You are on page 1of 30

ANALISIS KERJA

ANALISIS KERJA
ANALISIS KERJA
Definisi Analisis kerja bermaksud kaedah yang menentukan tugas dan kemahiran yang diperlukan untuk sesuatu pekerjaan dan

Definisi

Analisis kerja bermaksud kaedah yang menentukan tugas dan kemahiran yang diperlukan untuk sesuatu pekerjaan dan jenis orang yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut.

Ia juga merujuk kepada proses mendapatkan maklumat terperinci mengenai pekerjaan

Analisis kerja terbahagi kepada dua elemen utama iaitu Huraian Kerja dan Spesifikasi Kerja Huraian kerja menerangkan

Analisis kerja terbahagi kepada dua elemen

utama iaitu Huraian Kerja dan Spesifikasi Kerja

Huraian kerja menerangkan mengenai ciri- ciri persekitaran dan fizikal mengenai pekerjaan tersebut manakala spesifikasi kerja menerangkan ciri-ciri peribadi yang perlu untuk menjalankan tugas.

TERMINOLOGI Elemen Unit terkecil yang mana pekerjaan boleh dibahagikan tanpa menganalisa pergerakan dan proses mental •

TERMINOLOGI

Elemen

Unit terkecil yang mana pekerjaan boleh dibahagikan tanpa menganalisa pergerakan dan proses mental Memasang LCD untuk pengajaran.

Tugas(Task)

Bentuk kerja yang khas untuk tujuan khas. Menaip surat.

Tanggungjawab (Duty)

Segmen tugas yang besar yang dilakukan oleh individu dan boleh merangkumi beberapa tugas. Menjalankan temuduga, membuat pemilihan & latihan.

Jawatan

Satu atau lebih tanggungjawab yang dijalankan oleh individu tertentu, di firma tertentupada masa tertentu. Penyelaras, Dekan

Kerja Satu kumpulan jawatan yang mempunyai tanggungjawab yang sama. •Guru Pekerjaan Sekumpulan kerja yang wujud di

Kerja

Satu kumpulan jawatan yang mempunyai tanggungjawab

yang sama. •Guru

Pekerjaan

Sekumpulan kerja yang wujud di pelbagai organisasi.

•Guru, Kerani

Karier Urutan jawatan , kerja dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang selama jangka hayatnya.

TUJUAN 1. PEMILIHAN 2. UPAH & GAJI PEMILIHAN 3. PENILAIAN PRESTASI 4. LATIHAN 5. KAUNSELING KERJAYA

TUJUAN

1. PEMILIHAN
1.
PEMILIHAN
2. UPAH & GAJI PEMILIHAN
2. UPAH & GAJI PEMILIHAN
3. PENILAIAN PRESTASI
3. PENILAIAN PRESTASI
4. LATIHAN
4.
LATIHAN
5. KAUNSELING KERJAYA
5. KAUNSELING KERJAYA
HURAIAN KERJA Diskripsi kerja Menerangkan mengenai ciri-ciri persekitaran dan fizikal mengenai pekerjaan tersebut. Elemen yang perlu

HURAIAN KERJA

Diskripsi kerja

Menerangkan mengenai ciri-ciri persekitaran dan fizikal mengenai pekerjaan tersebut.

Elemen yang perlu ada dalam pekerjaan termasuk:

Nama Pekerjaan (Job Title) Mengklasifikasikan kerja agar menudahkan pentadbiran. Aktiviti Kerja dan Prosedur Diskripsi mengenai tugas

Nama Pekerjaan (Job Title)

Mengklasifikasikan kerja agar menudahkan pentadbiran.

Aktiviti Kerja dan Prosedur

Diskripsi mengenai tugas yang perlu dijalankan, bahan yang digunakan, operasi mesin, bentuk arahan yang akan diberikan.

Keadaan kerja dan persekitaran fizikal.

Suhu, bunyi, dalaman/luaran, tempat.

