You are on page 1of 40

Công nghệ sản xuất sơn và một số

ứng dụng đặc biệt

GV hướng dẫn: Nguyễn Trung Dũng


Nhóm thực hiện : Phan Thị Nhàn
Trần Trọng Kiêm
Võ Quốc Cường
Trương Tuấn Anh
Lớp : Máy Hóa K50
Nội dung

1. Giới thiệu chung về sơn

2. Công nghệ sản xuất sơn

3. Các ứng dụng đặc biệt

4. Kết luận
Giới thiệu chung về sơn
 Khái niêm : là một sản phẩm hoá chất, dùng để phủ lên bề mặt
vật dưới dạng màng mỏng bám trên bề mặt vật nhằm mục
đích chính là bảo vệ, trang trí …

www.themegallery.com
Giới thiệu chung về sơn

Chất tạo màng(vehicle)

Thành
Chất màu (pigment)
phần cấu
tạo Dung môi(solvent)

Chất phụ gia


Thành phần cấu tạo
Chất tạo màng
Khái niệm: là thành phần quan trọng nhất quyết định
tính chất của sơn và màng sơn
Màng thiên nhiên Màng bán tổng hợp Màng tổng hợp

Dầu thực vật( dầu Các dẫn xuất hóa •Nhựa tổng hợp hữu
béo, nhựa thiên học của polyme cơ
nhiên,…) thiên nhiên, VD:
cao su •Nhựa tổng hợp vô

Thành phần cấu tạo
Bột màu
 Khái niệm: là chất quan trọng tạo
màu cho màng sơn
 Tác dụng: tạo mỹ quan cho sản
phẩm
 Tạo độ bền ánh sáng, chịu nước,
chịu khí hậu, tăng độ bền chắc
cho màng sơn, chống gỉ cho kim
loại nền

www.themegallery.com
Một số bột màu vô cơ thường dùng

www.themegallery.com
Thành phần cấu tạo
Dung môi
 Khái niệm : là chất lỏng dễ bay hơi dùng để hòa tan các chất
tạo màng chuyển hệ sơn vào trạng thái thuận lợi cho việc chế
biến và sử dụng và sẽ bay hơi hết trong quá trình tạo thành
màng sơn

 Dung môi là thành phần chính nó thường chiếm khối lượng


lớn hơn so vơi chất tạo màng. Một số loại sơn dung môi
chiếm đến 80%

www.themegallery.com
Thành phần cấu tạo
Phụ gia
 Khái niệm : là chất dùng trong pha chế sơn để dễ sản xuất, cải
thiện tính lưu biến và việc sử dung sơn, giúp cho quá trình tạo
màng, cải thiện độ bền lâu của sơn

Chất phá bọt Màu chống ăn mòn

www.themegallery.com
Thành phần cấu tạo

chống sa lắng

chống vi khuẩn và thấm ướt


Tăng tính ổn định
sơn và duy trì chất chống tạo khí
lượng
chất khử bọt

Một số loại tác nhân mềm dẻo

phụ gia chất làm chậm cháy, chống cháy

chống tạo bọt

Trong quá trình sản tác nhân phân tán


xuất: tác nhân thấm ướt
Thành phần cấu tạo
Chất làm khô
 Khái niệm : là chất người ta đưa vào để tăng quá trình đóng rắn màng sơn,
làm thời gian khô được rút ngắn lại bằng cách tăng tốc độ bay hơi dung môi
Cơ chế làm khô:
2(RCOO)2Mn + O2 --> 2(ROO)2Mn4+O ----> 2Mn(ROO)2 + 2-O-

Không có chất làm khô : 120h đến 125h sơn mới khô
Khi có Mn ----> t= 12h
Pb ----> t= 26h
Pb + Mn ---> 7,5h
Pb + Mn+ Co ---> t= 6h
VD:Chất làm khô Pb 32%, Co 10%, Mn 10%, Ca 5%, cho sơn Alkyd

www.themegallery.com
Thành phần cấu tạo
Chất chống lắng
 Khái niệm : là các phức của
silic đã qua xử lý
 Chất chống lắng có tác dụng
tạo trạng thái đặc giả, làm
các hạt rắn trong sơn như
bột màu, bột độn không bị
lắng xuống

Chất chống lắng

www.themegallery.com
Quy trình sản xuất sơn

www.themegallery.com
Quy trình sản xuất sơn

www.themegallery.com
Quy trình sản xuất sơn tại nhà máy sơn Hà nội

www.themegallery.com
Quy trình sản xuất sơn tại nhà máy sơn tại trung quốc

www.themegallery.com
Các bước tiến hành
 Chuẩn bị và phân tích nguyên liệu

www.themegallery.com
Các bước tiến hành
 Phối trộn

www.themegallery.com
Các bước tiến hành
 Nghiền

www.themegallery.com
Các bước tiến hành
 Lọc

www.themegallery.com
Các bước tiến hành
 Pha màu

www.themegallery.com
Các bước tiến hành
 Các kiểu máy pha màu

Máy pha mau vi tinh Máy lắc màu tự động Máy kiểu lắc rung

www.themegallery.com
Các bước tiến hành
 Kiểm tra chất lượng

TB thí nghiệm độ bền thước đo độ nhớt Độ bền ánh sáng


cọ rửa

www.themegallery.com
Các bước tiến hành

TB thí nghiệm xung


TB kiểm tra độ bám dính thước đo độ mịn
kích va đập

www.themegallery.com
Sản xuất sơn có tính chất đặc biệt
Chất tạo màng
 Polyme hữu cơ: như nhựa ankyd biến tính, nhựa polyester mạch thẳng,
nhựa phenol formandehyd, …..để chống cháy và bền với axit, kiềm người
ta dùng các monome là các dẫn xuất của Halogen. Hiện nay nhựa ankyd
biến tính được sử dụng rất rộng rãi và chiếm tỉ lệ lớn trên thị trường.

 Polyme vô cơ: như Phôtphat Nhôm (PPA),..

VD: Polyme vô cơ PPA

www.themegallery.com
Sản xuất sơn có tính chất
đặc biệt
 Cơ chế tạo màng

 Chính nhóm Si – O – Al đã chống lại sự phát triển của quá trình ăn


mòn trên bề mặt, tạo nên một bề mặt tiếp xúc pha ổn định
 Không những chịu được ăn mòn, mà nó còn có thêm các tính chất
khác như chịu nhiệt, chịu lửa tốt

www.themegallery.com
Sản xuất sơn có tính chất đặc biệt
Chất độn
 Thường dùng là TiO2, Cr2O3, ZnO2,…. Tùy thuộc vào loại và
hàm lượng chất độn mà sản phẩm có khả năng làm việc ở 600-
2000 độ C
 Ngoài ra: Để chống gỉ, ăn mòn tốt thì kích thước các hạt của
sơn cần đạt đến một kích thước phù hợp, thường thì < 40- 50
micro met.

 Kích thước nhỏ để: - Tạo độ bóng


- Chống thấm,
- Tạo độ bám dính tốt
www.themegallery.com
Sản xuất sơn có tính chất đặc biệt
 Khả năng hòa tan của keo PPA trong dung môi

www.themegallery.com
Sản xuất sơn có tính chất đặc biệt
Sơn chống hà

www.themegallery.com
Sản xuất sơn có tính chất đặc biệt
Ứng dụng: chống hà, chống ăn mòn điện
hóa,chống gỉ, chống thấm cho vỏ tàu biển

www.themegallery.com
Sản xuất sơn có tính chất đặc biệt

Một hệ thống
sơn phần mạn
ướt của tàu Lớp thứ nhất là lớp shopprimer
thường bao
gồm 4 lớp sơn.
Lớp thứ hai là lớp sơn chống gỉ

Lớp trung gian

Lớp ngoài cùng là lớp sơn chống hà


Quy trình sơn chống hà tàu biển

Step 1

Bắn cát
ướt

www.themegallery.com
Quy trình sơn chống hà tàu biển

Step 2

Rửa sạch
bụi cát

www.themegallery.com
Quy trình sơn chống hà tàu biển

Step 3

Lớp sơn
I

www.themegallery.com
Quy trình sơn chống hà tàu biển

Step 4

Sơn lớp
II

www.themegallery.com
Quy trình sơn chống hà tàu biển

Step 5

Sơn Lớp
III

www.themegallery.com
Quá trình sơn chống hà tàu biển

Step 6

Sơn Lớp
IV

www.themegallery.com
Quy trình sơn chống hà tàu biển

end

Sau khi
hoàn tất
công
đoạn
Sơn

www.themegallery.com
Kết luận
 Một số loại sơn và hãng sơn có mặt tại thị trường
trong và ngoài nước

www.e-academy.go.kr