006 Rujuk Lampiran 2-1. Semua aktiviti dirancang pada Sabtu Pertama dan Keempat

5. KERTAS KERJA Kertas kerja akan disediakan bagi setiap aktiviti yang dirancang. Tujuan kertas kerja adalah sebagai gambaran keseluruhan aktiviti tersebut dan kewangan yang mungkin terlibat. Laporan pula akan dibuat bagi setiap aktiviti

6. SEMAKAN SEMULA (REVIU) Semakan semula akan dijalankan pada 1 Oktober 2006. Semakan Status pencapaian Pelan akan dijalankan pada 15 November 2006.

Lampiran 2-1 PELAN TINDAKAN TAHUN 2006

PENILAIAN DAN REVIU PERANCANGAN UNIT ICT TAHUN 2006 A. Pelaksanaan Program i. Kursus Asas Photoshop

B. Program Tidak Dapat Dilaksanakan i. Asas Laman Web

ii. Pembinaan Laman Web Rasmi Sekolah C. Objektif tidak tercapai i. Pembinaan Laman Web Rasmi Sekolah

ii. Ralat Sifar Sistem Maklumat Murid

PERMASALAHAN DAN PENGUBAHSUAIAN A. Kekangan Masa Perjumpaan pada Hari Sabtu Minggu Pertama dan ketiga. i. Cadangan: Laksanakan Secara LDP

B. Penglibatan guru dan kakitangan tidak menyeluruh i. Cadangan: Laksanakan secara LDP C. Kekurangan Prasarana i. Cadangan: Bergabung dengan sekolah-sekolah berhampiran yang mempunyai prasarana mencukupi. Cth: SK Senai Utama D. ‘Over Ambitious’ i. Cadangan: Kurangkan Program, lebihkan hasil.

Lampiran 1-5

PERANCANGAN UNIT ICT TAHUN 2007 SEKOLAH KEBANGSAAN

1.MATLAMAT • Membangunkan infrastruktur ICT sekolah terutama di dalam sistem WIFI • Membantu Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Sekolah dalam Pembangunan Staf. • Melatih guru-guru dan kakitangan di dalam program yang disediakan

2. OBJEKTIF Melahirkan satu pasukan jurulatih yang mahir sepenuhnya di dalam asas ICT. Melahirkan 40% guru dan kakitangan yang mahir sepenuhnya (Celik ICT) dan mampu menggunakan ICT di dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Melatih dan memahirkan AJK di dalam perisian grafik dan laman web Mencapai Zero-Error dalam perisian Sistem Maklumat Murid Melancarkan Laman Web Sekolah Mewujudkan Kemudahan Internet Tanpa Wayar (WiFi)

3. PELAN TINDAKAN PERANCANGAN JANGKA PENDEK SK SENAI 2007 Rujuk Lampiran 2-1. Semua aktiviti dirancang pada Sabtu Pertama dan Keempat

4. KERTAS KERJA Kertas kerja akan disediakan bagi setiap aktiviti yang dirancang. Tujuan kertas kerja adalah sebagai gambaran keseluruhan aktiviti tersebut dan kewangan yang mungkin terlibat. Laporan pula akan dibuat bagi setiap aktiviti

5. SEMAKAN SEMULA (REVIU) Semakan semula akan dijalankan pada 1 Oktober 2007. Semakan Status pencapaian Pelan akan dijalankan pada 15

Lampiran 2-1 PELAN TINDAKAN TAHUN 2007

PENILAIAN DAN REVIU P E R A N C A N G A N U N I T I C T TA H U N 2007 A. Pelaksanaan Program I. Kursus Asas Fotografi

II. Pembinaan Laman Web Sekolah III. Pelancaran Laman Web Sekolah B. Program Tidak Dapat Dilaksanakan i. Asas Laman Web

C. Objektif tidak Tercapai i. Kursus Asas Laman Web

PERMASALAHAN DAN PENGUBAHSUAIAN A. Kekangan Masa Perjumpaan pada Hari Sabtu Minggu Pertama dan ketiga. i. Cadangan: Laksanakan Personal Approach atau pada waktu malam B. Penglibatan guru bertanggungjawab untuk laman web tidak optimum i. Cadangan: Sediakan satu kaedah mudah agar boleh difahami beliau C. Laptop/ Notebook tiada kemudahan wireless i. Cadangan: Sediakan wired connection, samada menggunakan hub atau switch

Lampiran 1-6

PERANCANGAN UNIT ICT TAHUN 2008 SEKOLAH KEBANGSAAN

1.MATLAMAT Memperkemaskan infrastruktur ICT sekolah terutama di dalam sistem WIFI dengan tambahan Access Point Membantu Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Sekolah dalam Pembangunan Staf. Melatih guru-guru dan kakitangan di dalam program yang disediakan

2. OBJEKTIF Melahirkan satu pasukan jurulatih yang mahir sepenuhnya di dalam asas ICT. Melahirkan 60% guru dan kakitangan yang mahir sepenuhnya (Celik ICT) dan mampu menggunakan ICT di dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Memiliki hosting sendiri Melatih dan memahirkan AJK di dalam perisian laman web dan Blog Mewujudkan sistem penyampaian online melalui Blog seperti maklumat peperiksaan, Bank Soalan dan e-

3. PELAN TINDAKAN PERANCANGAN JANGKA PENDEK SK SENAI 2008 Rujuk Lampiran 2-1. Semua aktiviti dirancang pada waktu petang atau malam juga pada cuti penggal persekolahan

5. KERTAS KERJA Kertas kerja akan disediakan bagi setiap aktiviti yang dirancang. Tujuan kertas kerja adalah sebagai gambaran keseluruhan aktiviti tersebut dan kewangan yang mungkin terlibat. Laporan pula akan dibuat bagi setiap aktiviti

6. SEMAKAN SEMULA (REVIU) Semakan semula akan dijalankan pada 1 Oktober 2008. Semakan Status pencapaian Pelan akan dijalankan pada 15

Lampiran 2-1 PELAN TINDAKAN TAHUN 2008

PENILAIAN DAN REVIU PERANCANGAN UNIT ICT TAHUN 2008 SETAKAT 15 APRIL 2008 A. Pelaksanaan Program I. Pelancaran Laman Web Rasmi SK Senai

II. Penghasilan Blog Sekolah III. Latihan Penggunaan Blog Sekolah IV. Pengisian dan Maklumat Online

KEMUDAHAN DAN PRASARANA ICT SEKOLAH

MAKMAL KOMPUTER Hanya diserahkan pada awal tahun 2008 Bekalan perabot dan peralatan belum diterima BILIK PPSMI Seluas 2 ‘bay’ dengan kemudahan PC , PENCETAK dan LCD projektor BILIK SAINS Saiz biasa dengan kemudahan PC dan LCD Projektor BILIK PEMULIHAN Kemudahan seperti Laptop dan LCD Projektor BILIK PENDIDIKAN KHAS Disediakan Laptop (3 unit), LCD projektor dan pencetak. BILIK DARJAH 3 bilik darjah disediakan LCD Projektor kekal Agihan LCD dibuat berdasarkan keperluan guru dan bilangan yang masih berfungsi BILIK GERAKAN 1 unit LCD projektor

INTERNET Kemudahan SchoolNet tersedia ada Rangkaian Tanpa Wayar disediakan dengan capaian hampir meliputi 90% kawasan sekolah. Namun keupayaan masih bergantung kepada perkhidmatan SchoolNet

KOMPUTER PERIBADI (PC) 4 unit di Pejabat Pentadbiran 2 unit di Bilik Setiausaha Peperiksaan 4 unit di Bilik Prasekolah 1 unit di Bilik SPBT PENCETAK 4 unit di Pejabat Pentadbiran 2 unit di Bilik Setiausaha Peperiksaan 1 unit di bilik PPSMI 1 unit di bilik Bimbingan 1 unit di bilik Pemulihan 1 unit di bilik Pendidikan Khas 2 unit di Prasekolah 1 unit di bilik SPBT PENGIMBAS 1 unit di Bilik Bimbingan 1 unit di Bilik Pendidikan Khas

KEMUDAHAN PERALATAN DAN STATUS

SUMBER PERALATAN Bekalan Kementerian Pelajaran Malaysia Sumbangan Ahli Politik Sumbangan PIBG Sumbangan Individu Sumbangan Syarikat Seagate Industries Belian sendiri

PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN ICT SEKOLAH

LAMAN WEB RASMI SEKOLAH KEBANGSAAN SENAI

http://www.skse nai.com http://www.sksenai.c om/blogs http://www.gurubesar.s ksenai.com http://www.gpk.sks enai.com http://www.gurudata.s ksenai.com

PENGISIAN LAMAN WEB Sejarah Falsafah Visi dan Misi Logo dan Lagu Organisasi Akademik, HEM dan Ko-kurikulum Takwim Muaturun Artikel E-Kaunseling E-Learning Pautan Penting RSS Feed dari blog sekolah dan KPM

PENGISIAN BLOG SEKOLAH Diwujudkan bagi menyediakan satu platform untuk semua guru , kakitangan, pelajar dan ibu bapa menyediakan artikel, bahan P&P, maklumat terkini dan sebagainya.

BLOG AKTIF BUAT MASA INI Blog Guru Besar Blog Guru Penolong Kanan Blog Guru Data Blog Unit Bimbingan Blog Unit Peperiksaan Blog Panitia Bahasa Malaysia Blog Panitia Pendidikan Seni Visual Blog Pendidikan Khas

E-LEARNING Bertujuan menyediakan ruang untuk pelajar membuat latihan secara online bila-bila masa. Selain pelajar, Buddy Support System juga menggunakan sistem ini untuk membantu guru-guru PPSMI dalam menguasai Bahasa Inggeris. Buat Masa ini, e-Learning baru menapakkan langkah pertamanya dengan kelahiran i-English. Harapan kami, menjelang akhir tahun 2008, semua subjek khususnya teras

EMEL SEKOLAH Dengan adanya hosting sendiri, maka SK Senai kini sudah mempunyai emel rasmi untuk warganya. Sebagai Contoh, ahmad@sksenai.com . Diharapkan pada penghujung Jun ini, semua guru dan kakitangan akan menggunakan emel rasmi mereka dan ini akan memudahkan urusan suratmenyurat atau makluman serta panggilan mesyuarat. Buat masa ini, pihak sekolah menggunakan Platform Blog untuk menyampaikan maklumat kepada semua warganya.

SEKIA N