1.

Karangan jenis ini menghendaki anda mengemukakan isi dengan fakta yang benar dan menepati kehendak soalan. 2. Bagi menulis karangan seperti ini, anda perlu mempunyai pengetahuan yang luas dalam pelbagai bidang serta mempunyai fakta yang cukup. 3. Karangan ini bukan berbentuk khayalan dan cerita SERTA YANG PALING PENTING ISI ANDA TIDAK DIREKA. 4. Antara tajuk yang boleh dibincangkan dalam karangan jenis ini adalah termasuklah tempat-tempat pelancongan, ciptaan-ciptaan sains dan teknologi, sumber-sumber alam, perayaan-perayaan dan peristiwa-peristiwa semasa. 5. Biasanya, soalan-soalan yang dikemukakan meminta anda memberikan fakta-fakta tentang sesuatu perkara. 6. Kemukakan ini karangan yang bernas dan tepat serta tersusun sesuai dengan tajuk yang diberikan. 7. Setiap isi yang diberikan hendaklah dikemukakan perlulah

Bahagian Karangan Jenis Fakta: 1. Pendahuluan 2. Isi 3. Penutup.

Ponteng sekolah merupakan antara masalah yang besar di kalangan murid sekolah. Tuliskan sebab-sebab terjadinya ponteng sekolah.

MEMANJAKAN ANAK BERLEBIHAN

KURANG KAWALAN IBU BAPA

SEBAB-SEBAB PONTENG SEKOLAH

INGINKAN KEBEBASAN

MISKIN

CONTOH PENDAHULUAN

Ponteng sekolah bermaksud ketidakhadiran murid di sekolah untuk tujuan pembelajaran tanpa sebab dan alasan yang munasabah. Gejala buruk ini sememangnya wujud di kebanyakan sekolah. Sebagai akibatnya, murid akan ketinggalan dalam pelajaran, pencapaian akademiknya merosot, dan prestasi sekolah seluruhnya terjejas.

CONTOH ISI Satu daripada sebab berlakunya gejala ini ialah kurangnya kawalan daripada ibu bapa. Rata-rata ibu bapa hari ini sibuk dengan tugas mencari rezeki hingga leka untuk memberikan tumpuan yang lebih terhadap anak-anak. Hal ini memberi anak-anak peluang untuk bertindak sesuka hati, misalnya berpeleseran dan melepak di pusat membeli-belah, bergaul bebas, dan sebagainya. Selain itu, terdapat sesetengah ibu bapa yang memanjakan anak-anak melebihi hadnya. Pelbagai kemewahan diberikan untuk memenuhi kehendak anak emasnya. Akibatnya, anak-anak seolaholah merasakan bahawa mereka sudah memperoleh segalagalanynya. Jadi, perlu apa lagi ke sekolah? Bukankah hal itu membuang masa sahaja? Kehilangan minat untuk belajar memudahkan mereka terdedah pada kehidupan bebas yang merugikan. Di kalangan murid miskin, ponteng sekolah berlaku juga. Hal ini demikian kerana sesetengah mereka terpaksa bekerja untuk menampung keperluan keluarga. Ada yang terpaksa menjaga adikadik kerana ibu bapa bekerja. Kasihan mereka, pelajaran terabai masa depan tergadai. Selain itu, inginkan kebebasan juga merupakan sebab-sebab terjadinya ponteng sekolah. Di sekolah, semua pelajar terpaksa

PENUTUP Sewajarnyalah gejala ponteng sekolah diberikan perhatian utama. Semua pihak harus bekerjasama dan menggembleng tenaga untuk menanganinya. Hal ini amat penting agar wawasan kerajaan untuk mewujudkan negara maju dengan adanya generasi berilmu akan terlaksana.

I S I I S I
P E N U T U P

untuk tujuan pembelajaran tanpa sebab dan alasan yang munasabah. Gejala buruk ini merupakan antara masalah yang besar di kalangan Ponteng sekolah sememangnya wujud di kebanyakan sekolah. Sebagai akibatnya, murid akan sebab-sebab terjadinya ponteng sekolah. murid sekolah. Tuliskanketinggalan dalam pelajaran, pencapaian akademiknya merosot, dan prestasi sekolah seluruhnya terjejas. PENDAHULUAN Satu daripada sebab berlakunya gejala ini ialah kurangnya kawalan daripada ibu bapa. Rata-rata ibu bapa hari ini sibuk dengan tugas mencari rezeki hingga leka untuk memberikan tumpuan yang lebih terdapat anak-anak. Hal ini memberi anak-anak peluang untuk bertindak sesuka hati, misalnya berpelesiran dan melepak di pusat beli-belah, bergaul bebas, dan sebagainya. Selain itu, terdapat sesetengah ibu bapa yang memanjakan anak-anak melebihi hadnya. Pelbagai kemewahan diberikan untuk memenuhi kehendak anak emasnya. Sebagainya akibatnya, anak-anak seolah-olah merasakan bahawa mereka sudah memperoleh segalagalanynya. Jadi, perlu apa lagi ke sekolah? Bukankah hal itu membuang masa saja? Kehilangan minat untuk belajar memudahkan mereka terdedah pada kehidupan bebas yang merugikan. Di kalangan murid miskin, ponteng sekolah berlaku juga. Hal ini demikian kerana sesetengah mereka terpaksa bekerja untuk menampung keperluan keluarga. Ada yang terpaksa menjaga adikadik kerana ibu bapa bekerja. Kasihan mereka, pelajaran terabai masa depan tergadai. Selain itu, inginkan kebebasan juga merupakan sebab-sebab terjadinya ponteng sekolah. Di sekolah, semua pelajar terpaksa mematuhi undang-undang sebagai seorang pelajar menyebabkan mereka tidak dapat kebebasan. Ponteng sekolah menyebabkan mereka dapat kebebasan dengan melakukan apa sahaja tanpa sekatan. Sewajarnyalah gejala ponteng sekolah diberikan perhatian utama.

Kebersihan memainkan peranan penting dalam kehidupan kita sebagai murid. Bagaimanakah cara anda menjaga kebersihan di sekolah anda?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful