You are on page 1of 54

Szkielet

koci koczyny grnej

W skad szkieletu koczyny grnej


wchodz

koci obrczy koczyny


grnej - do ktrych zalicza si
obojczyk i opatk,
koci koczyny grnej wolnej
do ktrych nale: ko
ramienna, 2 koci
przedramienia, 8 koci
nadgarstka, 5 koci rdrcza i
14 koci palcw.

K. koczyny grnej

opatka

opatka prawa

Ko ramienna

Ko
promieniowa i okciowa

Koci rki

Koci rki

Ukad koci w nadgarstku

Szereg bliszy

Szereg dalszy

Strona
promieniowa

Strona okciowa

k. deczkowata
k. ksiycowata
k. czworoboczna
wiksza
k. czworoboczna
mniejsza

k. trjgraniasta
k. grochowata
k. gwkowata, k.
haczykowata

Rtg koci rki

Staw ramienny

Staw ramienny

Rtg stawu ramiennego

Staw okciowy

Rtg stawu okciowego

Szkielet
koci koczyny dolnej

W skad koczyny dolnej wchodzi:

31 koci, ktre dziel si na


koci obrczy koczyny dolnej i
koci koczyny dolnej wolnej.
Obrcz koczyny dolnej, w
przeciwiestwie do obrczy
koczyny grnej, zbudowana
jest bardzo mocno i skada si z
dwch koci miednicznych i
koci krzyowej. cz si one
ze sob tworzc mocny
piercie kostny, zwany
miednic

Ko miedniczna

rozwija si z trzech oddzielnych


koci, ktre w wieku
dziecicym oddziela warstwa
chrzstki. Najwiksza z nich
skierowana ku grze i ku
bokowi, nazywa si koci
biodrow. Od strony dolnej i
tylnej ley ko kulszowa, od
przodu i dou ko onowa.

Miednica

Miednica kobieca

Miednica mska

Koci koczyny dolnej wolnej

Ko udowa,
Ko piszczelowa,
Ko strzakowa,
Koci stopy

Ko udowa

K. udowa

Rtg. k. udowej

Ko piszczelowa

Ko strzakowa

Koci stopy

koci stpu,
koci rdstopia,
koci palcw.

Do koci stpu zalicza si:

ko skokow,
ko pitow,
ko dkowt,
trzy koci klinowate,
ko szecienn

Koci stopy

Kociec stopy

Stawy koczyny
dolnej

Staw biodrowy

Staw kolanowy

Stawy palca

Koci gowy

Podzia koci gowy

Cze mzgowa
czaszki
k. potyliczna
k. czoowa
k. klinowa
k. sitowa
Kk. ciemieniowe
Kk. skroniowe

Cze trzewna czaszki

kk. szczkowe
kk. jarzmowe
kk. podniebienne
kk. nosowe
maowiny
nosowe
dolne
kk. zowe
uchwa
lemiesz
k. gnykowa

Czaszka - przd

Czaszka - bok

Sklepienie czaszki

Sklepienie czaszki

Podstawa czaszki

Trzewna cz czaszki

uchwa

Czaszka noworodka

Czaszka widoczne
ciemiczka

Ciemiczka:
Ciemiczko przednie (czoowe) ma
ksztat czworoboku
Ciemiczko tylne (potyliczne) ma
ksztat trjktny i ley w miejscu
zetknicia si koci potylicznej z
komi ciemieniowymi
Ciemiczko sutkowate znajduje si
midzy komi ciemieniow,
skroniow i usk koci
Ciemiczko klinowe ley midzy
komi czoow, ciemieniow,
skrzydem wikszym koci klinowej
i usk koci skroniowej.

Ciemiczka

Ciemiczka, bony cznotkankowe


(tkanka czna) czce koci czaszki
u noworodkw i oseskw, ulegaj
kostnieniu od trzeciego miesica do
drugiego lub trzeciego roku ycia
(najpniej ciemiczko czoowe
przednie).

Wymie zadania i rol


ciemiczek: