STILUL DE ÎNVĂŢARE

chestionar
scorare
interpretare
Ovidiu Gavrilovici
2007 PPS3

DISTRIBUIŢI 1,2,3,4 PE FIECARE COLOANĂ
(1 – vi se potriveşte cel mai puţin)

1 Când învăţ
2 Învăţ cel mai bine prin
3 Atunci când învăţ
4 Învăţ prin
5 Atunci când învăţ
6 Atunci când învăţ

A

B

C

D

2

1

3

4

4

2

3

1

DISTRIBUIŢI 1,2,3,4 PE FIECARE COLOANĂ
(1 – vi se potriveşte cel mai puţin)
A
7

Învăţ cel mai bine prin

8

Când învăţ

9

Învăţ cel mai bine când

10 Când învăţ
11 Atunci când învăţ
12 Învăţ cel mai bine când

B

C

D

1. Când învăţ
• A. îmi place să am de-a face cu emoţiile şi
sentimentele mele
• B. îmi place să observ şi să ascult
• C. îmi place să mă gândesc la idei,
concepte
• D. îmi place să fac lucruri, să pun lucruri în
acţiune

2. Învăţ cel mai bine când
• A. am încredere în intuiţiile şi sentimentele
mele
• B. ascult şi urmăresc cu atenţie
• C. mă bazez pe gândirea logică
• D. mă întrebuinţez serios să termin
lucrurile

3. Când învăţA. am sentimente şi reacţii puternice
B. sunt tăcut(ă) şi rezervat(ă)
C. am tendinţa să găsesc logica lucrurilor
D. mă simt responsabil(ă) pentru ceea ce
fac

4. Învăţ prinA. implicare emoţională
B. observaţie
C. gândire
D. aplicaţii practice

5. Când învăţ
• A. sunt deschis(ă) experienţelor noi
• B. mă uit la toate aspectele lucrurilor
• C. îmi place să analizez lucrurile, să le
împart în părţi componente
• D. îmi place să aplic în practică

6. Când învăţA. sunt o persoană intuitivă
B. sunt o persoană care observă
C. sunt o persoană logică
D. sunt o persoană activă

7. Învăţ cel mai bine prinA. relaţii personale
B. observaţie
C. teorii raţionale
D. experimentare, aplicaţii practice

8. Atunci când învăţA. mă simt personal implicat
B. îmi rezerv timp înainte de a acţiona
C. îmi plac ideile, conceptele, teoriile
D. îmi place să văd rezultatele muncii
mele

9. Învăţ cel mai bine atunci cândA. mă bazez pe sentimentele mele
B. mă bazez pe observaţiile mele
C. mă bazez pe ideile mele
D. pot să încerc să aplic lucrurile în
practică

10. Atunci când învăţ
• A. sunt o persoană deschisă, care
acceptă orice informaţii
• B. sunt o persoană rezervată
• C. sunt o persoană raţională
• D. sunt o persoană responsabilă

11. Când învăţA. mă implic
B. îmi place să observ
C. sunt o persoană raţională
D. îmi place să fiu activ(ă)

12. Învăţ cel mai bine cândA. sunt receptiv(ă) şi deschis(ă)
B. sunt precaut(ă)
C. analizez ideile
D. sunt practic(ă)

Se însumează pe coloane
A

TOTAL

B

C

D

Probe de verificare a calculelor
A

B

C

D

10
10

10
TOTAL

120
min. 12 - max. 48

CICLUL ÎNVĂŢĂRII – 4 stadii
Experienţă concretă (EC)
“a simţi”
- 100%
- 80%

-25

- 60%
- 40%

Experimentare
activă (EA)
“a face”

- 20%

35

29

-30

Conceptualizare abstractă (CA)
“a gândi”

Observaţie reflectivă
(OR)
“a observa”

Etalon: 1446 de
subiecţi de vârste
între 18 şi 60 de ani,
din SUA
(Kolbe, 1985)

Cele patru stadii ale ciclului
învăţării şi punctele tale forte
• Învăţarea prin implicarea emoţională
– Din experienţe specifice
– Prin contacte cu ceilalţi
– Fiind sensibil(ă) la sentimente şi la ceilalţi

• Învăţarea prin observare şi urmărire
– Observarea atentă înainte de a judeca
– Observarea lucrurilor din mai multe
perspective
– Căutarea semnificaţiei lucrurilor

Cele patru stadii ale ciclului
învăţării şi punctele tale forte
• Învăţarea prin gândire
– Analiza logică a ideilor
– Planificarea sistematică
– Acţiune bazată pe înţelegerea intelectuală a
situaţiei

• Învăţarea prin acţiune
– Abilitatea de a face lucrurile până la capăt
– Asumarea riscurilor
– Influenţarea oamenilor şi evenimentelor prin
acţiune

Stilul de învăţare
• Avem de fapt un mixaj de preferinţe pentru
anumite stadii ale ciclului învăţării
• Din combinarea scorurilor două câte două
se pot identifica patru tipuri ale stilului
de învăţare
– Acomodator
– Divergent
– Convergent
– Asimilator

Se scade (algebric) utilizând
sumele obţinute pe coloane:
TOTAL

A

B

C

D

EC

OR

CA

EA

CA – conceptualizare abstractă; EC – experienţă concretă
EA – experimentare activă; OR – observaţie reflectivă

C - A = CA – EC = _____
D - B = EA – OR = _____

EXEMPLU:
scor stadii şi diferenţe
A

B

C

D

EC

OR

CA

EA

12

23

44

41

C-A=

32

D-B=

18

120

EXEMPLU: diagrama scoruri stadii
EC

50
40
30
20

12

10

EA

41

23

0

44
CA

OR

EXEMPLU:
diagrama stilurilor de învăţare
-35
-30
-25
-20

divergent

acomodator

-15
-10

ca

-5
0
5
10
15

asimilator

convergent

20
25
30

35
35

30

25

20

15

10

5

0

db

-5

-10 -15 -20 -25 -30 -35

STILURILE DE ÎNVĂŢARE
Exemplu: psihologi consilieri
Experienţă concretă (EC)
“a simţi”

ACOMODATOR

DIVERGENT

-11
-5

Lili
Experimentare
15
activă (EA) 19
“a face”
Oana

Lory

0

11

0

-7

Geta
Mirela G

Observaţie reflectivă
- 10
(OR)
“a observa”

9

Alina
Dani
CONVERGENTMirela P
Dorina
Monica

13

Ramona ASIMILATOR

19

Conceptualizare abstractă (CA)
“a gândi”

Radu

STILURILE DE ÎNVĂŢARE
Exemplu: studenţi în administraţie publică
Experienţă concretă (EC)
“a simţi”

ACOMODATOR
Crina
Experimentare
activă (EA) 19
“a face”

DIVERGENT

-11
-5
0

15

11

0

-7

Observaţie reflectivă
- 10
(OR)
“a observa”

9

CONVERGENT

Adina

13

19

ASIMILATOR
Oana

Mihaela
Conceptualizare abstractă (CA)
“a gândi” Valy
Oxana

STILURILE DE ÎNVĂŢARE
director de şcoală
Cristina Experienţă concretă (EC)
“a simţi”

ACOMODATOR
Alexandra
Experimentare
activă (EA) 19
“a face”
Jeni

DIVERGENT

-11
-5
0

15

11

0

9

Mihai

13
CONVERGENT
Roxana S Maria

Roxana A

-7

Observaţie reflectivă
- 10
(OR)
“a observa”

Liliana

ASIMILATOR
Viviana

19

Conceptualizare abstractă (CA)
“a gândi”
Viorel

Marinela

STILURILE DE ÎNVĂŢARE
viitor consilier
Experienţă concretă (EC) Guguţă
“a simţi”

ACOMODATOR
Alina

Experimentare
activă (EA) 19
“a face”

Maria
15 Cata
11

DIVERGENT

-11
-5

Lucilia

0
0

-7

Observaţie reflectivă
- 10
(OR)
“a observa”

9

CONVERGENT

ASIMILATOR

13

Irina
19

Iulia

Conceptualizare abstractă (CA)
“a gândi”

Simona

Convergentul
• Combină stadiile CA – conceptualizare
abstractă şi EA – experimentare activă
– Persoanele cu acest stil de învăţare
găsesc utilitate practică ideilor şi teoriilor
– Au abilitatea de a rezolva probleme şi iau
decizii pe baza găsirii soluţiilor la
probleme sau la întrebări
– Preferă sarcinile tehnice şi mai puţin
chestiunile sociale şi interpersonale
– Cariere: specialist, tehnologie.

Divergentul
• Combină stadiile EC – experienţă
concretă şi OR – observaţie reflectivă
– Persoanele cu acest stil de învăţare văd
situaţiile concrete din mai multe puncte de
vedere
– Preferă să observe decât să acţioneze
– Preferă situaţiile în care se pot genera
multe idei (brainstorming)
– Interese culturale largi, preferă să
acumuleze informaţii, imaginativi,
sensibilitate la emoţii
– Cariere: arte, spectacole, servicii

Asimilatorul
• Combină stadiile CA – conceptualizare
abstractă şi OR – observaţie reflectivă
– Persoanele cu acest stil de învăţare înţeleg
o varietate foarte mare de informaţii şi le
ordonează în forme concise, logice
– Mai puţin axat pe persoane şi orientat mai
degrabă spre idei şi concepte
– Interesat de soliditatea unei teorii şi mai
puţin de aplicaţiile ei practice
– Cariere: informatică, comunicaţii, ştiinţă

Acomodatorul
• Combină stadiile EC – experienţă
concretă şi EA – experimentare activă
– Persoanele cu acest stil de învăţare învaţă
în special din experienţe practice
– Îi place să planifice şi să se implice în
experienţe noi, provocatoare
– Tendinţă de a se baza pe instincte şi mai
puţin pe analize logice
– În rezolvarea problemelor se bazează în
special pe alte persoane pentru informaţii,
şi mai puţin pe propria analiză tehnică
– Cariere de acţiune: marketing, vânzări

Acomodatorul – avantaje,
dezavantaje, antrenament
+ duce lucrurile la
bun sfârşit
+ leadership
+ îşi asumă riscuri

Pentru a-ţi dezvolta
deprinderi de
acomodator
• Angajează-te să-ţi atingi
obiectivele
• Caută noi oportunităţi
- realizează
îmbunătăţiri triviale • Influenţează şi condu pe
alţii
- activităţi fără sens
• Fii personal implicat
• Lucrează în contact cu
ceilalţi

Divergentul – avantaje,
dezavantaje, antrenament
+ abilitate imaginativă Pentru a-ţi dezvolta
deprinderi de divergent:
+ înţelege pe ceilalţi
+ recunoaşte
• Fii sensibil la sentimentele
problemele
altora
+ brainstorming
• Fii sensibil la valorile lor

Ascultă fiind deschis
- paralizat de prea
• Strânge informaţii
multe alternative
- nu poate lua decizii • Imaginează-ţi consecinţele
situaţiilor incerte

Convergentul – avantaje,
dezavantaje, antrenament
Pentru a-ţi dezvolta
+ rezolvă probleme
deprinderi de convergent:
+ ia decizii
+ gândeşte deductiv

+ defineşte problemele Creează căi noi de gândire
şi de a face
• Experimentează idei noi
- rezolvă problema
• Alege cea mai bună soluţie
care nu trebuie
• Stabileşte-ţi obiective
- ia decizii grabite
• Ia decizii

Asimilatorul – avantaje,
dezavantaje, antrenament
Pentru a-ţi dezvolta
+ planifică
deprinderi de asimilator:
+ creează modele
+ defineşte problemele
• Organizează informaţia
+ dezvoltă teorii
• Construieşte modele
conceptuale
- Face castele de
• Testează teoriile şi ideile
nisip
• Planifică experimente
- Lipsa aplicaţiilor
• Analizează date cantitative
practice

Acomodatorul – înclinat către
succes în:
• Cariere în organizaţii • Cariere în afaceri şi
promovare
– DomeniiManagement
Adminstraţie P
Administraţie Ed
Finanţe/bănci
– Posturi
• Contabil
• manager/supervizor
• adminstrator

– Domenii
• Marketing
• Guvern
• Afaceri
• Distribuţie
– Posturi
• Agent de vânzări
• Politician
• Specialist relaţii publice
• Manager general

Divergentul – înclinat către
succes în:
• Cariere în arte şi
spectacole
– Domenii
• literatură
• teatru
• televiziune
• jurnalism
– Posturi
• Actor/actriţă
• Muzician, artist
• Atlet
• designer

• Cariere în organizaţii de
servicii
– Domenii
• Asistenţă socială
• psihologie
• poliţie
• Nursing/asistenţă medicală
– Posturi
• Consilier/terapeut
• Asistent social
• Manager de personal
• Consultant pt management

Convergentul – înclinat către
succes în:
• Cariere de specialist • Cariere în tehnologie
– Domenii
• Minerit, forestier
• Agricultură
• economie
– Posturi
• inginer
• Supervizor al liniei
de producţie

– Domenii
• inginerie
• Informatică, calculatoare
• medicină
• Ştiinţe (fizică, chimie)
– Posturi
• Fizician, inginger
• Programator
• Tehnician medical
• Cercetător
• Manager

Asimilatorul – înclinat către
succes în:
• Cariere în informaţii, • Cariere în ştiinţă
comunicare
– Domenii
– Domenii
• educaţie
• culte
• Sociologie
• drept
– Posturi
• Profesor
• scriitor
• librar
• preot

• matematică
• Fizică, chimie, biologie
– Posturi
• planificator
• Cercetător
• Cadru didactic la medicină
• Finanţist

Bibliografie
• Kolb, D. A. (1985). Learning-Style Inventory. Selfscoring inventory and interpretation booklet. Boston,
MA: McBer & Co.
• Neveanu, P. P. (1978). Dicţionar de psihologie.
Bucureşti: Editura Albatros.

(c) Ovidiu Gavrilovici, 2003
gavrilov@uaic.ro
Nu folosiţi această prezentare PowerPoint fără acordul în scris al autorului!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful