You are on page 1of 44

1898 - 1930

Cronoloxía

1898 A crise do sistema da Restauración 1931


1902 Reinado de Alfonso XIII
1923 1930
Crise do sistema da Dictadura de
Restauración Primo de Dictablanda
Rivera

IIª República

1
Apartados do tema
1.- O Reformismo dinástico
2.- As forzas da oposición
A evolución dos movementos nacionalistas
3.- A Guerra de Marrocos e a Semana Tráxica
4.- Sindicalismo e conflictividade obreira
5.-Nova sociedade de masas
6.-A Primeira Guerra Mundial
7.-A crise de 1917
8.-A descomposición do sistema (1918-1923)
9.-A dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
1898 - 1930

O reformismo dinástico
1
- Repatriación de capitais (reactivación industrial)
- Non se asumen responsabilidades
O DESASTRE DO 98 - Non provoca grandes cambios políticos (continua
a monarquia)
pero

Hai unha crítica sociopolítica


Representada por A xeneración do 98 (Miguel de
Unamuno, Pio Baroja...)
Rexeneracionismo Miguel de Unamuno
escribe
Joaquín Costa “Oligarquía y caciquismo”
propón
Incentivar a educación, europeización,
Algunha influéncia e Descentralización e política hidràulica e
pouca efectividade agraria
Por eso hai que
práctica
Mobilizar as clases desencantadas (“Masas neutras”)
2 E aplicar unha “disciplina social férrea” con
“ciruxía de ferro”
1.1 O fracaso do primeiro goberno
rexeneracionista
• 1898.- Sagasta desgastado
• Polo sistema de turno:
• Fco Silvela (conservador)
• Fai un tripartito con:
• Durán y Bas (rexionalista)
• Polavieja
• Que tipo de política fai?
• Reformista: -Descentralización administr
• -Novos impostos
• Problemas en Cataluña e cambio de goberno polo turno
1898 - 1930

1.2 As reformas de maura e Canalejas

Os partidos dinásticos continúan alternándose no poder, continúa o caciquismo


Aparecen novos partidos no Congreso Republicanos
Fortalecemento da oposición Rexionalistas Con apoio nos
Pero núcleos
Socialistas
urbanos
Intervencionismo de Alfonso XIII
Desaparición de líderes carismáticos e unha forte inestabilidade política

Partido conservador Antonio Maura (1907-1909)

Eduardo Dato Reforma do sistema “Revolución dende arriba”


Apoio nas masas neutras
Antoni Maura
Apartar casta caciquil
Integrou catalanismo
É substituido a causa da represión da
Medidas intervencionistas semana tràxica de 1909
Partido liberal Outras
José Canalejas
Modernización da vida política
Santiago Alba Lei do Cadeado
Romanones... Substitución do imposto de consumos
Lei de Recrutamento
Melloras laborais
3 Lei de Mancomunidades Canalejas
E reformas sociais
PARTIDOS DINÁSTICOS

5
2 .- As forzas de Oposición
• Renovación da oposición
• 2.1 REPUBLICANOS
• Principal oposición
• Desaparecen vellos líderes
• Cómo é este novo republicanismo?
• Unión Republicana
• Partido Radical: Alexandre Lerroux
• Blasquismo
• PARTIDO REFORMISTA
• Melquíades Álvarez
• SOCIALISMO
• CARLISMO( do Carlismo o Xaimismo)
2.2 A EVOLUCIÓN DOS MOVEMENTOS NAC

Movementos
políticos

NACIONALISMO
CATALANISMO GALEGUISMO
VASCO
CATALANISMO

• 1901:
• Lliga Regionalista (Prat de la Riba, Cambó).
• Programa conservador.
• Loita contra a Restauración
• Autonomía
• Solidaritat Catalana
• 1914:
• MANCOMUNIDADE DE CATALUÑA
GALEGUISMO
• 1907.- SOLIDARIDAD GALEGA
• IRMANDADES DA FALA
NACIONALISMO VASCO
• 1898.- ARANA deputado
• Controlarán Bilbao
• PASAN DAS ELECCIÓNS XERAIS
• Sabino Arana suaviza o seu descurso
• 1916k.n.- Cambio de nome:
• Comunión Nacionalista Vasca
• Morre Arana e hai problemas
CONSECUENCIAS DO 98

5
1898 - 1930

2 .- A GUERRA DE MARROCOS E A SEMANA TRÁXICA


Perda das colonias e só nos queda África
Que facemos en África?
Provocará unha forte axitación social
Folgas de 1902, 1909, 1917, 1919, 1920...
Evolución
Evoluciónpolítica
política1902-1917
1902-1917
Solidaridade Obreira, 1907
CNT, 1910-1911

1905 Asalto a redacción de Cu-Cut!


Salvador Seguí
1906 Lei de Xurisdiccións (tribunais militares)

1907 Solidaritat Catalana (victoria electoral, 41 de 42 deputados en Cataluña)

1909 A Semana Tràxica A guerra del Marrocos

A chamada dos reservistasprovoca Folga e revolta anticlerical

Represión do goberno

provoca Execución de Francesc Ferrer i Guàrdia


Campaña contra Maura, (Escola Moderna e laica)
conservador (“Maura no!”)
Serà substituido por Canalejas, liberal
4 Asemblea de parlamentarios
1917 A gran crise parlamentaria, militar e social Xuntas de Defensa
Folga xeneral revolucionària
A SEMANA TRÁXICA (1909)

• Que facemos en África?


• 1906 CONFERENCIA DE ALXECIRAS
• RIF- IFNI- RIO DE OURO
Reacción das tribos BÉRBERES
• .- BARRANCO DO LOBO
• Chamada a filas dos RESERVISTAS
• Provoca Protesta popular en BARCELONA
• Resposta das autoridades: moi dura e represión posterior

• consecuencias

Indignación No movemento
Dimite Maura
en Europa catalanista
A SEMANA TRÁXICA

5
SINDICALISMO E AXITACIÓN SOCIAL

• Proceso de modernización do movemento sindical


• UXT
• Características:
• -Medra moito
• -Sindicato de masas
• -Maior incidencia
• -Obxectivo: Mellora obreira
• -Métodos de loita
• CNT
• Características:
• -Maior incidencia do anarquismo
• -1907 SOLIDARIEDADE OBREIRA
• -1910-nace a CONFEDERACIÓN NACIONAL DO TRABALLO
• -Como é?
• -Obxectivo: derrubalo capitalismo
• -Métodos de loita

CONFLICTIVIDADE, LEXISLACIÓN E CULTURA
OBREIRA

• Son anos de moita axitación obreira

• Folgas de 1902, 1909, 1917, 1919, 1920...


• Solidaridade Obreira, 1907
• CNT, 1910-1911

• Moi importante a de 1911:


• Folga xeral revolucionaria
• Que piden sempre ?
• Había lexislación laboral?
• Cultura obreira?
• Importancia da educación
• Aparecen os ATENEOS OBREIROS
• A Escola Moderna FERRER Y GUARDIA
• As casas do pobo PSOE
SINDICALISMO E AXITACIÓN
SOCIAL

6
NOVA SOCIEDADE DE MASAS
• Máis urbanización--- cambio na sociedade
• A) Crecemento das clases medias
• 1900-1930 Xa non somos unha sociedade eminentemente rural
• Resultado do crecemento: aumento das clases medias e da cultura urbana
• B) Sociabilidade urbana
• Prensa Asociacións Mobilizacións
• C) Novas forma de lecer e de cultura
• Estudia máis xente
• Resultado: maior demanda de lecer cultural
• Novas formas de lecer: espectáculos de masas
• D) O xurdimento da nova muller
• Aparece en Europa un modelo de nova muller:
• “ NEW WOMAN” AMERICANA
• Como era?
• Pouco cambia en España


A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL E A CRISE

1ª GUERRA
MUNDIAL

COXUNTURA
A NEUTRALIDADE O IMPACTO
ECONÓMICA
ESPAÑOLA DA GUERRA
FAVORABLE
NEUTRALIDADE

alliadófilos xermanófilos
CAUSAS

neutrais

Apoio forzas Insignificantes Política exterior:


políticas Política e militar Illamento
COXUNTURA ECONÓMICA

• ¿Que supón?
• A quen beneficia a demanda
exterior?
• Especulación
• E as clases populares?
• A 1ª Guerra Mundial acentúa ainda
máis as diferencias sociais
O IMPACTO DA GUERRA

CONSECUENCIAS

ECONÓMICAS SOCIAIS POLÍTICAS


ESPAÑA E A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL

4
1898 - 1930

3 AACRISE
CRISEDO
DO ANO
ANO 1917
1917
Consolídase o fracaso do sistema da Restauración

Entre 1917e 1923 entramos nunha crise permanente

Crise militar A descomposición do sistema


Crise política (trece gobernos) A revolta de 1919 Folga da Canadiense
Crise social
Guerra de Marrocos Desastre de Annual (1921)

Video 1917 1920 __ sublevación de Abd el_Krim....

Conflictividade obreira e violencia Pistoleirismo

provoca
13 de setembro de 1923
5 Golpe
Golpede
deEstado
Estadode
dePrimo
Primode
deRivera
Rivera
A CRISE DE 1917
A CRISE DE 1917

6
A DESCOMPOSICIÓN DO SISTEMA

• Entrada nunha descomposición


inevitable
• .- GOBERNO E OPOSICIÓN
• 1918-1923: Demasiados cambios de goberno
(medidas de excepción)
• Recurso máis utilizado:
• Gobernos de concentración (Maura)
• Papel do exército?
• A oposición atópase minguada:

Republicanos,socialistas,P.Radical,P.Reformista
A DESCOMPOSICIÓN DO SISTEMA

• CONFLICTIVIDADE OBREIRA
• Que supón o final da 1ª G.Mundial?
• Que acontece no campo?
• TRIENIO BOLXEVIQUE

• Na industria: Folga da Canadiense


• En suma é unha época de Activismo
violento PISTOLEIRISMO (doc 27)
0 PROBLEMA DE MARROCOS(
DESASTRE DE ANNUAL)

video
1898 - 1930

Abd El-Krim

6
Fernández Silvestre
Descomposición do sistema e desastre de

6
1898 - 1930

4 AADictadura
Dictadurade
dePrimo
Primo de
de Rivera
Rivera Doc. 32

As causas do golpe de estado


Duas etapas:Directorio militar e
Directorio Civil

4.1.- Directorio Militar (1923-1925)


Autoritarismo e Eliminación do sistema da Restauración (anúlase a
represión constitución de 1876)
Censura e prohibición de partidos e sindicatos
Militarización e decretazos. Suspende Parlamento
Orde social
Supresión de Liberdades individuais
Represión policial (acaba co pistoleirismo)
Abolición da Mancomunidade(1925)
Promete unha rexeneración política

Problema marroquí Ofensiva francoespañola


Desembarco de Alhucemas
7 Derrota de Abd-El-Krim
Directorio Militar
Ocupación do RIF, 1927
1898 - 1930

4.2.- Directorio Civil (1925-1930)

Creación da Unión Patriótica Asemblea Nacional Consultiva


Facer un Plebiscito
Hai que destacar
Basada no Obras públicas
Política económica Intervencionismo en
Monopolios
Proteccionismo

Creación de carreteras e ferrocarrís


Regadio, Confederacións hidrogràficas (electrificación)
Axuda a empresas que non poden competir co exterior
Creación de monopolis (Campsa, Telefònica...)

Non mellora o campo (reforma agraria) e a condición de vida dos campesiños

La política social Supresión dos sindicatos anarquistas e radicais ( UXT colabora)


Represión dos máis radicais

Reformismo social paternalista (descanso dominical,seguridade...)


8 Organización Corporativa Nacional (comitès obreiros e patróns)
Aparecen os sindicatos libres
1898 - 1930

4.3.-A oposición á Dictadura

A primeira oposición é a dos intelectuais (Miquel de Unamuno)


Socialismo (a favor da República)
Anarquismo (CNT) FAI (insurrección e violencia) Àngel Pestaña
Catalanismo Radicalización (loita armada) esquerra
Estat Catalá (Francesc Macià)
Foi un problema

Republicanos Alianza Republicana, 1926 (dende o exterior)


(estudiantes, intelectuais e unha parte do Exèrcito)

1928-
1928- Intensifícase
Intensifícaseaaoposición
oposición aadictadura
dictadura
A causa de
Crise económica (endeudamento do Estado , devaluación...)
Perda de confianza entre os oficiais do Exèrcito
Esto provoca

Al 1930 Dimisión de Primo de Rivera


9
Substitución de Primo polo xeneral Dámaso Berenguer (“Dictablanda”) Doc.25
Pacto de San Sebastián Preparan a chegada da República
PRIMO DE RIVERA

16
LERROUX

Paquete
MILITAR
• Demasiados oficiais
• Problema dos ascensos
• Salarios
• Nacen as Xuntas de Defensa
• Que piden?
• Manifesto de Xuño de 1917
• Papel do goberno
• Que conseguen?
POLÍTICA
• Romanones e Dato suspenden as garantías
constitucionais
• Como reacción,a Lliga Regionalista
convoca unha asemblea………
• Que deciden?
• Non conseguen nada por:
• Discrepancias ideolóxicas
• As Xuntas de Defensa pasan
• Medo dos burgueses
SOCIAL
• Por que a conflictividade laboral?
• 1916.- Manifesto conxunto UXT-CNT
• 1917.- FOLGA XERAL
• Repercusións da folga
AS CAUSAS DO GOLPE
• Réxime constitucional desprestixiado
• Medo a revolución social
• Reaccións a posible democratización
• Limpar de caciques o país
• Acabar coa indisciplina social
• Acabar coas ameazas a unidade nacional
• O desastre de Annual
• Semella que Primo ten medo a
DEMOCRACIA
1898 - 1930
Rebeldes,
Rebeldes,rebeldes!
rebeldes!
Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente
y miserable de este país sin ventura, destruid sus templos, acabad
con sus dioses, alzad el velo de las novicias y elevadlas a la
categoria de madres para virilizar la especie, penetrad en los
registros de la propiedad y haced el fuego que purifique la infame
organización social, entrad en los hogares humildes y levantad
legiones de proletarios, para que el mundo tiemble ante sus jueces
despiertos. (...)
“Escuela y despensa”, decía el más grande patriota español, don
Joaquín Costa.
Para crear la escuela hay que derribar la Iglesia o siquiera cerrarla, o
por lo menos reducirla a condiciones de inferioridad.
Para llenar la despesa hay que crear el trabajador y organizar el
trabajo.
A toda esa obra gigante se oponen la tradición, la rutina, los
derechos creados, los intereses conservadores, el caciquismo, el
clericalismo, la mano muerta, el centralismo y la estúpida contextura
de partidos y programas concebidos por cerebros vaciados en los
troqueles que fabricaran el dogma religioso y el despotismo político.
Alejandro Lerroux, Partido Republicano Radical
10
1898 - 1930

Asemblea
Asembleade
deparlamentarios,
parlamentarios,1917
1917

“Los representantes en Cortes de Catalunya, ante la


gravedad y trascendencia de los momentos actuales,
coinciden en afirmar (...) que es de gran coincidencia
para España transformar la organización del estado,
basándola en un régimen de autonomia (...).
Y acuerdan pedir al Gobierno la inmediata reunión de
las Cortes para que las mismas, en funciones de
Constituyentes, deliberen y resuelvan sobre la
organización del Estado y la autonomia de los
municipios y den solución inmediata al problema militar
y a los que las circunstancias actuales plantean con
apremio inaplazable para la vida económica de
España.”
La convocatoria por
parte de F. Cambó

11
1898 - 1930

Asassinatos
Asassinatosen
enBarcelona
Barcelona(1916-1923)
(1916-1923)

total

1921-23 1921, asasinato do presidente Eduardo Dato

1920
Total
1919
Obrers Dirixentes obreiros do“sindicato único” (CNT)

1918 Autoritats
A causa da represión policial ou
Gerents dos pistoleiros do“Sindicato Libre”
1917 (patronal)
Patrons
1916

0 100 200 300

14 A conflictividade aumenta despois da Gran Guerra (1918)