UNIVERZALNA ŠPORTSKA ŠKOLA ( za djecu 6-10 godina

)

Stjepan Crnokić, prof.

Univerzalna športska škola
• Univerzalne športske škole koji je kao projekt Hrvatskog školskog športskog saveza započet školske godine 2007./2008 i danas broji preko 6000 djece u 288 odjeljenja na području Republike Hrvatske. Program univerzalne športske škole namijenjen je školskoj djeci od 6. do 10. godina starosti, te je primjeren svakom djetetu, bez obzira na njegove inicijalne sposobnosti, a prvenstveno je usmjeren njihovom višestranom razvoju. Ipak, potrebno je istaknuti kako upravo univerzalna športska škola može predstavljati temelj za stvaranje budućih vrhunskih športaša, jer stjecanjem većeg broja motoričkih znanja u ranijim fazama športskog razvoja iz raznih športskih grana omogućuje uspješniju športsku specijalizaciju kasnije.

Univerzalna športska škola Program univerzalne •

športske škole omogućava da dijete pokaže svoje potencijale bude emocionalno ispunjeno, te zadovolji svoje potrebe mnogo lakše nego u nekoj drugoj sportskoj aktivnosti, jer dobiva različitu lepezu sadržaja koji omogućavaju optimalan razvoj svih motoričkih sposobnosti. Važno je istaknuti da ako se djeca ove dobi bave isključivo jednim sportom, onda smo zanemarili čitav spektar drugih sposobnosti koje se razvijaju drugim sportskim aktivnostima.

Ciljevi ušš
• Osnovni cilj programa univerzalne športske škole je višestrani (cjeloviti) psihosomatski razvoj. Parcijalni ciljevi: • 6 – 7 Razvoj primarnih koordinacijskih sposobnosti • 7 – 8 Razvoj nekih koordinacijskih sposobnosti (senzibilne faze) • 8 Motoričko učenje putem igara, elementarnih oblika kretanja • 8 – 9 Prikupljanje kretnih iskustava iz različitih športskih aktivnosti • 10 Prilagođavanje na grubu formu osnovne tehnike i motoričke specijalnosti pojedinih športova

PROGRAMSKI SADRŽAJI
• Radi se o sadržajima koji utječu na višestrani razvoj djece, te su primjereni svakom djetetu, bez obzira na njegovo početno stanje sposobnosti. Programski sadržaji univerzalne športske škole trebaju kod djece stvoriti jednu široku bazu osnovnih oblika kretanja, a njihovim usvajanjem pospješit će se razvoj i kvaliteta kompleksnijih znanja, koje će omogućiti uspješan, aktivan i zdrav život djece. • Programski sadržaji univerzalne sportske škole podijeljeni su u tri skupine:
– Osnovni oblici kretanja – Tehnike sportskih disciplina – Igre

VIŠESTRANI MOTORIČKI RAZVOJ

Različite športske aktivnosti Igra

Upoznavanje različitih sportskih rekvizita

Različite strukture gibanja

Koordinacijske i kondicijske sposobnosti

• Djeca u ovom razdoblju postaju motorički i funkcionalno izuzetno usklađena i usvajaju vještine (motorička znanja) koje su temeljne za uspješnost u različitim, pojedinačnim i ekipnim sportovima. Ovo doba je stabilno za usvajanje velikog broja „grubih“ motoričkih kretnji koje će se u kasnijoj fazi npr. oko 10 godine stabilizirati u “fina“ motorička gibanja.

U istraživanjima vezanim za trening djece i mladeži (WEINECK 1996) naglašeno je da je fokus razvoja koordinacijski sposobnosti vezan za petpubertetsku dob djece 7-12 godine, i da trening djece i mladeži nije umanjeni trening odraslih. • Također se smatra se da rano školsko doba (7-12 godine djevojke/ 7-13 godina dječaci) predstavlja „zlatno“ vrijeme za razvoj čitavog spektra motoričkih sposobnost (brzine, koordinacije, ravnoteže, ritma). Uvažavajući to saznanje, mnogi stručnjaci nas upućuju da se senzitivne faze razvoja bazičnog motoričkog prostora ne smiju zanemariti, nego ih je potrebno sagledavati kao važnu stepenicu u višegodišnjem razvoju sportaša.

• Upute koja će vam pomoći u osmišljavanju i razvijanju programa univerzalne športske škole za djecu uzrasta od 6 do 10 godina: • Utječite na višestrani razvoj uvođenjem raznolikih vještina i vježbi koje uključuju trčanje, skakanje, hvatanje, bacanje, ravnotežu i kotrljanje. • Osigurajte za svako dijete jednako vrijeme za odgovarajući razvoj motoričkih sposobnosti i jednako vrijeme igranja u igrama i aktivnostima. • Pozitivno ohrabrujte djecu koja su odana i samodisciplinirana. Pojačavajte napredak u razvoju vještina. • Ohrabrujte djecu da razvijaju fleksibilnost, koordinaciju i ravnotežu. • Ohrabrujte djecu da razvijaju na razvijanje različitih sposobnosti u uvjetima niskog intenziteta. • Izaberite odgovarajući broj ponavljanja za svaku vještinu i ohrabrujte djecu da izvedu svaku tehniku ispravno. • Modificirajte opremu i okružje za igru na odgovarajućoj razini. Na primjer, djeca nemaju snage šutirati na koš normalne visine koristeći pravilnu tehniku. Lopta bi morala biti manja i laganija, a koš niži.

• Osmišljavajte vježbe, igre i aktivnosti tako da djeca imaju priliku za maksimalno aktivno sudjelovanje • Promovirajte učenje kroz iskustvo, osiguravajući djeci mogućnost da osmišljavaju svoje vježbe, igre i aktivnosti. Ohrabrujte ih da budu kreativni i koriste svoju maštu. • Pojednostavite ili modificirajte pravila tako da djeca razumiju igru. • Predstavite im modificirane igre koje naglašavaju temeljne taktike i strategije. Npr., ako su djeca razvila bazične vještine kao što su trčanje, dribling lopte nogom i udaranje lopte, ona će vjerojatno biti spremna za uspješno igranje modificiranog nogometa. Tijekom utakmice možete djecu upoznati sa situacijama koje pokazuju važnost momčadskog rada i pozicijske igre • Ohrabrujte djecu da sudjeluju u vježbama koje razvijaju pozornost da bi ih pripremili na veće zahtjeve treninga i natjecanja do kojih će doći u kasnijoj razvojnoj fazi • Naglašavajte važnost etike i fair-playa. • Osigurajte mogućnost da dječaci i djevojčice sudjeluju zajedno. • Pobrinite se da sport bude zabavan • Ohrabrujte sudjelovanje u što moguće više sportova.

• U rad univerzalne športske škole uključeni su učenici prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda osnovnih škola. Broj djece po odjeljenju je 15, a maksimalan broj 30. Grupe su mješovite, a sa svakom grupom rade voditelji UŠŠ. To mogu biti isključivo osobe koje zadovoljavaju kriterije za rad s djecom u okviru izvannastavnih školskih športskih aktivnosti koji su propisani u Zakonu o športu (NN 71) čl. 60. stavak 3. („Osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu na razini sveučilišnog studija i ispunjavaju uvjete za učitelja odnosno nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture sukladno posebnom propisu“). Treninzi se dva puta tjedno odvijaju u školskim dvoranama / igralištima tijekom školske godine, u trajanju od 45 minuta.

Dijagnostika antropometrijskih karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djece provodi se dva puta godišnje (inicijalna i finalna provjeravanja). Na osnovi dobivenih rezultata prati se individualni i grupni napredak, utvrđuju se nedostaci, detektiraju se izrazito nadarena djeca i vrši vrednovanje cjelokupnog programa. Konstruirana baterija testova ( AST 6-11 BÖS, K. / WOHLMANN, R.1987. ) služi za procjenu stanja bazičnih motoričkih sposobnosti školske djece 6.-11. godina. Bateriju čini šest testova i to za procjenu koordinacije, brzine, izdržljivosti, preciznosti i eksplozivne snage. • Svi programski sadržaji koji se provode u Programu izvode se prema Planu i programu Univerzalne športske škole iz 2007., i prema nadopunama objavljenim na www.skolski-sport.hr. Sadržaji su zasnovani na ravnoteži motoričkih znanja i sposobnosti, odnosno njihovoj interakciji s ostalim aspektima cjelokupnog razvoja djece.

Sigurnost i prevencija ozljeda

Raznolik i kreativan Igre

Etika i Fairplay

Verbalno poticanje

Trening
jednostavn a pravila Broj ponavljanja

Modificiran a oprema

Temeljne taktike i strategije

Pravilna tehnika

Model organiziranog treninga u radu s djecom

Mjerenja
TESTOVI

• Konstruirana baterija testova služi za procjenu stanja bazičnih motoričkih sposobnosti i namijenjena je populaciji školske djece (6-11) godina. Bateriju čine 6 testova: • Trčanje 20 m • Lopta-noga-zid • Gađanje mete postavljene na zid • Trčanje s preprekama • Bacanje medicinke od 1kg • Trčanje 6 minuta

PRECIZNOST – BRZINA –IZDRŽLJIVOST – EKSPLOZIVNA SNAGA

KOORDINACIJA