BAB 1 : ASAS KEPADA

PERDAGANGAN
KEPERLUAN DAN KEHENDAK MANUSIA
PENGELUARAN
PENGKHUSUSAN
SISTEM BARTER
USAHAWAN DAN PENIAGA

KEPERLUAN DAN KEHENDAK
MANUSIA
Maksud keperluan :
Sesuatu perkara yang perlu ada pada
setiap manusia untuk terus hidup.
Keperluan
manusia
terdiri
daripada
keperluan fisiologi seperti makanan,
pakaian dan tempat tinggal.
Keperluan-keperluan lain yang diperlukan
setiap manusia zaman moden ialah
pendidikan, kesihatan, pengangkutan dan
kemudahan-kemudahan asas yang lain
seperti air dan letrik.

Maksud Kehendak :
Sesuatu perkara yang menjadikan hidup manusia
lebih selesa.
Kehendak lebih merupakan pelengkap kepada
keperluan.
Kehendak manusia tidak terbatas dan sukar
dipuaskan.
Contoh kehendak manusia seperti kereta
mewah, makanan lazat, pakain berjenama, rumah
bunglow dsb.

Perbezaan keperluan dan
kehendak
Keperluan

Kehendak

• Mesti dipenuhi untuk
terus hidup.
• Keperluan adalah sama
untuk setiap manusia.
• Keperluan adalah
mengikut tahap-tahap
tertentu secara hierarki.
• Contoh, makanan,
pakain dan tempat
tinggal.
• Merupakan tuntutan
semulajadi manusia.

• Pelengkap kepada
keperluan.
• Berbeza antara seoarang
dengan seorang lain
berdasarkan taraf hidup
• Tidak terhad.
• Perkara atau benda yang
menjadikan hidup
manusia hidup selesa .
• Perlu dipelajari daripada
pengalaman seharian.

Hierarki Keperluan
Maslow
Keperluan sempurna
kendiri
Keperluan
Penghargaan
Keperluan Kasih
Sayang
Keperluan
Keselamatan
Keperluan Asas

• Keperluan Fisilogi
– Menghirup udara, makan, minum, tidur, rehat.
– Tempat tinggal dan pakaian
– Keselamatan (mendapat perlindungan undangundang dan inusrans)

• Keperluan Sosial
– Bermasyarkat, hormat menghormati, kasih sayang
dan penghargaan diri.

• Keperluan Rohani (keperluan sempurna diri)
– Mencapai cita-cita

Soalan (2) SPM 2004
Antara berikut, yang manakah benar tentang
kehendak manusia ?
A.Perlu dipenuhi untuk hidup
B.Boleh disusun tingkatkan mengikut keutamaan.
C.Adalah sama walaupun taraf hidup manusia
berubah.
D.Berbeza berdasarkan umur, citarasa dan
pendapatan individu.

Soalan (1) SPM 2005
Antara berikut, manakah merujuk kepada
keperluan fisiologi mengikut Abraham Maslow?
A.Mendapat pendidikan tinggi
B.Sentiasa mengikt perubahan fesyen
C.Dipenuhi melalui penghargaan masyarakat
D.Menikmati kemudahan kesihatan yang cukup

HOME

PENGELUARAN
Maksud Pengeluaran.
Jenis Pengeluaran
Cabang Pengeluaran
Faktor-faktor Pengeluaran

MAKSUD
“Aktiviti memproses bahan mentah bagi
menghasilkan barang separuh siap atau
barang siap bagi memenuhi keperluan
dan kehendak manusia.
Barang
atau
perkhidmatan
yang
dihasilkan mestilah mempunyai nilai
faedah .
Semakin kerap dan
sukar perubahan
yang berlaku terhadap sesuatu barang

JENIS PENGELUARAN
Langsung
Manusia
• Pengeluaran
memenuhi kehendak dan keperluan mereka
dengan menghasilkan sendiri barang
tersebut . Pengeluaran langsung tidak
melibatkan aktiviti pengkhususan.
• Pengeluaran tak langsung – Kegiatan
pengeluaran yang melibatkan bantuan orang
lain. Melibatkan pengkhususan dan keluaran
dapat ditingkatkan dan dapat dijual.

CABANG PENGELUARAN

FAKTOR-FAKTOR
PENGELUARAN
• BURUH
– Sumbangan tenaga manusia sama ada tenaga fizikal
atau mental. Buruh menerima bayaran upah/gaji.

• TANAH
– Merangkumi darat, udara dan laut serta sumbersumber yang terkandung di dalamnya.

