You are on page 1of 14

BAHAGIAN SEKOLAH

KEMENTERIAN
PELAJARAN MALAYSIA

PENGURUSAN FAIL
1.2 Surat kelulusan penubuhan
daripada Pengetua /Guru Besar
selaku Penolong Pendaftar
Sekolah. Ada penyataan kelulusan
penubuhan.
1.3 Surat pelantikan sebagai Guru
Pemimpin/Penasihat. Ada penyataan
penurunan kuasa pengelolaan dan
penyeliaan.
1.4 Minit Mesyuarat Agung penubuhan.

1.5 Perlembagaan yang disahkan oleh


Pengetua/ Guru Besar.
1.6 Senarai jawatankuasa yang disahkan
oleh Pengetua/Guru Besar.

1.7 Perancangan aktiviti asas yang


disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.

1.8 Jadual aktiviti tahunan yang


disahkan oleh Pengetua/Guru
Besar.

1.9 Senarai keahlian yang disahkan


oleh Guru Pemimpin.

1.10 Surat permohonan mengutip derma


keahlian daripada Bendahari.
1.11 Surat kelulusan mengutip
derma daripada Pengetua/
Guru Besar.

1.12 Akaun kewangan/belanjawan


yang disahkan.

1.13 Surat permohonan untuk


menjadi ahli gabungan
daripada Guru Pemimpin kepada
Pengetua/Guru Besar.

1.14 Surat kelulusan untuk menjadi


ahli gabungan daripada
Pengetua/Guru Besar.
1.15 Surat permohonan untuk
menjadi ahli gabungan
kepada Badan Induk.

1.16 Surat penerimaan menjadi ahli


gabungan daripada Badan
Induk.

1.17 Minit-minit mesyuarat yang


diadakan.

1.18 Surat-surat pekeliling yang


berkaitan daripada:
Kementerian Pendidikan
Malaysia/Jabatan Pendidikan
Negeri/Pejabat Pendidikan
Daerah/Sekolah
1.19 Dokumen pencapaian cemerlang
ahli-ahli.

1.20 Laporan setiap aktiviti.

1.21 Laporan tahunan.

1.22 Daftar penilaian bagi setiap


ahli.
1.23 Surat penyerahan kembali
kuasa dan perlantikan
sebagaiGuru Pemimpin
daripada Guru Pemimpin
kepada Pengetua/Guru Besar.

1.24 Stok dan inventori.

1.25 Sampel-sampel Sijil/Surat


Penghargaan.
Fail Pengerusi

1. Maklumat ahli
2. Senarai ahli jawatankuasa
dan senarai penasihat
3. Perlembagaan kelab
4. Minit mesyuarat
Fail Setiausaha
1. Minit mesyuarat
2. Surat-surat berkaitan kelab
3. Buku-buku panduan kelab
4. Perlembagaan kelab
5. Maklumat ahli
6. Senarai ahli jawatankuasa
dan guru penasihat
7. Laporan Mingguan (Lampiran J)
Fail Kewangan
(Bendahari)

1. Penyata kira-kira
kewangan kelab
2. Bil-bil pembelian.
Contoh Perkara-Perkara Yang Perlu Ada Dalam Lampiran H
Takwim/Rancangan Tahunan Pergerakan Pengakap

Bulan Minggu/Tarikh Aktiviti Catatan/Tindakan


Januari Minggu 2 Pendaftaran Kelab/Persatuan
Minggu 4 Pendaftaran Ahli
Februari Minggu 2 Suai Kenal Antara Ahli Pengakap
Minggu 4 Penyusunan Organisasi
Mac Minggu 2 Tanggungjawab Ahli
Minggu 4 Dasar Berpengakap
April Minggu 2 Peraturan dan Undang-Undang
Minggu 4 Bendara
Mei Minggu 4 Pemakaian Lencana
Jun Minggu 2 Lagu Kebaangsaan & Lagu Negeri
Minggu 4 Simpulan dan Ikatan
Julai Minggu 2 Pengurusan Perjumpaan Pek/Terup
Minggu 4 Istiadat Perlantikan
Ogos Minggu 2 Pertolongan Cemas
Minggu 4 Membaca Peta
Sept Minggu 2 HARI KOKURIKULUM SEKOLAH
Minggu 4 MESYUARAT AGUNG
Okt Minggu 2 Pengembaraan
Minggu 4 Kawad Kaki
Nov Minggu 2 Perkhemahan Perdana
Contoh Kertas Kerja Projek Kelab Pencinta Alam Lampiran H
SMK Bandar Baru Uda, Johor Bahru
1. Nama Projek : ………………………………………………………
2. Ketua Guru Penasihat : …………………………………………
3. Guru Penasihat : …………………………………………………
4. Pengerusi Projek : ………………………………………………..
5. Naib Pengerusi Projek : …………………………………………
6. Setiausaha Projek : ……………………………………………….
7. Naib Setiausaha : ……………………………………………….
8. Bendahari Projek : ………………………………………………...
9. AJK Projek : …………………………………………………………
10. Bilangan peserta projek : Lelaki … Perempuan …………
11. Tarikh Projek : ………………… hingga ………………………..
12. Tempat Projek : …………………………………………………….
13. Matlamat Projek : …………………………………………………
14. Objektif Projek : ……………………………………………………..
15. Kewangan Projek : ………………………………………………..
16. Anggaran Perbelanjaan : …………………………………………
17. Pengangkutan : ………………………………………………………
18. Program / jadual atur cara projek : Rujuk lampiran
Tarikh Masa Aktiviti Tindakan
Disediakan oleh, Disahkan oleh,
Tandatangan Pengerusi Projek T.T. Ketua Guru Penasihat
Tarikh: ……………………… Tarikh: ……………..
Contoh Laporan Tahunan Lampiran I
Pengetua,
Sekolah……………………………………………………………………………….
Berikut dikemukakan Laporan Tahunan Kelab Pencinta Alam sekolah ini
untuk perhatian tuan.
Bahagian A
1. Guru Penasihat (Seorang /dua orang)
2. Jawatankuasa
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha dan Penolong Setiausaha.
Bendahari dan Penolong Bendahari
Ahli Jawatankuasa (maksima 7 – 10 orang)
Juruaudit (2 orang)
3. Hari / Masa Perjumpaan
Hari ……….Bil Perjumpaan ………………Masa ………………Tempat ………………….
4. Kegiatan / Aktiviti yang telah dilaksanakan (Tarikh / Aktiviti)
4.1. 4.2. 4.3.
5. Kegiatan / Aktiviti yang tidak dapat dijalankan dalam tahun
semasa
6. Laporan Kewangan Kelab(Lihat lampiran Penyata Kewangan Tahunan
Saya mengaku dan mengesahkan bahawa laporan dan maklumat yang
diberikan adalah benar
Saya yang menjalankan tugas, Disahkan oleh,
………………………………. ………………………………
( ) ( )
Setiausaha Ketua Guru Penasihat,
Lampiran J
Contoh Laporan Aktiviti Mingguan Kelab
Guru Penasihat Bertugas: 1.
2.
Pengerusi
Setiausaha
Tarikh / Hari
Minggu
Tempat
Jumlah Kehadiran
Laporan Kegiatan
Hal-Hal Lain
Yang benar, Disahkan oleh
…………………… ………………………
Setiausaha Guru Penasihat