Teoriei Inteligenţelor Multiple În Predarea

Diferenţiată
Teoria inteligenţei multiple dezvoltată în anul 1983
de Dr. Howard Gardner, profesor la Universitatea
Harvard; oamenii posedă cel puţin opt inteligenţe,
inteligenţe
fiecare corelată cu o zonă specifică de pe creier.
El defineşte „o inteligenţă“ ca fiind:
 Calea prin care un individ poate să îşi rezolve
problemele de viaţă reală
 Abilitatea de a crea sau de a oferi un produs, serviciu
 Potenţialul de a găsi sau de a crea soluţii care să
faciliteze achiziţia de cunoaştere nouă

Cel/cea care: gândeşte în cuvinte. să scrie şi să spună poveşti. are un umor lingvistic remarcabil. date. locuri. are o bună memorie pentru nume.1. explică uşor. preferă să citească. convinge uşor. este persuasiv în vorbire şi scriere. înţelege ordinea şi sensul cuvintelor. Inteligenţa verbal-lingvistică sau inteligenţa cuvintelor 1. .

probleme de a lucra cu cifre. raţionează inductiv şi deductiv. ştiinţifică .2. Cel/cea care: are plăcerea de a rezolva probleme. Inteligenţa logico-matematică sau inteligenţa numerelor şi a raţiunii 2. realizează calcule complexe. deductiv are un bun discernământ în ceea ce priveşte relaţiile şi conexiunile. complexe are gândire ştiinţifică.

Inteligenţa vizual-spaţială sau inteligenţa imaginilor.  recunoaşte relaţii şi obiecte spaţial. desen. reprezintă uşor grafic prin pictură. sculptură. sculptură . spaţial  are percepţii corecte din diferite unghiuri. desenului şi a picturii Cel/cea care:  are imaginaţie activă.3. vizualizează  se orientează uşor în spaţiu. activă  îşi formează imagini mentale (vizualizează).

face uşor legătura dintre corp şi minte. Inteligenţa corporal-kinestezică sau inteligenţa întregului corp Cel/cea care: poate controla în mod voluntar mişcările corpului. are abilităţi mimetice. mimetice . corpului îşi poate programa mişcări ale corpului.4.

Inteligenţa muzical – ritmică sau inteligenţa tonului. recunoaşte. muzică.5. ritmuri. este sensibil la sunete şi tipare vibraţionale. apreciază calităţile caracteristice ale tonurilor şi ritmurilor. are „scheme“ scheme sau „cadre“ cadre pentru auzirea muzicii. ritmului şi a timbrului       Cel/cea care: apreciază structura muzicii şi a ritmului. ritmurilor . tonuri şi vibraţii. creează şi reproduce sunete.

6. grup dă dovadă de înţelegerea perspectivelor celorlalţi. este sensibil la sentimentele. Inteligenţa interpersonală sau inteligenţa interacţiunilor sociale Cel/cea care: comunică eficient verbal şi non-verbal. le place să lucreze în grup. . sentimentele temperamentul şi motivaţia celor din jur. optează pentru lucrul în cooperare.

concentrare tendinţă de a reflecta asupra realităţii înconjurătoare şi a naturii umane. îşi dezvoltă uşor abilităţile metacognitive (conştientizează propriul comportament cognitiv).7. sunt conştienţi de propriile sentimente. superior . are simţul transpersonal al sinelui. are abilităţi de gândire de ordin superior. Inteligenţa intrapersonală sau inteligenţa autocunoaşterii Cel/cea care: are capacitate de concentrare.

8. regularităţilor şi a comportamentelor Cel/cea care: are dezvoltat simţul de comuniune cu natura. Inteligenţa naturalistă sau inteligenţa tiparelor. . recunoaşte tipare şi comportamente. recunoaşte şi clasifică uşor membri ai diferitelor specii. apreciază impactul naturii asupra sinelui şi a sinelui asupra naturii.

. mima-studiu de caz. prelegere interactivă. excursii tematice în teren-scrierea unui eseu pe suport muzical. demonstraţii ştiinţifice-jocuri de gândire logică. învăţarea în perechi. jocuri de cuvinte-confecţionare de colaje. dezbaterea-joc de rol. folosirea de organizatori grafici-povestire.Teoria Inteligenţelor Multiple (TIM) recomandă folosirea unui meniu instrucţional cât de diversificat: Brainstorming.

.

nu are model sau reţetă.. ţine de un anumit mod de gândire al educatorului şi de o atitudine a lui în realizarea activităţilor cu copiii. acesta este motorul mişcării către clasa diferenţiată şi acest mod de abordare al instruirii dă semnificaţie Teoriei Inteligenţelor Multiple precum şi altor teorii moderne ale inteligenţei care au impact în educaţie… .. interesul elevilor pentru cunoaştere prin recunoaşterea valorii fiecărui individ. relaţia dintre profesor şi elev este marcată de capacitatea profesorului de a folosi acele strategii didactice prin care se poate trezi curiozitatea.Instruirea diferenţiată. rezultatele reale pot să apară doar dacă angajarea fiecărui elev în procesul de învăţare are semnifcaţie personală.

Învăţământul primar. Păcurari. 2003. Bucureşti  http://www. MEC.). Ghid pentru formatori şi cadre didactice.Bibliografie  1. O. Universitatea din Bucureşti. 2001. L. tezå de doctorat.com/2009/12/20/teoria-inteligentelor-mult iple-h-gardner/ . Aplicaţii ale teoriei inteligenţelor multiple. Instruirea diferenţiată din persepctiva noilor teorii ale inteligenţei. O.  *** Instruire diferenţiată. (coord.wordpress. Păcurari.1996. Strategii didactice inovative. 2004.concursul-procopiu.ro/files/download/Teoria_inteligentelor _multiple. o teorie pentru practica didactică. Sarivan. Sigma. implicaţii pentru formarea cadrelor didactice. Seria calitate în formare.pdf  http://clublearn2b.  2.  3. Ed. Inteligenţele multiple.