You are on page 1of 34

RAZVODNI MEHANIZAM

PRAKTINA NASTAVA
3as TDS

RAZVODNI MEHANIZAM

Razvodni mehanizam upravlja punjenjem i


pranjenjem cilindara, odnosno upravlja
radom ventila.
U razvodni mehanizam spadaju:
prijenos od koljenastog vratila (radilice) na
bregasto vratilo,
ventili,
opruge ventila i
podizai ventila.
2

Bregasta osovina

Zupasta remenica na
bregastoj osovini

Opruge ventila
Ventili

Zateza remena

Zupasti remen
Koljenasto vratilo
Zupasta remenica na
koljenastom vratilu

Osnovna uloga razvodnog mehanizma je


povezivanje koljenastog vratila s bregastim
vratilom (vratilima) te stalno dranje tih
vratila u meusobnom sinhronizmu (tano
odreenom meusobnom poloaju). Ispadom
iz sinhronizma, dolazi do prestanka rada
motora, a kod veine motora i velike
havarije unutar motora. Tom prilikom dolazi
do direktnog sudara klipnog mehanizma i
ventila, a posljedica toga je deformacija
ventila, oteenje vodilica ventila, mogue
oteenje klipova, bregastog vratila i same
glave motora. Popravci su redovito skupi, jer
su oteenja velika.
4

Razvodni
mehanizam
ima
ulogu
da
pravovremenim otvaranjem i zatvaranjem
ventila ostvari to vei koristan rad ciklusa.
Ventilima upravlja razvodni mehanizam u
ritmu obrtanja koljenastog vratila, a po
programu koji je dat oblikom brijega
bregastog vratila.
Da bi se osiguralo to bolje punjenje cilindra,
momenti poetka otvaranja i zavretka
zatvaranja ventila ne poklapaju se sa GMT
odnosno DMT, ve odstupaju za neki ugao.

Prema vrsti pogona


razvodnog mehanizma:

postoje

tri

vrste

1. sa zupanicima i zupastim parovima (dva i


vie zupanika u meusobnom zahvatu)
2. s lancem i lananicima, moe biti vie
lanaca i lananika
3. sa zupastim remenom (remenima)

Razvodni mehanizam sa zupanicima je


najsigurniji nain povezivanja koljenstog
vratila (radilice) sa bregastom osovinom.
Kod ovoga sistema gotovo nikada ne dolazi do
ispada iz sinhronizma.
Mehanizam se nalazi unutar motora , nije ga
potrebno posebno odravati ni kontrolisati.
Na sljedeoj slici je prikazana shema
razvodnog mehanizma zvjezdastog avionskog
motora.

Shema razvodnog
mehanizma zvjezdastog
avionskog motora
8

Razvodni mehanizam s lancem i lananicima je


jako pouzdan, dugo traje i rijetko se mijenja.
Smjeten je takoer unutar motora, podmazuje
se automatski uljem iz motora.
Odravanje ovoga sistema se svodi na kontrolu
lanca, lananika, klizaa i zatezaa lanca.
Prilikom servisnog pregleda kontrolie se
napetost lanca i njegovo izduenje, kao i stanje
kliznih elemenata mehanizma, te stanje
zatezaa lanca.
Velika veina ovih sistema se ne mijenja ili se
mijenja samo ako za to postoji potreba. Prema
potrebi mijenjaju se samo dijelovi sistema,
klizai, zatezai.
9

Shema razvodnog mehanizma s lancem i lananicima:


KV koljenasto vratilo
PV pomono vratilo za pogon razvodnika paljenja i uljne
pumpe
HN hidrauliki napinja
BV bregasto vratilo (osovina)
Od poetka 90-ih, kod novih se motora za pogon bregastog
vratila, opet primjeuje porast primjene zglobnog lanca u
odnosu na zupasti remen. Korak zglobnog lanca iznosi
veinom 3/8.
10

Preporuuje se zamjena lanca nakon prijeenih oko


200.000 km, zbog opasnosti pucanja lanca. Ovo zavisi od
preporuke proizvoaa. Ovaj zahvat je prilino skup i
kota oko 1.500 KM.

Npr. razvodni mehanizam na motoru Opel Omega 2.5


TD, sastoji se od donjeg lanca i lananika , gornjeg
lanca i lananika. U tom sistemu svaki lanac jo ima po
dva klizaa i jo svaki svoj nateza lanca, to je prilino
sloen sistem. Prilikom rada i upotrebe vozila navedeni
mehanizam se lagano troi. Radi tog troenja potrebno
je svakih 40.000 km napraviti korekciju faze i
podeavanje pretpaljenja na visokotlanoj pumpi. Za
sam zahvat, potreban je specijalan alat i poznavanje
struke. Nakon 200.000 km razvodni mehanizam ve ima
znatna troenja, te zato proizvoa preporuuje
zamjenu navedenog sistema.
11

Mogui kvar: lupanje u motoru na poetku


rada, dok se motor ne razradi i zagrije.

Zvuk moe da bude od lancac ili lananika.


Gornji lanac pokree razvodni mehanizam a
donji lanac pumpu za ulje. Svaki od
spomenutih lanaca ima i svoj nateza, pa
treba posumnjati i u njihovu ispravnost. U
ovom sluaju treba kao mogunost jo
spomenuti hidropodizae, koji takoer mogu
stvarati zvuk lupanja, jer isti funkcioniu
pomou ulja u motoru i za njihov rad je
potreban odgovarajui pritisak ulja.
12

Razvodni mehanizam sa zupastim remenom je


znatno osjetljiviji nego prethodna dva.
Uz nedostatke prema prethodnim sistemima ima i
velike prednosti nad prethodnim: beuman rad,
manji gubitak efektivne snage motora, te mogunost
konstrukcije motora sa velikom udaljenou od
koljenastog vratila do bregastog, bregastih vratila
(jedan ili vie vratila).
Zupasti remen izraen je od specijalnog polimera i
armature koja onemoguava rastezanje remena to
je nuan preduslov za funkcionisanje sistema.
Razvojem tehnologije motora usavravala se i
tehnologija u proizvodnji zupastih remena.
Savremena tehnologija je omoguila zavidnu
kvalitetu zupastih remena, u pogledu pouzdanosti i
dugotrajnosti.
13

Glavna nedostatak zupastog remena je


(ne)pouzdanost.
Iako vrlo rijetko puca ili preskae, pati od
avionskog sindroma ako neto krene po zlu,
nastaje katastrofa.
Sudare se klipovi i ventili, unite leaji,
klipnjae (iskrive ili puknu), ponekad i bregasto
vratilo. Ukratko, nastaje teka havarija.
Zbog toga je kod veine motora rok izmjene
remena ogranien na 60 do 90 hiljada
kilometara ili oko 4 godine starosti, zbog
promjena osobina materijala. Kompletnu
cjelinu za zamjenu uz zupasti remen ine jo
zatezai, klizai, ponekad i pumpa za vodu.
14

Zupasti remen praktiki nije potrebno odravati,


u radu je gotovo beuman, te stvara manje otpore
i mehanike gubitke od lanca, koji zbog lunog
koraka i pulsiranja prijenosnog polumjera
lananika ima neravnomjernu obodnu brzinu
(poligonski; efekt), zupasti remen radi potpuno
ujednaeno.
Meki prijenos snage (potrebne za pokretanje
bregastih vratila), ublaava dinamiko optereenje
razvodnog mehanizma.
Uz problem s pouzdanou, koji temeljito rjeava
nova koncepcija s ovalnom remenicom, poveanje
duine motora (remen je znatno iri od lanca)
najvei je problem te koncepcije. To je posebice
problem kod 5 i 6-cilindarskih rednih motora,
predvienih za poprenu ugradnju.
15

Zupasti remen izrauje se od kompozita


polimera (kloroprenskog kauuka neoprena) i
ojaavajueg sredstva armature (mrea od
staklenih vlakana).
Dobre mehanike osobine, dinamiku otpornost
i otpornost na troenje zadrava u irokom
temperaturnom podruju od -50 do 260C.
Malo je osjetljiv na uticaj kisika i ozona (sporo
stari), te u radu moe izdrati najmanje etiri
do pet godina.
Kako napreduje tehnologija motora, napreduje
i tehnologija zupastih remena. No veina
proizvoaa paljivo uva recepturu materijala
i izrade.
16

Iako pucanje remena nije bilo esto, svaki


pojedinani sluaj nagrizao je ugled firmi koje
su ga koristile.
Zbog toga se Mercedes-Benz i Rolls-Royce
nikada nisu priklonili toj tehnologiji.
BMW se nakon epizode sa zupastim remenom,
u drugoj seriji 3 (E30 kockici) brzo vratio
bunijem i skupljem, ali znatno pouzdanijem
lancu.
Japanski Nissan uporno ostaje vjeran lancu
(iako bi se to moglo izmijeniti u braku s
Renaultom).
Mazda sve nove motore oprema lancem
(primjer Mazda3).
17

Glas 1004iz 1961. godine je prvi motor na kome je za


pogonbregastoga vratila primijenjen zupasti remen
(Synchroflex)
18

Prvi zupasti remen ugraen je 1961., u kupe


51.004 firme Glas, koju je ubrzo progutao BMW.
Razvodni mehanizam bio je jednostavan, zupasti
remen bez napinjaa.
Ovi motori su se prestali proizvoditi 1968. godine,
nakon to je tvornicu Glas kupio BMW, iako su u to
doba Glasovi 4-cilindarski motori vjerovatno bili i
bolji od BMW-ovih. Tek 26 godina nakon Glasa,
BMW je po prvi puta primijenio zupasti remen za
pogon bregastog vratila na 6-cilindarskom rednom
motoru M 60 od 2,0 i 2,3 dm3.
Masovno koritenje poinje krajem ezdesetih u
Fiatima 125 i 128, a pravi bum nastaje 1974.,
pojavom prvog Golfa. Poetna euforija, koja je
punim intenzitetom buknula osamdesetih, ve
krajem tog vijeka poinje jenajvati.
19

20

21

ZAMJENA ZUPASTOG REMENA


RAZVODNOG MEHANIZMA

Zupasti remen mijenja se prema preporuci


proizvoaa nakon prijeenih 6090.000 km,
odnosno do 200.000 km kod diesel motora
(npr. kod Renaulta) ili nakon 45 godina
koritenja.
Kao primjer zamjene zupastog remena
naveemo tehnoloki postupak zamjene
zupastog
remena
automobila
VW
Golf/Vento/Passat 1.9 TD/TDI, proizvedenih
izmeu 1991. i 1997. godine.

22

Korisni savjeti prije poetka rada:


1. Odvojiti akumulator
2. Koljenasto
vratilo zakretati u smjeru
njegovog okretanja.
3. Koljenasto vratilo zakretati samo preko
remenice koljenastog vratila
4. Kada se skine zupasti remen, koljenasto
vratilo i bregasta osovine ne smiju se
okretati.
5. Vijke pritezati momentnim kljuem prema
preporuci.
6. Nakon montae remena, provjeriti vremena
ubrizgavanja.
23

RASTAVLJANJE:
1. Skinuti:
- klinasto remenje
- zatezae klinastog remenaj
- gornji poklopac zupastog remena (1)
- poklopac glave cilindra
2.Zakretanjem koljenastog vratila dovesti klip
prvog cilindra u GMT.
Oznake na zamajcu i
na kuitu motora moraju se poklopiti (2).
3. Ravnalo postaviti u stranji kraj bregastog
vratila i poravnati ga s oznako na osjetilu (3).
4. Trnom blokirati remenicu pumpe za
ubrizgavanje goriva (4).
24

5. Otpustiti vijke (5) i odvojiti remenicu (6).


6. Skinuti donji poklopac zupastog remena
(7).
7. Otpustiti navrtku (8) zatezaa remena,
zateza zaokretati ulijevo dok se ne otpusti
od remena i navrtku lagano pritegnuti.
8. Otpustiti meuremenicu (9).
9. Skinuti remen.

