TRƯỜNG : ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Đề tài: Xử lý nước cấp cho các ngành công nghiệp
GVHD: Nguyễn Trung Dũng SVTH: Vũ Duy Khương Trần Quang Tài Lê Văn Dương Nguyễn Quốc Đạt
LỚP : MÁY HÓA K50

LOGO

Nội Dung
1 2 Giới thiệu chung Các phương pháp xử lý cơ bản

3Các công nghệ xử lý nước 4 5 Quy trình xử lý nước bề mặt Quy trình xử lý nước ngầm

www.themegallery.com

I. Giới Thiệu Chung
Mục đích xử lý nước v Làm thay đổi thành phần, tính chất nước tự nhiên theo yêu cầu sử dụng của từng ngành trong công nghiệp. § Công dụng: vLàm nguyên liệu sản xuất (H2SO4 ,HNO3 ..) vLàm dung môi hòa tan vLàm chất tải nhiệt,chất làm lạnh vLàm sạch nguyên liệu v v v
www.themegallery.com

Yêu cầu chính của nước cấp sau xử lý

• Làm mát: độ cứng thấp, [Mg2+,Ca2+] <50 ppm

• Thựcphẩm:khôngmàu,khôngmùi,khôngvị,turbidityotal bacterTia <1,000/100 mL,[Cl-]<100mLb, [F2+]<1ppm

• Nước gia nhiệt:Tổng chất rắn hòa tan <0.1 ppm (và thấp hơn cho nồi hơi khi Plv=135atm)

Nước ngầm Các nguồn nước cấp

-Nước ngầm có lượng oxy hòa tan thấp và hầu như không có tạp chất hữu cơ. -Nước ngầm tương đối sạch, tạp chất là các muối tan,khí tan (CH4, CO2…)

Nước mặt

-Nguồn nước mặt như : sông, ao, hồ, biển … -Thành phần phức tạp gồm nhiều nhóm tính chất khác nhau

II. Các phương pháp xử lý cơ bản
Phương pháp cơ học

Sử dụng cơ học để giữ lại cặn không tan trong nước.

Các công trình: Song chăn rác, lưới chắn rác, bể lắng, bể lọc.

Phương pháp keo tụ

Phương pháp hóa học

Khử trùng bằng Clo, Ozone Khử trùng bằng Clo, Ozone Kiềm hóa nước bằng vôi Dùng hóa chất để diệt tảo

Khử trùng nước bằng tia tử ngoại, sóng siêu âm

Hấp thụ bằng than hoạt tính

Phương pháp Sodis

Chưng cất

III.Các công nghệ xử lý nước cấp
• • •

Sơ đồ quy trình xử lý nước mặt tổng quát
Nước thô 1 Song chắn rác Khuấy trộn Keo tụ,tạo bông

2 Lọc chậm Lắng sơ bộ 3 (1).Co<2500mg/l (2).Co>2500mg/l (3).Co<50mg/l,M<50o 4.Co<150mg/l,M<150o Bể chứa nước sạch

4

Lọc tiếp xúc

Lọc nhanh

III.Các công nghệ xử lý nước cấp
• • •

Sơ đồ quy trình xử lý nước ngầm tổng quát
Nước thô 2 Làm thoáng tự nhiên hoặc cưỡng bức Lắng tiếp xúc Lọc nhanh 1 Làm thoáng đơn giản & lọc nhanh Bể chứa nước sạch Lắng 3 Keo tụ (1).Fe>9 mg/l (2).Fe<9 mg/l (3) Cl2,Ca(OH)2,phèn

III.Quy trình xử lý nước bề mặt(Co<2500mg/l)
Sơ đồ quy trình sử lý nước mặt hiện nay

www.themegallery.com

www.themegallery.com

Lưới lọc
v Làm trong sơ bộ nước mặt chứa các màng thủy sinh rất,đặc biệt là với nước hồ. v Lưới kim loại không rỉ hay bằng ni lông có sườn thép hình trụ.Mắt lưới rất nhỏ khoảng 0,02÷0,06mm. v Cường độ lọc lưới đạt tới 10÷25 ι/sm2 ,tốc độ 0,3m/s.Dùng lưới lọc có thể giữ lại được 25÷30% hàm lượng cặn trong nước và 45÷90% phù du rong tảo. v Dùng lưới lọc sẽ làm tăng chu kỳ làm việc trong bể lọc, giảm lượng phèn cho vào nước đến 2,5 lần.

