ODNOSI S JAVNOŠĆU

KONSULTANTSKE USLUGE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I KORIŠĆENJE KONSULTANTSKIH KUĆA

KONSULTANTSKE USLUGE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I KORIŠĆENJE KONSULTANTSKIH KUĆA
Postoje najmanje četiri načina da se koriste konsultantske kuće:

Kada preduzeće nema sopstveno odeljenje za odnose s javnošću, za sprovođenje programa odnosa s javnošću može da se angažuje konsultantska kuća, Kada je interno odeljenje za odnose s javnošću suviše zauzeto, njegove delatnosti može da pojača konsultantska kuća, Kada je neophodna spoljna savetodavna služba, Kada je neophodna posebna usluga, primer-kada se očekuje nova emisija deonica ili se razmišlja o sponzorstvu ili je u proceduri neki novi zakon koji ima veze sa preduzećem pa je zato neophodno znati šta se dešava.

TROŠKOVI

Konsultantska kuća je plaćena prema obimu posla koji ostvari. Dok mnoge reklamne agencije, klijenta ne koštaju ništa ako kupovina prostora u medijima donese dovoljno prihoda od provizije, klijent konsultantske kuće mora da plati sve Ovo je savim pošteno i profesionalno

PREDNOSTI KONSULTANTSKIH KUĆA
Posebne vrednosti konsultantskih kuća koje se mogu uporediti sa vrednostima internih odeljenja za odnose s javnošću su sledeče:
     

Iskustvo stečeno radom na različitim poslovima, Poznavanje velikog broja medija najrazličitijih vrsta i kontakti sa odgovornim licima u njima, Nezavisno spoljno gledište koje vredi imati kada se obavlja važna savetodavna uloga u odnosima s javnošću Kupovna moć i poznavanje izvora snabdevanja, kao što su štamparije,fotografi, video producenti i td. Dobro obučeno profesionalno osoblје Međunarodni kontakti,-strani poslovni partneri ili ispostave u drugim zemljama, koji mogu biti korisni u slučaju da preduzeće izvozi robu ili postoje u inostranstvu.

UNUTRAŠNJA ODELJENJA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

POLOŽAJ UNUTAR PREDUZEĆA Idealno odeljenje za odnose s javnošću bi trebalo da bude nezavisno, da opslužuje odeljenja za proizvodnju, finansije i marketing, ali i da bude odgovorno direktoru. U mnogim velikim preduzećima menadžer za odnose s javnošću član je upravnog odbora.Međutim ovakve idealne situacije nema uvek, a menadžer za odnose s javnošću može da bude deo odeljenja marketinga, što znači da su njegove dužnosti u oblasti odnosa s javnošću ograničene, kao i da je njegov položaj niži.. U drugim preduzećima odgovornost za odnose s javnošću mogu imati različiti rukovodioci, kao što su menadžeri marketinga, oglašavanja proizvoda ili prodajnih promocija

Struktura odeljenja za odnose s javnošću u malom preduzeću
Direktor / Odeljenje za odnose s javnošću / / / Proizvodnja Finansije Marketing

Mogući raspored osoblja u odeljenju za OJ u velikom preduzeću koje se bavi proizvodnjom
menadžer za OJ / Sekretarica / pomoćnik menadžera za OJ / Sekretarica / organizator fotograf osoba poseta zadužena za proizvodnim publikacije i

Urednik Internih novina / sekretarica

osoba zadužena za štampanje / sekretarica

U pojedinim zemljama u razvoju gde rukovodstva preduzeća još nisu shvatili važnost ovih odnosa, menadžer za OJ može da bude na nižem položaju i može da se bavi problemima vezanim za osoblje i protokol.

PREDNOSTI INTERNOG MENADŽERA ZA OJ
U poređenju sa konsultantskom kućom za OJ su sledeće:

Zaposlen je sa punim radnim vremenom u preduzeću – angažovanje konsultanta zavisi od visine honorara a honorar zavisi o vremenu jer se isplaćuje po satu ili po danu. Ima priliku da se upozna sa celom delatnošću kompanije da bi mogao da savetuje direktora Može biti obrazovan u preduzeću da ima stručno znanje ali to nije neophodno. (pr. Menadžer u bankarstvu-bankar, sada se bave OJ i ljudi koji nemaju iskustva u bankarstvu) Zbog bliskosti sa ljudima unutar organizacije ima slobodan pristup podacima – konsultant je udaljen od izvora podataka

ODNOSI S JAVNOŠĆU I OGLAŠAVANJE

VREDNOST OJ ZA OGLAŠAVANJE
 

OJ se bave celokupnim komunikacijama cele organizacije. Ne ograničavaju se na marketing niti su oblik oglašavanja i nisu ,,prodaja ubeđivanjem,, Oglašavanje može da ima koristi od delatnosti vezanih za OJ a može da doživi i neuspeh zbog nedostataka OJ OJ nisu važniji od oglašavanja, samo su drugačiji, da zbog svojih sopstvenih tehnika komunikacije mogu da doprinesu uspehu oglašavanja što i čine. Glavna prednost je u stvaranju i razumevanju

POSTUPAK MENJANJA STAVOVA U OJ

Stvaranje razumevanja se najbolje može objasniti ,,postupkom menjanja stavova,, u OJ. Preduzeće, proizvod ili usluga može biti suočeno sa jednim od stanja na modelu postupka pretvaranja u odnosima s javnošću.

POSTUPAK MENJANJA STAVOVA U OJ
,,Znanje vodi i razumevanju,, neprijateljstvo---------naklonost predrasude----------prihvatanje apatija----------zanimanje neznanje----------znanje

Neprijateljstvo –ponašanje preduzeća se kritikuje zato što neki proizvod nije radio na očekivan način, o nekom licu se ima loše mišljenje,preduzeće je stranog porekla i može postojati prema celoj proizvodnoj grani. Predrasude-teže je zaobići,ima duboke korene,zasniva se na porodičnim,obrazovnim etničkim pa čak i geografskim uticajima.(prema letenju,god.odmora,računarima.... Apatija-nezainteresovanost je veoma teško prevazići, jer ljudi ne vole da menjaju svoje navike i probaju nove stvari Neznanje-ljudi nisu upoznati s mnogim stvarima što je i neizbežno. Nekada,većina njih nije znala o TV, CG ili klimatzaciji,gotovim jelima i mnogo toga, a danas se sve ovo uzima zdravo za gotovo

Svi ovi primeri pokazuju negativne stavove sa kojima oglašivači moraju da se izbore OJ se bave pretvaranjem tih negativnih stavova u pozitivne Nema svrhe oglašavati proizvod ili uslugu ako ih je nemoguće prodati zbog otpora izazvanog neprijateljstvom,predrasudama,apatijom ili neznanjem

ODNOSI S JAVNOŠĆU KOJI PRETHODE OGLAŠAVANJU

Kada je reč o novim proizvodima i tehničkim proizvodima, u pojedinim slučajevima, reklamna kampanja može pre da uspe ako ljudi razumeju-šta se to oglašava. Tržište mora da se edukuje ili razvija i upoznati ga sa novom idejom. (primer ,,Evrotunel”)

OJ ISTOVREMENO SA OGLAŠAVANJEM

Kada je u pitanju novi proizvod ili usluga iz profesionalnih razloga nije moguće unapred objavljivati, da to ne bi iskoristila konkurencija. Ovo je slučaj kod mnogih proizvoda široke potrošnje sa visokim obrtom (hrana,konditorski proizvodi, novi modeli automobila) Aktivnosti vezane za OJ moraju da započnu kad i lansiranje, a oglašavanje će biti korišćeno za plasiranje proizvoda.

OJ KOJI SLEDE POSLE OGLAŠAVANJA

Kod izvesnih proizvoda, odnosno onih koji se oglašavaju na komercijalnoj TV može se dostići zasićenost posle koje oglašavanje u medijima postaje sve manje isplativo. Alternativa oglašavanja mogu da budu OJ (sponzorstvo je tipičan primer) i može se koristiti za marketing ili oglašavanje. Sponzorstvo kao tehnika OJ postaje sve omiljenije kada je neophodno upoznati tržište sa proizvodom.

NEPREKIDNI OJ

Stalne delatnosti vezane za OJ i njihova nezavisnost od oglašavanja, dovode do toga da se preduzeće ili njegovi proizvodi pojavljuju u vestima tokom cele godine Postoji privatni medij za OJ koja stvaraju sama preduzeća (videokasete,privatne izložbe obrazovne publikacije i interne novine.

Interne novine –su najstariji oblik organizovanih OJ(pre 150 god.su poćele da izlaze) Postoje publikacije namenjene upotrebi unutra i van preduzeća-časopisi,tabloidi za zaposlene i eksterni magazini. Distribuiraju se korisnicima, prodavcima na malo, čime se obezbeđuje pristup posebnim grupama čitalaca, a to je još jedan način na koji OJ mogu doprineti oglašavanju. Video-kasete-veoma bitan medij za OJ.rade se za određene prilike i odabranu publiku(koriste se za uvođenje u posao, obuku,seminarima,konferencijama....

OJ ----------------OGLAŠAVANJE
Jednostavna razlika:

OJ obrazuju, informišu i nepristrasni su. Oglašavanje ubeđuje, prodaje i pristrasno je.

ODNOSI S JAVNOŠĆU

FUNKCIJA PR Managera

KOJA SU OSNOVNA SREDSTVA PR MANAGERA?

Mobilni telefon (naravno uključen 24 sata na dan, kako bi novinari uvek mogli da vas zovu) Računar (,,lap-top’’, jer naravno uvek je u pokretu) Imenik pun brojeva (svih odgovornih u organizaciji, novinara,dizajnera, ,,moćnika’’ u uticajnim javnostima – makar gradonačelnika, supruge ili supruga-jer uvek treba da javite da ćete zakasniti), sve su to važne stvari za jednog PR-a

PR Manager govori (najmanje)jedan strani jezik i poseduje znanje iz oblasti komunikologije, ekonomije, psihologije, Strateškog razmišljanja, planiranja i rukovođenja.

     

  

radi kompleksne analize klipinga savetuje menadžment radi analize i evaluacije programa koordinira izvršne timove komunicira sa svim ciljnim javnostima priprema komunikacijske strategije za sve ciljne javnosti koordinira pripremu svih alata komuniciranja određuje osnovne komunikacijske poruke strateški planira sa čim, sa kim, gde, kada, koliko često.....treba slati komunikacijske poruke

KAKO DA PROGRAMIRAMO INDIVIDUALNI RAZVOJ?

U novoj eri globalizacije, kada tržište generalno gledano nema više nikakvih granica, a obiluje i mnoštvom podataka i informacija vremenom će praktično biti i nemoguće nadgledati razvoj i rad organizacije kao i odziv njenih javnosti u celini. Ipak, svakim danom možemo nadgledati sebe i svoj odnos prema struci i karijeri zašta je potrebno kreirati svoj vlastiti program razvoja i znanja koje ćemo usvajati kako bi sebi osigurali planirano mesto (nivo) u karijeri.

KAKO DA PROGRAMIRAMO INDIVIDUALNI RAZVOJ?

Ako želimo da istrajemo u ovom poslu, barem neko vreme treba da biramo neke od oblasti koja su nam na raspolaganju: menadžment (rukovođenje odnosi sa lokalnom javnošću odnosi sa zaposlenima i internom javnošću odnosi sa investitorima i deoničarima marketinške komunikacije odnosi sa medijima javni odnosi i vladini odnosi produkcija publikacija krizni odnosi sa javnošću

        

POTREBNE VEŠTINE I ZNANJA SU SLEDEĆE
          

sposobnost izvođenja zadataka istraživanje javnosti prilagođavanje nesigurnim situacijama sposobnosti savetovanja realizacija planiranog finansijski menadžment opšti menadžment postavljanje ciljeva vođenje timskog rada tehnike ispitivanja voditeljske sposobnosti

POTREBNE VEŠTINE I ZNANJA
           

veštine aktivnog slušanja marketing veštine pregovaranja retorija-veština govora prezentacijske sposobnosti analitičke veštine projektno vođenje upravljanje vremenom strateško razmišljanje i planiranje razumevanje različitih kultura sposobnosti upotrebe (informacijskih) tehnologija veština pisanja......

MOGUĆI NAČINI POVEZIVANJE TEORIJE I PRAKSE

radno mesto : najučestaliji način učenja mentorstvo: najbolji način učenja, jer se vodi i pod nadzorom je.

ŠTA JE SVE PR MANAGER?

Istraživač i analitičar

Strateg i planer

Savetnik menadžmenta

ISTRAŽIVAČ I ANALITIČAR

Osnovna funkcija odnosa s javnošću je traženje harmonije, zajedničkih tačaka između organizacije i njene okoline kako bi bili u stanju da utičemo na stavove.

Javnosti, naravno utiču na organizaciju, i to je dobro.

ISTRAŽIVAČ I ANALITIČAR

Proces uticaja na organizaciju zahteva neprekidno pronalaženje informacija, njihovu obradu i analizu. Ne smemo da zaboravimo da svaki organizacijski izazov (problem) nije i komunikacijski izazov. Vrlo je važno da PR uvek učestvuje kod pripremanja modela istraživanja kako kvalitativnog tako i kvantitativnog.

STRATEG I PLANER

Planiranje nije tehnokratska aktivnost nego dinamička i upravljačka funkcija svake organizacije i vodi prema određenom cilju. Najbolji PR stratezi (barem za krizne situacije) nastaju iz redova oficira. Strategiju i taktičke planove napravite samo kada ste sasvim sigurni da znate kuda idete i znate da ćete sa sobom povesti sve pojedince.

SAVETNIK MENADŽMENTA

Koliko je vredna pravovremena informacija najbolje znaju ,,brokeri,, naravno i PR-ovi, a zahvaljujući njima i direktori organizacija, a da ne pričamo o političarima. Ako se govori o problemskom posredniku, kao najvišem domenu PR stručnjaka, poznato je da su oni direktno ,,podređeni,, članovima uprava. Način kada i kako uspostaviti odnose s određenim javnostima, kako bi se uspostavio visok nivou uzajamnog odnosa, u domenu je savetnika menadžmenta.