Persekitaran Sosial

Maklumat mengenai bilangan individu yang berkerja dalam jabatan tersebut, serta kekerapan berkomunikasi dengan pekerja.

Keadaan Pekerjaan

Jam berkerja, struktur gaji, kaedah pembayaran, kelayakan akademik.

SPESIFIKASI KERJA Ia merujuk kepada senarai pengetahuan (faham mengenai prosedur atau maklumat), kemahiran (tahap kecekapan individu),

SPESIFIKASI KERJA

Ia merujuk kepada senarai pengetahuan (faham mengenai prosedur atau maklumat), kemahiran (tahap kecekapan individu), kebolehan (tahap kebolehan tetap individu), serta ciri-ciri individu tersendiri (motivasi, ketekunan, kebiasan, personliti dsb) yang perlu untuk menjalankan sesuatu pekerjaan.

• Seorang juruterbang perlu mempunyai tahap penglihatan 20/20, Kemahiran Motor, Spatial

Kadangkala, spesifikasi kerja tidak terlalu ketat. Ia amat bergantung kepada kesesuaian kerja dan selalunya cuma menjadi sebagai panduan sahaja.

MENJANA A. KERJA KAEDAH UMUM PEMERHATIAN TEMUDUGA BORANG KAJIAN SOALSELIDIK DIARI PEKERJA PENGLIBATAN SECARA LANSUNG

MENJANA A. KERJA

KAEDAH UMUM

PEMERHATIAN
PEMERHATIAN
TEMUDUGA
TEMUDUGA
BORANG KAJIAN SOALSELIDIK
BORANG KAJIAN SOALSELIDIK
DIARI PEKERJA
DIARI PEKERJA
PENGLIBATAN SECARA LANSUNG
PENGLIBATAN SECARA LANSUNG
INSTRUMEN A.K. POSITION ANALYSIS QUESTIONNAIRE TEKNIK INSIDEN KRITIKAL FLEISHMAN JOB ANALYSIS SURVEY (F-JAS) DICT. OF OCCUPATIONAL

INSTRUMEN A.K.

POSITION ANALYSIS QUESTIONNAIRE
POSITION ANALYSIS QUESTIONNAIRE
TEKNIK INSIDEN KRITIKAL
TEKNIK INSIDEN KRITIKAL
FLEISHMAN JOB ANALYSIS SURVEY (F-JAS)
FLEISHMAN JOB ANALYSIS SURVEY (F-JAS)
DICT. OF OCCUPATIONAL TITLE (DOT)
DICT. OF OCCUPATIONAL TITLE (DOT)
O*NET
O*NET
POSITION ANALYSIS QUESTIONNAIRE Ia telah dicipta oleh Ernest McCormick et al. (1972) di Purdue University. Instrumen

POSITION ANALYSIS QUESTIONNAIRE

Ia telah dicipta oleh Ernest McCormick et al. (1972) di Purdue University.

Instrumen ini mengandungi 194 item yang berkenaan dengan tugas dan elemen kerja. Elemen ini dibahagikan kepada enam kategori.

Ia dinilai menggunakan skala daripada N (Does not apply) ke 5.

Enam kategori tersebut ialah Input Maklumat (di mana & bagaimana pekerja mendapatkan maklumat untuk pekerjaan) Proses

Enam kategori tersebut ialah

Input Maklumat

(di mana & bagaimana pekerja mendapatkan

maklumat untuk pekerjaan)

Proses Mental (membuat keputusan, perancangan) Output Kerja (aktiviti fizikal dan alat) Hubungan Interpersonal

Konteks kerja (persekitaran fizikal dan sosial) Aspek yang lain.

Menunjukkan reliabiliti yang tinggi Reliabiliti antara penilai yang tinggi Lebih sesuai untuk kolar biru. Bukan pekerjaan

Menunjukkan reliabiliti yang tinggi Reliabiliti antara penilai yang tinggi

Lebih sesuai untuk kolar biru. Bukan pekerjaan yang spesifik, persamaan tingkah laku wujud. •profail polis dan surirumah sama

Bentuk soalan memerlukan

mereka

yang

berpendidikan tinggi untuk mentadbir

TEKNIK INSIDEN KRITIKAL Kaedah ini dicipta oleh John Flanagan (1954) untuk Tentera Udara AS. Ia melibatkan

TEKNIK INSIDEN KRITIKAL

Kaedah ini dicipta oleh John Flanagan (1954) untuk Tentera Udara AS. Ia melibatkan penggumpulan maklumat tertentu mengenai tingkahlaku kerja daripada majikan atau pekerja yang menerangkan tentang prestasi kerja yang baik dan kurang baik

Prosedur pendekatan ini adalah:

Apa yang terjadi sebelum insiden itu berlaku dalam dalam konteks mana Apa yang dibuat oleh individu

Apa yang terjadi sebelum insiden itu berlaku dalam dalam konteks mana

Apa

yang

dibuat

oleh

individu

tersebut

yang

menyebabkan ia sangat efektif atau kurang efektif

Persepsi terhadap akibat tingkah laku tersebut

Adakah ianya didalam atau luar kawalan pekerja

Fleishman Job Analysis Survey Menggunakan pendekatan berdasarkan kemahiran untuk melakukan tugasan. 73 skala yang berlainan dan

Fleishman Job Analysis Survey

Menggunakan pendekatan berdasarkan kemahiran untuk melakukan tugasan.

73 skala yang berlainan dan dibahagikan kepada 3 bahagian, Kognitif, Psikomotor dan Fizikal

Cognitive (Verbal Abilities; Idea Generation & Reasoning Abilities; Quantitative Abilities; Memory; Perceptual Abilities; Spatial Abilities; and Attentiveness), Psychomotor (Fine Manipulative Abilities; Control Movement Abilities; and Reaction Time and Speed Abilities), Physical (Physical Strength Abilities; Endurance; Flexibility, Balance, and Coordination; Visual Abilities; and Auditory and Speech Abilities).

Dict. of Occupational Title Dicipta pada tahun 1930 di AS dan sehingga 1991, mempunyai diskripsi untuk

Dict. of Occupational Title

Dicipta pada tahun 1930 di AS dan sehingga 1991, mempunyai diskripsi untuk 12,000 pekerjaan

Maklumat spesifik kepada pekerjaan dan tidak membenarkan ‘cross-referencing’ untuk tujuan perbandingan dengan pekerjaan yang serupa

Fokus kepada tugas atau apa yang perlu dilakaukan DOT tidak membincangkan ciri-ciri personal yang perlu ada untuk menjalankan tugas

Terbahagi kepada (1) Data (2) People (3) Things

O*NET Lanjutan daripada DOT, lebih komprehensif dan mengandungi 6 elemen utama • Keperluan Pengalaman • Keperluan

O*NET

Lanjutan daripada DOT, lebih komprehensif dan mengandungi 6 elemen utama

• Keperluan Pengalaman • Keperluan Pekerja • Keperluan Pekerjaan • Ciri-ciri Pekerja • Ciri-ciri Pekerjaan • Keperluan Pekerjaan Spesifik i.e. peralatan

Functional Job Analysis Digunakan di AS untuk klasifikasi kerja bagi DOT Melihat 7 elemen iaitu: (1)Things,

Functional Job Analysis

Digunakan di AS untuk klasifikasi kerja bagi DOT

Melihat 7 elemen iaitu:

(1)Things,

(2)

Data,

(3) People,

(4) Worker

Instructions, (5) Reasoning, (6) Math, and (7)

Language

Menggunakan

maklumat

tersebut

untuk

kumpulkan kenyataan mengenai pekerjaan

KAEDAH MENDAPATKAN MAKLUMAT PEMERHATIAN Memerhatikan aktiviti yang dijalankan dan merekodkan secara sistematik Sama ada bentuk penulisan

KAEDAH MENDAPATKAN MAKLUMAT

PEMERHATIAN

Memerhatikan aktiviti yang dijalankan dan merekodkan secara sistematik Sama ada bentuk penulisan atau rekod (tape) Lebih dari seorang pekerja.

KAEDAH MENDAPATKAN MAKLUMAT PEMERHATIAN Memerhatikan aktiviti yang dijalankan dan merekodkan secara sistematik Sama ada bentuk penulisan

Masalah

Pekerja tidak melakukan pekerjaan dengan normal (ingat utk naik gaji)

Kurang berkesan sekiranya menggunakan aspek pemikiran dalam membuat kerja (Cth: Doktor, Peguam, Pensyarah).

Kurang praktikal sekiranya memakan masa yang agak lama.

TEMUDUGA Menyoal pekerja yang berkenaan tentang pekerjaan mereka Pekerja memainkan peranan aktif, elak kurang puas hati

TEMUDUGA

Menyoal pekerja yang berkenaan tentang pekerjaan mereka

TEMUDUGA Menyoal pekerja yang berkenaan tentang pekerjaan mereka Pekerja memainkan peranan aktif, elak kurang puas hati

Pekerja memainkan peranan aktif, elak kurang puas hati kerja dianalisa.

Dapat merekodkan proses mental Berbentuk berstruktur/ tidak Penyelidik yang terlatih bagi mengelak tersinggung.

Masalah

Perlu mendapat keyakinan pekerja yang dianalisa agar dapat kerjasama.

Maklumat yang bias diberikan. Memakan masa yang agak lama

BORANG KAJIAN SOAL SELIDIK Pekerja cuma menandakan tugas mereka melalui soalan yang telah diberikan. Sample yang

BORANG KAJIAN SOAL SELIDIK

BORANG KAJIAN SOAL SELIDIK Pekerja cuma menandakan tugas mereka melalui soalan yang telah diberikan. Sample yang

Pekerja cuma menandakan tugas mereka melalui soalan yang telah diberikan. Sample yang besar dan jimat masa Selalunya perlu mendapat persetujuan majikan

Masalah Kurang interaksi dengan pekerja Skop/ Ketepatan diragui

DIARI PEKERJA Mendapat maklumat berdasarkan apa yang ditulis pleh pekerja Terutamanya pilot, pemandu lori, kapal laut

DIARI PEKERJA

DIARI PEKERJA Mendapat maklumat berdasarkan apa yang ditulis pleh pekerja Terutamanya pilot, pemandu lori, kapal laut

Mendapat maklumat berdasarkan apa yang ditulis pleh pekerja

Terutamanya pilot, pemandu lori, kapal laut dan bas

Maklumat sebagai sampingan/ penambahan

Masalah

Sesuai untuk sesetengah pekerjaan Skop terhad

PENGLIBATAN SECARA LANSUNG • Terhad kepada pekerjaan yang mudah dan tidak terlalu teknikal. • Pengkaji dapat

PENGLIBATAN SECARA

LANSUNG

Terhad kepada pekerjaan yang mudah dan tidak terlalu teknikal.

Pengkaji dapat memberi pandangan dari sudut pekerja yang dianalisa.

B/ manapun, sekiranya pekerjaan tersebut terlalu teknikal, ambil masa utk belajar, dan ia boleh menggangu pekerjaan

MASALAH UMUM • Kurangnya sokongan daripada pihak pengurusan atasan seperti tidak menerangkan tujuan sebenar AK dijalankan

MASALAH UMUM

• Kurangnya sokongan daripada pihak pengurusan atasan seperti tidak menerangkan tujuan sebenar AK dijalankan

• Cuma satu kaedah penyelidikan dibuat

• Penyelia dan pekerja tersebut tidak mengambil bahagian dalam perancangan dan rekabentuk kajian.

• Pekerja yang dianalisa kadangkala tidak tahu b/mana beri maklumat yang baikKegagalan untuk membuat kritikan sekiranya terdapat kekurangan atau sekiranya ada penambahan mengenai apa yang diperhatikan.