www.themegallery.com

Quá trình lắng sử dụng chất keo tụ

vBể trộn dung dịch trước phản ứng. v vBể phản ứng. v vBể lắng.
www.themegallery.com

Chuẩn bị dung dịch phèn công tác:

www.themegallery.com

Thiết bị trộn chất keo tụ
v Mục đích:trộn đều nước và hóa chất vào nhau để các phản ứng dễ xảy ra. Nước ra khỏi bệ trộn được đưa sang bể phản ứng.

www.themegallery.com

Bể phản ứng
v Nguyên lý: Sử dụng năng lượng của dòng nước, kết hợp với các giải pháp về cấu tạo, để tạo ra các điều kiện thuận lợi cho quá trình tiếp xúc và kết dính giữa các hạt keo và cặn bẩn trong nước.

www.themegallery.com

Bể lắng
vLắng đọng các bông cặn sinh ra trong các phản ứng trong đó chủ yếu là Fe(OH)3 vTăng thời gian để các phản ứng oxy hóa diễn ra hoàn toàn. vLoại bỏ từ 90-99% lượng chất bẩn chứa trong nước. vCác loại bể lắng:

Bể lắng đứng. Bể lắng ngang. Bể lắng lớp mỏng. Bể lắng li tâm. Bể lắng trong có tầng lớp cặn lơ lửng.

www.themegallery.com

Bể lắng đứng
v Nước chảy vào ống trung tâm giữa bể (ngăn phản ứng) đi xuống dưới vào bể lắng.Nước chuyển động theo chiều từ dưới lên trên,cặn rơi từ trên xuống đáy bể. Nước đã lắng trong được thu vào máng vòng bố trí xung quanh thành bể và đưa sang bể lọc.

www.themegallery.com

Bể lắng ngang
v * Cấu tạo bể lắng ngang gồm 4 bộ phận chính : •- Bộ phận phân phối nước vào bể - Hệ thống thu nước đã lắng •- Hệ thống thu xả cặn - Vùng lắng cặn

www.themegallery.com

Bể lắng lớp mỏng
v Do cấu tạo thêm các bản vách ngăn nghiêng bằng thép không rỉ hoặc bằng nhựa nên bể lắng lớp mỏng có hiệu suất lắng cao hơn bể lắng ngang.

v

www.themegallery.com

Bể lắng li tâm
v Nước cần xử lý theo ống trung tâm vào ngăn phân phối, phân phối đều vào vùng lắng. Nước từ vùng lắng chuyển động từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên. Cặn được lắng xuống đáy. Nước trong thì được thu vào máng vàng vào máng tập trung theo đường ống sang bể lọc.

www.themegallery.com

Bể lắng trong có tầng cặn lơ lửng
v Nước từ bể trộn theo đường ống dãn nước vào, qua hệ thống phân phối với tốc độ thích hợp vào ngăn lắng sẽ hình thành lớp cặn lơ lửng.Các hạt cặn tự nhiện có trong nước sẽ va chạm và kết dính với các hạt cặn lơ lửng và được giữa lại.

www.themegallery.com

Bể lọc nhanh
v Nước chuyển động theo chiều từ trên xuống, qua lớp vật liệu lọc, sỏi đỡ vào hệ thống thu nước và được đưa về bể chứa nước sạch v Hạt vật liệu lọc lớn nên khe hở giữa các hạt vật liệu lọc lớn do đó các hạt cặn được giữ lại trong lòng vật liệu lọc theo cơ chế lọc nhanh.

www.themegallery.com

Bể lọc tiếp xúc(Co<150mg/l,M<150o)
v Trong bể lọc tiếp xúc, quá trình lọc xảy ra theo chiều từ dưới lên. Nước đã pha phèn theo ống dẫn nước vào bể qua hệ thống phân phối nước lọc, qua lớp cát lọc rồi tràn vào máng thu nước và theo đường ống dẫn nước sạch sang bể chứa.

www.themegallery.com

Bể lọc chậm (Co<50mg/l,M<50o)
v Nước từ máng phân phối đi vào bể qua lớp cát lọc với vận tốc rất nhỏ (0,1÷0,5)m/h sang bể chứa nước sạch.Dùng cho nhà máy cần công suất nhỏ Q ≤ 1000m3.

v

www.themegallery.com

Máy lọc tăng áp
v Dùng khi hàm lượng cặn của nước nguồn đến 50mg/l, độ màu đến 80o với công suất trạm xử lý đến 3000m3.Do bể làm việc dưới áp lực, nên nước cần xử lý được đưa trực tiếp từ trạm bơm cấp I vào bể, rồi đưa trực tiếp vào mạng lưới không cần trạm bơm cấp II.

www.themegallery.com

IV.Quy trình xử lý nước ngầm
v Mục đích:Loại bỏ triệt để các cặn chưa lắng và không lắng được ở bể lắng • Khử Fe,Mn nhờ lớp oxit mangan trên bề mặt cát lọc.