ULOGE PR-AKTIČARA (stručnjaka za odnose sa javnošću) – GDE SMO MI?
Funkcija Komunikacijski tehničar Izrađuje komunikacijske Materijale za organizaciju i sarađuje sa medijimа. Praktičari definišu komunikacijske probleme i razvijaju ih i izvode komunikacijski program Komunikacijski posrednik Oni su vezni igrači,posrednici i tumači između organizacije i njenih javnosti, održavaju dvosmernu komunikaciju Problemski posrednik Praktičari sarađuju saostalim menadžerima pri definisanju i rešavanju organizacionih problema Nije prisutan kada organizacijski stratezi sami definišu probleme i biraju rešenja PR može biti organizovan kao posebno odeljenje odvojeno od uprave Prikuplja informacija za menadžment za odnose odluka s ciljem postizanja obostrane koristi Praktičari PR-a deo su strateškog menadžmenta

stručnjak za odnose sa javnošću

(Prema

razmišljanjima Davida Doziera i Glena Brooma- četiri uloge PR)

Komunikacijski tehničar

Na nivou komunikacijskog tehničara PR priprema komunikacijske materijale i radi samo na području odnosa sa medijima, a vrlo retko se bavi strateškim pitanjima organizacije. U nekim organizacijama on nije sa strateškim pitanjima ni upoznat, a samim tim on nije upoznat ni sa motivima nekih strateških poteza, niti sa očekivanim rezultatima.

Stručnjak za odnose sa javnošću

Na drugom nivou on je stručnjak za odnose sa javnošću. U organizaciji njega smatraju kao stručnjaka ali samo za njegovo usko područje delovanja. On priprema i razvija programe odnosa sa javnošću, uspostavlja rad odeljenja za odnose sa javnošću, ali sa samim rukovodstvom organizacije sarađuje tek povremeno (primera radi u kriznim situacijama).

Komunikacijski posrednik

Treći nivo je komunikacijski posrednik i ovde se radi o dvosmernim modelima komunikacije. Prepoznatljiv je po svojoj funkciji povezivanja organizacije i njene okoline. Od njega se očekuje da interpretira mišljenja i jedne i druge strane znači i organizacije i njenih javnosti. Svojim radom omogućava adekvatno poslovno odlučivanje rukovodstva organizacije.

Problemski posrednik

Problemski posrednik je najviši nivo. Govorimo o stručnjaku za odnose sa javnošću koji je i sam deo dominantne koalicije, sarađuje sa drugim vođama pri definisanju i rešavanju organizacionih problema, a i učestvuje pri kreiranju poslovne strategije.

Vrlo je slična i podela do koje su došli i holandski stručnjaci PRa koji definišu nivoe na sledeće načine:

asistent za komunikaciju (opšti nivo) komunikacijski menadžer (praktični-izvršni nivo sa zaduženjima pripreme i realizacije komunikacijskih programa) samostalni komunikacijski menadžer (stručnjak na strateškom nivou koji je zadužen za komunikacijsko savetovanje, vođenje projekta, stručne preporuke) strateški vođa komunikacije (stručnjak na opštem nivou koji je zadužen za komunikacijsko upravljanje-planiranje, izvođenje programa višeg rizika, kao i savetovanje na nivou uprava i strateških procesa)

REALIZATOR KOMUNIKACIJSKIH AKTIVNOSTI
Američka PR agencija – PRSA, nakon mnogobrojnih istraživanja, objavila je listu poželjnih osobina koje bi trebali imati oni koji se bave odnosima sa javnošću:
      

komunikativnost (sposobnost razgovora sa svakim ) i druželjubivost (uživanje u društvu ljudi) pozitivizam i optimističnost sposobnost drugog da uveri doderanost i prijatna spoljašnost smisao za izazivanje pažnje i za pridobijanje poverenja nadređenih energičnost i objektivnost slušanje ljudi i brzo primanje informacija

Prema mišljenjima stručnjaka američke PR agencije-PRSA ako stručnjaka za odnose sa javnošću posmatramo kao menadžera u nekoj organizaciji on mora zadovoljavati sledeće kriterijume:
   

pismenost, analitičke sposobnosti, kreativnost, instinkt i sposobnost uveravanja.

Veći broj autora je u svojim knjigama, stručnjacima za odnose sa javnošću pripisali sledeća zaduženja:
       

savetuju rukovodstvо učestvuju u kreiranju poslovne politike. Stvaraju programe odnosa sa javnošću, kontaktiraju sa zaposlenima, organizuju susrete sa novinarima, pišu saopštenja i demantije za novine, istražuju javno mišljenje, organizuju prigodne događaje. Odnosi sa javnošću zahtevaju pre svega jaku individualnost

TEST

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful