2 FEBUARI 2010

kata majmuk merupakan suatu proses menggabungkan dua kata dasar atau lebih menjadi satu rangkai kata yang memberi makna. Kata majmuk tidak boleh menerima unsur penyisipan. Contohnya : kerusi malas; (kata majmuktiada unsur penyisipan) pinggan mangkuk ; (bukan kata majmuk- unsur penyisipan dan)

Bentuk yang telah mantap 2) Penggandaan Kata Majmuk 3) Pengimbuhan kata majmuk
1) 

Contohnya : biru laut , gambar rajah ,alat tulis, bandar raya, jam tangan, meja tulis, air hujan, terima kasih, bom tangan, d.s.b«. 

Contohnya : Perdana Menteri Ketua Menteri Naib Canselor Duta Besar Raja Muda Penolong Pendaftar Pemangku Raja 

Contohnya :model linear lesung sendi cari gali segi tiga reka bentuk atur cara batu kapur kertas kerja

€

Contohnya : kaki ayam makan angin pilih kasih buah hati duit kopi bulan madu manis mulut anak emas

Terdapat beberapa jenis kata majmuk yang telah mantap penggunaannya, walaupun kata majmuk itu terdiri daripada dua kata dasar. € Kata majmuk ini dieja bercantum menjadi satu perkataan.
€

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Antara bangsa Beri tahu Suka rela Bumi putera Suruhan jaya Olah raga Kerja sama Warga negara

antarabangsa beritahu sukarela bumiputera suruhanjaya olahraga kerjasama warganegara

€

Terdapat sebilangan kata yang bukan terdiri daripada kata majmuk tetapi seakan-akan ejaannya menyerupai kata majmuk dan dieja bercantum.

1) Kata nama

Peribadi , dinihari, peribahasa, perikemanusiaan, Sukacita, dukacita

2) Kata adjektif

3) Kata sendi nama 4) Kata hubung

Kepada, daripada

Apabila, manakala, padahal, darihal, barangkali, kadangkala, apakala, walhal Bagaimana, kenapa

5) Kata tanya

§

Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama kata sahaja. Contohnya :
alat-alat tulis suku-suku kata Menteri-Menteri Besar garis-garis pusat Naib-Naib Canselor kapal-kapal terbang balai-balai raya jirim-jirim organik Penolong-Penolong Pendaftar model-model linear Ketua-Ketua Menteri gambar-gambar rajah 

1. 2. 3. 4. 5.

kata majmuk yang telah mantap penggunaanya dieja secara keseluruhannya sekiranya perkataan itu menunjukkan gandaaan. contohnya: Pesuruhjaya-pesuruhjaya Warganegara-warganegara Tandatangan-tandatangan Jawatankuasa-jawatankuasa Setiausaha-setiausaha

(i)

Apabila kata majmuk menerima imbuhan yang merupakan awalan atau akhiran sahaja, ejaannya tetap terpisah. contohnya : bercampur aduk campur aduk temu bual menemu bual daya serapan daya serapan

(ii) Apabila kata majmuk menerima imbuhan yang merupakan apitan, ejaanya menjadi bercantum. Contohnya :
i. ii. iii. iv. v.

campur aduk daya serap garis kasar satu padu urus niaga

mencampuradukkan kedayaserapan menggariskasarkan menyatupadukan diurusniagakan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful