KESAN INTERAKSI ANTARA TAMADUN

Muhammad Afiq Maryanne Sima Nazila

Pengenalan

Faktor- Faktor Interaksi Antara Tamadun

Umumnya, interaksi antara tamadun berlaku disebabkan sikap toleransi dan saling hormat- menghormati antara tamadun. Secara khususnya, interaksi berlaku atas beberapa faktor iaitu:

Kepimpinan
Sikap pemimpin akan mempengaruhi proses interaksi. Sekiranya pemimpin bersikap adil, bertoleransi dan menghormati kebudayaan lain, maka proses interaksi akan berlaku dengan aman. Contoh pemimpin bertoleransi:

§ Nabi Muhammad tidak menyekat orang Yahudi dalam pemerintahan Madinah sebaliknya hak mereka dilindungi undang- undang.

Sambungan…

Sekiranya pemimpin bersikap menindas dan tidak bertoleransi, interaksi yang berlaku akan memberikan kesan negatif. Contoh:
§ Sultan Shamsudin Altamish ( India) yang bertindak keras dengan penganut Hindu. § Han Wu Ti ( Dinasti Han) yang mengamalkan dasar memihak kepada cendikiawan Confusianisme berbanding sami Buddha.

Peranan Golongan Agamawan

Sikap golongan agama menjadi penentu kepda kerukunan hidup iaitu kerukunan hidup bersama- sama insan yang berbeza agama diterapkan.
§ § § § Tamadun Islam- para ulama Tamadun India- berteraskan agama Hindu Kepercayaan Buddha – Sami Fahaman Kristian- Paderi

Sikap golongan agama yang berakhlak seperti golongan ulama di Alam Melayu memudahkan proses interaksi berlaku.
§

Geografi

Kedudukan geografi yang strategik dan laluan perdagangan utama akan memudahkan interaksi antara tamadun. Contohnya:
§ China- berinteraksi dengan tamadun lain dengan pesat kerana ada 2 laluan iaitu laluan sutera & jalan laut.
§ Laluan sutera (darat) : menghubungkan China dengan Khurasan, Samarqand, Xinjiang hingga ke Peking. § Jalan laut: Merentasi laut Arab ke Benua Kecil India, Kepulauan Melayu hingga ke Canton di tenggara China.

Sambungan…
§ Pelabuhan Melaka – kedudukan yang strategik dalam laluan perdagangan dan terlindung dari angin monsun menjadikannya tumpuan persinggahan pedagang. §

Kewujudan kedua- dua laluan membolehkan negara2 terlibat berinteraksi dan menjalankan aktiviti perdagangan dan; Pelabuhan yang strategik membawa kepada tumpuan persinggahan ramai pedagang dan membawa kepada

Perkahwinan

Faktor perkahwinan turut menyumbang kepada interaksi tamadun.
§ Perkahwinan antara Megat Iskandar Syah dan Puteri Pasai ( golongan bangsawan & pemerintah). § Sementara menunggu perubahan angin monsun, terdapat juga pedagang yang bermukim berkahwin dengan penduduk tempatan.

Perdagangan

Perdagangan turut menyebabkan berlakunya interaksi antara tamadun. Sebagai contoh:
§ Hubungan perdagangan antara China dan Arab sejak 3 M membawa kepada pembinaan penempatan di Kwang Ho (Canton), Chang Chow & Chuan Chow; § Seterusnya membawa kepada pembinaan masjid di Guangzhou & Guanzhou sehingga berlakunya proses Islamisasi di wilayah tersebut.

Sambungan…
§ Di Alam Melayu, persinggahan pedagang dari tamadun lain sementara menunggu peralihan angin monsun membawa kepada interaksi antara penduduk tempatan dengan masyarakat tamadun lain. §

Misi Politik

Hubungan diplomatik yang baik menggalakkan interaksi berlaku secara aman.
§ Contoh: Hubungan diplomatik antara Alam Melayu dengan China sejak 1404 M yang bertujuan mendapatkan perlindungan China dari ancaman Siam.

§ Secara tidak langsung, Laksamana Cheng Ho yang dihantar bagi menjalankan tugas tersebut telah menggalakkan proses Islamisasi di Alam Melayu.

KESAN POSITIF ANTARA TAMADUN
TAMADUN CINA, INDIA, MELAYU, EROPAH

Tamadun India & China
1.Penyebaran agama Buddha di negara China.  Agama buddha dibawa masuk ke China pada kurun pertama Masihi.  Maharaja China menghantar wakil ke India untuk mendalami ajaran agama ini & menyesuaikannya dengan budaya masyarakat Cina spt doktrin ( prinsip Doisme & Konfusionalisme )

2. Sains & teknologi  Tamadun China membawa teknologi membuat tebu (yang dipelajari dari India) ke Kepulauan Melayu. Selain itu, tamadun China juga bertanggungjawab memperkenalkan perusahaan sutera di Kepulauan Melayu. 3. Bidang bahasa , kesusasteraan & kesenian  Bidang fonetik di China menggunakan tenik daripada ilmu fonetik Sanskrit yg dipelajari melalui ajaran Buddhisme.

 

Tamadun India & Islam
1.Bahasa  Muncul bahasa sebagai Urdu.  Mempunyai tatabahasa Prakrit dgn pembendaharaan kata Parsi, Arab, dan Turki. Bahasa ini ditulis dgn skrip Arab ttp diubah untuk mewakili bunyi bukan Arab.

2. Pendidikan  Org Hindu berpeluang mempelajari bahasa Persia & cemerlang di madrasah2 sehingga ada yg menjadi guru. Malahan buku sains perubatan turut ditulis dalam bahasa Persia oleh ahli2 fizik Hindu.

3. Seni bina  Bidang seni bina mngalami perkembangan yg pesat pada zaman Moghul dgn pembinaan bangunan Kabuli Bagh di Panipat, Jami Masjid di Sambal di Algra. Salah satu 7 keajaiban di dunia ialah Taj Mahal, berkonsepkan gaya Islam.  Namun, penggunaan bahan, kerja2 ukuran masih bercirikan seni bina Hindu.

Tamadun Islam, Yahudi, & Kristian
1. Perlembagaan  Dlm perlembagaan Madinah, hak2 Kristian & Yahudi serta penganut2 agama lain diberkan perlindungan.  Hak ini berkaitan dgn kebebasan mengamalkan tuntutan agama mereka tanpa gangguan oleh umat Islam termasuk Nabi Muhammad.  Tokoh2 intelektual Yahudi & Kristian memberi sumbangan dlm penterjemahan buku2 Greek dlm bahasa Arab.

Tamadun Islam & Tamadun China
1. Penyebaran agama  Perkahwinan campur antara pedagang dgn wanita tempatan. Hasilnya penyebaran Islam & mewujudkan komuniti Islam tempatan Cina.

Tamadun Islam & Tamadun Melayu
1. Perdagangan  Tersebar agama Islam di Kepulauan Melayu.  Tulisan jawi byk mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di Kepulauan Melayu.  Penggunaan istilah, perundangan, kesusasteraan , kebudayaan berupa pakaian & makanan.

Tamadun Melayu & Tamadun India
1. Perdagangan  Agama Hindu & Buddha disebarkan.

2. Bahasa  Menerima pengaruh bahasa Sanskrit yg diubah menjadi kosa kata bahasa Melayu.


Contohnya: Dosa = dosa Drohaka = derhaka Maharddhika = merdeka Prakara = perkara

Tamadun China & Tamadun Jepun
1. Agama & tulisan  Tamadun China mengembangkan agama Buddha dalam Tamadun Jepun. (Agama Shinto)  Tulisan Cina menjadi asas kepada pembentukan tulisan Jepun. (Hiragana & Katakana)

2. Unsur kebudayaan  Minum teh, seni taman, dan struktur binaan bandar.

3. Ajaran falsafah konfusianisme  Ajaran yang berasal dari China ini telah diasimilasikan oleh tamadun Jepun.  Ajaran yang memberikan penekanan kepada institusi keluarga ini telah memperkukuhkan intstitusi keluarga Jepun.

Tamadun Jepun & Tamadun Barat

1.Penyebaran agama  Orang Portugis yg berdagang telah menyebarkan agama Kristian di Kagoshina.

2. Aspek kebudayaan  Jepun menukar dasar kepada dasar membuka pintu. Contohnya: org Jepun mula memakai kasut Barat untuk menggantikan terompah, sudu & garfu bagi menggantikan penyepit.

3. Bidang ekonomi  Sistem bank yang moden diwujudkan yang berperanan memulihkan nilai matawang Jepun.

KESAN NEGATIF KE ATAS PERTEMBUNGAN TAMADUN

Penduduk Kristian Eropah telah membunuh orang Yahudi secara beramai-ramai pada abad ke-9, ke-18 dan Perang Dunia Kedua. Hal ini disebabkan oleh faktor:
Agama  Falsafah  Ketidakseimbangan ekonomi  Sosial

Pada zaman Pertengahan di Eropah, Perang Salib telah berlaku di antara orang Islam dengan penganut agama Kristian kerana tindakan agresif pemimpin Kristian dan faktor lain termasuk politik, ekonomi dan sosial.

Di India, penganut Islam dan Hindu sering berperang, tegang serta saling berbunuhan.

Hubungan antara Tamadun India dan Tamadun China juga mengalami masalah, di mana pada peringkat awal, perkembangan agama Buddha di Negara China mendapat tentangan hebat daripada penganut Confucious. Para sami Buddha ditangkap, dipenjarakan dan kuil-kuil Buddha turut dimusnahkan.

Hubungan antara Tamadun Islam dan Tamadun China mengalami masalah.
Pada tahun 751M, Panglima Ziyad bin Saleh telah menyerang Negara China sedangkan pada masa itu hubungan baik telah wujud antara Empayar Abbasiyah dengan Dinasti Tang.  Masalah cemburu dengan kemakmuran orang Islam di Negara China pada zaman Dinasti Han dan masalah perbezaan agama juga menyebabkan berlaku pemberontakan dan penghijrahan orang Islam Cina ke Asia Tenggara.

Setiap tamadun dalam sejarah manusia mengalami zaman kemerosotan masing-masing. Menurut pendapat Ibnu Khaldun, kemerosotan sesebuah tamadun disebabkan putaran sejarah. Pada awalnya, ia berjaya kerana mengamalkan nilai-nilai murni, tetapi selepas mencapai kejayaan, nilai-nilai tersebut merosot kerana limpahan kemewahan dan penyelewengan.

Terdapat sarjana yang berpendapat bahawa sesebuah tamadun merosot bukanlah disebabkan oleh hukum sejarah. Kemerosotan boleh dielakkan sekiranya mereka belajar dari sejarah dengan mengekalkan nilai-nilai yang baik.

Berdasarkan sejarah, sesebuah tamadun merosot disebabkan faktor-faktor berikut:

Wujudnya jurang perbezaan yang ketara di antara yang miskin dengan kaya.

Berdasarkan sejarah, sesebuah tamadun merosot disebabkan faktor-faktor berikut:

Berleluasanya penindasan dan kezaliman sehingga hak-hak asasi manusia diketepikan.

Berdasarkan sejarah, sesebuah tamadun merosot disebabkan faktor-faktor berikut:

Keruntuhan moral dan nilai dalam masyarakat, terutama di kalangan pemimpin.

Berdasarkan sejarah, sesebuah tamadun merosot disebabkan faktor-faktor berikut:

Wujud sikap tertutup dan tidak mahu menerima perubahan, terutama dari segi sains dan teknologi, struktur politik, ekonomi dan sosial. Hal ini demikian kerana sikap tertutup menghalang kepada peningkatan daya kreativiti dan seterusnya menyebabkan masyarakat tersebut hidup dalam kemunduran. Misalnya, Tamadun Islam Uthmaniyah runtuh kerana sikap tertutup mereka yang tidak mahu menerima perubahan teknologi dan sosial.

Berdasarkan sejarah, sesebuah tamadun merosot disebabkan faktor-faktor berikut:

Berlakunya malapetaka atau bencana alam yang menyebabkan kerosakan besar-besaran. Bagaimanapun, faktor ini adalah di luar kemampuan manusia untuk menghalangnya daripada terjadi.

Berdasarkan sejarah, sesebuah tamadun merosot disebabkan faktor-faktor berikut:

Ketidakstabilan politik juga dianggap sebagai kelemahan yang membawa kepada kemerosotan dan keruntuhan sesebuah tamadun.
 Tamadun Mesopotamia yang tidak

mempunyai sistem pertahanan semula jadi seperti Mesir.  Empayar Melaka yang runtuh akibat tamak kuasa, tidak bersatu dan serangan Portugis pada tahun 1511M.

MEREKA YANG MELUPAI SEJARAH PASTI AKAN MENGULANGINYA.
George Santayana

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful