You are on page 1of 18

A csípő és a combizmok

18/a
A csípőizmok

18/a
Csípőizmok
⇒Belső csípőizmok
– Csípő-horpaszizom (m. iliopsoas)
• Csípőizom (m. iliacus)
• Nagy horpaszizom (m. psoas major)
⇒Külső csípőizmok
– Nagy farizom (m. gluteus maximus)
– Középső farizom (m. gluteus medius)
– Kis farizom (m. gluteus minimus)
– Combpólya feszítő (m. tensor fasciae latae)
– Csípőt kiforgató izmok
Csípőhorpaszizom
Belső csípőizmok
Nagy farizom
Nagy farizom
Nagy farizom
Középső farizom
Kis farizom
Középső és kis farizom
Középső és kis farizom
Combpólyafeszítő és négyszögű
combizom
Felső- alsó ikerizom
Felső- alsó ikerizom
Körteképű- és belső elfedőizom
Csípőt kiforgató izmok
Csípőizületre ható izmok