You are on page 1of 45

TRƯỜNG : ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Đề tài: Xử lý nước cấp cho các ngành
công nghiệp
GVHD: Nguyễn Trung Dũng
SVTH: Vũ Duy Khương
Trần Quang Tài
Lê Văn Dương
Nguyễn Quốc Đạt
LỚP : MÁY HÓA K50

LOGO

Nội Dung

1 Giới thiệu chung

2 Các phương pháp xử lý cơ bản

3Các công nghệ xử lý nước

4 Quy trình xử lý nước bề mặt

5 Quy trình xử lý nước ngầm

www.themegallery.com

I. Giới Thiệu Chung

Mục đích xử lý nước
v Làm thay đổi thành phần, tính chất nước tự
nhiên theo yêu cầu sử dụng của từng ngành
trong công nghiệp.
§ dụng:
Công
vLàm nguyên liệu sản xuất (H2SO4 ,HNO3 ..)
vLàm dung môi hòa tan
vLàm chất tải nhiệt,chất làm lạnh
vLàm sạch nguyên liệu
v
v
v
www.themegallery.com

Yêu cầu chính của nước cấp sau xử lý

• Làm mát: độ cứng thấp, [Mg2+,Ca2+] <50 ppm

• Thựcphẩm:khôngmàu,khôngmùi,khôngvị,turbidityotal
bacterTia <1,000/100 mL,[Cl-]<100mLb,
[F2+]<1ppm

• Nước gia nhiệt:Tổng chất rắn hòa tan <0.1 ppm (và
thấp hơn cho nồi hơi khi Plv=135atm)

CO2…) Các nguồn nước cấp Nước -Nguồn nước mặt như : sông. hồ.khí tan (CH4. biển … -Thành phần phức tạp gồm nhiều nhóm tính mặt chất khác nhau . ao. -Nước ngầm tương đối sạch. tạp chất là các ngầm muối tan. -Nước ngầm có lượng oxy hòa tan thấp và Nước hầu như không có tạp chất hữu cơ.

II. . Các phương pháp xử lý cơ bản Phương pháp cơ học Các công trình: Sử dụng cơ học Song chăn rác. bể lọc. nước. để giữ lại cặn lưới chắn rác. bể không tan trong lắng.

Phương pháp keo tụ Phương Khử trùng bằng Clo. Ozone pháp hóa học Khử Kiềmtrùng hóa bằng nước Clo. bằngOzone vôi Dùng hóa chất để diệt tảo .

Khử trùng Hấp thụ bằng nước bằng tia than hoạt tính tử ngoại. sóng siêu âm Phương pháp Chưng cất Sodis .

Co>2500mg/l (3).M<50o 4.Co<150mg/l.Các công nghệ xử lý nước cấp Sơ đồ quy trình xử lý nước mặt tổng quát • • 1 • Nước thô Song chắn rác Khuấy trộn Keo tụ.Co<50mg/l. III.tạo bông 2 4 Lọc chậm Lắng sơ bộ Lọc tiếp xúc 3 (1).Co<2500mg/l (2).M<150o Bể chứa nước sạch Lọc nhanh .

Các công nghệ xử lý nước cấp Sơ đồ quy trình xử lý nước ngầm tổng quát • • (1). III.Fe>9 mg/l 3 (2).Fe<9 mg/l • Nước thô Keo tụ (3) Cl2.phèn 2 Làm thoáng tự nhiên hoặc cưỡng bức Lắng Lắng tiếp xúc Lọc nhanh 1 Bể chứa nước sạch Làm thoáng đơn giản & lọc nhanh .Ca(OH)2.

com .Quy trình xử lý nước bề mặt(Co<2500mg/l) Sơ đồ quy trình sử lý nước mặt hiện nay www.themegallery.III.

www.com .themegallery.

đặc biệt là với nước hồ.tốc độ 0.3m/s.5 lần. v Dùng lưới lọc sẽ làm tăng chu kỳ làm việc trong bể lọc.Dùng lưới lọc có thể giữ lại được 25÷30% hàm lượng cặn trong nước và 45÷90% phù du rong tảo. giảm lượng phèn cho vào nước đến 2. v Lưới kim loại không rỉ hay bằng ni lông có sườn thép hình trụ.06mm. Lưới lọc v Làm trong sơ bộ nước mặt chứa các màng thủy sinh rất.Mắt lưới rất nhỏ khoảng 0.com .02÷0.themegallery. v Cường độ lọc lưới đạt tới 10÷25 ι/sm2 . www.

www.com . v vBể lắng. v vBể phản ứng. Quá trình lắng sử dụng chất keo tụ vBể trộn dung dịch trước phản ứng.themegallery.

themegallery.com .Chuẩn bị dung dịch phèn công tác: www.

www.com .themegallery. Thiết bị trộn chất keo tụ v Mục đích:trộn đều nước và hóa chất vào nhau để các phản ứng dễ xảy ra. Nước ra khỏi bệ trộn được đưa sang bể phản ứng.

Bể phản ứng v Nguyên lý: Sử dụng năng lượng của dòng nước. để tạo ra các điều kiện thuận lợi cho quá trình tiếp xúc và kết dính giữa các hạt keo và cặn bẩn trong nước. kết hợp với các giải pháp về cấu tạo.com .themegallery. www.

• Bể lắng li tâm. www.com . vLoại bỏ từ 90-99% lượng chất bẩn chứa trong nước. vCác loại bể lắng: Bể lắng đứng. • Bể lắng lớp mỏng. • Bể lắng ngang. • Bể lắng trong có tầng lớp cặn lơ lửng.themegallery. Bể lắng vLắng đọng các bông cặn sinh ra trong các phản ứng trong đó chủ yếu là Fe(OH)3 vTăng thời gian để các phản ứng oxy hóa diễn ra hoàn toàn.

cặn rơi từ trên xuống đáy bể. www. Bể lắng đứng v Nước chảy vào ống trung tâm giữa bể (ngăn phản ứng) đi xuống dưới vào bể lắng.Nước chuyển động theo chiều từ dưới lên trên. Nước đã lắng trong được thu vào máng vòng bố trí xung quanh thành bể và đưa sang bể lọc.themegallery.com .

themegallery. Bể lắng ngang v * Cấu tạo bể lắng ngang gồm 4 bộ phận chính : •.Bộ phận phân phối nước vào bể .com .Vùng lắng cặn www.Hệ thống thu xả cặn .Hệ thống thu nước đã lắng •.

Bể lắng lớp mỏng v Do cấu tạo thêm các bản vách ngăn nghiêng bằng thép không rỉ hoặc bằng nhựa nên bể lắng lớp mỏng có hiệu suất lắng cao hơn bể lắng ngang.themegallery. v www.com .

Bể lắng li tâm v Nước cần xử lý theo ống trung tâm vào ngăn phân phối. Nước trong thì được thu vào máng vàng vào máng tập trung theo đường ống sang bể lọc. phân phối đều vào vùng lắng. Cặn được lắng xuống đáy. Nước từ vùng lắng chuyển động từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên.themegallery. www.com .

qua hệ thống phân phối với tốc độ thích hợp vào ngăn lắng sẽ hình thành lớp cặn lơ lửng.themegallery. www.Các hạt cặn tự nhiện có trong nước sẽ va chạm và kết dính với các hạt cặn lơ lửng và được giữa lại. Bể lắng trong có tầng cặn lơ lửng v Nước từ bể trộn theo đường ống dãn nước vào.com .

com . Bể lọc nhanh v Nước chuyển động theo chiều từ trên xuống. sỏi đỡ vào hệ thống thu nước và được đưa về bể chứa nước sạch v Hạt vật liệu lọc lớn nên khe hở giữa các hạt vật liệu lọc lớn do đó các hạt cặn được giữ lại trong lòng vật liệu lọc theo cơ chế lọc nhanh.themegallery. qua lớp vật liệu lọc. www.

quá trình lọc xảy ra theo chiều từ dưới lên. www.com . qua lớp cát lọc rồi tràn vào máng thu nước và theo đường ống dẫn nước sạch sang bể chứa. Nước đã pha phèn theo ống dẫn nước vào bể qua hệ thống phân phối nước lọc.themegallery. Bể lọc tiếp xúc(Co<150mg/l.M<150o) v Trong bể lọc tiếp xúc.

Bể lọc chậm (Co<50mg/l. v www.Dùng cho nhà máy cần công suất nhỏ Q ≤ 1000m3.themegallery.1÷0.com .M<50o) v Nước từ máng phân phối đi vào bể qua lớp cát lọc với vận tốc rất nhỏ (0.5)m/h sang bể chứa nước sạch.

độ màu đến 80o với công suất trạm xử lý đến 3000m3. www.com . nên nước cần xử lý được đưa trực tiếp từ trạm bơm cấp I vào bể.themegallery. Máy lọc tăng áp v Dùng khi hàm lượng cặn của nước nguồn đến 50mg/l.Do bể làm việc dưới áp lực. rồi đưa trực tiếp vào mạng lưới không cần trạm bơm cấp II.

Mn nhờ lớp oxit mangan trên bề mặt cát lọc. .Quy trình xử lý nước ngầm v Mục đích:Loại bỏ triệt để các cặn chưa lắng và không lắng được ở bể lắng • Khử Fe. IV.

www. Sơ đồ 1 v Làm thoáng đơn giản và lọc. Cho nước phun hoặc tràn trên bề mặt bể lọc với chiều cao ≥ 0.com .6m.themegallery. rồi lọc trực tiếp qua lớp vật liệu lọc. Có thể dùng giàn ống khoan lỗ hay máng để phân phối nước.

lọc: sử dụng giàn mưa có khả năng thu được lượng ôxi hòa tan bằng 5% lượng ôxi bão hòa và có khả năng khử được 75-80% lượng CO2 trong nước.themegallery. Sơ đồ 2 v Giàn mưa .com .lắng tiếp xúc . www.

themegallery.com . đồng thời giữ lại 1 phần bông cặn nặng trước khi đưa sang bể lọc.lắng tiếp xúc . www. Sơ đồ 3 v Thùng quạt gió .lọc : Bể lắng tiếp xúc: Chức năng chính của bể lắng tiếp xúc là để cho Fe2+tiếp xúc với ôxi của không khí tạo điều kiện cho quá trình oxi hóa và thủy phân sắt diễn ra hoàn toàn.

v Các phương pháp làm mềm nước: v Phương pháp nhiệt v Phương pháp hoá học :vôi. sợi nhân tạo.phốt phát. Thường nước cấp cho một số lĩnh vực công nghiệp cần làm mềm là: công nghiệp dệt.và nước cấp cho các loại nồi hơi. PHƯƠNG PHÁP:Làm mềm nước v Làm mềm nước hay khử độ cứng trong nước là khử các loại muối Ca và Mg có trong nước. chất dẻo.. hoá chất. v Phương pháp trao đổi ion www.. giấy.com .xôđa.themegallery.

• www.05 mgđι/ι khi dùng một bậc.03÷0. v Độ cứng của nước có thể giảm xuống đến 0. Phương pháp làm mềm nước bằng natricationit v Dùng để làm mềm nước ngầm và nước mặt có hàm lượng chất lơ lửng không vượt quá 5÷8mg/ι và độ màu không quá 30o v Khi dùng phương pháp này. độ kiềm của nước không thay đổi.com .themegallery. •Hoàn nguyên bể lọc cationít bằng muối ăn.

Cationit • v Phương pháp hyđrônatri . Phương pháp làm mềm nước bằng hyđrônatri . www. đồng thời làm giảm độ kiềm của nước.cationít dùng để khử các cation Ca và Mg có trong nước. Dùng phương pháp này để xử lí nước ngầm và nước mặt có hàm lượng chất lơ lửng không quá 5÷8 mg/ι .themegallery.com .

Thiết bị dùng hoá chất làm mềm nước cứng • . Làm mềm nước bằng thiết bị SOFTENER •SOFTENER • .

Sau đó qua lớp muối lọc ta thu được nước có độ cứng thấp • .• Quá trình khử ion: • -Trao đổi ion Ca và Mg trong nước với Na trong chất xử lý độ cứng (LibbGuard…) • .

• Nguyên lý hoạt động • .

. Quá trình tuần hoàn nước trong nhà máy tuyển than: • • Công ty Tuyển than Cửa Ông. IV:Hệ thống tuần hoàn nước I.

IV:Hệ thống tuần hoàn nước 1. Sơ đồ khối hệ thống xử lý bùn nước của nhà máy tuyển than • • • Nước lọc Bùn nước Thùng Máy lọc than sau khi Khuấy tăng áp tuyển Sp than Bùn cám bùn Bùn tương đối khô W≤20% Máy phân ly nước và Nước lọc không khí .

IV:Hệ thống tuần hoàn nước II. Quá trình tuần hoàn nước trong nhà máy giấy: • • .

Tuần hoàn nước thải v Sơ đồ sản xuất www.themegallery.com .

Tuần hoàn nước thải v Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải công đoạn xeo bằng phương pháp tuyển nổi • www.com .themegallery.

Tuần hoàn nước thải www.themegallery.com .

themegallery.Hệ thống công nghệ phương pháp tuyển nổi áp lực www.com .

Ending Style Thank You ! .

42:..3222..3.5.35E539  !.....E..  ..5 .3 35. .42 .335/9 8 3394 4E.42983.O97433.33..35E54E.07 .5.!.   E.  2223.. 595E9  !....43..35E52223.9/4  .  %.35E597.E..! !2223.. .9 ..4 43  9020..  !.4..397433..