You are on page 1of 13

TEST EGO

PERCEPCIJE
Prof.dr Bojana Dimitrijevi

Pomona projektivna tehnika za


eksploraciju linosti
PREDNOSTI:
Jednostavna za zadavanje
Ekonomina
Primenljiva nezavisno od obrazovnih i intelektualnih
ogranienja
Nije ograniena uzrastom ispitanika
irok dijapazon moguih oblasti i znaajnih momenata
u tumaenju linosti
Mogu se u okviru produbljenog intervjua prodiskutovati
nejasnoe i provokativne reenice ili pojasniti elementi
znaajni za diferencijalnu dijagnozu.

NEDOSTACI
Iskljuivo kvalitativna analiza dobijenih
podataka, bez mogunosti kvantifikacije
Osobe oskudnijih introspektivnih i verbalih
sposobnosti daju manje korisnih podataka
Kao i kod svake projektivne tehnike, otpor
ispitanika moe usloviti davanje povrnih,
irelevantnih ili nedovoljno brojnih odgovora.

KO SAM JA?
INSTRUKCIJA:
Napiite mi u desetak stavki neto o
sebi, neto to smatrate vanim, to
vas opisuje (kao linost)...
Moete pisati u obliku recenica, rei,
kao tekst...
ta volite, ta ne volite...kakvi ste...

FORMALNI DEO:
Da li postoji urednost / sistematinost
(preterana sistematinost)?
Da li postoje neke specifinosti (npr.
podvlaenje, naglaavanje, brisanje,
precrtavanje...)?
Kakav je kvalitet verbalnog izraavanja?
Da li je nain miljenja (preteno)
konkretan ili apstraktan?

Protokol moe biti:


adekvatno produktivan,
hipoproduktivan,
hiperproduktivan

U sluaju hipoproduktivnosti treba


instrukcijom stimulisati ispitanika da proiri,
nastavi sa pisanjem.
U sluaju hiperproduktivnosti treba blago
usmeriti na ograniavanje u pisanju.

SADRINSKI DEO:

Nivo introspektivnosti
Nain na koji sagledava sebe (+/-)
Koji je dominantni aspekt na koji se osvre
Nain na koji sagledava druge i okolnosti (+/-)
Odnos prema profesiji
Odnos prema porodici
Odnos prema drugim aktivnostima (hobi,
rekreativne aktivnosti i dr.)
Situacione specifinosti

KAKAV / KAKVA BIH


ELEO / LA DA
BUDEM?

INSTRUKCIJA:
Ovde napite takoe u desetak stavki kakvi
biste eleli da budete.
Ako biste mogli da se menjate, kako bi to
izgledalo?
Nemojte se ograniavati time to verujete da
neto ne moete promeniti, ve navedite ta
biste i kako voleli da promenite.

Sve isto kao i kod Ko sam ja? (formalni i


sadrinski aspekt)
Kakav je nivo aspiracije:
difuzan/ strukturisan
racionalan/ iracionalan

Koje su oekivane promene u sebi/drugima


Dominantno polje promena:

zdravlje,
profesija,
komunikativnost,
samosagledavanje,
emocije
drugo

Ako napie da nema ta da menja,


moe se tumaiti kao:
zadovoljstvo ili
pseudozadovoljstvo sobom ili
kad postoji izrazit otpor testiranju.

Nije specifino vezan za odreenu fazu


testiranja, ali je pogodno da ne bude na
samom poetku, zbog sponatnosti i
otvorenosti pacijenta
Moe se zapoeti i odloiti (nastaviti) tokom
testiranja.