You are on page 1of 6

SALOKA

KASUSUN DENING :
AFIQ ILMA (MIA 7.4 / 04)
DEBORA D.S (MIA 7.4 / 09)
ELYNA W (MIA 7.4 / 12)
OKVI N.A (MIA 7.4 / 18)
TSANIA H (MIA 7.4 / 26)

PENGERTENIPUN
Saloka punika unen-unen ajeg
panganggone ngemu surasa
pepindhan kang dipindahake wonge.

TULADHANE
Baladewa ilang gapite : ilang kekuatane.
Belo melu seton : melu anut grubyug
nanging ora ngerti karepe.
Cecak nguntal cagak : gegayuhan kang
ora timbang karo kekuwatane.
Dhandhang diunekake kuntul, kuntul
diunekake dhandhang : Ala diunekake
becik, becik diunekake ala.
(
http://hafizhsma1sragen.blogspot.com/2
011/08/pengertian-saloka.html
)

KUIS
Gagak ilang cakare tegese punika :
a. Wong sing kelangan kekuwatane
b. Wong sing kelangan griyane
c. Wong sing kelangan garwane
d. Wong sing kelangan anake
e. Wong sing kelangan pacare

Ula mlebu guwa tegese punika :


a. Wong kang nggolek pacar
b. Wong kang nggolek panggonan
kang trep
c. Wong kang nggolek iyup-iyupan
d. Wong kang nggolek mangsa
e. Wong kang nggolek musuh

SUWUN