Guia d’ús

Duració del tutorial: 9’ vr. 05/02/2010

associat a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i a la Universitat Autònoma de Barcelona. El gener de 2010 el SIETES comptava 81. La base de dades SIETES (Sistema d’Informació Essencial en Terapèutica i Salut) la fa la Fundació Institut Català de Farmacologia.Sistema d’Informació Essencial en Terapèutica i Salut La Fundació Institut Català de Farmacologia és una institució de caràcter no lucratiu. que promou la prescripció racional dels medicaments i l’ús efectiu i eficient dels recursos terapèutics. centre col·laborador de l'OMS. Més del 25% d’aquestes revistes es publiquen en català o castellà. .821 cites que ha extret d’una col·lecció d’a prop de 80 revistes que indexa d’una manera selectiva.

Recursos de la pantalla inicial Podem accedir a la llista de les revistes que SIETES indexa (Revistas revisadas) També podem accedir a la secció Palabras clave. mètode d’estudi. que ens poden ajudar a orientar la búsqueda ENTRAR dóna accés directe a la pantalla de búsquedes . etc. acrònims. nomenclatura de fàrmacs. on trobarem els identificadors de tipus d’article.

Búsqueda simplificada Finestra per introduir els termes de búsqueda .

Búsqueda pels “Diccionaris” Búsqueda a través dels índexs d’autors. mots clau o noms de revistes. .

es despleguem tot de termes coincidents .Búsqueda estàndard /1 Quan comencem a escriure una paraula a una finestra qualsevol.

Búsqueda estàndard /2 Podem fer una cerca simple (finestra A): bacteriemia com a paraula clau .

els botons i els operadors booleans podem delimitar més la búsqueda Bacteriemia AND >2007 (Articles posteriors al 2007 que tinguin resum) .Búsqueda estàndard /3 Amb ajuda dels menús desplegables.

Vista de resultats Clicant al títol accedim al registre sencer .

Gravació de resultats La llista de resultats marcats es pot exportar a una base de dades o editar .

Domínguez (mrdoming@vhebron.Elaborat per: Marta-R.net) .