25

UGRADNJA REMENA:
1. Provjeriti:
- podudaranje oznaka GMT (2).
- poloaj ravnala (3).
- poloaj trna (4).
2. Vijak (10) na bregastom vratilu otpustiti za
pola okretaja.
3. Osloboditi remenicu bregastog vratila tako
da se slobodno okree.
4. Postaviti zupasti remen.
5. Postaviti meuremenicu (9) i pritegnuti njen
vijak na 25 Nm.
6. Ukloniti trn za ukruenje rotora pumpe.
26

7. Otpustiti navrtku (8) zatezaa remena.


8. Specijalnim kljuem zateza remena
zaokrenuti udesno, pazei na to da se oznake
podudaraju.
9. Zategnuti navrtku (8) zatezaa remena na 20
Nm.
10. Provjeriti podudaraju li se oznake GMT (2) i
pritegnuti vijak remenice bregastog vratila na
45 Nm.
11. Izvaditi ravnalo (3) iz utora na bregastom
vratilu.
12. Koljenasto vratilo dva puta okrenuti udesno
i provjeriti podudaraju li se oznake GMT (2)
na zamajcu i na kuitu.
27

13. Ispitati mogu li se ravnalo (3) i trn (4)


postaviti bez tekoa.
14. Snano pritisnuti remen. Oznake (11)
zatezaa remena moraju se razmaknuti.
15. Poputanjem pritiska na remen, oznake se
moraju poklopiti.
16. Postaviti donji poklopac zupastog remena
(7) i remenicu koljenastog vratila (6). Vijke
(5) remenice pritegnuti na 25 Nm.
17. Preostale dijelove montirati obrnutim
redoslijedom od redoslijeda rastavljanja.

28

29

Preporueni intervali odravanja:


Svakih 30.000 km kontrolisati i zategnuti remen.
Remen zamijeniti svakih 90.000 km.
Radni uslovi i uputstva za odravanje moraju se
bezuslovno potivati.
Ukoliko bi tokom rada motora dolo do pucanja
zupastog remena, dolo bi do trajnog oteenja
motora, kojeg esto nije mogue popraviti bez
zamjene motora. Jednostavno se, dakle, moe
zakljuiti da se radi o veoma skupoj popravci
posljedica pucanja zupastog remena i koliko je on
odgovoran za pouzdan rad motora u vozilu.
30

Iz tog razloga rolne i zateznik zupastog remena


moraju ispunjavati mnotvo zahtjevnih parametara,
kao to su:
Minimalno izduenje remena tokom dugogodinjeg
optereenja,
Rad bez neophodnog odravanja,
Rad bez greke tokom dugogodinjeg radnog vijeka
trajanja motora.
Mehanizam zupastog remena ukljuuje zatezne
rolne koje reguliu ispravnu zategnutost zupastog
remena. Ispravno podeene rolne i zategnutost
zupastog remena kao i njihov kvalitet imaju, dakle,
vitalnu vanost za dug ivotni vijek motora u vozilu
kao i za ispravan i bezbjedan rad vozila.
31

Porijeklo ovih komponenti se, na osnovu


prethodno navedenog, ne smije ignorisati.

Primjera
radi,
preciznim
proizvodnim
procesima postignuto je poveanje intervala
zamjene zupastog remena na vozilima Fabia
1,9 TDI PD/74 kW sa 90.000 na 120.000 km.

Originalni zupasti remenovi


dostupni i u setu koji sadri:
Zupasti remen,
Zateznik zupastog remena,
Rolne zupastog remena.

rolne

32

su

33

RAZVODNI DIJAGRAM OTTO MOTORA

34