You are on page 1of 60

THANG MY

V THANG CUN
AN TON THANG MY
V THANG CUN

Ging Vin: Nguyn Quc Chung


t: 0908422376

Ni dung
Chng 1: ng dng, nguyn l thang my v

thang cun, phn loi, cc thnh phn


Chng 2: Thng s k thut ca thang my v
thang cun
Chng 3: Nguyn nhn gy ra tai nn
Chng 4: Bin php An ton vn hnh
Tai nn thang my v thang cun - Videos

Chng 1: ng dng, nguyn l thang my v


thang cun, phn loi, cc thnh phn
T gia th k 19, thang my ng vai tr quan trng

trong s chuyn i ng thi b mt th ca th gii


nhm lm cho cuc sng tr nn thun tin hn. Thang
my Mitsubishi Electric gp phn pht trin cnh quang
th cng ngh cao trong x hi hin i, gip cc kin
trc s v cc chuyn vin thit k c nhiu la chn mi
trong cc thit k xy dng mang tnh sng to.

Chng 1: ng dng, nguyn l thang my v


thang cun, phn loi, cc thnh phn
Vic lp t thang cun rt phc tp tn km v cn

khng gian rng, ng thi i hi mc k thut chnh


xc v tiu chun sn xut cao m bo thang c th
hot ng chc chn hng ngy m khng xy ra bt k
trc trc nh no. Thit b vn chuyn ny l mt phn
khng th thiu trong cuc sng hng ngy ca hng triu
ngi trn th gii. Khng nhng lin tc ci tin cng
ngh nhm m bo vn u t ca khch hng m cn
y mnh ci tin kiu dng vi cc sn phm sng to
nh thang cun xon c.

how an elevator works (2).mp4

Nguyn l? ho?t ?ng thang cu?n.mp4

Phn loi thang my


(1) Ty theo cng dng
Thang nng ngi
Thang nng hng
Thang ging nm dng trong bnh vin
(2) Ty theo tc :
Ta nh t hn 8 tng 1 m/s
Ta nh t hn 10 tng 3 m/s
Ta nh trn 10 tng 3 n 10 m/s
Thang ch hng v thang ging nm bnh vin c tc

thp hn

(3) Ty theo phng my: c phng my v khng c

phng my
(4) Ty theo dn ng
Thang my lc ko thy lc
Thang my in hp s bnh rng

Phn loi thang cun

Nu cabin ngi, hy

kin nhn v ch lt i
sau. Khng nn ch qu ti
v vt qu cng sut thang
my.

Khi vo thang my, hy bc

li v cui cabin, m t nhin


hng v pha trc v trnh
xa ca.

Tre em khi s dng thang my

phi lun c ngi ln i kem


v nm tay trong lc thang my
di chuyn. Nn gi th nui
bng dy xch khi i thang my.

Hy quan st bc chn ca

bn khi ra vo thang my vi
thang my c th dng khng
bng vi m t t.

Nu bn thy c iu gi bt

thng trong thang my, chng


hn nh gng v ho c ting
n, hy thng bo cho b ph n
qun l c s v t cht ho c
cng ty bo tri.

Hy nhn nt m ca gi

cabin cho ngi khc.

Khng s dng thang my

trong trng hp ha hon


ho c khn cp khc.

Khng nn vui chi gn ho c

trong thang my.

Khng nn c tinh gi ca m

bng cch t bt k v t cn
hay c th ca thang my.
Thay vo hy nhn nt
gi ca m.

Nu b mt ket trong thang

my, hy nhn nt bo ng v
ch s tr gip t trung tm
dch v. Khng nn c t minh
thot ra.

Khng ch qu ti ho c vt

qu cng sut thang my khi di


chuyn cng knh. Thay
vo hy tim m t dch v
ho c thang my ti hng ho c
s dng cu thang.

M t nhin hng v pha trc

v nm vo tay vn.

ng vng trn b c thang v

trnh xa mp thang cun ho c


autowalk.

Khi i ti cui thang cun ho c

autowalk, hy bc xung
ng cch v cha ch cho
hnh khch sau bc xung.

Tre em phi lun c ngi ln

i kem v nm tay khi i thang


cun ho c autowalk.

Nn dng nt dng khn cp

trong trng hp c s c hay


trc tr c thang cun ho c
autowalk.

ng bao gi dng gh y

ho c xe y hng trn thang


cun.

Nhng hnh khch b khuyt

t t, s dng g y chng, nng,


khung t p i ho c xe ln khng
nn s dng thang cun.

Khng nn v n chuyn

cng knh trn thang cun.

Khng nn n a trn thang

cun hay autowalk. Tre em cn


c ngi ln i kem v khng
nn tre li m t minh gn
thang cun ho c autowalk.

Khng nn ln xung thang

cun ho c autowalk theo


hng ngc chiu.

Khng nn ngi trn thang

cun ho c autowalk, trn tay


vn ho c ta vo tm chn.