You are on page 1of 18

Ngun gc

v s ra i

- L loi hnh ngh thut ra i t rt


lu, c truyn t i ny qua i
khc v n tn ngy nay. c sn xut
nhiu ni, khp cc vng trn t nc.
V th c nhiu dng tranh khc nhau,
a dng v ni dung cng nh v cch
th hin. L biu hin tr tu to hnh
ca tp th mt dng h, mt lng x,
mt vng min.
- Cch biu hin n gin, d hiu v
d i vo lng ngi.
- L nim t ho v ngh thut truyn
thng ca dn tc ta.

Cc th loi
tranh dn gian

- Tranh sinh hot (m ci chut, Hi


da...)
- Tranh lch s (B Triu, Hai B Trng...)
- Tranh tn gio, th cng (Pht gio,
Ng H...)
- Tranh chc tng (i ct; Vinh hoa Ph
qu...)
- Tranh truyn (Kiu, truyn Tr Cc...)

Mt s
dng tranh chnh

- Min Bc: Tranh ng H (Bc Ninh),


Tranh Hng Trng (H Ni), Tranh Kim
Hong (H Ty).
- Min Trung: Tranh Nam Honh (Ngh
Tnh), Tranh Lng Snh (Hu).
- Min Nam: Mt s vng sn xut tranh
th.
- Cc vng ni c tranh th (v tay) nh
Ty, Nng, Dao, Cao Lan...
- Mt s dng tranh b mai mt.
- in hnh v truyn thng lu i
v y v th loi: ng H v
Hng Trng.

Tranh
ng H

Tranh khc g ng H l loi hnh


ngh thut to hnh xut hin sm
(khong 5 th k trc). i tng thng
thc tranh ng H ch yu l ngi dn
lao ng thun tu. Ni dung tranh
ng H hu ht l chc tng nghing
v cm hng phn thc, th hin kht
vng trong sng ca ngi dn lao
ng. Mt s khc vi gc nhn tht
sinh ng, hm hnh cn l ting ci
sng khoi ph nhng thi h tt xu
ni thn d. C th ni tranh ng H l
mt phn i sng tinh thn ca ngi
dn lao ng.

- L th loi tranh khc g v c in


hon ton. Cn gi l tranh ip.
- Cht liu c bit: Giy in tranh
(giy d) v mu (mu thuc ci) c
ch t cy, qu, hoa, l trong t nhin.
Bn khc nt thng lm bng g th,
mc..., bn in mu thng lm bng g
di, vng tm...
- Qui trnh: In vn sp v dy chuyn,
bao nhiu mu th c by nhiu bn in
v ln in.

Tranh
Hng Trng

dng tranh c sc v rt c a
chung trong dn gian Vit Nam. i t
ng phc v ca dng tranh ny hu ht
l tng lp trung lu kh gi v k thut
ch tc cng phu hn (ch yu l v
tay, c tnh cht vn khi cc mng
mu) nn gi thnh tranh cao hn.
Ngoi ra, cn c vn t tng. Tranh
Hng Trng khng nhng p ng nhu
cu i sng tnh cm hn hu nh
tranh ng H, cc ngh nhn cn a
vo trong tranh nhng t tng Nho gio,
Pht gio, nhng hm ca ngi th chi
thanh cnh, tao nh ca ngi quyn

Mc d chiu theo th hiu ca ngi


tiu dng nhng cc ngh nhn dn gian
Hng Trng vn ch ng a nhng
tnh cm hn hu, nng m ca mnh
vo trong nt v. Bi vy, trong tranh c
s dng cng rt cng phu, tinh t song
khng h thiu tnh cht linh hot,
khe khon, hng khi. Khc vi tnh
cht chc, kho v mc ca ng nt
trong tranh ng H, nt v trong tranh
Hng Trng mt m, tinh t ph hp vi
ch v i tng thng thc tranh.

Tranh th
min ni

Gi tr ngh thut ca
tranh dn gian vit nam

Bng nhng th php to hnh kho khon,


n gin hoc t m, chau chut, tinh t, vi t
tng tn ngng v trit l nhn vn, cc ngh
nhn to hnh tranh dn gian Vit Nam to
nn nhng tc phm p ng c nhng nhu
cu i sng thm m v tinh thn ca cc
tng lp nhn dn Vit Nam xa. Sau mt
khong thi gian kh di gn nh b lng qun v
tng nh li tn, ngy nay cc dng tranh dn
gian Vit Nam c khi phc c v gi tr
thm m c v cch thc to hnh v ch tc.

Nhng gi tr ngh thut to hnh


trong tranh dn gian Vit Nam va l
ngun cm hng va l ngun t liu,
kinh nghim qu gi cho cc th h ha
s hin i v ng i k tha v
pht trin trong sng tc.

Cu hi- bi tp
1.Khi nim v ngun gc ra i
ca tranh dn gian Vit Nam.
2.Phn tch gi tr ngh thut ca
tranh dn gian Vit Nam.