• MODAL
– Merupakan sumber kewangan yang digunakan untuk
membeli aset seperti bangunan/premis atau modal
kerja.

• USAHAWAN
– Golongan yang mampu menggabungkan seluruh faktor
pengeluaran untuk menghasilkan barangan atau
perkhidmatan

Soalan (1) SPM 2004
Apakah maksud pengeluaran?
A.Proses pengeluaran barang dengan mesin.
B.Aktiviti menghasilkan barang dan
perkhidmatan.
C.Aktiviti yang melibatkan penggunaan wang
dalam pengeluaran.
D.Proses menghasilkan makanan, pakaian dan
tempat perlindungan.

Soalan (2) SPM 2005
Kemajuan dalam bidang teknologi
membolehkan
pengeluaran dijalankan secara besarbesaran.
Apakah faedah kepada pengguna?
A.Mengurangkan pembaziran
B.Mengurangkan harga barang
C.Mengurangkan kos pengeluaran
D.Mengurangkan kos simpanan stok
HOME

USAHAWAN DAN PENIAGA
Sifat-sifat Usahawan :
-Kreatif
-Inovatif
-Berani menghadapi risiko
-Kebolehan mengurus

Perbezaan antara peniaga dan
usahawan
Peniaga


Berniaga untuk diri
sendiri sahaja.
Matlamat untuk
mencari keuntungan
sendiri .
Memenuhi keperluan
pelanggan tempatan .
Saiz perniagaan adalah
kecil.

Usahawan
• Menunaikan tanggungjawab
sosial dan mencari peluang
untuk memperkembangan
perniagaannya.
• Keuntungan bukan untuk diri
sendiri sahaja tetapi juga
untuk disumbangkan kepada
masyarakat.
• Mencipta, meneroka potensi
perniagaan baru serta
membuat sesuatu yang
berinovasi dan terkini.
• Mempunyai saiz perniagaan
yang berskala besar.

PERANAN USAHAWAN
• Memenuhi keperluan dan kehendak
masyarakat.
• Mewujudkan peluang pekerjaan.
• Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
• Mempelabagaikan kegiatan ekonomi syarikat
dan negara.
• Menggerakkan pertumbuhan ekonmi negara.
• Menggalakkan pertukaran asing
(meningkatkan eksport negara)
HOME

PENGKHUSUSAN
MAKSUD PENGKHUSUSAN
“ Penumpuan dalam melakukan
sejenis pekerjaan atau aktiviti
tertentu
mengikut
kemahiran
seseorang”
“ Pengkhususan menjadikan pekerja
produktif dan jumlah pengluaran
dapat dihasilkan secara besar-

JENIS-JENIS
PENGKHUSUSAN
1. Mengikut Profesion.
Contoh : doktor, nelayan, jurutera, peguam, guru
dsb.
2. Mengikut Proses.
Berlaku dalam kilang. Setiap pekerja ditugaskan
bekerja di bahagian-bahagian tertentu. Misalnya
kerja-kerja berkaitan membungkus.
3. Mengikut Kawasan.
Berdasarkan kemudahan sumber setempat dan
kemahiran
penduduksetempta.
Misalnya
perikanan di kawasan tepi pantai, kawasan
pertanian,
4 Antarabangsa.
Berdasarkan iklim, budaya, bentuk mka bumi dan

Kesan Pengkhususan dalam
Pengeluaran
Kelebihan
• Kemahiran pekerja
meningkat.
• Dapat meningkatkan
produktiviti.
• Kos dapat
dikurangkan
• Keluaran dapat dijual
pada harga yang lebih
rendah.

Kekurangan


Pekerja mudah bosan dan
jemu.
Pekerja menjadi tidak
kreatif
Operasi pengeluaran
mudah terganggu bila
mana-mana unit
pengeluaran tidak
berfungsi.
Mudah berlaku
pengangguran di kalangan
pekerja.

Soalan objektif SPM 2004
Antara berikut, yang manakah bukan kesan
pengkhususan dlam pengeluaran terhdap
pekerja ?
A.Menjadi lebih cekap dan mahir
B.Dapat dilatih dalam masa yang singkat
C.Berpeluang membuat kerja berdasarkan
kemahiran
D.Dapat menghasilkan barang mengikut daya
kreativiti

HOME

Sistem Barter
“Aktiviti bertukar barang dengan barang
tanpa menggunakan wang”
Kelemahan sistem barter:
1. Kesulitan membahagi barang.
2. Barang tidak tahan lama.
3.Kesukaran membawa barang
4.Sukar menetapkan nilai pertukaran
5.Masalah kehendak serentak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful