You are on page 1of 7

Bebasan

Kelompok I MIA 7.4


Adventina P. (1)
Cintya Eka S. (8)
Sandra Adinda (22)
Shaffan Haqi (23)
Viviana Kusuma D. (29)

Paribasan
Salah setunggalipun kasusastran Jawi.
Paribasan inggih punika unen-unen ingkang

ajeg panggonanipun, mawa teges


mboten ngemu surasa pepindhan.

Paribasa
n

Bebasan
Saloka

entar,

Bebasan
Bebasan unggih punika paribasan ingkang

leregipun teges sesipatan utawi kawontenan


ingkang
sambung
rapet
kalih
ulah
kridaning manungsa.
Tiyangipun ugi katut ing sajrone pepindhan
nanging kang luwih kawontenan utawi tindaktandukipun.
Bebasan luwih nekanaken makna perkawis
kadadosan lan sifat tiyang.

Tuladha
Rebutan balung tanpa isi.

Tegesipun pasulayan amargi barang


ingkang sepele.
Ngubak-ngubak banyu bening.
Tegesipun agawe karusuhan wonten papan
ingkang tentrem.

Tuladha
Nabok nyilih tangan.

Tegesipun numindakaken ala kanthi


kengkenang tiyang sanes.
Gawe luwangan nggo ngurungi luwangan.

Tegeseipun pados utangan damel nutup


utangan sanesipun.

Tuladha
Nguncal watu ngumpetke tangan.

Tegesipun tumindak ala ananging mboten


purun ngakoni.
Rebutan gelas pecah.
Tegesipun ngrebutaken barang ingkang
mboten wonten paedahe.

Matur Nuwun