Sơ đồ 1
v Làm thoáng đơn giản và lọc. Cho nước phun hoặc tràn trên bề mặt bể lọc với chiều cao ≥ 0,6m, rồi lọc trực tiếp qua lớp vật liệu lọc. Có thể dùng giàn ống khoan lỗ hay máng để phân phối nước.

www.themegallery.com

Sơ đồ 2
v Giàn mưa - lắng tiếp xúc - lọc: sử dụng giàn mưa có khả năng thu được lượng ôxi hòa tan bằng 5% lượng ôxi bão hòa và có khả năng khử được 75-80% lượng CO2 trong nước.

www.themegallery.com

Sơ đồ 3
v Thùng quạt gió - lắng tiếp xúc - lọc :
Bể lắng tiếp xúc: Chức năng chính của bể lắng tiếp xúc là để cho Fe2+tiếp xúc với ôxi của không khí tạo điều kiện cho quá trình oxi hóa và thủy phân sắt diễn ra hoàn toàn, đồng thời giữ lại 1 phần bông cặn nặng trước khi đưa sang bể lọc.

www.themegallery.com

PHƯƠNG PHÁP:Làm mềm nước
v Làm mềm nước hay khử độ cứng trong nước là khử các loại muối Ca và Mg có trong nước. Thường nước cấp cho một số lĩnh vực công nghiệp cần làm mềm là: công nghiệp dệt, sợi nhân tạo, hoá chất, chất dẻo, giấy...và nước cấp cho các loại nồi hơi. v Các phương pháp làm mềm nước: v Phương pháp nhiệt v Phương pháp hoá học :vôi,xôđa,phốt phát, v Phương pháp trao đổi ion

www.themegallery.com

Phương pháp làm mềm nước bằng natricationit
v Dùng để làm mềm nước ngầm và nước mặt có hàm lượng chất lơ lửng không vượt quá 5÷8mg/ι và độ màu không quá 30o v Khi dùng phương pháp này, độ kiềm của nước không thay đổi. v Độ cứng của nước có thể giảm xuống đến 0,03÷0,05 mgđι/ι khi dùng một bậc. •Hoàn nguyên bể lọc cationít bằng muối ăn.

www.themegallery.com

Phương pháp làm mềm nước bằng hyđrônatri - Cationit

v Phương pháp hyđrônatri - cationít dùng để khử các cation Ca và Mg có trong nước, đồng thời làm giảm độ kiềm của nước. Dùng phương pháp này để xử lí nước ngầm và nước mặt có hàm lượng chất lơ lửng không quá 5÷8 mg/ι .

www.themegallery.com

Làm mềm nước bằng thiết bị SOFTENER
SOFTENER • - Thiết bị dùng hoá chất làm mềm nước cứng
• •

• •

Quá trình khử ion:
-Trao đổi ion Ca và Mg trong nước với Na trong chất xử lý độ cứng (LibbGuard…) - Sau đó qua lớp muối lọc ta thu được nước có độ cứng thấp

• •

Nguyên lý hoạt động

IV:Hệ thống tuần hoàn nước
• •

I. Quá trình tuần hoàn nước trong nhà máy tuyển than:

Công ty Tuyển than Cửa Ông.

IV:Hệ thống tuần hoàn nước
• • •

1. Sơ đồ khối hệ thống xử lý bùn nước của nhà máy tuyển than
Nước lọc

Bùn nước than sau khi tuyển

Thùng Khuấy

Máy lọc tăng áp

Sp than cám bùn

Bùn tương đối khô

Bùn W≤20% Máy phân ly nước và không khí

Nước lọc

IV:Hệ thống tuần hoàn nước
• •

II. Quá trình tuần hoàn nước trong nhà máy giấy:

Tuần hoàn nước thải
v Sơ đồ sản xuất

www.themegallery.com

Tuần hoàn nước thải
v Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải công đoạn xeo bằng phương pháp tuyển nổi

www.themegallery.com

Tuần hoàn nước thải

www.themegallery.com

Hệ thống công nghệ phương pháp tuyển nổi áp lực

www.themegallery.com

Ending Style

Thank You !